Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor