Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Danilo Latin UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 17. Izuzetak zapovjednika plovila koji se zatekao u neposrednoj blizini u tenutku havarije Nije prihvaćen Ovim člankom se određuju obveze podsredišnjica, zapovjednik plovila koje se zateklo na mjestu nesrerće nema kompetencije ni mogućnosti preuzimanja usklađivanja akcije traganja i spašavanja.
2 Hrvatski Crveni križ UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 29. Predlažemo izmjenu članka 29. stavka 1. podstavak 2. tako da sada glasi: "- ako u jedinici traganja i spašavanja na moru sudjeluje s plovnim objektom, mora biti osposobljen za upravljanje plovnim objektom, u skladu s posebnim propisom;" Predlažemo da se umjesto brodice koristi izraz plovni objekt koji je širi pojam sukladno Pomorskom zakoniku. Prihvaćen Prihvaćen.
3 Hrvatski Crveni križ UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 32. Predlažemo brisanje stavka 3. obzirom da je pravilo da se za spašavanje osoba ne duguje nikakva nagrada, te da je obveza spašavanje ljudskih života na moru kao i pružanje pomoći osobama koje se nalaze u opasnosti ugrađena u Međunarodnu konvenciju o sigurnosti života na moru (International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS). Nije prihvaćen Određeno Pomorskim zakonikom u čl. 55e
4 Hrvatski Crveni križ UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 32. Predlažemo izmjenu članka 32. stavka 2. tako da sada glasi: „Dobrovoljcima se za usluge pružene temeljem ugovora o dobrovoljnom traganja i spašavanja na moru ne isplaćuje nikakva novčana naknada, pa ni naknada za povrat troškova sudjelovanja u akcijama traganja i spašavanja, osim nužnih troškova tijekom akcije traganja i spašavanja na moru, primjerice prehrana, piće, neophodan smještaj, itd." Nije prihvaćen Nije predviđeno višim pravnim aktom, Pomorskim zakonikom, stoga nije moguće prihvatiti primjedbu.
5 Danilo Latin UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 32. Članak 32. stavak 3. i 4. izmjeniti - dobrovoljci imaju pravo na nagradu i imaju pravo na naknadu za gorivo Nije prihvaćen Određeno Pomorskim zakonikom u čl. 55e
6 Hrvatski Crveni križ UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 34. Predlažemo izmjenu članka 34. stavka 3. tako da sada glasi: "Ugovorom o dobrovoljnom obavljanju poslova traganja i spašavanja na moru detaljno se uređuju uvjeti za sklapanje i raskid ugovora, prava i obveze dobrovoljca, uključujući razdoblje raspoloživosti dobrovoljca, najduže vrijeme mobilizacije, sadržaj i opseg usluga traganja i spašavanja, način i rokovi obavještavanja Nacionalne središnjice odnosno nadležne podsredišnjice o eventualnoj nedostupnosti dobrovoljca, obveze sudjelovanja u programu edukacije, obuke i vježbi u organizaciji Ministarstva ili pravne osobe s odgovarajućim javnim ovlastima iz područja traganja i/ili spašavanja na moru." Na ovaj način omogućilo bi se da se u organizaciju programa edukacije, obuke i vježbi dobrovoljaca obuhvate i pravne osobe kao što je npr. Hrvatski Crveni križ koji u sklopu svojih javnih ovlasti provodi programa edukacije, obuke i vježbi vezanih za spašavanje osoba u moru. Prihvaćen Prihvaćen.
7 Danilo Latin UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 35. Dobrovoljac sudjeluje u akciji spašavanja bez poziva ako se zatekao u neposrednoj blizini havarije. Nije prihvaćen Obveza određena za sve sudionike pomorske plovidbe Pomorskim zakonikom i Međunarodnom konvencijom za spašavanje života na moru.
8 Danilo Latin UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 38. Dodati i broj telefona Prihvaćen Prihvaćen.
9 Danilo Latin UREDBU O NACIONALNOM PLANU, Članak 47. Tko određuje najmanju vjerojatnost Nije prihvaćen Najmanju vjerojatnost određuje MRCC na temelju informacija zaprimljenih s mjesta nesreće, koristeći nacionalni i međunarodni Priručnik o traganju i spašavanju.