Izvješće o provedenom savjetovanju - Program osposobljavanja za upravljanje biciklom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping ODLUKU, 4. Potvrda o osposobljenosti za upravljanje biciklom u prometu Intencija je da se dimenzije dokumenata smanjuju. a ovdje se planira dokument 150 x 110 mm. Malo nespretno za dječji džep. Tekst koji je naveden u lijevom gornjem kvadrantu je nešto što bi djeca trebala naučiti i položiti na tečaju i da je to sastavni dio Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa smatram da ga nije potrebno ovdje navoditi. Izbacivanjem tog teksta moglo bi se doći na razinu veličine osobne iskaznice što je puno praktičnije nego veliki dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Antonija Šakić ODLUKU, 2. Prikaz modula i broj sati po razrednome odjelu Podržavam uvođenje ovog programa u škole i vjerujem da bi mnogim učenicima bio zanimljiv i koristan. Gotovo svi učenici škole u kojoj radim voze bicikl svakodnevno a nisu upoznati s pravilima kretanja u prometu. Ovaj program bi mogao znatno doprinijeti sigurnosti na našim cestama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu.
3 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping ODLUKU, 2. Prikaz modula i broj sati po razrednome odjelu U tablici 2. Vježbanje vožnje biciklom u drugom stupcu kao očekivani ishodi za učenika, navodi se "pretječe tijekom vožnje". Zakon o sigurnosti prometa na cestama razlikuje dvije radnje: pretjecanje i obilaženje. Snatram da je obilaženje češća pojava kod vožne biciklom. Rijetko se događa da bicikl nekog pretječe u realnim situacijama. češće je obilaženje zaustavljenih vozila. Zato smatram da bi svakako trebalo u očekivani ishod uključiti "obilaženjetijekom vožnje". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 IVA MARČELJA 1. Program, 1.2. Način izvođenja Nije jasno mogu li se i djeca sa navršenih 9 godina (cca 3, 4.r. OŠ )uključiti u Program, ako su zainteresirana, te pristupiti ispitu ili to mogu samo učenici od 5. razreda? Prema našem iskustvu u Domu mladih Rijeka veliki broj djece upravo tog uzrasta su zainteresirana za stjecanje Potvrde. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer se Program donosi i sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u kojem je vožnja biciklom predviđena kao izborna tema za učenike V. razreda osnovne škole.
5 IVA MARČELJA ODLUKU Svakako podržavam ideju da se u članku 3. uz osnovne škole dodaju i odgojno- obrazovne ustanove koje zadovoljavaju uvjete za provođenje Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom, kao moguće provoditelje Programa. Kao što su moje kolege već napomenule, Dom mladih u Rijeci već niz godina provodi prometne programe te ostvaruje uspješnu suradnju sa školama Grada Rijeke i Primorsko- goranske županije http://dom-mladih.hr/promet/ te ulaže u opremanje i održavanje prometne učionice i prometnog poligona. Napomenula bi da je Dom mladih gradska ustanova koja je osim iz gradskog proračuna financirana i od strane PGŽ-a (Županijski savjet za sigurnost cestovnog prometa, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje) te već ima uspostavljenu suradnju sa PU-PGŽ i HAK-om. Smatram nepotrebnim dodatno opterećivati gradski proračun uređenjem novih prometnih poligona kada u Gradu već postoji poligon opremljen suvremenom opremom. Isto tako naši profesori već imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju prometnih programa, pa tako i Programa osposobljavnja za upravljanje bicikom što mislim da je neprocjenjivo i nije za odbaciti. Ponavljam, svakako treba uzeti u obzir odgojno- obrazovne ustanove, osim osnovnih škola, koje ostvaruju uvjete za provođenje Progrma. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
6 Dom mladih Rijeka ODLUKU U točki 3. polaganje ispita stoji " Za uređenje poligona odgovoran je ravnatelj škola......" Tu bi napomenuli kako je Dom mladih spreman prihvatiti učenike za uvježbavanje i polaganje pismenog i praktičnog ispita iz grada Rijeke i iz PGŽ. Djelomično prihvaćen Komentar se prihvaća na odgovarajući način.
7 Dom mladih Rijeka ODLUKU Pod točkom 1.2. Način izvođenja stoji "....i izvanškolske aktivnosti..." pa se sukladno tome predlaže da u rečenici koja počinje kako slijedi, stoji "Program kao izvannastavna i / i l i i z v a n š k o l s k a aktivnost..." Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća na odgovarajući način.
8 Dom mladih Rijeka ODLUKU Kratko o Domu mladih Rijeka: to je odgojno obrazovna ustanova za organizaciju slobodnoga vremena djece i mladih. Između niza aktivnosti ističu se prometni programi, a između ostaloga i tečaj osposobljavanja za upravljanje biciklom. Svi programi koje provodimo verificirani su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Djelatnici Doma mladih provode dugi niz godina navedeni tečaj u suradnji s policijskom upravom PGŽ i HAK-om. Djelatnici su profesori tehničke kulture i za to osposobljeni. Dom mladih raspolaže potrebnom opremom i prometnim poligonom za odvijanje prometnih aktivnosti. U prometne programe Doma mladih uključene su sve osnovne škole grada Rijeke i PGŽ. Držimo da smo spremni za provedbu navedenoga programa. Radi toga komentiramo nacrt zakona. U članku III. bi poslije "U osnovnim školama..." dodali "i ustanovama za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih..."; Djelomično prihvaćen Navedeni prijedlog prihvaća se na odgovarajuć način.
9 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping ODLUKU - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping ODLUKU Hvale vrijedna inicijativa za koju smatram da bi trebala biti obveza, a ne na dobrovoljnoj bazi. Isto tako smatram da nitko ne bi smio sudjelovati u prometu biciklom na javnim prometnicama bez položenog ispita te vrste ili položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju. Danas se po javnim prometnicama, a posebice po pješačkim prijelazima voze osobe (uključujući i starije od 14 godina) koje ne poznaju prometne propise i koje misle da uvijek imaju prednost. Nije rijetka pojava da se biciklisti voze lijevom stranom kolnika jer se poistovjećuju s pješacima koji hodaju kolnicima bez nogostupa. Ovo su samo neki od razloga, a moao bih ih nabrojati sijaset, koji govore u prilog tome da bi sva djeca u osnovnoj školi OBAVEZNO trebala položiti vozački ispit za vožnju bicikla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na mišljenju.
11 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping ODLUKU Hvale vrijedna inicijativa za koju smatram da bi trebala biti obveza, a ne na dobrovoljnoj bazi. Isto tako smatram da nitko ne bi smio sudjelovati u prometu biciklom na javnim prometnicama bez položenog ispita te vrste ili položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju. Danas se po javnim prometnicama, a posebice po pješačkim prijelazima voze osobe (uključujući i starije od 14 godina) koje ne poznaju prometne propise i koje misle da uvijek imaju prednost. Nije rijetka pojava da se biciklisti voze lijevom stranom kolnika jer se poistovjećuju s pješacima koji hodaju kolnicima bez nogostupa. Ovo su samo neki od razloga, a moao bih ih nabrojati sijaset, koji govore u prilog tome da bi sva djeca u osnovnoj školi OBAVEZNO trebala položiti vozački ispit za vožnju bicikla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na mišljenju.
12 viktor forjan ODLUKU Program je u redu. Samo neka što prije stupi na snagu. Iako se ne provodi punih 11 godina, još uvijek nam (PU zagrebačka) se roditelji i djeca često javljaju sa željama da polože "vozački" za bicikl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.