Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Beriislav Šimun Debelić Obrazac prethodne procjene Ovi nas baš drže budalama. Koje restrukturiranje duga? Prvo, koji dug: za ništetno, ili valjani dug? Da nam dio duga oproste? Što da oproste? Ako su kupili ništetno, nemaju oni nikakav legitimitet. Ovo je umivanje lica i obveza koja ništa ne mijenja u odnosu na bitni problem. GOSPODO, NK=NU I NEMA DOSPJELE TRAŽBINE NI RESTRUKTURIRANJA NIŠTETNOG. KAD TU PRIČU RIJEŠIMO, ONDA POKAZUJTE EU LICE. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo Vam na postavljenom pitanju. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) uvode se mjere restrukturiranja kredita odnosno mjere olakšavanja naplate kredita koje je kreditna institucija dužna ponuditi potrošaču kako prije pokretanja ovršnog postupka tako i prije kupoprodaje kredita, i to primjerice refinanciranje ugovora o kreditu, produljenje roka otplate kredita, promjena kamatne stope, djelomičan oprost i slično. Upućujemo Vas kako se za utvrđivanje ništetnosti bilo kojeg ugovora podnosi tužba za ništetnost ugovora odnosno tužba na utvrđenje ništetnosti ugovora na temelju koje se u sudskom postupku utvrđuje postojanje najmanje jednog od razloga ništetnosti ugovora. Naposljetku, rad tzv. agencija za naplatu potraživanja bit će uređen Prijedlogom zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, za kojeg je u tijeku javno savjetovanje koje će trajati do 26. kolovoza 2023., a u sklopu kojeg imate mogućnost ostavljati komentare i upućivati prijedloge na navedeni Prijedlog zakona.
2 Zlata Blaće Obrazac prethodne procjene Kako se u ovo uklapaju kupoprodaje dospjelih tražbina po ništetnim ugovorima koji imaju neodređenu i neodredivu kamatu? Što je predmet kupoprodaje i kakvi su pravni učinci na građane tih ugovora, ako su odredbe ugovora ništetne a jednostrano obračunata tražbina je obuhvatila ništetno. Zašto zakon ne predviđa da se isti odnosi samo na valjanu i nespornu tražbinu koja može biti predmet ustupa? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na postavljenom pitanju. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) uvode se mjere restrukturiranja kredita odnosno mjere olakšavanja naplate kredita koje je kreditna institucija dužna ponuditi potrošaču kako prije pokretanja ovršnog postupka tako i prije kupoprodaje kredita, i to primjerice refinanciranje ugovora o kreditu, produljenje roka otplate kredita, promjena kamatne stope, djelomičan oprost i slično. Upućujemo Vas kako se za utvrđivanje ništetnosti bilo kojeg ugovora podnosi tužba za ništetnost ugovora odnosno tužba na utvrđenje ništetnosti ugovora na temelju koje se u sudskom postupku utvrđuje postojanje najmanje jednog od razloga ništetnosti ugovora. Naposljetku, rad tzv. agencija za naplatu potraživanja uređuje se Prijedlogom zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, za kojeg je u tijeku javno savjetovanje koje će trajati do 26. kolovoza 2023., a u sklopu kojeg imate mogućnost ostavljati komentare i upućivati prijedloge na navedeni Prijedlog zakona.
3 Andro Obrazac prethodne procjene Poštovani, predlaže se u zakon uvesti pravo potrošača na prvo(ot)kup potraživanja u slučaju cesije, pod istim uvjetima pod kojima vjerovnik namjerava prodati to potraživanje trećoj osobi (agenciji za naplatu). Na taj način bi se omogućilo potrošaču da podmiri djelomično svoje potraživanje prema banci pod istim uvjetima kojima je banci prihvatljivo isto prodati trećim osobama. Osim toga, u takvom slučaju potrošač ima pravo pokušati restrukturirati svoj dug na financijskom tržištu kod konkurencije vjerovnika pod povoljnijim uvjetima pod kojima bi vjerovnik prodao dug trećoj osobi. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom komentaru i prijedlogu. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) uvode se mjere restrukturiranja kredita odnosno mjere olakšavanja naplate kredita koje je kreditna institucija dužna ponuditi potrošaču kako prije pokretanja ovršnog postupka tako i prije kupoprodaje kredita, i to primjerice refinanciranje ugovora o kreditu, produljenje roka otplate kredita, promjena kamatne stope, djelomičan oprost i slično. Dakle, Prijedlog zakona sadrži odredbe kojima je za cilj da se kredit restrukturira i da do kupoprodaje kredita ili pokretanja ovršnog postupka niti ne dođe. Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja uređuje, između ostaloga, kupoprodaju potraživanja, a javno savjetovanje traje do 26. kolovoza 2023. na portalu eSavjetovanja te svoje prijedloge možete iznijeti i na Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja.
4 Rankica Benc Obrazac prethodne procjene Poštovani, predlažem da se već od ove faze legislativne procedure razmisli o tome da u zakonu bude propisan broj obroka otplate koji nisu plaćeni, a da banka smije pokrenuti ovrhu. Primjereno bi bilo osigurati potrošaču bar 6 mjeseci u kojima bi, na primjer u slučaju gubitka zaposlenja ili bolesti, uspio nastaviti s otplatom. Banka ne bi bila u gubitku, jer bi tekle i zatezne kamate, a pojačala bi se zaštita ranjivih skupina kakve čine nezaposleni i oboljeli. Također bi bilo korisno propisati za ovu vrstu kredita mehanizam koji bi onemogućavao prodaju tražbina "agencijama za naplatu" prije određene faze ovrhe i/ili pokušaja refinanciranja, počeka i sl. S poštovanjem vas pozdravljam i želim puno uspjeha u unapređenju ovog dijela našeg pravnog poretka. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. U Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje u tekstu: Prijedlog zakona) sadržane su odredbe kojima se nalaže kreditnoj instituciji da prije pokretanja ovrhe i prije prodaje potraživanja mora potrošaču ponuditi jednu ili više mjera olakšanja otplate kredita, a koje uključuju ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora o kreditu i/ili izmjenu prethodnih uvjeta ugovora o kreditu koja, između ostalog, može uključivati produljenje roka otplate kredita, promjenu tipa stambenog potrošačkog kredita, odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka ili anuiteta za određeno razdoblje ili promjenu kamatne stope, ponudu odgode plaćanja, djelomičnu otplatu, konverziju valute ili djelomični oprost i konsolidaciju duga. Dakle, Prijedlog zakona sadrži odredbe kojima je za cilj da se kredit restrukturira i da do kupoprodaje kredita ili pokretanja ovršnog postupka niti ne dođe. Vaš Prijedlog… da se već od ove faze legislativne procedure razmisli o tome da u zakonu bude propisan broj obroka otplate koji nisu plaćeni, a da banka smije pokrenuti ovrhu… uređen je Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2013 (SL L 176, 27. 6. 2013.) koja je izravno primjenjiva u hrvatskom zakonodavstvu i na Europskoj razini određuje pravila kada neki kredit postaje neprihodonosna izloženost (članak 47.a Uredbe (EU) br. 575/2013).