Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andro Obrazac prethodne procjene Poštovani, predlaže se u zakon uvesti pravo potrošača na prvo(ot)kup potraživanja u slučaju cesije, pod istim uvjetima pod kojima vjerovnik namjerava prodati to potraživanje trećoj osobi (agenciji za naplatu). Na taj način bi se omogućilo potrošaču da podmiriti djelomično svoje potraživanje prema banci pod istim uvjetima kojima je banci prihvatljivo isto prodati trećim osobama. Osim toga, u takvom slučaju potrošač ima pravo pokušati restrukturirati svoj dug na financijskom tržištu kod konkurencije vjerovnika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom komentaru i prijedlogu. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) uvode se mjere restrukturiranja kredita odnosno mjere olakšavanja naplate kredita koje je vjerovnik dužan ponuditi potrošaču kako prije pokretanja ovršnog postupka tako i prije kupoprodaje kredita, i to primjerice refinanciranje ugovora o kreditu, produljenje roka otplate kredita, promjena kamatne stope, djelomičan oprost i slično. Dakle, Prijedlog zakona sadrži odredbe kojima je za cilj da se kredit restrukturira i da do kupoprodaje kredita ili pokretanja ovršnog postupka niti ne dođe. Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja uređuje, između ostaloga, kupoprodaju potraživanja, a javno savjetovanje traje do 26. kolovoza 2023. na portalu eSavjetovanja te svoje prijedloge možete iznijeti i na Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja.