Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Katica Krajačić II. SPRJEČAVANJE TE PRIJAVA, OČEVID I NAKNADA ŠTETE, Članak 7. Što ako predmet nije moguće sačuvati? Koji članak definira ako nije moguće sačuvati predmet? Primljeno na znanje Oštećenik je dužan sačuvati predmet štete i poduzeti mjere za očuvanje tragova na mjestu nastanka štete te ne smije poduzimati radnje kojima bi se uništili tragovi na mjestu nastanka štete jer bez sačuvanog predmeta štete i tragova na mjestu nastanka štete nije moguće obaviti očevid, utvrditi okolnosti nastanka štetnog događaja te opseg i počinitelja štete, zbog čega ne bi bilo moguće utvrditi opravdanost potraživanja naknade štete i nadoknaditi štetu.
2 DRAGICA ŠALAMON PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE OD STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA, Prilog I. Zatvoreni prostor za perad i pojam primjerenog čuvanja i zaštite nisu specificirani pravilnikom kao što je slučaj za stoku. Nije prihvaćen U Prilogu I. za perad je navedeno sljedeće: "1.6. Perad mora biti u peradarniku ili zatvorenom prostoru, a ako se perad nalazi izvan peradarnika ili zatvorenog prostora, mora biti primjereno zaštićena ili čuvana." Primjerenost mjera zaštite i čuvanja peradi izvan peradarnika ovisi o području, odnosno o strogo zaštićenim vrstama mogućim počiniteljima štete na peradi na određenom području, o vrsti peradi te o ostalim okolnostima koje utvrđuje vještak tijekom očevida.
3 DRAGICA ŠALAMON PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE OD STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA, Prilog II. Odštetni cjenik ne navodi kategorije i iznose naknada za perad, iako se perad spominje u Pilogu 1 ovog prijedloga Primljeno na znanje U Prilogu II. za perad je navedeno sljedeće: "1.2. Za usmrćenu perad naknada štete se utvrđuje ovisno o nalazu vještaka i tržišnim cijenama za pojedinu vrstu peradi." Prema navedenome, za perad nije unaprijed propisana naknada, već se utvrđuje nalazom vještaka i prema tržišnim cijenama pojedine kategorije peradi u trenutku nastanka štete.