Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA, 5.6.UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA Izmjene ovog Zakona će imati znatan utjecaj na starije osobe, posebno osobe koje žive u ruralnim područjima, s obzirom da isti nemaju tehničke uvjete niti potrebna znanja za uporabu digitalnih servisa i informacija u postupcima koji se provode digitalnim putem. Dakle, vezano na pristup informacijama, točka 5.6.8., postoji vrlo velik utjecaj na starije osobe, kao i osobe u ruralnim područjima zbog nemogućnosti pristupa i sposobnosti korištenja informacija putem digitalnih servisa pa stoga predlažem da se isto uzme u obzir i da iste osobe imaju mogućnost zaštititi svoja prava i pravne interese na drugi način. Nažalost, u RH ne postoji sustavna mogućnost edukacije za odrasle osobe zastjevanje digitalnih vještina, koje u osnovnoj školi nisu učili informatiku, a isto tako ne postoje javni prostori gdje bi svi zainteresirani mogli pristupiti stolnim računalima uz mentorsku podršku. Naime, još uvijeku RH nije moguće sudjelovanje u javnim savjetovanjima putem pametnih telefona već isključivo putem stolnih računala. Smatram stoga da prilikom donošenja Zakona treba izbjeći diskriminaciju građana temeljem obrazovanja i imovinskog stanja i utvrditi utjecaj tih kriterija u točki 5.6.4. kao mogućnost izravne ili neizravne diskriminacije. Nije prihvaćen Izmjene ovoga Zakona ni u kojem slučaju neće diskriminirati građane temeljem obrazovanja i imovinskog stanja, odnosno diskriminitati građane izravno ili neizravno, već je interes omogućiti svim građanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost informacija I podataka u realnom vremenu u tijeku cijelog postupka. Zakon, naime propisuje dostavu svih informacija I poziva u postupku katastarske izmjere javnom objavom I analognim putem odnosno poštom, sve kako bi postupak koji ima dosvesti do usklađivanja podataka bio dostupan što većem broju građana koji imaju interes sudjelovati u postupku, a kako bi u svakom dijelu postupka mogli štiti svoja prava I interese.