Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA Članak 2. stavak 2. točka 3. - predlažemo da se definira potrebno minimalno iskustvo posrednika u mirnom rješavanju sporova između strana sa suprotnim interesima ili iskustva u vođenju postupaka u kojima su sudjelovale strane sa suprotnim interesima Članak 2. stavak 3. točka 3. -predlažemo da se termin "koja je prezadužena" zamijeni definicijom osobe nesposobne za plaćanje iz Zakona o osobnom stečaju Članak 3. - predlažemo da se propiše obveza polaganja ispita po završetku osnovne obuke za posrednike Djelomično prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća u odnosu na uvođenje obveza polaganja ispita po završetku osnovne obuke za posrednike iz razloga što je obuka osmišljena na način da se tijekom obuke kontinuirano provjerava znanje polaznika. Ostali prijedlozi se prihvaćaju