Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MATEO KRALJEVIĆ Nadležna tijela, Članak 6. Ni jedan pomorac neće predati "žurnu prijavu" u ministarstvo, jer je ministarstvo u Zagrebu, a pomorci ugvnom nisu. Ne vidim bitnu razliku između dolaska osobno u Zagreb i dolaska u Lučku kapetaniju koja prosljedi "žurnu prijavu" ministarstvu - osim što je lakše, brže i pogodnije za pomorca. Nije prihvaćen Zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca u žurnom postupku trenutno se može podnijeti samo u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture isključivo jer se oprema za izradu identifikacijskih isprava pomorca nalazi u Zagrebu.
2 MATEO KRALJEVIĆ Opunomoćenici, Članak 7. Hrvatski državljanin treba ovjeriti punomoć kod javnog bilježnika, a strani ne treba? Nije prihvaćen Obvezu prethodnog utvrđivanja identiteta stranih državljana koji daje punomoć prenesena je na brodara, kompaniju, poslodavca ili posrednika uzimajući u obzir međunarodni karakter pomorske plovidbe i činjenicu da pojedini pomorci nikada ne dođu u Republiku Hrvatsku.
3 MATEO KRALJEVIĆ Isprave i dokumenti koji se prilažu uz zahtjev, Članak 8. Plovidbena služba je dostupna u CIMIS sustavu ministarstva. Pomorac tj. agent prijavljuju ukrcaj i iskrcaj. Zašto je potreban izvornik ili preslika plovidbene službe ako je ista već potvrđena i zapisana u CIMIS sustavu? Nije prihvaćen Ne zahtjeva se dostava izvornika ili preslika isprave koja sadrži podatke o plovidbenoj službi za ishođenje dokumenata iz članka 5. Nadalje, u niti jednom upravnom postupku temeljem odredbi ovoga Pravilnika ne traži se dostava podatka ili izvornika isprave koja sadrži te podatke ukoliko su isti prikupljaju i obrađuju u informacijskom sustavu Ministarstva mora prometa i infrastrukture ili nekog drugog nadležnog tijela državne uprave.
4 MATEO KRALJEVIĆ Sadržaj pomorske knjižice, Članak 12. Nije jasno ostaje li podatak o krvnoj grupi? Trenutno je podatke o krvnoj grupi je potrebno iznova upisivati u svaku novu pomorsku knjižicu. Taj podatak može lako biti dodan u CIMIS sustav i upisan naknadno od strane Lučke kapetanije pri izdavanju svake nove pomorske knjižice (a ne ručno od strane liječnika, za svaku izdanu pomorsku knjižicu, kao što se trenutno radi). Djelomično prihvaćen Sukladno prijedlogu ovoga Pravilnika podatci o krvnoj grupi se više neće upisivati u pomorsku knjižicu.
5 MATEO KRALJEVIĆ Sadržaj elektronske pomorske knjižice, Članak 16. Nije navedeno sadrži li elektronska pomorska knjižica podatak o krvnoj grupi pomorca. Djelomično prihvaćen Vidjeti odgovor pod komentarem pod rednim brojem 4.
6 MATEO KRALJEVIĆ Sadržaj identifikacijske isprave pomorca, Članak 27. Bilo bi korisno dodati krvnu grupu na identifikacijsku iskaznicu pomorca. Tako bi se toj ispravi dalo bar nekakvu svrhu. Nije prihvaćen Sadržaj identifikacijske isprave pomorca propisan je Konvencijom C185 Međunarodne organizacije rada (ILO) i prema istoj podatak o krvnoj krupi se ne navodi u identifikacijskoj ispravi pomorca. Vidjeti odgovor pod komentarem pod rednim brojem 4.
7 MATEO KRALJEVIĆ Zahtjev za zamjenu, Članak 30. Besmisleno je da nova identifikacijska isprava ima rok valjanosti "do kojeg bi bila valjana identifikacijska isprava pomorca koju se zamjenjuje". Bilo bi razumno da rok valjanosti bude od datuma izdavanja nove isprave, jer pomorac svakako snosi troškove izrade novog dokumenta i prolazi kroz cijelu proceduru izdavanja. Nije prihvaćen Zahtjev za izdavanje zamjene identifikacijske isprave za pomorce s rokom valjanosti od deset godine se može predati tek nakon isteka perioda od 5 godina od dana izdavanja prethodne iskaznice sukladno odredbama Konvencijom C185 Međunarodne organizacije rada (ILO). Svi zahtjevi za zamjenom prije navedenog roka od 5 godina izdaju se rokom valjanosti kako je vrijedila prethodna iskaznica.
8 MATEO KRALJEVIĆ Postupak prijave u iznimnim okolnostima, Članak 84. A kako da se obavi prijava dok se kvar otklanja? Kako će naknadno dokazati da nije bio u mogućnosti obaviti prijavu? Tko će mu dati potvrdu da prijava nije moguća zbog kvara? Primljeno na znanje Sustav CIMIS je nacionalni sustav u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje vodi brigu o ispravnom radu sustava i pruža sve potrebne informacije i podršku registriranim korisnicima sustava.
9 Andrej Jakasa Nazivi i oznake svojstva ukrcaja pomoraca , Služba stroja B1 Upravitelj stroja B2 Drugi časnik stroja B3 Elektrocasnik B4 Časnik plovidbene straže u strojarnici B5 Član plovidbene straže u strojarnici B6 Elektricar Djelomično prihvaćen Na odgovarajući način će se izmijeniti Dodatak 2.
10 Andrej Jakasa Nazivi i oznake svojstva ukrcaja pomoraca , Služba stroja Svugdje u svijetu je elektrocasnik dio sluzbe stroja i osoba koja je obavezna biti prisutna u stroju prilikom svake manovre, no u nasem zakonu se i dalje diskriminira i izostavlja, dok se radiosluzba koja gotovo da ni ne postoji vise nigde, stavlja u propise. Nadam se da cemo napokon uci u 21. stoljece i pocet se ponasat sukladno vremenu u kojem zivimo. Osim toga pogledajte koliko je licenci zadnjih 10 godina izdano za ETO, a koliko za radiooeratera. Prihvaćen Prihvaćeno.