Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZINI, ODGOVARAJUĆEM ZVANJU, UVJETIMA I NAČINU NAPREDOVANJA STRUČNIH RADNIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Stella Cerjak Članak 1., 5. RAD NA UNAPREĐENJU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI Kao dodatnu kategoriju radu na unapređenju sustava socijalne skrbi dodati: Imenovanje voditeljem mjere stručne pomoći te voditeljem mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetetu, po broju imenovanja Nije prihvaćen Rad voditelja mjera stručne pomoći i intenzivne stručne pomoći i nadzora provodi se na način propisan Pravilnikom o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN 123/15, 87/22), kojim je također propisan način vrednovanja stručnih radnika koji provode mjere (visina iznosa i način isplate naknade za provedbu mjera).