Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Petkoviček ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNIH PLANOVA POSEBNIH KURIKULUMA ZA OSNOVNU ŠKOLU Poštovani, slažem se s postupnim uvođenjem nastavnog plana posebnih kurikuluma za osnovnu školu, samo se nadam da neće biti naglasak na vođenju administracije od strane učitelja , već da će u sustavu biti osigurana puna podrška učiteljima koji provode posebne kurikulume od strane stručnih službi i ustanova. S poštovanjem, učiteljica Petkoviček Ljiljana Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
2 Ksandra Sinožić ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNIH PLANOVA POSEBNIH KURIKULUMA ZA OSNOVNU ŠKOLU Poštovani, slažem se s odlukom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Vedran Lakovic ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNIH PLANOVA POSEBNIH KURIKULUMA ZA OSNOVNU ŠKOLU Poštovani, za primjenu novih kurikula potrebno je puno eksperimentalnog vremena i prostora kako bi se taj isti kurikul realizirao i nastavnici se, zajedno s učenicima, uhodali u rad i učenje. Ne smije se nijedan kurikulum uvesti preko noći jer se onda gubi smisao primjene. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.