Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK U članku 3. potrebno je dodati „sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji, stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
2 Savez SUMSI PRAVILNIK Člankom 37. Zakona propisana je mogućnost povećanja satnice iznad one predviđene člancima 34. do 37. Zakona. Kako Zakonom nije definirano posebno tijelo koje odobrava navedeno povećanje satnice može se pretpostaviti da to utvrđuje Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije no u Pravilniku o sastavu i načinu rada komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije niti u jednom članku prijedloga pravilnika niti u pripadajućim obrascima lista procjene potreba korisnika nije naveden postupak predaje ili obrade zahtjeva na temelju članka 37. Zakona. Molimo vas da navedeno uključite u ovaj Pravilnik kako bi se izbjegle moguće neusklađenosti te da se minimizira rizik da krajnji korisnici budu zakinuti za navedeno zakonsko pravo zbog nepostojanja Pravilnika koji definira primjenu Zakona. Nije prihvaćen Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji izričito je propisano da broj sati usluge koju može ostvariti korisnik procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika. Iz navedene odredbe nedvosmisleno proizlazi da Komisija utvrđuje broj sati usluge iz članka 34. kao i članka 37. Zakona o osobnoj asistenciji.
3 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK U članku 3. potrebno je dodati „sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji, stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
4 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“ Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji, stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
5 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje.
6 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
7 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK U članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
8 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje..
9 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje..
10 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK • članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
11 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje.
12 Udruga distrofičara Krapina PRAVILNIK članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
13 Udruga distrofičara Krapina PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje.
14 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK U članak 3. Pravilnika na kraju članka dodati „sukladno članku 18., stavku 3 Zakona o osobnoj asistenciji“. Nije prihvaćen Kao pravna osnova donošenja Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije naveden je članak 51. stavak 7. Zakona o osobnoj asistenciji stoga je suvišno kroz Pravilnik u pojedinim odredbama nanovo se pozivati na odredbe Zakona.
15 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK Trebaju li korisnici koji nemaju Nalaz i mišljenje ZOSI-ja jer su vještačeni u sustavu HZMO proći vještačenje u ZOSI-ju? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje.
16 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK Tekst "oštećenjima" zamijeniti s oštećenjem Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
17 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK Članak 8. točka b S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
18 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK Članak 9. točka c Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LITekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”.STA C Osobe s oštećenjima vida Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji. Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
19 Udruga osoba s invaliditetom Split PRAVILNIK Nije jasno kako će se procijeniti potrebe korisnika (naša udruga ih ima više) koji imaju uslugu OA još od 2006. godine i ostvarili su istu temeljem rješenja HZMO te nisu dobili Nalaz i mišljenje ZOSI-ja. Trebaju li ti korisnici tražiti novo vještačenje već sada i kome trebaju predati zahtjev? Primljeno na znanje Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđuje se vrsta i stupanj oštećenja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koja je neophodna radi utvrđivanja uvjeta propisanih člancima 34. do 36. Zakona o osobnoj asistenciji. O pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, koji u postupku utvrđuje potrebu za upućivanjem podnositelja zahtjeva na vještačenje.
20 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK Prijedlog novog teksta vezanog uz Listu C: Osobe s oštećenjima vida Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
21 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 5. stavak b) dodati nakon " organizacije civilnog društva" "ili pružatelja usluge osobne asistencije". Ili je potrebno uskladiti terminologiju u Pravilniku ...vidi članak 10. U članku 7. alineja 2. nakon "osobne asistencije" potrebno je dodati " " ili je provodio program/e usmjerene osiguravanju usluge osobne asistencije". Nije prihvaćen Člankom 5. stavkom 2. propisuje se tko pored predstavnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad čini članove Komisije. U stavku 3. istoga članka propisuje se izuzetak da u slučaju kada na području nadležnosti županijske službe ne djeluje organizacija civilnog društva za pojedinu vrstu invaliditeta ili kada ne postoji interes za uključivanje u rad Komisije od strane organizacije civilnog društva s područja nadležnosti županijske službe, član Komisije može biti stručni radnik zaposlen kod pružatelja socijalne usluge koja djeluje na području jedinice područne (regionalne) samouprave, a koji se nalazi u mreži socijalnih usluga. Vezano uz članak 7. alineja 1. ističemo da „imaju iskustvo organizacije u pružanju usluge osobne asistencije“ podrazumijeva provođenje programa usmjerenih osiguravanju usluge osobne asistencije.
22 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 5. stavak b) dodati nakon " organizacije civilnog društva" "ili pružatelja usluge osobne asistencije". Ili je potrebno uskladiti terminologiju u Pravilniku ...vidi članak 10. U članku 7. alineja 2. nakon "osobne asistencije" potrebno je dodati " " ili je provodio program/e usmjerene osiguravanju usluge osobne asistencije". Nije prihvaćen Člankom 5. stavkom 2. propisuje se tko pored predstavnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad čini članove Komisije. U stavku 3. istoga članka propisuje se izuzetak da u slučaju kada na području nadležnosti županijske službe ne djeluje organizacija civilnog društva za pojedinu vrstu invaliditeta ili kada ne postoji interes za uključivanje u rad Komisije od strane organizacije civilnog društva s područja nadležnosti županijske službe, član Komisije može biti stručni radnik zaposlen kod pružatelja socijalne usluge koja djeluje na području jedinice područne (regionalne) samouprave, a koji se nalazi u mreži socijalnih usluga. Vezano uz članak 7. alineja 1. ističemo da „imaju iskustvo organizacije u pružanju usluge osobne asistencije“ podrazumijeva i provođenje programa usmjerenih osiguravanju usluge osobne asistencije.
23 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
24 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Čl. 5. st. 1. točka 3 Ispraviti "osoba s gluhoslijepoćom" u "osoba s gluhosLJepoćom" .Također paziti na isto u daljnjem tekstu Pravilnika. Isto se ponavalja i u samoj Listi procjene potreba za osobe s gluhosljepoćom. Prihvaćen Riječ „gluhoslijepoća“ zamjenjuje se s „gluhosljepoća“.
25 Nikola Ristić PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8 S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
26 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8. točka b S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
27 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8, stavka B Tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine". S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
28 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE (b) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
29 zujo22 PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8. (b) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
30 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE (b) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. Komentar: S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
31 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8. (b) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
32 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
33 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
34 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8. (b) Član komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koje je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. Komentar: S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst "zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član" zamjeni tekstom "krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine". Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
35 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Članak 8. (b) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
36 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK,                                                                                                                                                                              SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE Jedan predstavnik te njegov zamjenik iz organizacije civilnog društva osoba s invaliditetom koja djeluje u općem javnom interesu na području zaštite sljedećih osoba: osoba s tjelesnim invaliditetom obavezno dodati osoba s istim tjelesnim invaliditetom koje ima i osoba koju se procjenjuje, jer i osobe sa spinalnom ozljedom, cerebralnom paralizom ili npr. i ozljedom glave imaju tjelesni invaliditet, ali to su različite vrste invaliditeta, s različitim posljedicama i problemima, niti jedna skupina ne zna kako je onoj drugoj i potrebno je to definirati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, slijedom čega se članak 5. stavak 1. alineja 3 mijenja i glasi: „- jedan predstavnik te njegov zamjenik iz organizacije civilnog društva osoba s invaliditetom koja djeluje u općem javnom interesu na području zaštite sljedećih osoba: osoba s tjelesnim invaliditetom, osoba sa osjetilnim oštećenjima, osoba s intelektualnim oštećenjima i osoba s mentalnim oštećenjima.“
37 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
38 Nikola Ristić PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
39 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 9. točka c Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
40 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 8. točka b S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Prihvaćen Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi „Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.“
41 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 9, stavka C Članak 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
42 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
43 zujo22 PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
44 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
45 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 9. (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
46 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
47 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
48 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 9. (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postotak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
49 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Članak 9. (c) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije. Komentar: Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar na članak 9. stavke 3. i 4. jer su navedenih rokovi krajnji rokovi za izvršavanje navedenih radnji, odnosno sazivanje sjednice Komisije te izvršavanje terenskog obilaska. Hrvatski zavod za socijalni rad u postupku odlučivanja o zahtjevu obvezan je poštivati rokove određene člankom 52. Zakona o osobnoj asistenciji.
50 Siniša Kekić PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                                NAČIN RADA KOMISIJE Stavak d u Članku 9. potiče inertnost Komisije na uštrb korisnika usluge ako se članovima Komisije iz nekog razloga ne da izlaziti na teren. Želite li pravednu i poštenu raspodjelu sati, Komisija MORA obvezno izlaziti na teren bez iznimaka. Nije prihvaćen Postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije je upravni postupak. Provođenje očevida propisano je člankom 68. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, 110/21) koji glasi „Očevid se provodi kad je za utvrđivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe“.
51 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Kod IV. LISTA D, OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA - procjena samostalnosti korisnika: kao što smo apelirali i ukazivali na sastancima Radnih skupina za izradu Nacrta Zakona i Pravilnika te e-Savjetovanju uz Zakon o osobnoj asistenciji smatramo da se ograničavanjem mjesečnog broja sati (za 2. stupanj funkcionalne sposobnosti od 10 do 20 sati mjesečno, odnosno za 3. i 4. stupanj funkcionalne sposobnosti od 30 do 40 sati mjesečno), uskraćuju se sva prava gluhi i nagluhih osoba prema Ustavu RH, UN KPOSI, Zakonu o HZJ .... jer im se ograničava pravo na informaciju. Zakonom o osobnoj asistenciji,između ostalog, osobna asistencija je definirana i kao " pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života". Zašto i kako bi gluha ili nagluha osoba trebala raditi prioritete u primanju/pristupu informacija? Također smatramo da bi sukladno potrebama korisnika broj sati usluge trebao biti fleksibilan odnosno i veći od Zakonom propisanog. Primljeno na znanje Broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik propisuje se Zakonom o osobnoj asistenciji i isto nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
52 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Kod IV. LISTA D, OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA - procjena samostalnosti korisnika: kao što smo apelirali i ukazivali na sastancima Radnih skupina za izradu Nacrta Zakona i Pravilnika te e-Savjetovanju uz Zakon o osobnoj asistenciji smatramo da se ograničavanjem mjesečnog broja sati (za 2. stupanj funkcionalne sposobnosti od 10 do 20 sati mjesečno, odnosno za 3. i 4. stupanj funkcionalne sposobnosti od 30 do 40 sati mjesečno), uskraćuju se sva prava gluhi i nagluhih osoba prema Ustavu RH, UN KPOSI, Zakonu o HZJ .... jer im se ograničava pravo na informaciju. Zakonom o osobnoj asistenciji,između ostalog, osobna asistencija je definirana i kao " pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života". Zašto i kako bi gluha ili nagluha osoba trebala raditi prioritete u primanju/pristupu informacija? Također smatramo da bi sukladno potrebama korisnika broj sati usluge trebao biti fleksibilan odnosno i veći od Zakonom propisanog. Primljeno na znanje Broj sati usluge osobne asistencije koju pruža komunikacijski posrednik propisuje se Zakonom o osobnoj asistenciji i isto nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
53 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
54 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost - b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi - f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju - a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima - b) "Održavanje kontakata s drugim ljudima" - na koji način će se isto procijeniti? Kontakti se mogu održavati telefonski, putem računala, bez izlaska korisnika iz kuće i komunikacije "oči u oči", a ostalo što se nalazi u istoj kategoriji podrazumijeva izlazak iz kuće i druženje sa ljudima, potrebno je isto dodatno definirati - d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana - e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
55 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
56 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Napomena: Lista procjene potreba kada korisnik odabere pružatelja usluga da ima uvid u istu (da se lista procjene potreba dostavi i pružatelju usluga) U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
57 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
58 Udruga distrofičara Krapina PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
59 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA U listi A1: Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima - procjena samostalnosti korisnika Pokretljivost/mobilnost b) „Promjena položaja u krevetu“ – staviti dvije stavke: jedna je ukoliko osoba ne koristi uređaje tijekom spavanja (asistivnu tehnologiju), a druga je ukoliko koristi f) „Korištenje javnog prijevoza“ – u uputama naglasiti da se neovisno o postojanju/nepostojanju javnoga prijevoza daje procjena samostalnosti korištenja Podrška socijalnom funkcioniranju a) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće – aktivnost „slobodnog vremena“ prebaciti iz a) u b) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima d) „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ treba razdvojiti rehabilitaciju i liječenje jer rehabilitacija traje tri tjedan, a liječenje traje nekoliko dana e) „Briga o djeci“ traži se pojašnjenje do koje dobi djeteta se podrazumijeva dijete (do 18 godina ili neka niža dob) i uključuje li se tu briga o nećacima i sl. i djeci koja nisu u krvnom srodstvu koja najmanje jedan put tjedno dolaze kod korisnika usluge? Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog koji se odnosi na „Pokretljivost/mobilnost“, „Promjena položaja u krevetu“ s obzirom da se u Listi A1 procjena odnosi na samostalnost korisnika odnosno na njegovu mogućnost da samostalno promjeni položaj u krevetu, neovisno o načinu na koji zadovoljava tu potrebu. Osobe koje pri spavanju koriste asistivnu tehnologiju mogu biti u potpunosti nesamostalne u promjeni položaja u krevetu kao i osobe koje ne koriste asistivnu tehnologiju prilikom spavanja, stoga odvajanje pitanja ne bi utjecalo na bodove kao ni na procjenu učestalosti potrebne podrške. Ne prihvaća se prijedlog vezan uz „Pokretljivost/mobilnost“, „Korištenje javnog prijevoza“ s obzirom da se procjenjuje situacija u kojoj osoba živi, jer ukoliko javni prijevoz ne postoji kod osobe koja se procjenjuje, u Listi A2 se ne može procijeniti ni učestalosti potrebne podrške s obzirom da navedena potreba ne može biti zadovoljena. Prihvaća se prijedlog da se u Listi A1 „Podrška socijalnom funkcioniranju“, “Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće“ aktivnosti koje se odnose na slobodno vrijeme prebace u rubriku „Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, održavanje kontakata s drugim ljudima“. Ne prihvaća se prijedlog da se „Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije“ razdvoji na 2 upita jer se u oba slučaja radi o višednevnom boravku u zdravstvenoj ustanovi, pri čemu na činjenicu da li je osobi potrebna dodatna pomoć, pored pomoći koju pruža medicinsko osoblje, ne utječe broj dana boravka u zdravstvenoj ustanovi. Vezano uz „Brigu o djeci“, ističemo da se radi o brizi o vlastitoj djeci predškolske dobi, na način da osobni asistent obavlja aktivnosti u brizi o djetetu korisnika uz njegovo prisustvo i po njegovom naputku, te će se na odgovarajući isto navesti u Listi procjene potreba.
60 Ružica Skert PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Obrazac Liste procijene potreba korisnika Komisija bi kod popunjavanja Liste A1 treba voditi računa da su potrebe korisnika usklađene sa iskazanim ocijenama u Barthelovo indeksu. Komisija bi kod popunjavanja Liste A2- procijena učestalosti potreba podrške za korisnika- voditi računa o ocijeni u Listi A1. Komisija bi kod konačnog donošenja Rješenja treba uzeti u obzir rezultate Liste A1 i Liste A2, Barthelov indeks korisnika, Rješenje ZOSI-a, Socio-anamnestičke podatke, te donijeti Rješenje za korisnika s kojim će isti odabrati Pružatelja usluge. Primljeno na znanje Lista procjene potreba izrađena je i primjenjivat će se s ciljem procjene potreba korisnika za uslugom osobne asistencije. Stoga se radi utvrđivanja aktivnosti koje će za potrebe korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, u kojim situacijama i kada, te potreban broj sati pružanja usluge ispunjavaju obje liste (A1 i A2), a ističemo da je jedna od rubrika u Listi procjene potreba „Socijalno anamnestički podaci“. Pored navedenog ističemo da je člankom 9.stavkom 2. Pravilnika propisano da je korisnik odnosno podnositelj zahtjeva dužan na zahtjev Komisije dostaviti dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, provedene rehabilitacijske postupke ili drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje njegovih funkcionalnih sposobnosti i potrebne podrške, kako bi se na taj način mogla dobiti cjelovita slika i potreba korisnika za uslugom. Člankom 51. stavkom 1. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da potrebu za uslugom osobne asistencije procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i druge dokumentacije. Napominjemo da je uloga Komisije procjena, a na temelju navedene procjene, o pravu na uslugu osobne asistencije rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad.
61 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
62 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA V Lista E i E2 Ispraviti u Listi riječ "gluhoslijepoćom" u "gluhosLJepoćom" u naslovu i daljnjem tekstu Liste. Također u prvoj kategoriji "kretanje" tvrdnje idu po rednim brojevima (1-5) , dok u drugim kategorijama tvrdnje idu po slovima ( a,b,c...) . Potrebno je ujednačiti isto u cijeloj tablici. Prihvaćen Riječ „gluhoslijepoća“ zamjenjuje se s „gluhosljepoća“.
63 Nikola Ristić PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
64 Ružica Skert PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Čl. 13. a) Lista procjene potreba ispunjava se na temelju neposrednog razgovora s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva, ili njegovim zakonskim zastupnikom, te prema potrebi na temelju dodatne dokumentacije. - prijedlog da isti glasi : "Lista procjene potreba ispunjava se na temelju neposrednog razgovora s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva, ili njegovim zakonskim zastupnikom, uzimaćuji u obzir ostalu dokumentaciju koja je priložena Zahtjevu za uslugom i ista je relevantna za utvrđivanje stvarne potrebe korisnika." f) Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Komisije dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka. - prijedlog da isti glasi : "Korisnik podnositelj zahtjeva ili njegov zakonski skrbnik dužan je na zahtjev Komisije dostaviti dodatnu dokumentaciju kojom bi se mogla izraditi realna Lista procijene iz stavka 1. ovoga članka." h) Listu procjene potreba potpisuju svi članovi Komisije i korisnik odnosno podnositelj zahtjeva. - prijedlog da isti glasi: "Izrađenu Listu procjene potreba potpisuju svi članovi Komisije i korisnik odnosno podnositelj zahtjeva, odnosno njegov zakonski zastupnik." Nije prihvaćen Vezano uz članak 13. ističemo da dodatna dokumentacija može biti bilo koja dokumentacija koja je bitna za utvrđivanje potrebnog broja sati usluge, pa tako i dokumentacija koju je osoba s invaliditetom dostavila uz zahtjev za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije. Potpisivanje Liste procjene potreba podrazumijeva potpisivanje popunjene Liste procjene potreba.
65 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Lista C Osobe s oštećenjem vida Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
66 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
67 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Primljeno na znanje Primjeno na znanje. Nije jasno na koji dio Liste procjene potreba se prijedlog odnosi. U Listi C u Prilogu 1 tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje se s „osobe s oštećenjem vida“.
68 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
69 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
70 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
71 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst "oštećenjima " zamijeniti s "oštećenjem" Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
72 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
73 zujo22 PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Primljeno na znanje Primjeno na znanje. Nije jasno na koji dio Liste procjene potreba se prijedlog odnosi. U Listi C u Prilogu 1 tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje se s „osobe s oštećenjem vida“.
74 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
75 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA Prilog 1. Obrazac liste procjene potreba korisnika LISTA C Osobe s oštećenjima vida Komentar: Tekst „oštećenjima” zamijeniti s „oštećenjem”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog izmjene naziva Liste C u Prilogu 1 te se tekst „osobe s oštećenjima vida“ zamjenjuje s „osobe s oštećenjem vida“.
76 EDI VLAŠE DAUTOVIĆ PRAVILNIK,                                                                                                                                                                                          LISTA PROCJENE POTREBA predlažem da član komisije bude i pružatelj usluge osobne asistencije odnosno jedna osoba po izboru pružatelja usluge osobne asistencije Nije prihvaćen Nije prihvaćeno. Predstavnik pružatelja usluge osobne asistencije bi se u ulozi člana Komisije potencijalno nalazio u sukobu interesa s obzirom da bi imao priliku da svojom odlukom ili utjecanje na korisnika pogoduje sebi kao pružatelju usluge a nauštrb interesa ostalih pružatelja usluge osobne asistencije.