Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK Prijedlog novog teksta za Članak 6. Podaci koji se upisuju u Registar (o) podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB) Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
2 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK Članak 6. točka p Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
3 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK Prijedlog novog teksta: Članak 6. Podaci koji se upisuju u Registar (o) podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB) Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
4 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6. stavak 2. pod h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“, molimo uskladiti pojmove te dodatno pojasniti. Nije prihvaćen U zagradi je pojašnjeno da je riječ o broju usluga na godišnjoj razini. Prijedlog ovog Pravilnika ne sadrži članak 14.
5 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6. stavak 2. pod h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“, molimo uskladiti pojmove te dodatno pojasniti. Nije prihvaćen U zagradi je pojašnjeno da je riječ o broju usluga na godišnjoj razini. Prijedlog ovog Pravilnika ne sadrži članak 14.
6 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 6. Definirati "h. kapacitet socijalne usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)", da li je to broj sati usluge, broj korisnika ili nešto treće. "p. podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB))" - izbaciti dio o osnivaču iz razloga što je mnogo udruga osnovano davno, te navedeni podaci nisu dostupni. Možda umjesto toga tražiti datum ili godinu osnivanja udruge. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
7 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su davno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d.već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
8 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
9 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 6. Komentar: Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
10 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 6. Stavka P. Podaci o osnivaču Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
11 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
12 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 6. (o) podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB)) Komentar: Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
13 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
14 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
15 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
16 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 6. (o) podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB)) Komentar: Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
17 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. Podaci koji se upisuju u Registar (o) podaci o osnivaču (naziv, sjedište/prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB)) Komentar: Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
18 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
19 zujo22 PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
20 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
21 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 6. Brojne udruge osoba s invaliditetom osnovane su prije više desetaka godina te su osnivači fizičke osobe (više njih) koji su odavno preminuli, stoga ne postoji OIB osnivača. Predlažemo da se podatak OIB OSNIVAČA ukloni. U stavku d. već se navode osnovni podaci među kojima je OIB udruge kao pružatelja usluge što smatramo dovoljnim. Nije prihvaćen Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe, dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
22 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 6. 2; f i g) : Što je korisnička skupina? Je li to podskupina korisnika osobne asistencije prema vrsti usluge? Ako je onda ne treba i Vrsta usluge. I usluge umjesto jednine staviti u množinu. h): Broj usluga na godišnjoj razini: definirati što je broj usluga, je li usluga 1h ili 1 korisnik na 1 mjesec. p)Udruge ne bi trebale stavljati podatke o osnivačima fizičkim osobama nego isključivo pravne osobe čiji osnivači su pravne osobe. Nije prihvaćen Korisnička skupina “osoba s invaliditetom” obuhvaća: osobe s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim i mentalnim oštećenjem. Nema potrebe stavljati u množinu jer normativno je cijeli tekst uređen u jednini. Broj usluga na godišnjoj razini znači broj usluga (jedinično trajanje usluge je 1h). Navedeno je uređeno drugim propisom tj. Zakonom o osobnoj asistenciji. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci u Registu. Također udruge nisu jedine pravne osobe koje se upisuju u Registar. U Registar se upisuju pravne osobe dakle ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice druge pravne osobe, čiji osnivači mogu biti različiti. Podaci o osnivaču nisu javno dostupni podaci i služe Ministartsvu u informativne svrhe, te naravno ako pojedini podatak nije dostupan neće se upisati, a tim više jer je ovaj Registar po Zakonu o osobnoj asistenciji sastavni dio Registra fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u koji su već upisane različite udruge koje pružaju razičite socijalne usluge različitim korisničkim skupinama s istim predloženim podacima.
23 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 8. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst "zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član" zamijeni tekstom "zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine" Nije prihvaćen Predloženo nije predmet uređenja materije ovoga Pravilnika, te stoga ne možemo uvažiti ovu primjedbu.
24 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 8. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Nije prihvaćen Predloženo nije predmet uređenja materije ovoga Pravilnika, te stoga ne možemo uvažiti ovu primjedbu.
25 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 8. S obzirom da je članstvo u krovnim organizacijama dobrovoljno i nisu sve organizacije civilnog društva koje rade s pojedinim kategorijama osoba s invaliditetom članovi krovnih saveza, predlažemo da se tekst „ zahtjev krovne organizacije čiji je organizacija civilnog društva član” zamijeni tekstom „ zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine”. Nije prihvaćen Predloženo nije predmet uređenja materije ovoga Pravilnika, te stoga ne možemo uvažiti ovu primjedbu.
26 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 9. Temeljem članka 52.Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem riješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisija;15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom Pravilnika ne regulira se navedena problematika već se isključivo propisuje rok od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobe asistencije, za upis pravne osobe u Registar i to nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.
27 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 9. Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom Pravilnika ne regulira se navedena problematika već se isključivo propisuje rok od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobe asistencije, za upis pravne osobe u Registar i to nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.
28 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 9. Temeljem članka 52. Zakona o osobnoj asistenciji postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije definiran je kao žuran. Ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, rok za izdavanjem rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ili 30 dana ako je potrebno provoditi ispitni postupak. Rokovi definirani ovim Pravilnikom (15 dana za sazivanje Komisije; 15 dana za izlazak na teren) u koliziji su sa Zakonom jer se navedenim rokovima premašuju rokovi za donošenje rješenja. Predlažemo usklađivanje rokova sa Zakonom o osobnoj asistenciji. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom Pravilnika ne regulira se navedena problematika već se isključivo propisuje rok od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobe asistencije, za upis pravne osobe u Registar i to nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.
29 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK , Članak 11. Smatramo da je stavak 1. ovog članka suvišan te da je i u suprotnosti s člankom 5. Pravilnika, a koji glasi: "Sadržaj Registra je javno dostupan i pristupa mu se putem internetske stranice Registra koja je dio sustava Registra i nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva, kako bi zainteresirana javnost ostvarila uvid u podatke koje sadrži, bez dokazivanja pravnog interesa." Nije prihvaćen Potvrde se koriste za različite svrhe i potrebno je ostaviti mogućnost da se potvrda izda od nadležnog tijela ili ispiše putem sustava e-građani.
30 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK , Članak 11. Smatramo da je stavak 1. ovog članka suvišan te da je i u suprotnosti s člankom 5. Pravilnika, a koji glasi: "Sadržaj Registra je javno dostupan i pristupa mu se putem internetske stranice Registra koja je dio sustava Registra i nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva, kako bi zainteresirana javnost ostvarila uvid u podatke koje sadrži, bez dokazivanja pravnog interesa." Nije prihvaćen Potvrde se koriste za različite svrhe i potrebno je ostaviti mogućnost da se potvrda izda od nadležnog tijela ili ispiše putem sustava e-građani.