Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavak 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine te obveze Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju te njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Predlaže se u članku 3. stavak 4. alineja 6. dodati: „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Obrazloženje: ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6. stavak 2. alineja 5. Primljeno na znanje Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti.
2 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 3. Molimo pobliže definirati uvjete prilagodbe na način da se navedu kriteriji iz Pravilnika o pristupačnosti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 6. Molimo vas ne ograničavati vrstu unutar razine obrazovanja jer niti jedan formalan studij/obrazovanje koje se provodi u RH ne obuhvaća cjelokupnu materiju potrebnu za uspješno vođenje usluge. Takvu diskrepanciju nadomješta prethodno iskustvo na poslovima osobne asistencije koje smo predložili u komentaru ispod. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavak 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine te obveze Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju te njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Predlaže se u članku 3. stavak 4. alineja 6. dodati: „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Obrazloženje: ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6. stavak 2. alineja 5. Primljeno na znanje Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti.
5 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK , Članak 3. Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Primljeno na znanje Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo u Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
6 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Primljeno na znanje Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
7 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Primljeno na znanje Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
8 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Primljeno na znanje Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
9 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Primljeno na znanje Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
10 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK , Članak 3. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Primljeno na znanje Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
11 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK , Članak 15. Smatramo da je u svrhu održivosti poslovanja i sigurnosti zaposlenja potrebno utvrditi minimalni vremenski period od jedne godine na koji će se sklapati Ugovor na određeno vrijeme. Primljeno na znanje Ugovori se sklapanju do 3 godine, obzirom da iz različitih razloga (npr. licencija može biti izdana na šest mjeseci) ne možemo određivati Pravilnikom minimalni period na koji će se ugovor sklapati. Odredba mora ostati rastezljiva kako bi pokrila različite situacije u praksi.
12 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 14. Količini usluge osobne asistencije i lokacijama Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 1: Nadležna organizacijska jedinica Čega? Primljeno na znanje Vidi čl. 12. st.2. Dakle, organizacijska jedinica Ministarstva za ugovaranje socijalnih usluga (u daljnjem tekstu: nadležna organizacijska jedinica).
14 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6. stavak 3. pod b) i c): prema Zakonu o osobnoj asistenciji, čl.85 osobe koje će pružati uslugu osobne asistencije komunikacijskog posrednika za gluhe osobe od 01.01.2024. mora imati završen program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji uključuje položen ispit o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika. Budući se bliži kraj 7 mjeseca, a kvalitetan program osposobljavanja vrlo je teško provesti u tako kratkom vremenskom razdoblju,(do 31. prosinca) uz puno radno vrijeme molimo da se rokovi definirani Zakonom o osobnoj asistenciji, u čl. 85 te čl. 86, a koji definiraju uvjete za komunikacijskog posrednika produže Također nije jasno tko će provoditi program te na koji način će isti biti financiran. pod g) predlaže se da uvjet za voditelja usluge osobne asistencije bude najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Djelomično prihvaćen Člankom 86. Zakona o osobnoj asistenciji je propisano da odredba članka 19. stavka 2. Zakona stupa na snagu 1. srpnja 2024. godine što znači da komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora imati završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, koji uključuje položen ispit razine B2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika do 1. srpnja 2024. godine. Provođenje programa osposobljavanja nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
15 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije PRAVILNIK , Članak 3. U četvrtom stavku ovog članka predlažemo precizirati slijedeći uvjet "pružatelj usluge mora imati prilagođen sanitarni čvor" na način da se definira na što se to odnosi (rukohvati, sanitarije i dr.) Djelomično prihvaćen Prilagođeni sanitarni čvor ne smije sadržavati građevinske prepreke koje osobi koja se kreće uz pomoć pomagala za pokretljivost (invalidskih kolica, štapa, štaka ili hodalice) ometa ili sprječava samostalan ulazak i kretanje po prostoriji te sadrži opremu dostupnu iz invalidskih kolica. Članak 3. stavak 4. alineja 10. mijenja se i glasi “– pružatelj usluge mora imati sanitarni čvor prilagođen potrebama korisničke skupine kojoj pruža uslugu osobne asistencije”.
16 Osječko-baranjska županija PRAVILNIK , Članak 3. Smatramo da nije najbolje rješenje da se definira da pružatelj usluge osobne asistencije uslugu organizira u prostoru isključivo poslovne namjene. Naime, djelatnost socijalne skrbi (u što spada i pružanje usluge osobne asistencije) se prema posebnim propisima iz područja graditeljstva može obavljati isključivo u prostoru javne namjene, kako je to i predviđeno Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Ukoliko je namjera da se relaksira uvjet o obavljanju socijalnih usluga u zgradi javne namjene, prijedlog je da se kao uvjet uvede samo "odgovarajuća uporabna dozvola". Većina pružatelja će biti ili u zgradi javne namjene (udruge, ustanove), poneki i u zgradi stambene namjene pa će ovakva definicija ponovno dovesti do velikih problema prilikom utvrđivanja ispunjenosti mjerila, odnosno izdavanja licencije za pružanje usluge osobne asistencije. Djelomično prihvaćen Obzirom da je usluga osobne asistencije socijalna usluga i spada u djelatnost socijalne skrbi, odredba će se redefinirati u smislu namjene zgrade te će se proširiti na ogovarajuću namjenu i to na javnu i društvenu, poslovnu odnosno mješovitu u dijelu poslovne namjene, uz iznimku da udruge mogu za organiziranje usluge koristiti prostor stambene namjene.
17 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Također se predlaže izjednačavanje vrednovanja srednje škole, te da se odobri najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a za voditelja usluge osobne asistencije sa potrebnim iskustvom kako se ne bi radila diskriminacija na temelju školovanja, nije bitno da li je trogodišnja ili četverogodišnja ukoliko osoba ima iskustva u radu. Djelomično prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća u dijelu koji se odnosi na razinu obrazovanja s obzirom da je razina obrazovanja prijedlog članova Radnih skupina za izradu Zakona i podzakonskih akata, predstavnika organizacija civilnog društva, uzimajući u obzir njihova šesnaestogodišnju praksu provedbe projekata i programa osiguravanja usluge osobne asistencije.
18 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba PRAVILNIK , Članak 8. Bojimo se da kao mala lokalna udruga nećemo biti konkurentni na tržištu rada s obzirom da oni savezi ili udruge koje ostvaruju sustavno financiranje ili imaju svojih vlastitih sredstava mogu ponuditi veću cijenu sata na tržištu. Spadaju li u troškovne kategorije putni troškovi i trošak edukacije? Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama. Edukacija je uvjet za zapošljavanje fizičke osobe koja pruža uslugu osobne asistencije te se ne može priznati kao trošak usluge.
19 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
20 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK , Članak 8. Predlažemo da se u troškovne kategorije dodaju i putni troškovi, troškovi liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, trošak edukacije koja je obvezna za pružanje usluge. Uz to, elementi za oblikovanje cijena na bazi godišnjih troškova različiti su od udruge do udruge. One koje ostvaruju sustavno financiranje ili imaju više vlastitih sredstava imat će mogućnost ponuditi veću cijenu sata na tržištu. Trenutni način oblikovanja cijena neće dovesti do najavljenih povećanja plaća i privlačenja stručnog i kvalificiranog kadra za obavljanje usluga komunikacijskih posrednika. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
21 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
22 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
23 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK Članak 3. točka 4. stavak 2. Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Članak 6. stavak f Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Članak 7. točka 1. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Članak 8. točka 2. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Članak 10. točka 1. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Djelomično prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu. Nadalje, člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika. Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti. Stoga se primjedba vezana uz specificiranje opsega poslova ne prihvaća. Djelomično se prihvaća primjedba vezana uz putni trošak na način da će se Pravilnikom propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama. I konačno, javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
24 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. točka 2. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
25 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8, stavka 2 Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
26 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
27 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 8. (2) Troškovne kategorije koje se uzimaju u obzir kao elementi za oblikovanje cijena socijalnih usluga su: troškovi rada ( ukupan trošak plaća zaposlenika, ostala materijalna prava iz radnog odnosa i naknade troškova rada) , materijalni troškovi ( godišnji izdatci za materijal i energiju, godišnji izdatci za usluge, godišnja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, godišnji ostali nespomenuti operativni troškovi), financijski troškovi (godišnje kamate na izdane vrijednosne papire, godišnje kamate na kredite i zajmove i ostali financijski izdatci na godišnjoj razini ), troškovi amortizacije ( godišnji iznos amortizacije zgrada, godišnji iznos amortizacije pokretne imovine i godišnji iznos amortizacije opreme) i ostali troškovi ( godišnji iznosi tekućih i kapitalnih donacija, kapitalne potpore i novčane kazne, penali i naknade štete) . Komentar: Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
28 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
29 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
30 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
31 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
32 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
33 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. (2) Troškovi kategorije koje se uzimaju u obzir... Komentar: Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika- videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
34 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 8. (2) Troškovne kategorije koje se uzimaju u obzir kao elementi za oblikovanje cijena socijalnih usluga su: troškovi rada ( ukupan trošak plaća zaposlenika, ostala materijalna prava iz radnog odnosa i naknade troškova rada) , materijalni troškovi ( godišnji izdatci za materijal i energiju, godišnji izdatci za usluge, godišnja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, godišnji ostali nespomenuti operativni troškovi), financijski troškovi (godišnje kamate na izdane vrijednosne papire, godišnje kamate na kredite i zajmove i ostali financijski izdatci na godišnjoj razini ), troškovi amortizacije ( godišnji iznos amortizacije zgrada, godišnji iznos amortizacije pokretne imovine i godišnji iznos amortizacije opreme) i ostali troškovi ( godišnji iznosi tekućih i kapitalnih donacija, kapitalne potpore i novčane kazne, penali i naknade štete) . Komentar: Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
35 UDRUGA SLIJEPIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK Prijedlog novog teksta: Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Članak 6. Mjerila fizičkih osoba zaposlenih kod pružatelja usluge osobne asistencije (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Članak 7. (1) Osobna asistencija može obuhvatiti: – obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva, – hranjenje, – održavanje osobne higijene, – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti, – pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života i, – pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Članak 8. (2) Troškovne kategorije koje se uzimaju u obzir kao elementi za oblikovanje cijena socijalnih usluga su: troškovi rada ( ukupan trošak plaća zaposlenika, ostala materijalna prava iz radnog odnosa i naknade troškova rada) , materijalni troškovi ( godišnji izdatci za materijal i energiju, godišnji izdatci za usluge, godišnja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, godišnji ostali nespomenuti operativni troškovi), financijski troškovi (godišnje kamate na izdane vrijednosne papire, godišnje kamate na kredite i zajmove i ostali financijski izdatci na godišnjoj razini ), troškovi amortizacije ( godišnji iznos amortizacije zgrada, godišnji iznos amortizacije pokretne imovine i godišnji iznos amortizacije opreme) i ostali troškovi ( godišnji iznosi tekućih i kapitalnih donacija, kapitalne potpore i novčane kazne, penali i naknade štete) . Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Članak 10. (1) Ministarstvo objavljuje javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Djelomično prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu. Nadalje, člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika. Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti. Stoga se primjedba vezana uz specificiranje opsega poslova ne prihvaća. Djelomično se prihvaća primjedba vezana uz putni trošak na način da će se Pravilnikom propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama. I konačno, javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
36 zujo22 PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
37 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 8. Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
38 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. (2) Troškovne kategorije koje se uzimaju u obzir kao elementi za oblikovanje cijena socijalnih usluga su: troškovi rada ( ukupan trošak plaća zaposlenika, ostala materijalna prava iz radnog odnosa i naknade troškova rada) , materijalni troškovi ( godišnji izdatci za materijal i energiju, godišnji izdatci za usluge, godišnja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, godišnji ostali nespomenuti operativni troškovi), financijski troškovi (godišnje kamate na izdane vrijednosne papire, godišnje kamate na kredite i zajmove i ostali financijski izdatci na godišnjoj razini ), troškovi amortizacije ( godišnji iznos amortizacije zgrada, godišnji iznos amortizacije pokretne imovine i godišnji iznos amortizacije opreme) i ostali troškovi ( godišnji iznosi tekućih i kapitalnih donacija, kapitalne potpore i novčane kazne, penali i naknade štete) . Komentar: Zbog specifičnosti usluge videćeg pratitelja čiji su putni troškovi i do sada projektnim financiranjem uvijek bili razdvojeni od plaće, a koji predstavljaju znatan trošak u pružanju ove usluge, nužno je u troškovne kategorije za uslugu videćeg pratitelja svakako uvrstiti i putni trošak, osobito zato što videći pratitelji koriste privatne automobile u službene svrhe. Trenutni način oblikovanja cijena dovodi u opasnost mogućnost pronalaska kvalificiranih zaposlenika-videćih pratitelja što će negativno utjecati i na kvalitetu same usluge. Djelomično prihvaćen Pravilnikom će se propisati da su u oblikovanje cijene usluge osobne asistencije uključeni i putni troškovi fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije nastalih u svrhu ostvarivanja prava i izvršavanja obveza korisnika u upravnim i drugim postupcima u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i pravnim osobama s javnim ovlastima te u svrhu korištenja usluga u javnim službama.
39 UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE PRAVILNIK , Članak 16. U članku 16. potrebno je dodati i na koji način se nakon zaključenog ugovora isti može promijeniti uslijed npr. naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole ... Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije)
40 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 10. Poštovani, s obzirom na materiju pravilnika koji obuhvaća kriterije za odabir pružatelja usluge osobne asistencije smatramo da bi se prednost pri odabiru trebala davati pružateljima usluge koji imaju zaposlene osobe s invaliditetom upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Takav kriterij kod socijalne usluge je u skladu sa svim važećim zakonima i strategijama koji obuhvaćaju zapošljavanje osoba s invaliditetom ili zaštitu tržišnog natjecanja a istovremeno razvija ideju prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom da Republika Hrvatska promovira zapošljavanje OSI a ne da samo deklarativno potiče na naplatu naknade. Nije prihvaćen Dodatni kriteriji za prijavu na javni poziv mogu se odrediti i propisati javnim pozivom.
41 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 10. Poštovani, raspoloživost sredstava u Državnom proračunu ne može biti iznad zakonskog prava krajnjih korisnika. Molimo brisanje tog kriterija. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
42 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 6. Ovakvim definiranjem kriterija za voditelja usluge dovedeno je u nesrazmjer iskustvo voditelja osobne asistencije sa završenom razinom obrazovanja gdje se smatra da je svježe diplomirana osoba RAZINE 6 HKO kompetentnija od osobe s razinom obrazovanja 4.2.. Molimo umanjite potrebne razine iskustva sa 5 na 3 godine za 4.2.HKO, dodajte 1 godinu za razinu 6 HKO i dodajte 2 godine za razinu 5 HKO koja je nepravedno izostavljena. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća u dijelu koji se odnosi na razinu obrazovanja s obzirom da je razina obrazovanja prijedlog članova Radnih skupina za izradu Zakona i podzakonskih akata, predstavnika organizacija civilnog društva, uzimajući u obzir njihova šesnaestogodišnju praksu provedbe projekata i programa osiguravanja usluge osobne asistencije.
43 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 6. Člankom 6. potrebno je dodati i ostale osobe zaposlene kod pružatelja usluge s obzirom da je u dosadašnjoj praksi provedbe projekata angažiran i koordinator(i) koji su se pokazali nezamjenjivi pri pružanju usluge većem broju krajnjih korisnika, što je prepoznalo i PT1 prihvaćajući trošak koordinatora pod izravnim troškovima provedbe u svim projektima financiranim iz ESF. S obzirom da je Voditelju projekta već definiran kriterij razine obrazovanja i/ili iskustva, nije potrebno definirati dodatne kriterije za ostale osobe. Nije prihvaćen U Zakonu o osobnoj asistenciji jasno je propisano tko su radnici i uvjeti koje moraju ispunjavati da bi pružali uslugu osobne asistencije. Pravilnikom ne možemo razrađivati odredbe Zakona u širem smislu nego što je Zakonom propisano.
44 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, kako je Zakon stupio na snagu 1.7.2023. uključujući članak 18. i članak 84. Zakona, molimo da unesete izuzeće primjene odredbi kriterija edukacije za osobne asistente angažirane kod pružatelja usluge kroz programe i projekte odnosno, da se priznaje edukacija završena do 31.12.2023. a ne do datuma stupanja Zakona na snagu kako je ovdje predviđeno. Nije prihvaćen Pravilnikom ne možemo razrađivati odredbe Zakona u širem smislu nego što je Zakonom propisano.
45 Sara Frey PRAVILNIK , Članak 10. Smatram da je potrebno dio teksta „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
46 Sara Frey PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. komunikacijski posrednik, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova komunikacijskog posrednika (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Smatram da je potrebno ovim pravilnikom specificirati opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
47 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, čl.6.st.3.t.a nije usklađena sa Zakonom jer članak 18. Zakona jasno definira koji program obrazovanja odraslih/osposobljavanja treba biti. Nije prihvaćen Članak 3. stavak 6. točka a) Pravilnika u potpunosti je sukladna s člankom 18. Zakona o osobnoj asistenciji
48 Sara Frey PRAVILNIK , Članak 6. Dodatak stavku c) : "komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) u ostalim sustavima komunikacije koji uključuje položen ispit razine A2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika." Prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH (NN 82/15) čl. 6 navodi koji su to ostali sustavi komunikacije među kojima je simultana znakovno-govorna komunikacija. U članku 7. istog Zakona slijedi objašnjenje prema kojemu je simultana znakovno-govorna komunikacija oblik komunikacije u kojoj se sintaktičke strukture govornog jezika istodobno prate leksičkim jedinicama znakovnog jezika i prema potrebi znakovima ručne abecede. Slijedom navedenog, vidimo kako je potreban određen stupanj znanja hrvatskog znakovnog jezika. Iz tog razloga smatram da je u stavku c) potrebno dodati dio rečenice "koji uključuje položen ispit razine A2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika". Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da predloženi uvjet nije naveden u Zakonu o osobnoj asistenciji.
49 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, smatramo da je nepotrebno stavljati uvjet "od materijala lakog za održavanje" u uvjete ispunjavanja mjerila opreme s obzirom da isto treba ili ne treba biti ispunjeno prema članku 2. prijedloga Pravilnika po kojem posebni propisi reguliraju opremljenost a na pružatelju usluge je da procijeni rizik koji nosi odabir opreme i namještaja od materijala koji nije lak za održavanje. Nije prihvaćen Navedeno nije propisano Pravilnikom o zaštiti na radu za radna mjesta (Narodne novine, br. 105/20) stoga se prijedlog ne prihvaća.
50 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 16. Kako će pružatelji usluge biti u obvezi ispostaviti e-račun prema Zakonu o javnoj nabavi potrebno je provjeriti tehničke predispozicije sustava e-računa, odnosno, mogu li se isporučivati računi koji će sadržavati sve elemente bitne za kontrolu usklađenosti sadržaja računa te pruženih usluga. Nije prihvaćen Računi će se dostavljati redovnim putem, obzirom da sustav e-računa još u potpunosti nije razvijen.
51 Savez SUMSI PRAVILNIK , Članak 16. Poštovani, s obzirom da pružatelji usluge Naručitelju (ministarstvu) ispostavljaju račun, bitno je definirati sadržaj i oblik računa, dok je dostava financijskog izvješća o utrošku doznačenih sredstava nepotrebna s obzirom da pružatelj usluge iz sredstava primljenih po isporučenoj usluzi može raspolagati u skladu sa zakonskim i statutarnim ograničenjima te sredstva utrošiti i izvan razdoblja na koje se izvještaj odnosi. Predlažemo da račun sadrži priloge poput potvrde o stanju duga iz e-porezne koja će biti svojevrsni dokaz o izvršenju obveza prema osobnim asistentima. Nije prihvaćen Obveza dostave financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava koja je određena u samom ugovoru je jako potrebna radi kontrole utroška doznačenih sredstva temeljem ugovora o pružanju usluge osobne asistencije (obrazac sadrži podatke o troškovima rada, materijalnim troškovima itd.) i praćenja troškova. Dakle, riječ je o namjenskim sredstvima. Ista financijska izvješća dostavljaju pružatelji usluga za druge ugovorene socijalne usluge (temeljem preporuke revizije).
52 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6, stavak c) potrebno je nadopuniti na sljedeći način - . komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) u ostalim sustavima komunikacije koji uključuje položen ispit razine A2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika. Objašnjenje: Prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH (NN 82/15) čl. 6 navodi koji su to ostali sustavi komunikacije među kojima je simultana znakovno-govorna komunikacija. U članku 7. istog Zakona slijedi objašnjenje prema kojemu je simultana znakovno-govorna komunikacija oblik komunikacije u kojoj se sintaktičke strukture govornog jezika istodobno prate leksičkim jedinicama znakovnog jezika i prema potrebi znakovima ručne abecede. Slijedom navedenog, potreban je određen stupanj znanja hrvatskog znakovnog jezika. Iz tog razloga tražimo da se u članku 6, stavku c) doda dio rečenice "koji uključuje položen ispit razine A2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika". Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da predloženi uvjet nije naveden u Zakonu o osobnoj asistenciji.
53 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
54 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. komunikacijski posrednik, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova komunikacijskog posrednika (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
55 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK , Članak 16. U članku 16. potrebno je dodati i na koji način se nakon zaključenog ugovora isti može promijeniti uslijed npr. naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole ... Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
56 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6. stavak 3. pod b) i c): prema Zakonu o osobnoj asistenciji, čl.85 osobe koje će pružati uslugu osobne asistencije komunikacijskog posrednika za gluhe osobe od 01.01.2024. mora imati završen program osposobljavanja za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji uključuje položen ispit o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika. Budući se bliži kraj 7 mjeseca, a kvalitetan program osposobljavanja vrlo je teško provesti u tako kratkom vremenskom razdoblju,(do 31. prosinca) uz puno radno vrijeme molimo da se rokovi definirani Zakonom o osobnoj asistenciji, u čl. 85 te čl. 86, a koji definiraju uvjete za komunikacijskog posrednika produže Također nije jasno tko će provoditi program te na koji način će isti biti financiran. pod g) predlaže se da uvjet za voditelja usluge osobne asistencije bude najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Nije prihvaćen Člankom 86. Zakona o osobnoj asistenciji je propisano da odredba članka 19. stavka 2. Zakona stupa na snagu 1. srpnja 2024. što znači da komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora imati završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, koji uključuje položen ispit razine B2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika do 1. srpnja 2024. godine. Provođenje programa osposobljavanja nije predmet uređenja Zakona o osobnoj asistenciji ni ovoga Pravilnika. Prijedlog za smanjenje potrebnog broja godina iskustva na poslovima osobne asistencije za osobe koje imaju najmanju razinu obrazovanja 4.2. HKO-a se ne prihvaća jer je navedeno prijedlog članova Radnih skupina za izradu Zakona i podzakonskih akata, predstavnika organizacija civilnog društva, uzimajući u obzir njihova šesnaestogodišnju praksu provedbe projekata i programa osiguravanja usluge osobne asistencije.
57 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
58 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. - Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
59 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije PRAVILNIK , Članak 3. U drugom stavku ovog članka predlažemo izostaviti riječi "poslovne namjene" jer očekujemo da će mnoge udruge obavljati svoju djelatnost u prostorima koji nisu poslovne namjene. Za svaki prostor posebno je važna uporabljivost (uporabna dozvola) i udovoljavanje svim uvjetima ovog pravilnika od same namjene. Ističemo kako je za pružanje određene socijalne usluge bitna uprabna dozvola sukladno posebnim propisima, pa predlažemo da se svakako uvrsti u ovaj Pravilnik kao uvjet za prostor pružatelja usluga. Nije prihvaćen Obzirom da je usluga osobne asistencije socijalna usluga i spada u djelatnost socijalne skrbi, odredba će se redefinirati u smislu namjene zgrade te će se proširiti na ogovarajuću namjenu i to na javnu i društvenu, poslovnu odnosno mješovitu u dijelu poslovne namjene, uz iznimku da udruge mogu za organiziranje usluge koristiti prostor stambene namjene.
60 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije PRAVILNIK , Članak 2. Predlažemo precizirati ukoliko je moguće: "minimalne zahtjeve zaštite na radu". Nije prihvaćen Navedena problematika je regulirana propisima iz zaštite na radu te nije predmetom uređenja ovoga Pravilnika. Ova odredba upućuje na propise zaštite na radu koju je potrebno ispuniti i to u minimalnim zahtjevima.
61 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
62 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6, stavak 3, podstavka a)- molimo da se vodi računa o tome da program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) nije formalno obrazovanje koje će potencijalni OA morati završiti (ili ovi koji već rade taj posao), s obzirom da takva vrsta osposobljavanja traju preko 180 sati i imaju svoju cijenu. Predlaže se da se stavi: osobni asistent- završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta ili najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. ....sve ostalo jednako Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno članku 18. Zakona o osobnoj asistenciji osobni asistent mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta i najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) ili najmanje razinu obrazovanja 1 HKO-a i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja za zanimanje njegovatelj. Uvjeti koji se propisuju Pravilnikom moraju biti sukladni Zakonu.
63 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 3. Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Nije prihvaćen Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti.
64 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
65 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Također predvidjeti mogućnost povećanja broja sati usluge za pojedinog korisnika zbog naglog pogoršanja bolesti i veće potrebe samog korisnika. Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
66 Udruga osoba s invaliditetom Split PRAVILNIK U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. - Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. • Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. • Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
67 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
68 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 3. • Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Predlaže se dopuna članka 3., stavka 3. u smislu mogućnosti vođenja digitalne arhive u skladu sa suvremenim trendovima digitalne tranzicije. Obrazloženje: Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., a i opredjeljenju MROSP da već 2025. godine započne praćenje socijalnih usluga „in time“ brojne udruge su prenijele podatke u raspoložive digitalne sustave koji omogućavaju uvid u dokumentaciju u njezin ispis u svakom trenutku kada je potrebno. Nije prihvaćen Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti. Nema zapreke u Pravilniku, ako pružatelj usluge ima mogućnost arhivu voditi i u digitalnom obliku da ju ne vodi.
69 Društvo multiple skleroze Međimurske županije PRAVILNIK U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. - Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
70 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK , Članak 3. Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Nije prihvaćen Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti
71 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK OPĆI KOMENTAR: U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. - Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
72 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - Nakon zaključenog ugovora kojim se određuje i količina usluge osobne asistencije potrebno je predvidjeti mogućnost naknadnog povećanja, odnosno uključivanja u uslugu novih korisnika u hitnim situacijama, tj. mogućnost prekobrojnog upisa. Posebice se ističe pitanje mladih osoba koje navršavaju 18 godina, onih koji stradaju i kao posljedicu imaju invaliditete te onih koji se razbole… Nije prihvaćen Za pružatelje usluga osobne asistencije koji već imaju sklopljene ugovore o pružanju usluge osobne asistencije limiti odnosno količina usluge se može dougovoriti (u skladu s izvršnim rješenjem o ispunjavanju mjerila za uslugu osobne asistencije).
73 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK , Članak 3. Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Nije prihvaćen Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti
74 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK • OPĆI KOMENTAR: U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. - Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
75 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK , Članak 3. Vezano za čl. 3. stavak 4., podstavak 6. koji se odnosi na visinu prostorije od najmanje 220 cm predlaže se da se doda „iznimno, može se koristiti i prostor niži od 220 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom". Napomena: Ista formulacija stoji u Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22) u članku 6., stavku 2., podstavku 5. Nije prihvaćen Vodeći računa o specifičnosti ove usluge i korisničke skupine visina prostora ne može biti niža od 220 cm, što se u praksi pokazalo kao opravdano rješenje kroz druge socijalne usluge, stoga ovu primjedbu ne možemo uvažiti
76 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije u Članku 6., stavku 2., točki h) koristi se pojam „kapacitet usluge osobne asistencije (broj usluga na godišnjoj razini)“ dok se u članku 14. ovog Pravilnika koristi pojam „količina usluge osobne asistencije“. Molimo usuglasiti terminologiju i definirati što je mjerljivost usluge – broj uključenih korisnika, broj sati, broj dana ili sl. Nije prihvaćen U zakonu o osobnoj asistenciji propisano je da uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno. Iz navedene odredbe je razvidno da je jedinica usluge osobne asistencije izražena u satima, dakle 1 usluga = 1 sat.
77 Anita Tajzler PRAVILNIK , Članak 7. Tumačenje navedenih poslova dovodi do pogrešne percepcije i opisa poslova (zadataka) koje obavlja osobni asistent, videći pratitelj i stručni komunikacijski posrednik. Smatram da je potrebno jasno i decidirano specificirati koji je točno opis poslova osobnog asistenta, videćeg pratitelja i stručnog komunikacijskog posrednika. Poslovi videćeg pratitelja i stručnog komunikacijskog posrednika se uvelike razlikuju od poslova osobnog asistenta. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
78 Regionalni industrijski sindikat PRAVILNIK , Članak 8. Ovim člankom Pravilnika potrebno je detaljnije odrediti način određivanja cijene usluge, umjesto taksativnog pobrojavanja troškovnih kategorija koje se uzimaju u obzir prilikom određivanja cijene usluge. Potrebno je i odrediti način na koji će se ostvariti veća materijalna prava osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja, vezivanjem tih prava za propise koji se odnose na usporedivu kategoriju radnika u ustanovama socijalne skrbi koji su pokriveni Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi, i to tako da ugovorom o pružanju usluge koji će pružatelji usluga sklapati s ministarstvom bude određeno da minimalna cijena rada ne može biti niža od one koju ostvaruju usporedive kategorije radnika koji su pokriveni kolektivnim ugovorom u javnim ustanovama socijalne skrbi. Navedeno ne znači da cijena rada ne može biti veća, ali je potrebno izbjeći mogućnost da pružatelji usluga potpuno samostalno određuju cijenu rada, jer to znači da postoji mogućnost da ta cijena bude minimalna propisana Zakonom o minimalnoj plaći, što bi bilo ispod svake razine dostojanstvene plaće za odgovoran rad koji osobni asistenti, komunikacijski posrednici i videći pratitelji obavljaju. Nije prihvaćen Sadržaj predloženog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika. Pružatelji usluga drugih osnivača na tržištu slobodno u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske organiziraju i vode svoje poslovanje, a samim time i upravljanje svojim troškovima (npr. plaće radnika…). Pri utvrđivanju cijene socijalne usluge osobne asistencije troškovi rada uzimaju se u obzir kao jedan od elemenata za oblikovanje cijene socijalne usluge osobne asistencije uz ostale troškovne kategorije npr. materijalne troškove, financijske troškove, troškove amortizacije i ostale troškove
79 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
80 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
81 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
82 Udruga slijepih GPPSŽ PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3. točka 4, stavak 2. Riječ „i“ zamijeniti s „ili“. Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
83 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK , Članak 10. Predlažemo da se čl. 10 st. 1 izmjeni tako da glasi: „Ministarstvo objavljuje Javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu.“ Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
84 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK , Članak 3. čl. 3. st. 1. Smatramo da se ovakva formulacija treba promijeniti kako se u slučaju komunikacijskih posrednika za gluhoslijepe osobe većina usluga odvija van doma korisnika stoga nije jasno koji to točno prostor korisnik mora osiguravati pa predlažemo da se ista promijeni. Kako se radi o podršci u komunikaciji i kretanju kao što je npr. odlazak kod doktora, u trgovinu i sl. čl. 3. st. 4. točka 2 Riječ “i” zamijeniti s “ili” tako da glasi: "prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti ili umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost " Nadalje, želimo ukazati na činjenicu kako se većina naših udruga pa i sam Savez ne nalaze u vlastitom prostoru već su u zakupu što svaku preinaku čini težom. Također usluga koju pružaju komunikacijski posrednici se najviše odvija upravo van samih udruga i kuća korisnika. No i da naši korisnici kojima ćemo pružati usluge komunikacijskog posrednika nemaju fizičkih teškoća pa se nadamo da prilagodba prostora i npr. sanitarnog čvora ne mora biti jednaka kao kod osoba u invalidskim kolicima. Zanima nas što u slučaju kada neka udruga dijeli sanitarni čvor sa nekom drugom pravnom osobom kako je to slučaj u nekim našim udrugama članicama? Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
85 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 10. Tekst "ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva. "zamijeniti tekstom "sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu". Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
86 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr.videći opratitelja, što dovodi u opasanost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja(npr.-hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku svstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti - omogućavanje mobiliteta i kretanja. -rukovanja pomagalima,-pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske,-pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
87 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst "a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završnog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu :Zakon)završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacije za videćeg pratitelja." Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
88 udruga slijepih brodsko-posavske županije PRAVILNIK , Članak 3. Riječ "i" zamijeniti s "ili" Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
89 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
90 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
91 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
92 Nikola Ristić PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3 točka 4 Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Bilo bi odlično da svi posjedujemo urede na vrhu zgrade s pogledom od 360%no to za većinu nije slučaj. Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
93 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 8. Članak 10. točka 1. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se potrebe mogu zadovoljiti na više načina. Slijedom navedenog, nije nužno objavljivanje javnog poziva zbog toga je propisano da se javni poziv objavljuje po potrebi
94 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. točka 1. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
95 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. točka 3, stavak f Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
96 Udruga slijepih Zagreb PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3. točka 4, stavak 2. Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ očka 4. stavak 2. Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
97 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10, stavka 1 Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
98 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7, stavka 1 Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
99 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6, stavka F Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
100 Udruga slijepih VSŽ PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3, stavka 4 Tekst "prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost " zamijeniti tekstom " prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti ILI umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost " Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
101 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 16. S obzirom na pravni odnos naručitelj – isporučitelj pri socijalnoj usluzi smatramo da je u potpunosti nepotrebno dostavljati financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava, pogotovo zato to je navedeno gospodarska djelatnost po kojoj se može ostvariti profit ili pak utrošiti na troškove izvan razdoblja na koje se odnose a sve u skladu sa pozitivnim propisima. Doznačena sredstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima predstavljaju prihod pružatelja a prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija recipročni prihod koji ne spada u Članak 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija jer u ovom slučaju Naručitelj nije „davatelj sredstava“ kako je propisano Pravilnikom, odnosno navedeno nisu više proračunska sredstva u trenutku ispostave računa Nije prihvaćen Obveza dostave financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava koja je određena u samom ugovoru je jako potrebna radi kontrole utroška doznačenih sredstva temeljem ugovora o pružanju usluge osobne asistencije (obrazac sadrži podatke o troškovima rada, materijalnim troškovima itd.) i praćenja troškova. Dakle, riječ je o namjenskim sredstvima. Ista financijska izvješća dostavljaju pružatelji usluga za druge ugovorene socijalne usluge (temeljem preporuke revizije).
102 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 8. 2: Poštovani, s obzirom na modalitet pružanja usluge osobne asistencije kao socijalne usluge, molimo da se ukloni, ili barem minimizira, nesigurnost pri formiranju cijene usluge na način da se značajno poveća transparentnost i relevantnost korištenja elementa za oblikovanje cijena: 1. u članku 18. Zakona definirana je obveza završavanja programa osposobljavanja za osobnog asistenta, dok trošak takve ili slične edukacije nije uključen u niti jedan element 2. unutar grupe troškova troškovi rada nije definirano odnosi li se trošak plaća na minimalnu plaću, prosječnu plaću (medijalnu ili bilo koju od sredina) ili plaću koja se može aproksimirati kolektivnim ugovorima u zdravstvu ili socijalnoj skrbi za slične ili iste poslove 3. s obzirom da je Zakonom predviđen rad osobnih asistenata u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova, u izračun cijene potrebno je uključiti i trošak minimalne satnice u skladu sa navedenim Zakonom odnosno Odlukom nadležnog ministra za određeno razdoblje 3. unutar grupe materijalnih troškova navode se godišnji ostali nespomenuti operativni troškovi koji s obzirom na svoju neodređenost ne bi trebali biti uključeni u metodu izračuna cijene osim u slučaju da se aproksimiraju po jednoj od računovodstveno prihvaćenih metoda izračunatoj prema drugim elementima izračuna cijene što opet dovodi do dvostrukog korištenja pojedinih elemenata pri formiranju cijene 4. u skupini ostalih troškova se navode sve kategorije koje ne bi trebale predstavljati elemente pri određivanju cijene usluge s obzirom da donacije predstavljaju volju donatora a ne trošak vezan za pružanje usluge a kazne i penali protuugovornu obvezu. 5. potrebno je definirati koeficijente (pondere) pri korištenju svih elemenata za određivanje cijene usluge kako bi se izbjeglo korištenje metode palca pri izračunu cijene a time i povećala transparentnost i sigurnost pružatelja usluge 6. potrebno je uključiti stopu inflacije kao korektore pri izračunu cijene jer na temelju prethodnih iskustava možemo zaključiti da iznosi ugovoreni u prosincu tekuće godine prema cijenama elemenata na godišnjoj razini (znači prošla godina) postaju irelevantni za primjenu sljedeće godine 7. u skupinu troškova financijski troškovi potrebno je uključiti propisanu zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 8. nije propisana vremenska obveza donošenja takve Odluke što pružatelje usluge može dovesti u situaciju da moraju pružati uslugu bez definirane cijene. Također nije definirano na koje vremensko razdoblje se takva Odluka donosi 9. člankom 23.st.5. Zakona propisana je obveza isplate 2/3 plaće osobi koja je u radnom odnosu a u postupku kaznenog ili prekršajnog progona. Kako bi pružatelji usluge po predloženom pravilniku trošak isplate takve plaće trebali isplaćivati iz sredstava dobivenih od pruženih usluga a koji uključuju sve izravne i neizravne troškove pružanja usluge, molimo vas posebnu stavku u cjeniku ili pravilniku koja bi se izvanredno aktivirala u navedenim slučajevima ili da ude element u definiranju cijene usluge 10. u grupi troškova osoblja kao element nije naveden koeficijent rezervacije za otpremnine u skladu sa pozitivnim propisima o minimalnoj zakonskoj otpremnini Nije prihvaćen Pružatelji usluga drugih osnivača na tržištu slobodno u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske organiziraju i vode svoje poslovanje, a samim time i upravljanje svojim troškovima (npr. plaće radnika…). Pri utvrđivanju cijene socijalne usluge osobne asistencije troškovi rada uzimaju se u obzir kao jedan od elemenata za oblikovanje cijene socijalne usluge osobne asistencije uz ostale troškovne kategorije npr. materijalne troškove, financijske troškove, troškove amortizacije i ostale troškove. Prilikom utvrđivanja cijene ista će se temeljiti na stvarnim (empirijskim) podacima tj. troškovima poslovanja pružatelja usluga osobne asistencije koji će se uzeti u obzir kao elementi za oblikovanje cijene.
103 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
104 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
105 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 6. (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
106 DENIS VELIMIROVIĆ PRAVILNIK , Članak 3. 4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
107 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 10. (1) Ministarstvo objavljuje javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva. Komentar: Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
108 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 7. (1) Osobna asistencija može obuhvatiti: – obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva, – hranjenje, – održavanje osobne higijene, – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti, – pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života i, – pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. Komentar: Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
109 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 6. (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
110 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
111 Udruga slijepih Varaždinske županije - Varaždin PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
112 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
113 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 6. f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
114 Udruga slijepih Bjelovar PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
115 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
116 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
117 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
118 Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije PRAVILNIK , Članak 3. Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
119 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
120 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
121 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
122 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
123 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
124 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 6. (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
125 Udruga slijepih Primorsko - goranske županije PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
126 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
127 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
128 UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK , Članak 6. Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
129 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. (1) Ministarstvo objavljuje javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva. Komentar: Tekst "ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva". zamijeniti tekstom "sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu". Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
130 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) Komentar: Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr.-hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti -omogućavanje mobiliteta i kretanja, -rukovanje pomagalima, -pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, -pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
131 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. Mjerila fizičkih osoba zaposlenih kod pružatelja usluge osobne asistencije (f) videći pratitelj - najmanja razina obrazovanaj 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst, " a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja. Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
132 Udruga slijepih Našice PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: -prostorije moraju biti osvjetljene prirodnom izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost. Komentar: Riječ "i" zamijeniti s "ili" Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
133 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 10. U prijedlogu članku 10. stavka 1. predlaže se brisati riječi "ako su u Državnom proračunu osigurana sredstva". Suklano čl. 10. Zakona o osobnoj asistenciji, sredstva za financiranje usluga osobne asistencije se osiguravaju u Državnom proračunu te je ova odredba koja ostavlja mogućnost neobjavljivanja javnog poziva ako sredstva nisu osigurana, u suprotnosti sa Zakonom, ali i prijedlogom članka 9. Pravilnika. Naime, u prijedlogu članka 9. govori se o "raspisivanju" javnog poziva sukladno iskazanim potrebama, a ovdje u prijedlogu članka 10 o "objavljivanju" pa nije jasno da li raspisuje/objavljuje javni poziv prema potrebi ili prema sredstvima. Naravno sukladno čl. 10. Zakonu treba biti prema potrebama jer sredstva moraju biti osigurana. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
134 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 7. Podržava se prijedlog da se u Pravilniku treba razraditi poslovi za osobnog asistenta (u užem smislu), videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednike, s obzirom na to da se u Zakonu to nije napravilo, kako ne bi došlo do poteškoća u primjeni. Dakle, Pravilnik treba detaljno razraditi odredbe Zakona, a ne prepisivati odredbe Zakona jer onda ta prepisana odredba niti ne mora biti u Pravilniku. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
135 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
136 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
137 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 6. (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
138 Hrvatski savez slijepih PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
139 zujo22 PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
140 zujo22 PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
141 zujo22 PRAVILNIK , Članak 6. sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
142 zujo22 PRAVILNIK , Članak 3. – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
143 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 10. Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
144 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 7. Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
145 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 6. (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
146 Udruga slijepih Međimurske županije PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
147 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. (1) Ministarstvo objavljuje javni poziv na svojoj mrežnoj stranici, ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva. Komentar: Tekst „ako su u Državnom proračunu osigurana financijska sredstva.” zamijeniti tekstom „sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu“. Nije prihvaćen Javni poziv se objavljuje po potrebi, i ako su u državnom proračunu osigurana sredstva za istu namjenu. Pravo korisnika na uslugu nije ni u kom slučaju ograničeno, obzirom da se s postojećim pružateljima usluga osobne asistencije u mreži može ista usluga dougovoriti, a isto tako uslugu pružaju u mreži i domovi čiji je osnivač Republika Hrvatska pa se stoga potrebe mogu zadovoljiti na više načina.
148 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) Osobna asistencija može obuhvatiti: – obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva, – hranjenje, – održavanje osobne higijene, – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti, – pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života i, – pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života. Komentar: Objedinjeno nabrajanje poslova usluge osobne asistencije može dovesti do pogrešnog tumačenja opsega poslova pojedinih kategorija osobne asistencije kao što je npr. videći pratitelj, što dovodi u opasnost krivo tumačenje Zakona o osobnoj asistenciji i pratećih pravilnika te nametanje poslova koji nisu i ne mogu biti u opisu poslova videćeg pratitelja (npr. – hranjenje, održavanje osobne higijene). Predlažemo da se ovim pravilnikom specificira opseg poslova za svaku vrstu usluge osobne asistencije kako bi se mogućnosti zlouporabe i krivog tumačenja Zakona svele na minimum. Konkretno, usluga videćeg pratitelja može obuhvatiti – omogućavanje mobiliteta i kretanja, – rukovanje pomagalima, – pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske, – pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 51. stavak 2. Zakona o osobnoj asistenciji Komisija za procjenu potrebe korisnika u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika. Lista procjene potreba korisnika definirana je člankom 5., točkom 15. Zakona a njezina je svrha utvrđivanje aktivnosti koje će za potrebe svakog pojedinačnog korisnika usluge osobne asistencije obavljati osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, u kojim situacijama i kada će obavljati navedene aktivnosti.
149 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. Mjerila fizičkih osoba zaposlenih kod pružatelja usluge osobne asistencije (f) videći pratitelj - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja Komentar: Dodati: sukladno uvjetima za pružanje usluge osobnog asistenta potrebno je dodati tekst „, a iznimno videći pratitelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja, ako je do dana stupanja na snagu Zakona o osobnoj asistenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) završila edukaciju za videćeg pratitelja u trajanju od najmanje šesnaest sati i ispunjava ostale uvjete za videćeg pratitelja propisane Zakonom. Edukaciju za videćeg pratitelja provodi stručni tim koji čine stručnjaci s najmanje 5 godina radnog iskustva u provedbi edukacija za videćeg pratitelja.” Nije prihvaćen Člankom 20. Zakona o osobnoj asistenciji propisano je da videći pratitelj mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za videćeg pratitelja. Zakonom nije definirano radi li se o formalnom ili neformalnom obliku obrazovanja te kada je fizička osoba koja je zaposlena kao videći pratitelj završila osposobljavanje. Slijedom navedenoga osobe koje su završile program osposobljavanja prije stupanja na snagu Zakona te o tome imaju dokaz mogu nastaviti obavljati navedeni posao. Prijedlog vezan uz provođenje edukacije se ne prihvaća jer edukacija nije predmet uređenja ovog Pravilnika.
150 Udruga slijepih Istarske županije PRAVILNIK , Članak 3. (4) U prostoru pružatelja usluge moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: – prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost Komentar: Riječ „i“ zamijeniti s „ili“ . Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
151 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 16. Korisnička skupina: ne postoje različite korisničke skupine korisnika osobne asistencije, postoje korisnici usluga različitih skupina pružatelja Cijena ugovorene usluge osobne asistencije: potrebno dogovoriti uvjete izmjene cijene ugovorene usluge radi zaštite i korisnika i pružatelja i radnika Obveza dostave izvješća; nema potrebe o dostavljanju financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava, jedina obveza može biti opisno izvješće i potvrda o nepostojanju javnog duga. Ako se izdaje račun nema potrebe za predavanjem financijskog izvješća, nije ni program niti projekt. Nije prihvaćen Ovaj Registar je sastavni dio Registra pružatelja usluga koji pružaju socijalne usluge, različitim vrstama korisničkih skupina te je stoga jako važno u tom smislu iz tehničkih razloga imati u vidu i mogućnost odabira korisničke skupine i za uslugu osobne asistencije. Osobe s invaliditetom u Zakonu o osobnoj asistenciji su definirane kao osobe s tjelesnim, intelektualnim, mentalnim oštećenjem te osjetilnim oštećenjem te u tom smislu govorimo o vrsti korisničke skupine. Cijena se definira Odlukom ministra o cijeni se ne pregovara u postupku pregovaranja već samo o vrsti i količini usluge. Obveza dostave financijskih izvješća o utrošku doznačenih sredstava koja je određena u samom ugovoru je jako potrebna radi kontrole utroška doznačenih sredstva (obrazac sadrži podatke o troškovima rada, materijalnim troškovima itd.) i praćenja troškova. Ista financijska izvješća dostavljaju pružatelji usluga za druge ugovorene socijalne usluge (temeljem preporuke revizije). Napominjemo da se programsko financiranje koje spominjete u komentaru razlikuje od financiranja temeljem sklopljenog ugovora o pružanju socijalne usluge osobne asistencije, a samim time je i drugačiji način izvještavanja.
152 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 4: Potrebno dodati obvezu nadležne organizacijske jedinice da prijavitelju omogući dostavu ili izmjenu dokumentacije u slučaju manjih grešaka/nedostatka dokumentacije Nije prihvaćen U tom slučaju javni poziv ne bi ispunjavao svoju svrhu, obzirom da ste u obvezi dostaviti dva dokumenta temeljem Pravilnika.
153 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 12. Stavak 1: nepotrebno, Ministarstvo vodi Registar te već raspolaže rješenjima Nije prihvaćen Ministarstvo vodi registar u smislu aplikacije, a podatke upisuje županija i donosi rješenja o ispunjavanju mjerila.
154 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 11. Stavak 2: kod mjesta pružanja usluge osobne asistencije (jedinica lokalne odnosno područne samouprave); izmijeniti u JEDINICE lokalne odnosno područne samouprave jer nema razloga da određeni pružatelj usluge ne obavlja djelatnost na području većem od jedne lokalne odnosno područne samouprave. potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje; nije u skladu sa Nacionalnim planom razvoja javne uprave za razdoblje 2022.-2027. godine.; Dodati mogućnost digitalnog potpisa Nije prihvaćen Stavak 2. nije zapreka da se unese i više jedinica područne (regionalne) samouprave, ako se usluga pruža na više mjesta u različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave.
155 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 10. Stavak 4: odnosi se na e-poštu: višak, ostaviti samo elektronski oblik koji je širi pojam jer primjerice sustav za javnu nabavu nije e-pošta a ako tražimo transparentnost e-mail je najlošije rješenje Nije prihvaćen Javni poziv temeljem ovog Pravilnika nije isto što i sustav javne nabave. Riječ je o dva različita propisa. Još uvijek nismo razvili sustav temeljem kojeg bi se javni poziv provodio u elektronskom obliku pa stoga prijedlog nije prihvatljiv.
156 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 9. Stavak 1: treba dodati svi pružatelji usluge osobne asistencije koji su upisani u registar Nije prihvaćen Primjedba opterećuje tekst Pravilnika obzirom da uslugu osobne asistencije po Zakonu o osobnoj asistenciji može početi pružati pravna osoba koja ima izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije. Jedinice područne (regionalne) samouprave po službenoj dužnosti upisuju pravne osobe koje pružaju uslugu osobne asistencije i to u roku od 8 dana nakon što su donijele pravomoćno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije. Člankom 12. Pravilnika propisana je obveza organizacijske jedinice ministarstva izvršiti uvid u Registar radi provjere činjenice upisa u Registar, iz čega jasno proizlazi da pravna osoba u trenutku prijave na javne poziv mora biti upisana u Registar.
157 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3,stavka 4:S obzirom na to određene udruge imaju pristup samo umjetnom izvoru svjetlosti zbog lokacije prostora u (npr. Poslovni prostor u pothodniku gdje je prirodna svjetlost nedostupna) da li će biti obavezno imati i prirodan izvor svjetlosti? Članak 3., stavka 4- Puno ustanova koje pružaju usluge osobne asistencije nalaze se u prostorima gdje nemaju vlastiti sanitarni čvor već ga dijele sa još nekoliko različitih udruga, obrta itd.... Da li će to biti prepreka pri dobivanju licence za rad? Nije prihvaćen Prostorije moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti i umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost obzirom da u slučaju nedostatka prirodnog izvora svijetlosti (npr. oblačno vrijeme, kiša itd.) mora biti osiguran i umjetni izvor svjetlosti sukladno posebnim propisima zaštite na radu.
158 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6 g) dodati mogućnost izdvajanja poslova vođenja usluge organizacijama koje dokažu zadovoljavanje uvjeta (račun, ugovor o djelu). Nije prihvaćen Ugovor o djelu je ugovor građanskog, obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22), a ne Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23). Člankom 590. Zakona o obveznim odnosima ugovor o djelu je definiran kao ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U skladu s navedenim, poslodavci trebaju voditi računa da se ugovorom o djelu ne može zamijeniti ugovor o radu te da se na ugovor o djelu mogu radno angažirati samo fizičke osobe koje obavljaju posao (djelo, uslugu i sl.) koji se ne odrađuje kontinuirano, već se radi o jednokratno dogovorenom poslu.
159 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6: potrebno je u članku 6 umetnuti stavku koja definira fizičke osobe da mogu biti zaposlene kod pružatelja usluge ili angažirane osobe u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji poslodavci imaju mogućnost zapošljavanja osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja temeljem propisa kojima se uređuje rad i zapošljavanje, kao i temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova stoga navedeno nije potrebne definirati Pravilnikom.
160 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 3. Stavak 5:Fizičkim osobama zaposlenim ili angažiranim osobama u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Nije prihvaćen Naime, Zakon o osobnoj asistenciji poznaje termin fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije stoga je nepotrebno navodit osnovu po kojoj je osoba zaposlena kod pružatelja usluge. Osnova po kojoj je osoba zaposlena kod pružatelja usluge nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
161 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 3. Stavak 4: potrebno je definirati što je to prilagođeni ulaz jer se ne može podrazumijevati za osobe s invaliditetom isto kao što je potrebno definirati što je to prilagođeni sanitarni čvor jer se ne može podrazumijevati za osobe s invaliditetom. Nije prihvaćen Ulaz u prostorije pružatelja usluge ne smije imati građevinske prepreke koje osobi koja se kreće uz pomoć pomagala za pokretljivost (invalidskih kolica, štapa, štaka ili hodalice) ometa i/ili sprječava samostalan pristup prostorijama, kao i neometano kretanje unutar prostora pružatelja usluge, a prostorije namijenjene prijemu korisnika, kao i sanitarni čvor moraju sadržavati opremu dostupnu iz invalidskih kolica. Članak 3. stavak 4. alineja 10. mijenja se i glasi “– pružatelj usluge mora imati sanitarni čvor prilagođen potrebama korisničke skupine kojoj pruža uslugu osobne asistencije”.
162 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2 gdje piše zgrada ili dio zgrade napisati prostor. Nije prihvaćen Zgrada ili dio zgrade je terminologija koja se upotrebljava u upravnom području graditeljstva.
163 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 8. U članku 8. stavku 2. predlaže se u kategoriji troškova rada dodati "troškove prijevoza na posao i s posla" . Troškovi prijevoza na posao i s posla ne podrazumijevaju se sami po sebi jer to nije obveza poslodavca iz Zakona o radu i zato ih treba posebno spomenuti, osim ako nije tendencija da ti troškovi ne budu nadoknađeni poslodavcima za rad osobnih asistenata što bi bilo protivno dosadašnjoj praksi (u okviru projekata). Nije prihvaćen Jedan od elemenata za oblikovanje cijene usluge su troškovi rada. Troškovi rada obuhvaćaju: ukupan trošak plaća zaposlenika, ostala materijalna prava iz radnog odnosa i naknade troškova rada. Troškovi prijevoza s posla na posao spadaju u ostala materijalna prava i troškove rada. Hoće li poslodavac isplatiti zaposleniku sukladno važećim propisima (Zakon o radu) troškove prijevoza s posla na posao ovisi isključivo o poslodavcu. Zakon o radu ne uređuje materijalna prava radnika već se ta prava uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca. U slučaju da materijalna prava nisu uređena kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca, radnik ih neće ostvariti iako ih zahtjeva, ako ih poslodavac ne želi isplatiti. Materijalna prava radnika se prema poreznim propisima dijele u tri skupine: nadoknade troškova, potpore i nagrade. Prijevoz na posao i s posla spadaju u kategoriju naknade troškova. Također napominjemo da je projektno financiranje različito od financiranja temeljem Zakona o osobnoj asistenciji. Usluga mora biti izvršena, a za izvršenu uslugu temeljem ispostavljenog računa isplaćuje se utvrđena cijena.
164 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 3. Iz odredbi članka 2. i 3. nije jasno koje točno uvjete treba ispunjavati pružatelj usluga koji uslugu osobna asistencije pruža u prostoru korisnika odnosno pruža ju u drugom prostoru, što je najčešće u slučaju pružanja usluge videće pratnje i komunikacijskog posrednika (npr. kod liječnika i sl.) Minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada propisani su Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada, pa stoga te uvjete ne treba posebno/ponovo navoditi u članku 3. ovog Pravilnika jer je to područje zaštite na radu odnosno radilo bi se o prenormiranju. Djeluje zbunjujuće odnosno postavlja se pitanje jesu li to oni uvjeti iz Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada koje spada u područje zaštite na radu koje nadziru neka druga nadležna tijela (inspekcija zaštite na radu i sl.) ili pak dodatni uvjeti specifični za ovo područje koji će se provjeravati prilikom izdavanja rješenja o odobravanju za pružanje ovih usluga. Ukoliko je osim uvjeta navedenih u Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada potrebno ispunjavati i dodatne uvjete, onda se predlaže dodati samo te dodatne uvjete specifične za ovu uslugu (primjerice, ne navoditi visinu od 220 cm jer to spada u uvjete iz spomenutog Pravilnika odnosno u područje zaštite na radu, a ne u područje pružanja usluge osobne asistencije). S tim u vezi, ako postoje neki dodatni uvjeti osim onih koji proizlaze iz propisa zaštite na radu, molimo objašnjenje koji su to razlozi za ispunjavanje dodatnih uvjeta ako pružatelj usluga osobne asistencije uslugu pruža isključivo u prostoru korisnika ili u drugom prostoru (npr. kod liječnika ili sl.) tj. ne pruža usluge u svom prostoru. Dakle, predlaže se u ovom Pravilniku jasno navesti i jasno razlučiti koje to dodatne uvjete treba ispunjavati pružatelj usluga koji uslugu pruža korisnicima usluga: - s jedne strane, u svom prostoru - s druge strane, isključivo u prostoru korisnika ili drugom prostoru Logično je iz prirode stvari da uvjeti ne mogu biti isti. Također, s obzirom na to da ovo nije Pravilnik o mjerilima za socijalne usluge, već isključivo Pravilnik koji se odnos na usluge osobne asistencije, koje obuhvaćaju, osim osobnih asistenata, videće pratitelja te komunikacijske posrednike, koji rijetko pružaju uslugu korisnicima u prostoru pružatelja usluga ili u prostoru korisnika, već skoro uvijek u "drugom prostoru", predlaže se razmotriti taj "drugi prostor" i što može iz toga proizaći ili ga bar spomenuti jer o čitajući čl. 2. i 3. proizlazi kao da ta opcija uopće ne postoji. Osobito što se tiče videćeg pratitelja, što mu i sam naziv govori. Od početka se apeliralo da se Zakon o osobnoj asistenciji ne može nazvati po nazivu jedne od tri poprilično različite grupe asistenata, po prirodi stvari, niti to može biti širi pojam koji obuhvaća sve tri grupe jer se onda Zakon i propisi kreiraju onda po toj grupi, zaboravljajući pritom druge grupe. Kako može prvi stavak ovog članaka glasiti da "Prostor u kojem se pružaju usluga osobne asistencije osigurava Korisnik", kada se 2/3 tih usluga ne obavljaju u prostoru Korisnika, To vrijedi za osobne asistente, a niti malo ne vrijedi za videće pratitelja ili komunikacijske posrednike. Nije prihvaćen Pružatelj usluge treba u svom poslovnom prostoru osigurati ulaz u prostorije bez građevinskih prepreka koje osobi koja se kreće uz pomoć pomagala za pokretljivost (invalidskih kolica, štapa, štaka ili hodalice) ometaju i/ili sprječavaju samostalan pristup prostorijama, kao i neometano kretanje unutar prostora pružatelja usluge, a prostorije namijenjene prijemu korisnika, kao i sanitarni čvor moraju sadržavati opremu dostupnu iz invalidskih kolica.
165 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 8. U članku 8. stavku 2. predlaže se u kategoriji troškova rada dodati "troškove liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova" s obzirom na to da osoba koja se zapošljava kod pružatelja usluge osobne asistencije, sukladno članku 6. ovog Pravilnika, mora biti zdravstveno sposoban za rad, a te troškove liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova u skladu s čl. 24. Zakona o radu podmiruje poslodavac. Nije prihvaćen Troškovi liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti osobe za obavljanje određenih poslova neće se priznati jer se potvrda medicine rada o utvrđivanja zdravstvene sposobnosti osobe za obavljanje određenih poslova niti ne traži sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji. Fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge svoju zdravstvenu sposobnost može dokazati potvrdom liječnika opće prakse koja je besplatna
166 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK , Članak 6. Umjesto teksta (b) Fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti punoljetne zdravstveno sposobne osobe." predlaže se sljedeći tekst odnosno dopuna teksta: "(b) Fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti punoljetne zdravstveno sposobne osobe za rad na radnom mjestu iz stavka 3. ovog članka što se dokazuje uvjerenjem doktora specijalista medicine rada." ili barem "(b) Fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti punoljetne zdravstveno sposobne osobe za rad na radnom mjestu iz stavka 3. ovog članka." Zdrava osoba ili kako je ovdje navedeno "zdravstveno sposobna" i osoba "zdravstveno sposobna za rad na određenom radnom mjestu" nije isto. Naime, osobe ne mora biti zdrava da bi bila zdravstveno sposobna raditi na radnom mjestu osobnog asistenta i/ili videćeg pratitelja i/ili komunikacijskog posrednika. Može imati neku bolest, ali je ta bolest niti malo ne priječi da radi na tom radnom mjestu i što se njezinog poslodavca to tiče on ne mora i ne treba znati koje je to njezina bolest, u skladu s pravom osobe na povjerljivost zdravstvenih podataka (Zakon o zaštiti pacijenta), ali u skladu s odredbama Opće uredbe za zaštitu podataka (tkz. GDPR uredbom) o postupanju s posebno osjetljivim osobnim podacima (podaci o zdravlju). Stoga se predlaže detaljnije precizirati što se misli pod tim "zdravstveno sposobna" kako ne bi dolazilo do poteškoća u primjeni u vezi s tim na koji način dokazati zdravstvenu sposobnost osobnog asistenta, videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika, što se dešavalo u praksi, pa je čak na javno objavljenim stranicama tijela koje je provodilo natječaje za osobne asistente, videće pratitelje i komunikacijske posrednike bilo savjetovano (pitanja i odgovori) da to može biti potvrda liječnika opće prakse što je totalno pogrešno i u suprotnosti s važećim propisima. Prvo iz razloga što liječnik opće prakse neće i ne može izdati potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za rad jer nije stručnjak za procjenu je li osoba zdravstvena sposobna "za rad na nekom radnom mjestu" odnosno tu potvrdu može izdati samo specijalist doktor medicine rada koji, za razliku od liječnika opće prakse, naplaćuje troškove provjere zdravstvene sposobnosti za rad, a koje sukladno čl. 24. Zakona o radu, podmiruje poslodavac. Drugo iz razloga što liječnik opće prakse, ako ne odbije izdati takvu potvrdu, mogao bi teoretski izdati potvrdu da osoba ne boluje od kroničnih bolesti...i sl, što ne bi bila odgovarajuća potvrda jer, kako je već rečeno, osoba može bolovati od kroničnih bolesti, ali da je to ne priječi u obavljanju poslova na radnom mjestu osobnog asistenta, videćeg asistente i/ili komunikacijskog posrednika, pa bi se na taj način njoj neopravdano uskratio pristup tom radnom mjestu. Isto tako mogao bi teoretski izdati potvrdu o zdravstvenom stanju pa napisati svu listu bolesti od kojih boluje kandidat/kinja za radno mjesto, ali, kao što je već rečeno, sukladno pravu osobe na povjerljivost zdravstvenih podataka i zaštitu posebno osjetljivih podataka, poslodavac ne smije imati uvid u te podatke i uostalom što će poslodavac s tim podacima, "samostalno donositi odluke o tome je li osoba na temlju zdravstvenih podataka sposobna za rad na radnom mjestu osobnog asistenta i/ili videćeg asistente i/ili komunikacijskog posrednika ili nije", kada to ni liječnik opće prakse ne može. Dakle, ako osoba treba biti zdravstveno sposobna za rad na određenom radnom mjestu onda se to treba jasno napisati u ovom Pravilniku, u skladu s propsisima, ali i predvidjeti sve elemente koje proizlazi iz toga, odnosno: - predvidjeti pred/financiranje troškova pružatelja usluga osobne asistencije za utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika i - omogućiti uvjete koje su potrebni da HZZO vrati poslodavcu iznos troškova pregleda, na temelju zahtjeva poslodavca, kao što je to, primjerice, za radna mjesta s posebnim uvjetima rada. Nema smisla da radnici na posebnim uvjetima na jedna način dokazuju zdravstvenu sposobnost, a osobni asistenti na neki drukčiji način suprotan propisima. S tim u vezi, predlaže se razmotiriti i treba li voditelj usluge osobne asistencije imati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti nije opće važeće, odnosno ne postoji generalna posebna zdravstvena sposobnost koja se utvrđuje na način da uvjerenje ili certifikat o takvoj zdravstvenoj sposobnosti vrijedi za sva zanimanja koja zahtijevaju utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti. Stoga, ako se utvrdi da je radnik zdravstveno nesposoban za jedno zanimanje, to ne znači da je zdravstveno nesposoban za neko drugo zanimanje. Iako nema zakonske definicije pojma „opća zdravstvena sposobnost“ i „posebna zdravstvena sposobnost“, posebna zdravstvena sposobnost bila bi ona zdravstvena sposobnost koju mora imati radnik koji obavlja poslove koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada odnosno poslove koji su povezani s većim odnosno velikim rizikom zbog izloženosti radnika različitim štetnostima s negativnim učincima po zdravlje ili život radnika ili s mogućnošću ozljeđivanja radnika.
167 Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Prihvaćen Prihvaća se.
168 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Prihvaćen Prihvaća se.
169 Savez društava multiple skleroze Hrvatske PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina (što se dokazuje radom u organizaciji civilnog društva koja pruža uslugu OA, u ugovorima o radu svima ne stoji da su voditelji ovih usluga ali ih vode). Prihvaćen Prihvaća se.
170 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK , Članak 6. U članku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Prihvaćen Prihvaća se.
171 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK , Članak 6. U čanku 6., stavku 3., podstavku (g) predlaže se uvjet za voditelja usluge osobne asistencije najmanje 3 godine iskustva na poslovima osobne asistencije, umjesto 5 godina. Prihvaćen Prihvaća se.
172 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba PRAVILNIK , Članak 3. Članak 3 stavka 1 S obzirom da komunikacijski posrednici 90% usluga vrše van doma korisnika nije nam jasna ova rečenica po kojoj prostor u kojem se pruža usluga osobne asistencije osigurava korisnik. Članak 3 stavka 4 Što znači prilagođen sanitarni čvor? Naši korisnici su gluhoslijepe osobe i mi imamo prilagođene prilaze i ulaze no isto nije prilagođeno za osobe s fizičkim oštećenjima u kolicima za što smatramo da niti nije potrebno jer naša korisnička skupina su gluhoslijepe osobe. Prihvaćen Članak 3. stavak 4. alineja 10 mijenja se i glasi “-pružatelj usluge mora imati sanitarni čvor prilagođen potrebama korisničke skupine kojoj pruža uslugu osobne asistencije“.
173 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir PRAVILNIK , Članak 6. Čl. 6. st 3. točka d) Zbog dupliciranja iste tvrdnje u vidu polaganja razine B2 znanja o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika na početku i na kraju paragrafa predlažemo formulaciju: " komunikacijski posrednik za gluhoslijepe osobe koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom - najmanje razina obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a, završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji uključuje položen ispit razine B2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) o prilagodbama hrvatskog znakovnog jezika, pristupu, komunikaciji i prevođenju gluhoslijepim osobama koja dodatno uključuje i svladavanje opisivanja okoline te vođenje u vidu pratnje gluhoslijepe osobe." Prihvaćen Prihvaća se.