Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 XL GLOBAL BROKERS d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG III. Sukladno e-mail odgovoru Uprave za ruralni razvoj od 25.4.2023. "Proizvodnja/uzgoj pilenki/nesilica nije navedena u Prilogu III. Pravilnika, stoga ovu vrstu proizvodnje nije moguće osigurati unutar ove intervencije u ovoj godini....Ministarstvo poljoprivrede, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Pravilnika, za svaku kalendarsku godinu izračunava maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje koje se nalaze u Prilogu III. Pravilnika te će se za sljedeću godinu razmotriti uključivanje navedene proizvodnje u Prilog III. Pravilnika“ molimo da razmotrite i uključite gubitak stočarske proizvodnje kod uzgoja pilenki (kokoši nesilica) kod korisnika koje se bave uzgojem pilenki. Postoje 2 modela uzgoja- vlasititi uzgoj nesilica ili daljnja prodaja pilenki trećoj strani nakon 18. tjedna. I jedni i drugi imaju iskazanu poljoprivedenu proizvodnju te imaju gubitak iste (kao i kod brojlera npr. jer ako jato mora bite eutanazirano zbog npr. pričje gripe, farma se ne može useliti 6 mjeseci i šteta po EU polici vezana je za gubitak poljoprivedene proizvodnje za tih 6 mjeseci – kod vlastite proizvodnje to je proizvodnja jaja u trenu kad pilenke postanu pronesci, a kod daljnje prodaje nemogućost useljenja novog jata dok je mjera na snazi, čime se i u jednom i u drugom slučaju gubi stočarska proizvodnja. Cijena na pilenki za daljnu prodaju na tržištu je cca 6,50 EUR je po kljunu. Iako posjednik životinje odnosno vlasnik proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta, za životinju koja je usmrćena, zaklana ili uginula zbog provedbe naređene mjere, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i predmete oštećene ili uništene zbog provedbe naređenih mjera iz članka 33. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22) ima pravo na naknadu, u visini tržišne cijene na dan provođenja mjere, navedenim nije nadoknađen gubitak proizvodnje zbog nemogućnosti novog useljenja za vrijeme trajanja izrečene mjere zbog npr. zarazne bolesti, već samo gubitak po kljunu. Prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede će vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirati na način da uzgoj pilenki uvrsti na listu prihvatljivih proizvodnji u Prilogu III. Pravilnika.