Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Majčica III. PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA, Članak 20. Građevina nije nekretnina pa nije jasno zašto bi se građevina procjenjivala odvojeno od zemljišta. Naime, čl. 2. st. 3. ZV-a propisuje da su nekretnine čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno. Nije prihvaćen Prema izraženom mišljenju Povjerenstva za izradu ovog Pravilnika, posebni propis koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina odnosno opreme i uređaja, u svojim odredbama ne prepoznaje specifičnost procjene vrijednosti poljoprivrednog zemljištu u komasaciji te se ovim prijedlogom dodatno razrađuje procjena poljoprivrednog zemljištu za potrebe komasacije, dok je procjena ostalog i dalje u nadležnosti posebnog propis koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina odnosno opreme i uređaja.
2 Branimir Majčica III. PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA, Članak 21. Glede utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina izrijekom je propisan djelokrug mjerodavnog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Visokog procjeniteljskog povjerenstva, procjeniteljskih povjerenstava i upravnih tijela županija, Grada Zagreba odnosno velikih gradova, te procjenitelja (čl. 9. - čl. 20. Zakona o procjeni vrijednosti nekrentina, NN 78/15 - dalje u tekstu: ZPVN). ZPVN ne predviđa da strukovne udruge donose upute za procjenu vrijednosti nekrentina. Ova odredba, ako se odnosi na tržišnu vrijednost, suprotna je spomenutim odredbama ZPVN-a i valjalo bi ju ispustiti ili uskladiti s odredbama ZPVN-a. Osim toga, nije jasno, zašto se uopće davanje uputa za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u komasaciji delegira na udrugu građana kao privatnu organizaciju, zar to ne bi bio posao stručnog povjerenstva ili drugog tijela imenovanog od strane resornog Ministarstva nadležnog za poslove komasacije poljoprivrednog zemljišta? Ako se već planira angažirati udruga građana, zašto se ne predviđa provođene javnog natječaja? Posebnice nije transparentno kako se namjerava dokazivati reprezentativnost udruge građana i njezine kompetencije za davanje uputa? U ovome dijelu, umjesto udruge, valjalo bi propisati da stručno, multidisciplinarno povjerestvo imenovano od ministra iz nadležnog ministarstva za provedbu poslova komasacije daje upute za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u komasaciji. Prihvaćen Prihvaća se.