Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO u dijelu izbornih strukovnih modula za III. i IV. razred, Obnovljivi izvori električne energije, Projektiranje i izrada tiskanih pločica i uređaja i Projektiranje i izrada prototipa elektroničkih sklopova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Simić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Obzirom na sve veći broj učenika s posebnim potrebama, upute za realizaciju prilagodbi trebale bi biti detaljnije razrađene po predmetima, uz više konkretnih specifičnih primjera za svako pojedino područje. Nije prihvaćen Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici. U izbornim modulima koji su predmet ovoga e-savjetovanja navedene su smjernice nastavnicima za pedagoško-didaktičku prilagodbu za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike.
2 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Modul PROJEKTIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA je najadekvatnije pripremljen. Ima najveći udio Samostalnih aktivnosti učenika u odnosu na Vođene procese učenja i Oblike učenja temeljene na radu, što je prikladno. U modulima OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE i PROJEKTIRANJE I IZRADA TISKANIH PLOČICA I UREĐAJA nisu razrađeni Prilagodba iskustava učenja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama za niti jedan Skup ishoda učenja. Moduli PROJEKTIRANJE I IZRADA TISKANIH PLOČICA I UREĐAJA i PROJEKTIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA imaju ista prva dva skupa ishoda učenja (Projektiranje zadanih elektroničkih pločica i Izrada zadanog elektroničkog sklopa) i razlikuju se samo u trećim skupovima (Dijagnostika i održavanje elektroničkih sklopova i uređaja i Izrada zadanog 3D modela za elektronički sklop). Ova činjenica, kao i jako slični konkretni ishodi učenja čini generalno ova dva modula jako sličnima. Potrebno je napraviti veću razliku između njih. Pri tome je modul PROJEKTIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA temeljitije razrađen i adekvatnije opisan. Nije prihvaćen Izborni moduli razvijeni su u skladu s Metodologijom izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje. Sastoje se od kombinacije skupova ishoda učenja, koji su upisani u Podregistar skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te se sličnost odražava u kombinaciji predloženih skupova ishoda učenja. U izradi izbornih modula i implementaciji Metodologije naglasak je stavljen na učenje temeljeno na radu u kombinaciji s ostalim oblicima učenja. Za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, koji odaberu predložene izborne module, nastavnici će izraditi pedagoško-didaktičku prilagodbu.