Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor