Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Ivezić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih I visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke I visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko- laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zhvaljujući radu djelatnika medicinsko- laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko- biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu I tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko- laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Zoran Ivezić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Ovu razinu obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti ove grane medicine, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument. Zoran Ivezić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Zoran Ivezić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko- laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Ovdje se priječi pristup tržištu rada jednoj struci koja ima jasne kompetencije u korist struka koje nisu izvorno zdravstvenog usmjerenja, nego su postali zdravstveni radnici “ako sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja” (čl.155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano I sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz strukovni zakon. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Zoran Ivezić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Zoran Ivezić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito da ne sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Zoran Ivezić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.4.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE POMOĆI Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije predlaže sljedeće za točku 1.4. Program mjera zdravstvene zaštite za djelatnost hitne medicinske pomoći: 1. molimo dodati sljedeće nazive postupaka kako bi se oni mogli evidentirati, a provode se: - aplikacija terapije peroralno (npr. acetilsalicilna kiselina kod akutnog koronarnog sindroma) - aplikacija terapije rektalno (npr. diazepam klizma) - aplikacija terapije intraosealno - uzimanje uzoraka za kriminalističku obradu na zahtjev policije (npr. nokti, pubične dlake itd.) - mali kirurški zahvati (koji nisu isto što i postupak zbrinjavanja rane koji već postoji) 2. u rubriku izvršitelj (nositelj tima, specijalist određene medicinske grane) potrebno je dodati specijaliste prvostupnike sestrinstva koji se trenutno nalaze na specijalizaciji u djelatnosti hitne medicine i koji će biti izvršitelji u Timu 2, i to za sve postupke u kojima već stoji prvostupnik sestrinstva i u određene postupke u kojima sada stoji samo liječnik. S poštovanjem. doc. dr. sc. Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine Prihvaćen Prihvaća se.
6 VITOMIR BEGOVIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.9.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPECIFIČNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA Važan dio Plana i programa mjera zdravstvene zaštite od 2023. do 2026. godine su i mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem tj. specifična zdravstvena zaštita radnika. I u tom dijelu je na papiru sve ono što i kako treba raditi. Ali ,da li će to tako biti i moguće kad se usvoji ovaj dokument ? U području zaštite zdravlja na radu ključna je uloga prevencije kroz djelovanje specijalista medicine rada. Ugovoreno je ukupno 151,9 timova, a zadnjih godina nepopunjena su čak 42 tima medicine rada na području Hrvatske! Taj nepovoljni pokazatelj mogao bi narednih godina biti još negativniji , a time i zaštita zdravlja radnika na radu ugroženija. Navedeni plan i program mjera ne pruža odgovor na kadrovske resurse, a oni su ključni za prevenciju, očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika, a time i za učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Znači potreban je konkretan plan i program kadrovskog popunjavanja timova medicine rada. Dokument koji se usvoji mora biti provediv. Pored toga, otvoreno je pitanje ustroja medicine rada na nacionalnoj razini, nakon prestanka rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Odlukom Vlade RH i stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 100/2018 od 14.11.2018. Prema čl. 273., Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) preuzeo je sve poslove i radnike HZZZSR-a te sukladno tome, počevši od 01. siječnja 2019. godine, Zavod (HZZZSR) je nastavio s radom kao Služba za medicinu rada HZJZ-a. Do prestanka rada HZZZSR kao središnja nacionalna institucija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u okviru svoje osnovne djelatnosti provodio je specifičnu zdravstvenu zaštitu, edukaciju i informiranje dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te postavljao stručne doktrine i standarde. Zamjetno je da su aktivnosti koje su se provodile u vrijeme rada HZZZSR, novim ustrojem nevidljive. Polazeći od promjenjenih okolnosti u svijetu rada, i potrebe većeg naglaska na prevenciju zdravlja radne populacije, navedeno upućuje na potrebu redefiniranja ustroja i programskih aktivnosti područja medicine rada , te sinergijskog povezivanja i usklađenog djelovanja područja zaštite zdravlja i zaštite na radu.Iskustva i praksa u zemljama EU ukazuje što je potrebno učiniti i u Hrvatskoj na tom planu. Svakako korisno je podsjetiti se i na aktualne članke vezane uz ovu problematiku. Više na : https://www.sigurnost.eu/restrukturirati-upravljanje-zastitom-na-radu-i-zastitom-zdravlja/ https://www.sigurnost.eu/dan-sigurnosti-i-zdravlja-na-radu-2023/ https://www.sigurnost.eu/dan-sigurnosti-i-zdravlja-na-radu-2023/ Znači ovaj nacrt dokumenta potrebno je doraditi i osigurati "alate" za učinkovitu provedbu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Vinko Pešić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Slažem se s primjedbama KoHOM:_a, potcrtaću ovaj dio: „Navedeni prijedlog ocjenjujemo potpuno promašenim; nije primjenjiv u stvarnom životu i radu – nije ni životan ni ostvariv jer ne prati stručne obrasce rada u om, specifičnosti, metode niti sadržaj i opseg rada om. Pobrojani su pojedinačni postupci taksativno, ali niti liječnici uz medicinske sestre nisu roboti, niti su pacijenti predmeti na proizvodnoj traci a da bi se njihov međuodnos i kompleksan put prema dijagnozi i mogućoj optimalnoj terapiji mogao izraziti u minutama. Ovaj Plan nema šanse niti matematički niti realno. Čemu on služi? Tko ga je radio? Temeljem kojih podataka i procjena? „ Plan će se sigurno usvojiti u obliku kako je predložen, odgovornost će ostati na onima koji su ga predložili, usvojili i koji će ga htjeti provesti. Kasno vam je za sve, „magare je crklo“ ne možete ga više izgladnjivati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 VESNA KUŠEC PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Opći komentari za uvodni dio i dio „medicinska biokemija“: • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o lječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Specifični komentari za dio „medicinska biokemija“ ◦ Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar 90-225 30-75 3 37 Za Hrvatsko društvo za laboratorijsku dijagnostiku Hrvatskog liječničkog zbora Prof.dr. Vesna Kušec, specijalist laboratorijske medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 VESNA KUŠEC PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Opći komentari za uvodni dio i dio „medicinska biokemija“: • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o lječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Specifični komentari za dio „medicinska biokemija“ ◦ Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar 90-225 30-75 3 37 Za Hrvatsko društvo za laboratorijsku dijagnostiku Hrvatskog liječničkog zbora Prof.dr. Vesna Kušec, specijalist laboratorijske medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Vanja Hmelik PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI Poštovani, potpisujem komentar koji je ostavila Koordinacija hrvatske obiteljske medicine. Plan koji se temelji na podacima HZZO-a i HZJZ-a jednostavno je osuđen na propast budući da HZZO i HZJZ svoje podatke o radu ordinacija opće/obiteljske medicine temelje na zabilježenim dijagnostičko-terapijskim postupcima (DTP) u ordinacijama opće/obiteljske medicine. A zašto je to potpuno promašena metoda (pro)ocjene našeg rada? Pa kao što je KoHOM već ranije upozoravao, DTP je zapravo samo oblik ispostave računa HZZO-u za pruženu uslugu. Nažalost, HZZO je postavio ograničenja prilikom bilježenje DTP-a, pa tako nismo u mogućnosti bilježiti sve usluge koje smo pružili osiguranicima. HZZO kao osiguravatelj ima pravo onemogućiti istovremenu naplatu određenih "kombinacija" DTP-a, međutim nama je onemogućeno i samo bilježenje svega onoga što smo napravili - a moglo se primjerice omogućiti bilježenje svih pruženih usluga uz izbor DTP-a koji se šalju na naplatu u slučaju "nedozvoljenih kombinacija". Upravo zbog svega navedenog podaci temeljeni samo na analizi DTP-a, kao što je slučaj s podacima HZZO-a i HZJZ-a, daju nepotpunu i potpuno krivu sliku o radu obiteljskih liječnika. A onda i ovakav plan rađen temeljem takvih podataka ne može donijeti nikakav napredak zdravstvene zaštite u općoj/obiteljskoj medicini. Kada bi se ovako predloženi Plan i program mjera trenutno sprovodio u općoj/obiteljskoj medicini za obavljanje svog posla trebalo bi nam umjesto 8-osatnog uvesti najmanje 16-osatno radno vrijeme. Kako to naravno nije izvedivo, provođenjem ovako predloženog Plana i programa mjera u obiteljskoj medicini uskoro bi nastale liste čekanja znatno duže nego u bolnicama. Ako postoji stvarna želja da se stvari pokrenu na bolje, da se istinski ojača obiteljska medicina u svojoj "gate keeper" ulozi te rastereti SKZZ potrebno je sljedeće: - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u tim OM - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - propisivanje potrebe i opsega zdravstvene njege u kući bolesnika u potpunosti delegirati na patronažnu službu (koja sada liječnicima OM predlaže opseg ZNJUK) - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama s ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz OM u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Slijedom svega izrečenoga tražim povlačenje predloženog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. iz eSavjetovanja te osnivanja široke radne skupine sa stručnjacima svih grana medicine i predstavnicima reprezentativnih liječničkih udruženja koje bi detaljno i kompletno revidirano Plan i program mjera zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Valentina Sović PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih I visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke I visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko- laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zhvaljujući radu djelatnika medicinsko- laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko- biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu I tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko- laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.7.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI U tablici mjera predlažemo izmjene, kako slijedi. U dijelu Primjena lijekova prema pisanom nalogu liječnika obiteljske medicine, postupke: Primjena lijeka u venu -intravenska injekcija po pisanom nalogu liječnika, izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra opće njege s dodatnom edukacijom *** Primjena infuzije 500 ml po pisanom nalogu liječnika; izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra opće njege s dodatnom edukacijom *** Primjena infuzije 1000 ml po pisanom nalogu liječnika; izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra opće njege s dodatnom edukacijom *** Primjena supkutane infuzije po pisanom nalogu liječnika; izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi medicinska sestra opće njege U dijelu Medicinsko-tehnički postupci, postupak: Promjena trajnog katetera kod muškaraca po preporuci liječnika obiteljske medicine (nakon prvog uvođenja od urologa) po pisanom nalogu izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra opće njege s dodatnom edukacijom *** Zatim u dijelu Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika i bolesnika s kroničnim bolestima u fazi pogoršanja; toaleta dekubitalnih i kroničnih rana, stanja nakon operativnih zahvata, postupak: Debridman kronične i/ili dekubitalne rane i/ili dijabetičkog stopala III., IV i V.stupnja (1 rana) izvršitelj je prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***. Predlažemo promjenu teksta da glasi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra opće njege s dodatnom edukacijom *** Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.7.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI Predlagatelju zahvaljujemo na prepoznavanju važnosti i potreba prvostupnica/prvostupnika sestrinstva i medicinskih sestara sa završenom dodatnom edukacijom u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Njihovim uvrštavanjem unapređuje se zdravstvena njega u kući i primarna zdravstvena zaštita. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 strahimir banović PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.5.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Zdravstvena zaštita žena i program mjera za patronažnu djelatnost se pokazao nefikasan i ,nepotreban i skup.Specijalisti ginekolozi i porodničari su operativna struka koja djeluje u bolnicama i ambulantama svugdje u svijetu.Bez da se prihvati model koji je u EU i primjeni nema napretka, posebno kada se uvodi AI,telemdeicina i sl.ovakvi programi su gubitak novca ,vremena,kadrova koji su neiskorišteni i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Sanela Mišetić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Ovdje se priječi pristup tržištu rada jednoj struci koja ima jasne kompetencije u korist struka koje nisu izvorno zdravstvenog usmjerenja, nego su postali zdravstveni radnici “ako sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja” (čl.155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano I sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz strukovni zakon. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Sanela Mišetić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Ovu razinu obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti ove grane medicine, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Sanela Mišetić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito da ne sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Romina Kalesić Čulina PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Predmet: E-savjetovanje o Nacrtu Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Poštovani, Iako je predmetno e-savjetovanje otvoreno usred godišnjih odmora i našeg rada u dvostrukim i trostrukim ordinacijama radi zamjena te usred turističke sezone u kojoj ponovo zbrinjavamo sve turiste i sezonske radnike u potrebi, iako nismo bili uključeni u stvaranje ovog dokumenta na više stotina stranica, niti imali podatak o tome u kojoj fazi izrade se nalazi, budući da je izmjena istog bila jedan od osnovnih zahtjeva koje smo zastupali, uz ostale udruge, na travanjskom prosvjedu te sastanku sa Premijerom u svibnju, ovim putem Vas obavještavamo. KoHOM je pažljivo pročitao i analizirao predloženi prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelatnosti obiteljske medicine i sažeo ih u zaključak: 1. Struktura osnovnih postupka OM u mjesec dana prema prijedlogu plana i programa mjera-tim OM Postupak broj u mjesec dana prosječno/min. Ukupno sati/mjesečno Zbrinjavanje hitnog stanja 1 70 1,1 Prvi pregled 200 20 66,6 Kontrolni pregled 400 10 66,6 Konzultacija 200 3,5 11,6 Sistematski dojenčeta 7,5 26 3,25 Sistematski pred šk.djeteta 7,5 17,5 2,18 Pregled 3 i više razloga dolaska 200 25 83,3 Savjet s bolesnikom ili rođakom 250 12,5 52 Prošireno savjetovanje sa kr.bolesnikom 75 17,5 21,8 Broj posjeta osoba u ord/mjesečno 1341 58/dnevno (23 radna dana) 308 sati mjesečno Tel. konzultacija liječnika 175 7 20,4 Odgovaranje e-mail liječnik 400 7 46,6 Ukupno tel/e-konz. mjesečno 575 prosječno dnevno:25 67 sati mjesečno Ukupan broj kontakata mjesečno 1916 prosječno dnevno 83,3 Uk.br.usluga bez trijaže, pacijenti sami indiciraju (dolaskom, telefonom, poštom) 375 h/mj (Pojašnjenje: Sve gore navedene usluge ne mogu se kombinirati) Predviđa se i 37 kućnih posjeta mjesečno (1,6/dnevno) - predviđeno bez puta 16,6 h/mj 2. Ne postoje alati (npr. participacija/ sada nema ulogu gate keepera) kojima bi se moglo upravljati potražnjom za gore navedenim uslugama (osim djelomično kućnih posjeta-trijaža pri pozivu). 3. Ukoliko bi se radilo prema predloženom vremenskom normativu, trebalo bi više od 375 sati (391 sat sa kp) mjesečno za nužne osnovne postupke (9!!! postupaka) bez preventivnih aktivnosti, dijagnostičkih procedura, terapijskih postupaka i bez silne administracije ( vidjeti popis postupaka u planu i programu mjera.) 4. U mjesecu sa 23 radna dana, tim obiteljske medicine morao bi raditi prosječno 17 h dnevno da ispuni kriterije predloženog Plana, a u mjesecu sa 20 radnih dana čak 19,5 h! 5. Primjer nadstandarda: predviđa se 15 -60 UZV pregleda po regiji ovisno o edukaciji liječnika( abdomen, vrat, lokomotorni, dojka i meka tkiva) . Plaćanje usluga je limitirano (npr. 6 UZV pregleda abdomena dosegne limit) ako je liječnik izvršio ostale DTP. Nema motivacije za ulaganje u dijagnostiku zbog limita broja postupaka čime se smanjuje dostupnost i opterećuje SKZZ. Prijedlog: ukinuti limit ili ga staviti u predložene gabarite. Navedeni prijedlog ocjenjujemo potpuno promašenim; nije primjenjiv u stvarnom životu i radu – nije ni životan ni ostvariv jer ne prati stručne obrasce rada u om, specifičnosti, metode niti sadržaj i opseg rada om. Pobrojani su pojedinačni postupci taksativno, ali niti liječnici uz medicinske sestre nisu roboti, niti su pacijenti predmeti na proizvodnoj traci a da bi se njihov međuodnos i kompleksan put prema dijagnozi i mogućoj optimalnoj terapiji mogao izraziti u minutama. U obiteljskoj medicini pacijent često dolazi sa nejasnim simptomima širokog raspona, sa problemima iz barem 2-3 različita sustava, uz socijalne i psihološke nadogradnje, skrivene razloge dolaska; usput ima dodatne administrativne potrebe te pitanja vezana uz probleme članova obitelji. Svakom pacijentu potrebno je savjetovanje – o pravilnom uzimanju lijeka, o mogućim nuspojavama, o njegovoj bolesti, o vrsti pretrage na koju ga se upućuje, uvjeravanje i razuvjeravanje, podrška, empatija. Najčešći pacijenti su starije populacije te su sporiji, slabije čuju, imaju komorbiditete i puno lijekova. Potrebno je da pacijent uđe, pozdravi se, skine kaput, uvodno prozbori nekoliko rečenica. Potrebno je provjeriti koliko lijekova još ima, koliko pomagala, provjeriti suradljivost, adherenciju, nuspojave, alergije, uvjerenja. Liječnik istovremeno mora voditi računa o kompliciranim pravilima HZZO i tumačiti ih i sebi i pacijentu. Provodi multitasking – za vrijeme pregleda zvoni i telefon i mobitel, stižu mailovi u inbox, sestra uvodi hitnog pacijenta u previjalište. Savjetovanje i zbrinjavanje ovisnika oduzima daleko više vremena od 2-6 minuta jer obuhvaća odlazak u ljekarnu po lijek, mrvljenje tableta, pakiranje u pojedinačne doze, raspravu i konflikt sa pacijentom. Propisivanje mnogih lijekova izaziva brojne konflikte radi klauzula HZZO što oduzima vrijeme. Ali predlagatelj to ne zna. A ne zna jer nije ništa pitao one kojima planira normativ i standard svakodnevnog rada. Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provedbu kontrola HZZO i pisanje očitovanja HZZO, MIZ Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provođenje svih radnji potrebnih za redovno poslovno funkcioniranje ordinacija – odlazak u HZZO po blokove tiskanica (recepti, nalozi za sanitetski prijevoz, blokovi za participacije), odlazak u HP radi uplate novaca od participacije HZZO-u, kontrolu servisa aparata, naručivanje i dostavu cjepiva u ordinaciju, odlazak u ljekarnu po narkotike i sve lijekove koji se na recept izdaju samo liječniku ili ms/mt, reviziju lijekova u ordinaciji i naručivanje novih lijekova i sanitetskog materijala, ispravljanje informatičkih grešaka odnosno snalaženje pri čestim ispadima CEZIH-a, printanje tuđih nalaza, prepisivanje u e karton nalaza iz SKZZ. Naručivanje pacijenata u SKZZ. Prijavljivanje vozača i vlasnika oružja MUP-u. Predloženi Plan ne spominje niti jednom riječju posebnosti ruralne medicine – rada u udaljenim i izoliranim krajevima, na otocima. Postavlja se opravdano pitanje na koji način će predloženi dokument utjecati na financijsko poslovanje ugovornih liječnika i ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obzirom na plaćanje DTP postupaka. Višekratno smo upozoravali na kadrovsku i organizacijsku propast obiteljske medicine. Ponoviti ćemo: Broj liječnika om 2173 -specijalisti om 1103 Broj timova 2317 Broj TBN 136 Broj dr starijih od 60 g 802 Broj dr starijih od 65g 193 Broj dr starijih od 55 g – 1195 – 55% 2000. g liječnika om bilo je 2410; danas ih je (bez starijih od 65 g) 2000 – pad od 20%, a u idućih 5 godina gubimo još njih gotovo 800 2000.g kontakata sa pacijentima bilo je 23 mil, a 2022. 49 mil – više od 100% povećanja korištenja usluga om! 97% osiguranika koristilo je usluge om! Dnevni broj kontakata u Hr je 80-100-200 dok je u EU 25-30 Dnevni broj pregleda u Hr je 25-35 dok je u EU 10-15 U brojnim ordinacijama liječnici rade u prekovremenom radu mijenjajući bolesne i one na godišnjem odmoru; odrađuju i posao u ordinacijama bez liječnika, timovima bez nositelja. Rade cijeli dan pokrivajući dvije ili čak tri ordinacije odjednom. Često pokrivaju dvije ordinacije radeći u jednom radnom vremenu od 7,5 h. Kako ste zamislili da ostvare ovakav normativ? Tko može odraditi 2x17h dnevno? Kakvu kvalitetu i sigurnost očekujete od liječnika, za pacijente? TKO će osigurati ovakvu razinu zdravstvene zaštite? Tko? Gdje su ljudi? Obiteljsku medicinu mladi liječnici ne žele. Ona je neatraktivna i podcijenjena, administrativno preopterećena, nedovoljnog broja specijalizacija i sredstava. Kadrovski trendovi to pokazuju. Tražili smo realne vremensko kadrovske normative koji će nam omogućiti kvalitetan, sadržajan, siguran i stručan rad sa dovoljno vremena za kontinuiranu edukaciju. Vremensko kadrovski normativ je ukinut 2014. godine (Plava knjiga), a Plan i program mjera njegov je surogat. Dobili smo ništa osim prepisanog dosadašnjeg Plana sa smanjenim predviđenim brojem minuta za pojedine postupke. Pri tome nije konzultiran nitko tko se konkretnim poslom svakodnevno bavi. Plan predviđa dnevni rad u iznosu od čak 17 h! U suprotnom – tim je podbacio! Planom se nastoji nadomjestiti nedostatak zdravstvenog kadra na način da se legalizira nenormalan tempo rada koji vodi u stručne greške propuste i sagorijevanje preostalih liječnika uz odustajanje mladih liječnika od ove struke. Pacijente se ugrožava, a sustav vodi u potpuni kolaps. Ovaj Plan nema šanse niti matematički niti realno. Čemu on služi? Tko ga je radio? Temeljem kojih podataka i procjena? Ako je izvor podataka HZZO , znajte – podatci o izvršenju slijede samo pravila bilježenja DTP koje je HZZO zadao sa brojnim ograničenjima i uvjetima isplate sredstava i limita. Na to smo puno puta ukazivali. Usto, već niz godina smo prisiljeni raditi unutar minimalnog vremena pa često pregled traje 2-3 min, a ostali postupci značajno kraće od optimalnog , a sve kako bi se obavio sav posao. Nadalje, ne stignemo kontrolirati klauzule pa plaćamo kazne. Takav rad je opasan za osiguranike jer im liječnik ne može posvetiti dovoljno vremena. Nerijetko se dogode dani kada odradimo i 200 kontakata. Pokušajte sa razumijevanjem shvatiti što znači toliki broj kontakata. Ukoliko želite da OM radi kvalitetnije i rastereti SKZZ potrebno je : - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u Tim - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama sa ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz om u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju: ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Rankica Benc PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Poštovani, slobodna sam zamoliti i predložiti da stručne osobe koje su sastavljale Plan i program te one koje će ga realizirati, provjere da li je u Planu i programu dovoljno mjera i sredstava predviđeno za slijedeće : 1/ što ranija detekcija i adekvatna terapija disleksije i disgrafije, ADHD, oštećenja sluha i vida te sličnih pojava kod djece i starijih dobnih skupina, za što se čini da bi trebalo dodatno educirati stručno vrtičko i školsko osoblje (oggajatelje i nastavno osoblje pogotovo), osoblje domova za nezbrinutu djecu, đačkih domova te medicinske djelatnike, kako bi uputili roditelje da zatraže adekvatnu dijagnostiku i stručnu pomoć što ranije; također predvidjeti uspostavu dovoljne mreže stručnih osoba/ustanova i potrebne tehničke opreme za dijagnostiku i terapiju; nadalje putem medija senzibilizirati javnost da bi i sami građani uočili važnost ovih okolnosti za veliki broj osoba i imali pozitivan stav prema ulaganjima koja su potrebna, a koja u konačnici smanjuju direktne i indirektne troškove vezana uz probleme tangiranih osoba i obitelji 2/ što ranija detekcija i terapija apneje, za što se čini da bi trebalo dodatno educirati medicinske djelatnike kako bi uputili pogođene ili suspektne osobe na dijagnostiku i stručnu pomoć; također predvidjeti uspostavu dovoljne mreže stručnih osoba/ustanova i potrebne tehničke opreme za dijagnostiku i terapiju kako se ne bi čekalo dulje od nekoliko tjedana na polisomnografiju i pregled odgovarajućeg specijaliste; nadalje putem medija senzibilizirati javnost da bi i sami građani uočili važnost ovih okolnosti za veliki broj osoba i imali pozitivan stav prema ulaganjima koja su potrebna, a koja u konačnici smanjuju direktne i indirektne troškove vezana uz probleme tangiranih osoba i obitelji 3/ faktično omogućavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i naročito preventivnim mjerama, pripadnicima ranjivih skupina (starije osobe, osobe s teškoćama u kretanju ili komuniciranju, građani slabog imovnog stanja i / ili obrazovnog stupnja, građani koji nisu digitalno pismeni, strani radnici koji nemaju dovoljne komunikacijske vještine na hrvatskom jeziku...i sl.) pri čemu treba obuhvatiti i aspekt transporta, informiranja, komunikacijske kanale sa zdravstvenim ustanovama 4/ u cijeloj vertikali obrazovanja, od općeg do obrazovanja u medicinskim strukama ugraditi u programe učinkovito stjecanje komunikacijskih vještina, kako bi u konačnici to rezultiralo jasnijom i efikasnijom komunikacijom na relaciji pacijent - zdravstveni djelatnik i unutar samih zdravstvenih ustanova i struka 5/ uspostaviti mehanizme kojim bi se građane pravodobno i kontinuirano, na prikladan način, (pogotovo digitalnim alatima i putem medija) informiralo o temama koje se tiču zdravlja i liječenja, uključivši i alate za provjeru lažnih informacija koje često na Internetu dobiju veliki zamah i privlače pažnju mnogih građana. S poštovanjem vas pozdravljam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S obzirom na činjenicu da su magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike već ustaljeni profil zanimanja u svim kliničkim laboratorijima, potrebno je taksativno navesti ih u sva područja laboratorijske dijagnostike. Iako nema adekvatne zakonske regulacije ove razine zanimanja, neprestana potreba za zapošljavanjem i rad na najsloženijim poslovima u dijagnostičkim laboratorijima, odgovor je tržišta rada na pitanje potrebe ove razine zanimanja. Osim toga, ova razina zanimanja iz područja laboratorijske djelatnosti, jedina je primarno obrazovana za rad s najsloženijim analitičkim metodama i laboratorijskim dijagnostičkim procesima u cjelokupnoj laboratorijskoj dijagnostici u području zdravstva. Slijedom kompetencija završetkom studija, osposobljeni su raditi u laboratorijima za kliničku kemiju i biokemiju, hematologiju, mikrobiologiju, imunologiju, citologiju, histopatologiju, transfuzijsku medicinu, laboratorijima za molekularnu dijagnostiku, genetiku, toksikologiju, sudsku medicinu i tipizaciju tkiva. Stoga ih je neophodno navesti uz sve navede djelatnosti u tablici mjera zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.20. NUKLEARNA MEDICINA Kod postupaka određivanja laboratorijskih parametara štitnjače pod suradnik dodati magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.29. SUDSKA MEDICINA U grupama postupaka Sudske toksikologije i Sudske genetike pod suradnike navesti magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod suradnik uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja u praksi je već dugi niz godina ustaljen u transfuziološkim laboratorijima i neophodno je uklopiti ga u zakonske propise, uredbe i sve pripadajuće dokumente. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Pod suradnik potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika i HLA ispitivanje) magistar medicinsko- laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.1. ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA Grupi postupaka endokrinoloških testova koji uključuju određivanje vrijednosti analita u uzorcima plazme/seruma i urina (hormoni, metaboliti, proteini, elektroliti, osmolalnost) i kod specifične laboratorijske obrade pod suradnike dodati zdravstveno - laboratorijske tehničare, prvostupnike i magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike te magistre i specijaliste medicinske biokemije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Petra Medač Čorak - Društvo magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike Hrvatske udruge laboratorijske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih i visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke i visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Kao što je već navedeno, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zahvaljujući radu djelatnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Na taj način se višegodišnje diskriminira jedna razina obrazovanja čitave struke koja je već ustaljena u svim područjima laboratorijske dijagnostike i radi sukladno svojim kompetencijama stečenim obrazovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Nives Božić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih I visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke I visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko- laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zhvaljujući radu djelatnika medicinsko- laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko- biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu I tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko- laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Nives Božić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Ovu razinu obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti ove grane medicine, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Nives Božić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito da ne sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Nives Božić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko- laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Ovdje se priječi pristup tržištu rada jednoj struci koja ima jasne kompetencije u korist struka koje nisu izvorno zdravstvenog usmjerenja, nego su postali zdravstveni radnici “ako sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja” (čl.155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano I sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz strukovni zakon. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Nina Barisic PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE u ime Hrvatskog društva za dječju neurologiju dostavljam slijedeći komentar i mišljenje : Hrvatsko društvo za dječju neurologiju (HDDN) od 2013. do 2018. godine u više je navrata predlagalo HZZO-u vrednovanje neuropedijatrijskih postupaka i ,prije svega vremena potrebnog za stručno i korektno izvođenje: neuropedijatrijskog pregleda, dijagnostičkih metoda i terapijskih mjera i postupaka. Zadnji prijedlog za postupke, koji se izvode u neuropedijatriji HDDN je proslijedio HZZO-u lipnju 2018. godine. Višekratno i redovito su prijedlozi raspravljani na sjednicama UO HDDN i Godišnjim skupštinama društva , zadnji puta na Godišnjoj skupštini društva u studenom 2019. Naša (HDDN) verzija koju smo proslijedili 2018 u HZZO i nešto kasnije iste god u HZJZ prema ovom proslijeđenom prijedlogu nacrta Plana programa mjera zdravstvene zaštite poslužila je očito kao predložak za sve specijalnosti . Zastupamo i jednoglasno podržavamo zaključke prijedloga koje smo iskazali i proslijedili HZZO-u i HZJZ-u 2018. (u privitku) Međutim u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. naveden pod točkom 2.2.27. PEDIJATRIJA za područje neuropedijatrija str 532-533. učinjeni su propusti s kojima se ne možemo složiti: Izbačeni su : medicinske tehničare i fizio i radne terapeute iz suradnika u dijagnostičkim pretragama a koji su u drugim specijalnostima navedeni kao suradnici Značajno su izmjenjena tj većinom su smanjena vremena trajanja pregleda i vremena nužna za izvođenje postupaka. Navedena potrebna vremena za provođenje postupaka od strane izvršitelja (spec.pedijatra/ neuropedijatra) znatno su različita u odnosu na vremena koja su odobrena od HZZO-a temeljem zaključaka rasprava ipregovora i temeljem kojih mi kao spec. pedijatri i sub specijalisti neuropedijatri radimo i izvodimo dijagnostičke postupke zajedno s suradnicima medicinskim sestrama, tehničarima fizioterapeutima. Vremena su u Nacrtu Plana programa mjera Zdravstvene Zaštite 2023.-2026. procijenjena temeljem nejasnih osnova kriterijima prema nekim drugim specijalnostima često prema vremenima trajanja pretraga u odraslih i ostalim pedijatrijskim užim specijalnostima. Predlažemo da se u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023-2026. 1. izmjene predložena vremena i zamijene jednoznačno određenim vremena, koje sad imamo i prema kojima izvršavamo pretrage- 2. da se svakako uvrste tehničari, fizio i radni th u rubriku „suradnici u dijagnostičkim postupcima“ HDDN je dodatno upozoravao na nedostatak šifriranja za određene pretrage elektromioneurografiju i test neuromuskularne spojnice, te šifre za otežano izvođenje neuropedijatrijskih pretraga u otežanim okolnostima : uz pojavu epileptičnog napadaja tijekom EEG snimanja (iktalni snimak), odnosno neuropedijatrijski klinički pregled djeteta s poremećajem ponašanja iz autističkog spektra koji, znatno otežavaju pretragu i zahtjevaju produljeno izvođenje navedenih pretraga . Nedostatak navedenih šifri onemogućava korektan prikaz i obračunavanje navedenih postupaka što nije slučaj u neurologiji za odrasle Prof. dr.sc.Nina Barišić Predsjednica HDDN Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih normativa u pojedinim postupcima. Vremenski normativi navedeni u prethodnom Planu i programu mjera zdravstvene zaštite uključeni su u raspone navedene u sadašnjem nacrtu.
32 Nataša Ban Toskić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI Uz sve komentare KoHOM-a, moram dodati da je nevjerojatan propust predlagatelja - vrijeme predviđeno za kućne posjete je bez uračunatog vremena za dolazak i odlazak liječnika u kuću pacijenta. Sve Ustanove za kućnu njegu imaju uključen postupak dolaska i odlaska u kuću bolesnika. Što Vas je navelo da napravite ovakav propust za obiteljske liječnike? Potom, 25 telefonskih konzultacija i 20 konzultacija putem e maila - podsjećam da je proglašen kraj pandemije te nema nikakvih obaveza za ovakve alternativne načine komunikacije sa pacijentima, a koje, usput, pridonose samo smanjenu kvalitete zdravstvene zaštite i neprimjerenom opterećenju rada ordinacija bez ikakvog ograničenja ulaznih zahtjeva. Isto tako, u ugovornim obvezama ne postoji obaveza za istim izuzev, kao nadstandard posebno ugovoren po odabiru liječnika, da osigura sat vremena za mogućnost telefonskog kontakta sa pacijentima. Općenito, cijeli prijedlog je izvan okvira sadržaja, opsega i metoda rada obiteljskih liječnika. Kako je za samo 9 postupaka, koji su kategorije I, potrebno 17,7 h dnevno za izvršenje, nema vremena niti za prevenciju niti za golemu administraciju, a posebice nema vremena za sve ostale postupke kojima se osigurava financijska održivost rada ordinacija budući da osnovni postupci pokrivaju, uglavnom , hladni pogon, a za DTP postupke kojima se ostvaruje varijabilni dio prihoda ( stimulativni - DTP 1,2 i 3 razine, jednostavno nema vremena. Prijedlog Plana i programa mjera zz je nepromišljen, loš. Ukoliko bude usvojen u ovakvom obliku, neće doprinijeti učinkovitosti, kvaliteti, a ponajmanje održivosti obiteljske struke kao takve- Uobičajeno, praktičare sa terena niste ništa pitali. Sa dubokom tugom pratim propast primarne zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.2. EPIDEMIOLOGIJA Pod Mjerama za prevenciju kroničnih masovnih bolesti u svim mjerama/grupi postupaka uz doktora medicine, specijalista epidemiologije potrebno je dodati i doktora medicine, specijalista javnozdravstvene medicine. Time bi bila veća uključenost specijalista javnozdravstvene medicine, te samim time i njihova bolja iskoristivost u većim Zavodima. Pod Mjerama zdravstvene zaštite stanovništva HR od nezaraznih bolesti koje provodi HZJZ-služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti (i u okviru referentnog centra za epidemiologiju) većinu mjera/ grupa postupaka trebalo bi navesti i pod aktivnost Javnozdravstvene medicine. U konačnici jedan od ciljeva javnozdravstvene medicine je prevencija kroničnih nezaraznih bolesti i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, a to nam i validira HZZO pod radom javnozdravstvenih timova. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Djelomično prihvaćen Liječnici specijalisti javnozdravstvene medicine navedeni su kao izvršitelji u pojedinim postupcima u djelatnosti epidemiologije s obzirom na svoje kompetencije.
34 MIRJANA GOJMERAC PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Temeljem navedenog u općem komentaru, predlaže se: 1. u poglavlju 2.2.27. Pedijatrija (str. 532.) za sve neurofiziološke dijagnostičke postupke (od EEG – standardno snimanje djeteta do SEP) u rubriku suradnici dodati: prvostupnik fizioterapije, fizioterapijski tehničar, prvostupnih radne terapije. 2. u poglavlju 2.2.27. Pedijatrija (str. 532.) dodati mjeru „Izvođenje neuropedijatrijskih dijagnostičkih postupaka u otežanim uvjetima“ s predviđenim vremenom za izvoditelja i suradnika – uvećanje temeljno predviđenog vremena postupka za 15%. 3. korigirati vremena potrebita za izvođenje postupaka sukladno stvarnim vremenima potrebitim za korektno izvođenje postupka 4.. za neuropedijatrijske postupke (str 532.) korigirati u Nacrtu navedena vremena kako slijedi: GRUPA POSTUPAKA NAZIV POSTUPKA Potrebno VRIJEME izvršitelja da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) Potrebno VRIJEME suradnika da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) NEUROPEDIJATRIJA Klinički pregledi djeteta neuropedijatrijski pregled 60 7 kontrolni neuropedijatrijski pregled 45 7 neuropedijatrijski pregled - drugo mišljenje 130 30 mišljenje o cijepljenu, pojačanoj skrbi i sl. 20 7 Dijagnostičke metode EEG standardno snimanje djeteta 30 72 EEG NNN djeteta 30 72 EEG poligrafija 45 102 EEG polisomnografija djeteta 180 537 EEG višesatno snimanje djeteta 30 + 30/h 5 117 + 60/h 5 EEG telemetrijsko snimanje djeteta 2 30 + 4/h 5 117 EEG dijagnostika moždane smrti djeteta 180 110 aEEG 30 182 EEG dodatne aktivacijske tehnike 10 15 EEG cerebralna kartografija 10 0 ENG djeteta 30 + 13/živac 6 22 + 15/živac 6 EMG djeteta 30 + 6/mišić 6 22 + 9/mišić 6 EMNG kranijalnih živaca djeteta 16 20 EMNG sfinktera djeteta 45 45 SFEMG djeteta 45 45 Test neuromišićne spojnice 30 30 ERG djelomičan djeteta 1 30 60 ERG kompletan djeteta 1 30 90 VEP-flash djeteta 35 80 VEP-pattern-shift djeteta 45 160 AEP- EOAE 1 20 35 AEP- ASSR 1 30 90 AEP-ABR 1 30 60 AEP-MLR 1 20 60 SEP 10 +15/živac 6 30 + 25/živac 6 UZV mozga 30 30 UZV mišića 1 15 7 Dopler TCCD 1 30 25 Dopler karotida 1 30 25 Uzmanje uzorka likvora -lumbalna punkcija do 3 mj. ili više od 10 g 3 30 55 7 Uzmanje uzorka likvora -lumbalna punkcija do 4 mj.-10 god. 3 40 105 7 Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med. Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih normativa. S obzirom na izostanak konkretnih prijedloga izmjene vremenskih normativa, isti nisu izmijenjeni u odnosu na izvorni nacrt.
35 MIRJANA GOJMERAC PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 1. Predloženi Nacrt plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. (u daljnjem tekstu Nacrt) je opsežan dokument, za uvid u koji je potrebno više vremena od predviđenog trajanjem javne rasprave. Iako predlagatelj poštuje minimalno trajanje javne rasprave, to je za ovako opsežnu i važnu materiju prekratko. 2. Plan i program mjera zdravstvene zaštite za višegodišnje razdoblje je važan strateški dokument, koji bi trebao biti sveobuhvatan, cjelovit, potpun, jasan, nedvojben. Predloženi Nacrt plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. je manjkav, nije ujednačen, sadrži grube propuste, nejasnoće i jasne kontradikcije, a za neke mjere i odredbe koje onemogućuju njihovo stručno korektno provođenje, odnosno potpuno nelogične odredbe. Primjerice: 3. Nacrtom predviđeno trajanje okvirnog raspona vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka (od - do) za postupak intubacije je raznorodno: 2-6 min (str 35. i 274.), 5-12 min (str 201. i 203.) te 7-18 min (str 284. i 439.). 4. Nacrtom predviđeni i priznati otežani uvjeti za pregled, odnosno pretragu su raznorodni: Nacrtom je prepoznato i predviđeno duže vrijeme potrebito za snimanje EEG-a odraslih pacijenata u otežanim uvjetima (str. 435.), kao i snimanja EKG-a djece u otežanim uvjetima (str 538.), a nije prepoznato niti predviđeno duže vrijeme za provođenje neuropedijatrijskih postupaka u otežanim uvjetima (pr. neuropedijatrijski pregled i/ili pretraga kod djeteta s poremećajem iz autističkog spektra, pojavnost epileptičnog napadaja tijekom EEG snimanja (iktalni snimak)). 5. Grubo je propušteno navođenje suradnika za neuropedijatrijske neurofiziološke postupke (str 532.): navedena je samo medicinska sestra, a propušteno je navođenje drugih suradnika (prvostupnika fizioterapije, prvostupnika radne trapije). Za iste pretrage u odrasloj populaciji (str. 435.-437.) suradnci su uredno navedeni. 6. Maksimalno Nacrtom predviđeno trajanje okvirnog raspona vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka (od - do) ili okvirni raspon vremena potrebnog za boravak pacijenta u ustanovi po postupku (od - do) u minutama, za neuropedijatrijski pregled (str 532.) je kraće od vremena potrebitog za stručno korektno izvođenje neuropedijatrijskog pregleda po priznatim protokolima, ne uključujući pri tom vrijeme potrebito za uzimanje anamneze, pisanje nalaza, tumačenja nalaza roditeljima, higijenske postupke vezane za pregled (pranje ruku i sl.). 7. Za provođenje 8 satne polisomnografije (str 435.) je Nacrtom za suradnika, koji pacijenta priprema za pretragu, uz pacijenta je tijekom cijelog vremena snimanja i nakon pretrage ga otpaja i otpušta, a potom i rasprema, čisti i posprema sav pribor, predviđeno vrijeme od 240 - 600 min ! Potpuno je nejasno na koji način je Nacrtom zamišljeno provođenje navedene mjera zdravstvene zaštite - 8 satnog snimanja (+ svih povezanih poslova) - za npr. 240 ili 300 min (4 ili 5 sati). 8. Osim u iznimnim slučajevima (npr. za izvođenje elektromioneurografskih pretraga odraslih pacijenata specijalista pedijatara (str 435.-437.)) u Nacrtu nije definirano za da su za izvođenje pojedine dijagnostičkog postupka potrebni znanje i vještina izvođenja. Objektivna je stvarnost da izvođenje dijela dijagnostičkih postupaka pojedinih specijalnosti jest, a izvođenje dijela postupaka nije u sadržaju temeljne specijalističke pa čak ni uže specijalističke izobrazbe. 9. Potpuno je nejasan način određivanja trajanja okvirnog raspona vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka (od - do) ili okvirni raspon vremena potrebnog za boravak pacijenta u ustanovi po postupku (od - do) u minutama. Shodno svemu navedenom, predlaže se: 10. produljenje vremena trajanja javne rasprave o Nacrtu; 11. definiranje vremena potrebitog za provođenje pojedine mjere primjereno stvarnom vremenu potrebnom za pregled/ pretragu/ terapijski postupak; 12. jednoznačnost predviđenog vremena potrebitog za stručno korektno provođenje pojedine mjere; 13. definiranje za koje je mjere – provođenje dijagnostičkih postupaka – potrebno posjedovanje potvrde o osposobljenosti i jasno navođenje te potrebitosti u Nacrtu; 14. izbjegavanje diskriminacije i neujednačenosti prepoznavanja i priznavanje specifičnih uvjeta provođenja pojedinih postupaka. U Nacrtu: 15. u poglavlju 2.2.27. Pedijatrija (str. 532.) za sve neurofiziološke dijagnostičke postupke (od EEG – standardno snimanje djeteta do SEP) u rubriku suradnici dodati: prvostupnik fizioterapije, fizioterapijski tehničar, prvostupnih radne terapije. 16. u poglavlju 2.2.27. Pedijatrija (str. 532.) dodati mjeru „Izvođenje neuropedijatrijskih dijagnostičkih postupaka u otežanim uvjetima“ s predviđeneim vremenom za izvoditelja i suradnika – uvećanje temeljno predviđenog vremena postupka za 15%. 17. korigirati vremena potrebita za izvođenje postupaka sukladno stvarnim vremenima potrebitim za korektno izvođenje postupka 18. za neuropedijatrijske postupke (str 532.) korigirati u Nacrtu navedena vremena kako slijedi: GRUPA POSTUPAKA NAZIV POSTUPKA Potrebno VRIJEME izvršitelja da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) Potrebno VRIJEME suradnika da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) NEUROPEDIJATRIJA Klinički pregledi djeteta neuropedijatrijski pregled 60 7 kontrolni neuropedijatrijski pregled 45 7 neuropedijatrijski pregled - drugo mišljenje 130 30 mišljenje o cijepljenu, pojačanoj skrbi i sl. 20 7 Dijagnostičke metode EEG standardno snimanje djeteta 30 72 EEG NNN djeteta 30 72 EEG poligrafija 45 102 EEG polisomnografija djeteta 180 537 EEG višesatno snimanje djeteta 30 + 30/h 5 117 + 60/h 5 EEG telemetrijsko snimanje djeteta 2 30 + 4/h 5 117 EEG dijagnostika moždane smrti djeteta 180 110 aEEG 30 182 EEG dodatne aktivacijske tehnike 10 15 EEG cerebralna kartografija 10 0 ENG djeteta 30 + 13/živac 6 22 + 15/živac 6 EMG djeteta 30 + 6/mišić 6 22 + 9/mišić 6 EMNG kranijalnih živaca djeteta 16 20 EMNG sfinktera djeteta 45 45 SFEMG djeteta 45 45 Test neuromišićne spojnice 30 30 ERG djelomičan djeteta 1 30 60 ERG kompletan djeteta 1 30 90 VEP-flash djeteta 35 80 VEP-pattern-shift djeteta 45 160 AEP- EOAE 1 20 35 AEP- ASSR 1 30 90 AEP-ABR 1 30 60 AEP-MLR 1 20 60 SEP 10 +15/živac 6 30 + 25/živac 6 UZV mozga 30 30 UZV mišića 1 15 7 Dopler TCCD 1 30 25 Dopler karotida 1 30 25 Uzmanje uzorka likvora -lumbalna punkcija do 3 mj. ili više od 10 g 3 30 55 7 Uzmanje uzorka likvora -lumbalna punkcija do 4 mj.-10 god. 3 40 105 7 Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med. Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih normativa. Obzirom na izostanak konkretnih prijedloga izmjene vremenskih normativa, isti nisu izmijenjeni u odnosu na izvorni nacrt.
36 MILJENKO MAJDAK PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih I visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke I visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko- laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zhvaljujući radu djelatnika medicinsko- laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko- biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu I tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko- laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 MILJENKO MAJDAK PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito da ne sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 MILJENKO MAJDAK PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko- laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Ovdje se priječi pristup tržištu rada jednoj struci koja ima jasne kompetencije u korist struka koje nisu izvorno zdravstvenog usmjerenja, nego su postali zdravstveni radnici “ako sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja” (čl.155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano I sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz strukovni zakon. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 MILJENKO MAJDAK PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Ovu razinu obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti ove grane medicine, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Marko Brinar PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.2. GASTROENTEROLOGIJA U tablici mjera zdravstvene zaštite u gastroenterologiji: 1. Dob za ezofagogastroduodenoskopiju u bolesnika s dispepsijom treba promjeniti s 55 na 45 godina sukladno važećim smjernicama društava te medicinskim udžbenicima. 2. totalna kolonoskopija s ileoskopijom - treba izbaciti vremensku definiciju trajanja krvarenja od 6 tjedana. Jednostavno, bolesnici s rektalnim krvarenjem imaju indikaciju za kolonoskopiju neovisno o trajanju istog - pod točkom 8 se navodi "u hemodinamski nestabilnih bolesnika s rektalnim krvarenjem" što je netočno. Upravo ti bolesnici nisu kandidati za kolonoskopiju kojan zahtijeva pripremu koja traje više sati. Umjesto toga treba stajati "hemodinamski stabilni bolesnici s rektalnim krvarenjem" - točka 14 - "procjena mukoznog cijeljenja u bolesnika na biološkoj terapiji" treba biti promjenjena u "procjena mukoznog cijeljenja u bolesnika s upalnim bolestima crijeva" budući da i bolesnici na konvencionalnoj terapiji te oni na lijekovima koji nisu biološki također trebaju procjenu mukoznog cijeljenja te se time točka 13 i 14 mogu spojiti u jednu. 3. Kod endoskopskog ultrazvuka treba dodati drenažu kolekcija nakon pankreatitisa 4. Kod ezofagogastroduodenoskopije pod postupci praćenja treba dodati i praćenje nakon resekcije polipa želuca te praćenje nakon operacije karcinoma želuca 5. Prihvaćen Prihvaća se.
41 MARIJA JELUŠIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Primjedbe na Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023-2026 Referentni centar za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju Republike Hrvatske, pod vodstvom prof. dr. sc. Marijom Jelušić, donosi sljedeće primjedbe na predloženi Plan i program mjera zdravstvene zaštitet 2023-2026, u dijelu koji se odnosi na pedijatrijsku reumatologiju. 1. Potrebno je izvršiti korekcije koje se odnose na procjenu provedenih postupaka godišnje u Republici Hrvatskoj odnosno okvirnog raspona vremena potrebnog za izvršitelje i suradnike, odnosno neke mjere i postupke detaljnije razraditi, kako slijedi (predložene izmjene označene su crvenom bojom): PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA I AUTOIMUNE BOLESTI Dijagnostičke mjere i postupci Prvi specijalistički pregled djece sa sumnjom na sistemske autoimune bolesti, odnosno upalne reumatske bolesti 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 22 - 56 8 - 15 1 kod svih bolesti i stanja kod djeteta koje zahtijevaju obradu u bolničkoj ustanovi 15 Kontrolni specijalistički pregled djece sa sumnjom na sistemske autoimune bolesti, odnosno upalne reumatske bolesti 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 12 - 31 8 - 15 1 kod svih bolesti i stanja kod djeteta koje zahtijevaju obradu u bolničkoj ustanovi 40 Dijagnostički testovi: laboratorijska obrada (uključujući imunološke pretrage (RF, ANA, ENA screen, ASTO, C3, C4, CH50, ANCA. anifosfolipidna antitijela - LAC, B2GPI, aCL, elektroforeza proteina i imunoglobulina), 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije; magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 5 - 12 10-30 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 20 UZV muskuloskeletnog sustava - normativ sastavljen za pregled jednog zgloba 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist kliničke radiologije; prvostupnik sestrinstva 7 - 18 2 - 5 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 20 Radiografija muskuloskeletnog sustava 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist kliničke radiologije; prvostupnik sestrinstva 7 - 18 5 - 10 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 10 MR muskuloskeletnog sustava 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist kliničke radiologije; prvostupnik sestrinstva 22 - 56 24 - 45 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 4 Dijagnostička punkcija zglobova, tetiva, burzi u lokalnoj anesteziji, bez kontrole UZV-a - normativ sastavljen za jedan zglob 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva 20-45 11 - 20 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 2 Dijagnoza autoimunih odnosno upalnih reumatskih bolesti - oftalmološka obrada-pregled (biomikroskopski i fundus) 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije; prvostupnik sestrinstva 15 - 37 8 - 15 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 20 Dijagnoza autoimunih odnosno upalnih reumatskih bolesti - denzitometrija kostiju, scintigrafija skeleta, patohistološka obrada- biopsija kože i mišića... 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist nuklearne medicine; doktor medicine, specijalist patologije i citologije; doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije; prvostupnik sestrinstva 22 - 56 24 - 45 1 Provodi se kod sumnje na različite reumatske bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 10 Terapijske mjere i postupci Primjena biološke terapije autoimunih bolesti odnosno upalnih reumatskih bolesti, osteomijelitisa, osteoporoze... sukladno suvremenim medicinskim spoznajama i doktrinarnim stavovima (primjena nesteroidnih protupanih lijekova, kortikosteroida, bolest modificirajućih lijekova, biološke terapije (anticitokinska terapija, blokada B-limfocita), primjena imunoglobulina, primjena bisfosfonata 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist kliničke radiologije; doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije; prvostupnik sestrinstva; prvostupnik fizioterapije; zdravstveno- laboratorijski tehničar 22 - 56 24 - 45 1 Provodi se u terapiji različitih reumatskih bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 10 Terapijske punkcija zglobova, tetiva i burzi uz aplikaciju kortikosteroida u lokalnoj anesteziji, bez kontrole UZV-a 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva 30-60 11 - 20 1 Provodi se u terapiji različitih reumatskih bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 2 Terapijske punkcija zglobova, tetiva i burzi pod kontrolom UZV uz aplikaciju kortikosteroida u lokalnoj anesteziji 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske hitne i intenzivne medicine; doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva 30-60 11 - 20 3 Provodi se u terapiji različitih reumatskih bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući 2 Fizikalna terapija - indivudalna i grupna 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik fizioterapije 15-30 30-60 1 Provodi se u terapiji različitih reumatskih bolesti (M05-M14, M30-M36), uključujući sarkoidozu (D86). 30 2. Potrebno je dodati sljedeće mjere i postupke kako slijedi: PEDIJATRIJSKA REUMATOLOGIJA I AUTOIMUNE BOLESTI Dijagnostičke mjere i postupci Kapilaroskopija 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 45-60 3-5 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 4 Tumačenje nalaza sekvencioniranja nove generacije u dijagnostici reumatskih bolesti 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 30-120 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 UZV žlijetda slinovnica 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-45 3-5 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Procjena i pisanje nalaza genskog panela 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 30-120 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Sijalometrija 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-45 3-5 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Procjena suhoće očiju 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-45 3-5 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 2 Kompjuterizirana kolor teletermografija (CCTT) 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 45-60 3-5 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 2 Spirometrija 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, doktor medicine, specijalist pedijatrijske pulmologije 10-20 30-45 2 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 2 Difuzijski kapaciteti za ugljični monoksid 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, doktor medicine, specijalist pedijatrijske pulmologije 10-20 30-45 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Dijagnostika kronične boli 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-45 3-5 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 5 Dijagnostička punkcija zglobova, tetiva, burzi u općoj anesteziji, bez kontrole UZV-a - normativ sastavljen za jedan zglob 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, anesteziološki tehničar 45-90 45-90 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Dijagnostička punkcija zglobova, tetiva, burzi u općoj anesteziji, pod kontrolom UZV-a - normativ sastavljen za jedan zglob 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, anesteziološki tehničar 45-90 45-90 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Interpretacija odgovarajućih laboratorijskih nalaza u smislu procjene multisistemske bolesti 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 10-20 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Ocjena funkcionalnog statusa 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 20-30 15-37 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Ocjena aktivnosti bolesti i terapijskog odgovora 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 10-25 5-12 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Ocjena kakvoće života - ispunjavanje upitnika dnevnih aktivnosti specifičnih za reumatsku bolest i generičkih upitnika zdravlja 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 30-45 10-20 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Indikacijski pregled - konzilij za primjenu biološke terapije 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 45-112 3 Provodi se u reumatskih bolesti koje nije moguće liječiti na razini primarne zdravstvene zaštite 1 Ciljani klinički pregled, ocjena učinka terapije, ocjena komplikacija bolesti i liječenja 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 15-25 1 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 40 Klinička odluka o obradi, dijagnozi, ciljevima, terapijskoj strategiji, praćenju i perspektivi bolesnika 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 10-15 1 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 40 Anamneza i analiza medicinske dokumentacije 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 10-25 1 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 40 Ekspertiza jednog pedijatrijskog reumatologa 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 45-112 3 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 2 Ekspertiza tima pedijatrijskih reumatologa 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 45-112 3 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 1 Ekspertiza tima različitih specijalnosti 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist kliničke radiologije; doktor medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije; doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrijske pulmologije; doktor medicine, specijalist pedijatrijske neurologije; doktor medicine, specijalist dermatovenerologije; doktor medicine, specijalist oftalmologije, prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; fizioterapeutski tehničar 45-112 3 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 5 Analiza cjelokupne medicinske dokumentacije 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 25-45 1 Provodi se u različitih reumatskih bolesti 40 Status sustava za kretanje (bolnost, otečeni, opseg pokreta, mišićna snaga, tonus, izdržljivost) uz primjenu specifičnih kliničkih testova 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 30-45 15-30 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Ocjena aktivnosti bolesti, funkcionalnog statusa i terapijskog odgovora bolesnika prema kliničkim biometrijskim alatima 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 30-45 15-30 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Ocjena akutne i kronične boli 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik fizioterapije 30-45 15-30 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 Pregled mišića i vezivnih struktura 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije 10-25 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 40 lUzimanje raznih bioloških uzoraka za analizu 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 15-37 15-37 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 20 Denzitometrija 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 10-25 10-25 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 2 Interpretacija nalaza biopsije 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist patologije i citologije 10-25 1 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Interpretacija scintigrafije skeleta 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist nuklearne medicine 10-25 30-60 3 Provodi se u dijagnostici različitih reumatskih bolesti 1 Terapijske mjere i postupci Intramuskularna i supkutana primjena lijekova 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pristupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 10-25 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 20 Infuzijska primjena lijekova 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pristupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 20-45 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 10 Aplikacija intravenskih imunoglobulina 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pristupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 60-120 2 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Aplikacija supkutanianih imunoglobulina 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pristupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 60-120 3 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Intravenska primjena citostatika, bioloških lijekova 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pristupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 60-120 3 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Terapijska punkcija zglobova, tetiva, burzi u općoj anesteziji, bez kontrole UZV-a - normativ sastavljen za jedan zglob 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, anesteziološki tehničar 45-90 45-90 3 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Terapijska punkcija zglobova, tetiva, burzi u općoj anesteziji, pod kontrolom UZV-a - normativ sastavljen za jedan zglob 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, anesteziološki tehničar 45-90 45-90 3 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Periartikularna primjena lijeka 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-60 11-20 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Primjena niskomolekularnog heparina 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 5-12 10-20 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Edukacija bolesnika i članova obitelji o bolesti, liječenju i samoaplikaciji lijeka 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 20-30 30-45 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 10 Psihološka potpora bolesnika s kroničnom bolešću 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 30-45 30-45 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 30 Cijepljenje djece s reumatskim bolestima 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 10-15 10-25 1 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 5 Transplantacija krvotvornih matičnih stanica u djece s reumatskim bolestima 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske reumatologije; doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije doktor medicine, specijalist pedijatrijske hematologije, doktor medicine, secijalist transfuziologije, prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra 120-180 120-180 3 Provodi se u liječenju različitih reumatskih bolesti 1 Prihvaćen Prihvaća se.
42 Ljubica Odak PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Poštovani, dostavljamo Vam detaljne primjedbe na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. -2026." - koji se kao dokument Ministarstva zdravstva nalazi u e - savjetovanju. Popis pretraga koje se odnose na područje kliničke genetike, koje su sad navedene pod transfuzijskom medicinom treba revidirati i staviti ih pod područja u koja pripadaju (npr. Pedijatrija-klinička genetika). Očigledno je da je popis zdravstvenih usluga u području kliničke genetike loše napravljen, pa predlažemo angažiranje stručnjaka iz ovog područja a koji rade u javnom zdravstvu i formiranje povjerenstva, kako bi se ovaj problem riješio. U dijelu 2.2.27. PEDIJATRIJA potrebne su slijedeće izmijene: MJERA / GRUPA POSTUPAKA -Vođenje registara o rijetkim bolestima U IZVRŠITELJ - nositelj tima liječnik, doktor medicine U dijelu KLINIČKA GENETIKA: dio CITOGENETIČKA DIJAGNOSTIKA – u svim navedenim pretragama pod IZVRŠITELJ treba dodati i MAGISTAR BIOLOGIJE isto tako i pod dijelom MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA – u svim navedenim pretragama pod IZVRŠITELJ treba dodati i MAGISTAR BIOLOGIJE. U dijelu 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA potrebne su slijedeće izmijene: U području 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA navedene su pretrage iz područja kliničke genetike koje transfuziolozi ne rade, a trebaju biti navedene ISKLJUČIVO u okviru dijela koji se odnosi na 2.2.27. PEDIJATRIJA pod dijelom klinička genetika-molekularna dijagnostika. Molekularne pretrage koje navodimo u nastavku trebaju biti prebačene u dio pedijatrija klinička genetika: cistična fibroza-genotipizacija mutacije F508, cistična fibroza genotipizacija 19 mutacija, cistična fibroza 32 mutacije, Duchenne/Beckerova mišićna distrofija, miotonična distrofija I genotipizacija, miotonična distrofija II genotipizacija, mišićna distrofija (DMD/BMD)-genotipizacija, spinalna mišićna atrofija delecija eksona 7 i 8 SMN i/ili eksona 5 NAIP gena, Mikrodelecije Y kromosoma AZFa,b,c, ekstenzijska analiza Y kromosoma, mioklona epilepsija, mitohondrijska miopatija, neurogena slabost mišića, ataksija i pigmentni retinitis, Friedrichova taksija, spinocerebelarna ataksija tip 1,2,3,6,7 genotipizacija, Huntingtonova koreja-genotipizacija, neuropatija (CMT/HNPP), sindrom fragilnog X, genotipizacija (FRAXA/FRAXE), sekvenciranje i niz drugih genotipizacija. Također u jednom dijelu navedene su molekularne pretrage koje spadaju u domenu molekularne patologije, a ne transfuziologije (npr. karcinom pluća). U dijelu 2.2.27. PEDIJATRIJA, KLINIČKA GENETIKA: broj i trajanje prvog i kontrolnog pregleda te genetskog savjetovanja kao i broj pojedinih dijagnostičkih pretraga nisu u skladu sa praksom optimalne kliničke skrbi za pacijente. Potrebno je definiranje normativa i standarda unutar struke. Timovi trebaju biti navedeni kao u dijelu 2.2.27. PEDIJATRIJA - klinička genetika: izvršitelj-magistar molekularne biologije; magistar biologije, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, suradnici- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Kako specijalizacija iz Laboratorijske genetike u RH još nije uvedena, ne može se kao uvjet stavljati specijalizacije s obzirom da ne postoji trenutno važeća specijalizacija u RH koja pokriva kompetencije kurikuluma Europske specijalizacije iz laboratorijske genetike. Također, potrebno je u dijelu „Zbrinjavanje i liječenje drugih neuroloških bolesnika“, pretragu „Testiranje na genomske aberacije pomoću komparativne genomske hibridizacije na čipu (aCGH)“ prebaciti u područje Pedijatrija - klinička genetika - molekularna dijagnostika. Ova pretraga obuhvaća široki raspon indikacija koje postavlja isključivo specijalist pedijatrije-subspecijalist klinički genetičar, i obuhvaća najvećim dijelom pedijatrijsku populaciju a ne odrasle. Kao izvršitelja - voditelja tima navesti: magistar molekularne biologije; magistar biologije, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, suradnici- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničar. S poštovanjem, Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med. Predsjednik Hrvatskog društva za humanu genetiku Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su prijedlozi uvrštavanja novih postupaka u djelatnost pedijatrije, pri čemu su isti postupci navedeni i dalje u djelatnosti transfuzijske medicine.
43 Ljiljana Ćenan 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.5. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI U tablici 1.1. Program mjera zdravstvene zaštite u obiteljskoj (općoj) medicini na nekoliko mjesta stoje postupci „Posebni edukativni programi (npr. prekomjerna težina, pušenje)“, „Anamneza pušenja, konzumacije alkohola, droga, seksualna aktivnost“, „Provjera rizičnih čimbenika (pušenje, alkohol, anamneza smrtnosti od srčanih bolesti, raka u obiteljskoj anamnezi, mjerenje BMI, OT/‌‌OS, RR)“. I ponovno isti problem na koji upozoravam godinama i koji sam opisala i u komentaru u uvodu: HZZO ne dozvoljava bilježenje u skladu sa stvarnom situacijom u ordinacijama. Pa tako paneli koje ispunjavamo već više od 7 godina nisu ažurirani – KV rizik se izračunava po starim tablicama, a kod pušenja možemo staviti samo da netko koristi cigarete, cigare i lulu!?!?! Novih duhanskih proizvoda (e cigareta, grijanih duhanskih proizvoda) za koje nam sve češće pacijenti govore da ih koriste, nema nigdje. Ne možemo zabilježiti njihovo korištenje, ne možemo pratiti eventualni porast potrošnje u određenim dobnim skupinama, ne možemo pratiti njihov utjecaj na zdravlje pacijenata. Kad se pisalo u HZZO da se to promijeni, ignorirali su nas. A informatičari kažu da to oni ne mogu mijenjati bez HZZO-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Ljiljana Ćenan PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U Uvodu i Obrazloženju uz Plan i program mjera zdravstvene zaštite stoji: „Podloga za izradu dokumenta je analiza pokazatelja morbiditeta i mortaliteta od zaraznih, kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda te drugih zdravstvenih pokazatelja u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.” Bezbroj puta su i pojedini obiteljski liječnici, kao i udruga Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) upozoravali na probleme koje imaju u svakodnevnom radu i na one koji će tek proisteći iz ignoriranja tih problema. HZZO godinama ne dopušta da obiteljski liječnici bilježe sve što rade. Iz samo njima znanih razloga (vjerojatno da što manje plate doktorima i sestrama odrađeno). No, upozoravali smo upravo na ovo što će se dogoditi – netko će raditi važne dokumente i planove i projekcije na temelju pogrešnih podataka proisteklih iz toga što se ne dopušta zabilježiti sve što se radi. Na tu lošu bazu nastavljali su se godinama – HZJZ koji donedavno uopće nije bio priključen na CEZIH i koji je tražio od obiteljskih liječnika da printaju razne prijave zaraznih bolesti, gripe, izviješća i da ih fizički šalju u ZZJZ, gdje su ih onda oni ručno unosili u kompjutere. Zatim godinama vraćanje godišnjih izviješća na „doradu“ jer se takva kakva su napravljena ne uklapaju u nešto u ZZJZ-ima. Zatim programska podrška u našim ordinacijama koja je prečesto servis HZZO-u, a ne obiteljskim liječnicima (puno puta smo čuli da se nešto ne može napraviti prema potrebama obiteljskih liječnika jer je HZZO tako naredio da mora biti). Zatim sve manji broj obiteljskih liječnika i sve češći rad u dvije ili više ordinacija odjednom, te dnevni broj kontakata preko 100, gdje se onda nema vremena otvarati nove slučajeve, voditi računa o preciznim dijagnozama i statistici, o preciznom bilježenju svega učinjenog. Na podlozi svih tih problema nastali su izvještaji HZJZ-a, na podlozi kojih je nastao ovaj Plan i program mjera. Kakvi temelji, takva i nadgradnja. Vidljivo i iz broja i sadržaja komentara raznih specijalnosti u zdravstvu na ovaj prijedlog. Stoga, potpisujem u potpunosti komentar KoHOM-a, uz kopiranje (i naglašavanje) završnog stavka: „ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Luka Vrbanić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 4.7. KRONIČNI BRONHITIS I KRONIČNA OPSTRUKTIVNA PLUĆNA BOLEST Ne znam uopće odakle da krenem budući da je ovo jedina pulmološka tema navedena u ZNAČAJNIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA STANOVNIŠTVA. Svakako bih ostavio KOPB (kroničnu opstruktivnu plućnu bolest) budući da je 3. uzročnik smrtnosti, ali "kronični bronhitis" je klinička dijagnoza i možda bi ga trebalo izostaviti ili poglavlje nadopuniti bolešću koja je poddijagnosticirana, a vrlo česta, a to je astma. Luka Vrbanić, dr.med. internist, pulmolog KBC Sestre milosrdnice Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Luka Vrbanić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 4.2.MALIGNE BOLESTI 4.2.6. Karcinom pluća 4.2.6.1.2. Izrada stručnih sadržaja za tiskane materijale i audiovizualna sredstva Pod izvršitelje bi svakako trebalo dodati Hrvatsko pulmološko društvo (koje djeluje pod Hrvatskim liječničkim zborom i dio je obitelji ERS-a - European Respiratory Society) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Luka Vrbanić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.8. PULMOLOGIJA Ovdje ću navesti ugrubo što bi se trebalo od postupaka dodati ili promijeniti. Sve su primjedbe/prijedlozi poredani onako kako se pojavljuju u tablici 2.2.11.8. Pulmologija. Napominjem da bi i drugi elementi u tablici, poput vremena trajanja postupka ili indikacija za postupke trebali proći značajnu reviziju prije zaključavanja finalne verzije tablice mjera zdravstvene zaštite. Radiološka obrada prsnog koša - postupak: Ultrazvuk prsnog koša - potrebno je pod izvršitelja dodati i specijalist pulmologije, budući da postoji specijalizirana edukacija za pulmologe upravo iz tog područja - potrebno je dodati postupak "Fokusirani ultrazvuk prsnog koša" koji bi se odnosio na ciljani pregled nekog od segmenata interesa prilikom pregleda (traje kraće+košta manje od UZ prsnog koša) - postupak: Transtorakalna punkcija pod ultrazvučnom i rendgenskom kontrolom - potrebno je pod izvršitelja dodati i specijalist pulmologije Intervencijski zahvati u radiologiji - postupak: Transtorakalna punkcija pod CT-kontrolom - potrebno je pod izvršitelja dodati i specijalist pulmologije kako bi se, sukladno trendovima u svijetu, otvorio put da se i ta dijagnostika radi od strane pulmologa; a bilo bi dobro dodati i: - postupak "Transtorakalna biopsija pod CT-kontrolom" budući da je tehnika drugačija, potrošni materijal skuplji, komplikacija češće itd. - postupak: Fiberbronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod rendgenskom kontrolom - treba pod izvršitelj izostaviti specijalista radiologije, jer su bronhoskopije u domeni pulmologa Funkcionalna dijagnostika pluća - postupak "Spirometrija s bronhodilatatorom" je nužno potrebno dodati - postupak "Specifična bronhoprovokacija" je potrebno dodati Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji (dijagnotička i terapijska) potrebno je dodati sljedeće postupke zbog različite duljine trajanja postupka, cijene potrošnog materijala, uvođenja suvremenih tehnologija i dr. - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka uz transbronhalnu punkciju - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka uz biopsiju sluznice bronha/intraluminalnog tumora - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka uz bronhoalveolarno ispiranje - Fleksibilna bronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod kontrolom radijalnog endobronhalnog ultrazvuka i virtualnu bronhoskopiju - Fleksibilna bronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod kontrolom radijalnog endobronhalnog ultrazvuka i virtualnu bronhoskopiju i elektromagnetsku navigaciju - Fleksibilna bronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod kontrolom radijalnog endobronhalnog ultrazvuka i rendgenskom kontrolom - Fleksibilna bronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod kontrolom radijalnog endobronhalnog ultrazvuka i rendgenskom kontrolom uz virtualnu bronhoskopiju - Fleksibilna bronhoskopija uz uzimanje raznih bronhoskopskih materijala pod kontrolom radijalnog endobronhalnog ultrazvuka i rendgenskom kontrolom uz virtualnu bronhoskopiju i elektromagnetsku navigaciju Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji uz intravenoznu sedaciju (dijagnostička i terapijska) potrebno je dodati sljedeće postupke zbog različite duljine trajanja postupka, cijene potrošnog materijala, uvođenja suvremenih tehnologija i dr. - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka uz transbronhalnu punkciju - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji – inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka uz biopsiju sluznice bronha/intraluminalnog tumora - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji – intubacija fleksibilnim tubusom s dva lumena - inspekcija s transbronhalnom kriobiopsijom pluća i zbrinjavanjem krvarenja balon-blokerom - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji – intubacija fleksibilnim tubusom s dva lumena - inspekcija s uzimanjem kateterskog aspirata bronha ili minilavata i brisa četkom za citološke i mikrobiološke analize uzoraka s bronhoalveolarnim ispiranjem, transbronhalnom kriobiopsijom pluća i zbrinjavanjem krvarenja balon-blokerom - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji - inspekcija i endobronhalni ultrazvuk uz transbronhalnu dijagnostičku punkciju - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji - inspekcija i endobronhalni ultrazvuk uz transbronhalnu dijagnostičku biopsiju - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji - inspekcija i endobronhalni ultrazvuk uz transbronhalnu dijagnostičku kriobiopsiju - Fleksibilna bronhoskopija u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji - inspekcija i endobronhalni ultrazvuk uz transbronhalnu punkciju više regija limfnih čvorova (staging) Interventna bronhoskopija dodati postupak: - Interventna bronhoskopija u i.v. sedaciji intubacijom bolesnika tubusom s dva lumena. U tijeku zahvata koristi se razna oprema poput lasera, elektrokautera, argon-plazme, krioterapije, balona za dilataciju te instalacije stentova Hitna intervencija u pulmologiji u lokalnoj anesteziji, intravenskoj sedaciji ili općoj anesteziji dodati postupak: - ultrazvuk ošita Grupa postupaka "Dijagnostika i terapija pleuralnih izljeva" treba se zvati "Dijagnostika i terapija bolesti pleure" i potrebno je dodati postupke: - Probatorna pleuralna punkcija - Pleuralna punkcija s evakuacijom izljeva - Postavljanje pleuralnog katetera - Postavljanje ambulatnornog pleuralnog katetera s ugrađenom Heimlichovom valvulom - Postavljanje torakalnog drena - Pleurodeza talkom putem torakalnog drena (talc "slurry") - Propiranje i eventualna repozicija torakalnog drena - Postavljanje potkožnog intrapleuralnog katetera - Medicinska torakoskopija (semirigidna) u intravenskoj sedaciji - Medicinska torakoskopija (semirigidna) u intravenskoj sedaciji s uzimanjem biopsije kliještima - Medicinska torakoskopija (semirigidna) u intravenskoj sedaciji s uzimanjem kriobiopsije - Medicinska torakoskopija (semirigidna) u intravenskoj sedaciji uz intervenciju (adhezioliza, pleurodeza talkom) - Medicinska torakoskopija (rigidna) u intravenskoj sedaciji s uzimanjem biopsije ili uz intervenciju (adhezioliza, pleurodeza talkom) Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su svi prijedlozi uvrštavanja novih postupaka i izmjene normativa za postojeće postupke s iznimkom postupka spirometrije uz primjenu bronhodilatatora.
48 Luka Vrbanić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.8. PULMOLOGIJA S obzirom na vrijeme u kojem živimo i razvoj pulmologije u Europi i svijetu za kojim, nažalost, domaća pulmologija kaska, potrebne su izmjene i dopune postupaka koji se u pulmologiji rade s obzirom na to da trenutni popis postupaka ne odgovara onome što se u bolnicama/poliklinikama radi, a niz postupaka uopće nije naveden. Izmjene postupaka i novi postupci koje ću navesti u sekciji "Prijedlog novog teksta" osuvremenjeni su zbog promjene načina rada i sve većeg korištenja jednokratnih potrošnih materijala što direktno utječe na cijenu samih postupaka. Nadalje, detaljnim iščitavanjem tablice moram primijetiti da je "okvirni raspon vremena" naveden izrazito proizvoljno i većinom ne odgovara stvarno potrebnom vremenu za određene postupke. Potom rubrika "obrazloženje razine nužnosti" - često se radi samo o kopiraj-zalijepi rubrici koja ne odgovara stvarnoj patologiji i smatram da je bolje ostaviti prazno ili detaljnije opisati stvarnu potrebu i indikaciju za pojedinu pretragu (npr. spirometrija s bronhodilatatorom, koja usput uopće nije navedena u postupcima, indicirana je u inicijalnoj dijagnostici plućnih bolesti i u principu je nema smisla ponavljati kod bolesnika s KOPB-om nego bolest pratiti spirometrijski i sl.). A o "broju optimalnih postupaka u mjesec dana po timu" da ne govorim o koliko se proizvoljnoj brojci radi. S obzirom na moj strah da u pripremu ovakvog strateškog dokumenta nije aktivno uključen dovoljan broj specijalista iz različitih hrvatskih ustanova, pripremam popis izmjena/dopuna postojećih i prijedlog novih postupaka koje ću objaviti u rubrici "prijedlog novog teksta". U nadi za napredak hrvatske pulmologije i kvalitete zdravstvene zaštite svih naših građana, srdačan pozdrav, Luka Vrbanić, dr.med. specijalist internist, subspecijalist pulmolog v.d.Voditelj poliklinike Zavoda za pulmologiju Klinika za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Leonardo Bressan PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI Predlažem da se u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti uvede zabrana korištenja pauze (odmora) tijekom rada obiteljskih liječnika, te se svakako uvede radno vrijeme od barem 12 sati dnevno od ponedjeljka do subote, uz eventtualno samo jedan slobodni dan za liječnika i sestru (ali samo ako nisu dežurni radi 'nadoknade fonda sati') ... Tada bi možda mude glave iz HZJZ i sličnih odmetnutih institucija vidjeli koliko je moguće izvesti iz ovih tablica ...? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Leonardo Bressan PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, I. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  Volio bih da se objave točna imena i prezimena onih koji su sudjelovali u izradi ovakvog netočnog, tendencioznog i po tome - opasnog Plana i programa ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Leonardo Bressan PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Obzirom da se Plan navodno temelji na statističkim podacima HZJZ, onda predlažem da se isti Plan i program mjera odmah povuče iz eSavjetovanja, obzirom da su svi podaci kojima raspolaže HZZJZ nepotpuni, netočni i kao takvi opasni za obradu cilju planiranja. Ne zaboravimo da niti HZZO niti HZJZ nisu u cjelosti spojeni na CEZIH, vjerovali ili ne, nakon više od desetljeća ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 KRISTINA KOPIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih I visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke I visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zhvaljujući radu djelatnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko-biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu I tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 KRISTINA KOPIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Ovu razinu obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti ove grane medicine, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 KRISTINA KOPIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano I sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz strukovni zakon. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 KRISTINA KOPIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito da ne sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Koordinacija hrvatske obiteljske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Iako je predmetno e-savjetovanje otvoreno usred godišnjih odmora i našeg rada u dvostrukim i trostrukim ordinacijama radi zamjena te usred turističke sezone u kojoj ponovo zbrinjavamo sve turiste i sezonske radnike u potrebi, iako nismo bili uključeni u stvaranje ovog dokumenta na više stotina stranica, niti imali podatak o tome u kojoj fazi izrade se nalazi, budući da je izmjena istog bila jedan od osnovnih zahtjeva koje smo zastupali, uz ostale udruge, na travanjskom prosvjedu te sastanku sa Premijerom u svibnju, ovim putem Vas obavještavamo. KoHOM je pažljivo pročitao i analizirao predloženi prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelatnosti obiteljske medicine i sažeo ih u zaključak: 1. Struktura osnovnih postupka OM u mjesec dana prema prijedlogu plana i programa mjera-tim OM Postupak broj u mjesec dana prosječno/min. Ukupno sati/mjesečno Zbrinjavanje hitnog stanja 1 70 1,1 Prvi pregled 200 20 66,6 Kontrolni pregled 400 10 66,6 Konzultacija 200 3,5 11,6 Sistematski dojenčeta 7,5 26 3,25 Sistematski pred šk.djeteta 7,5 17,5 2,18 Pregled 3 i više razloga dolaska 200 25 83,3 Savjet s bolesnikom ili rođakom 250 12,5 52 Prošireno savjetovanje sa kr.bolesnikom 75 17,5 21,8 Broj posjeta osoba u ord/mjesečno 1341 58/dnevno (23 radna dana) 308 sati mjesečno Tel. konzultacija liječnika 175 7 20,4 Odgovaranje e-mail liječnik 400 7 46,6 Ukupno tel/e-konz. mjesečno 575 - prosječno dnevno: 25 67 sati mjesečno Ukupan broj kontakata mjesečno 1916 - prosječno dnevno: 83,3 Uk.br.usluga bez trijaže, pacijenti sami indiciraju (dolaskom, telefonom, poštom) - 375 h/mj (Pojašnjenje: Sve gore navedene usluge ne mogu se kombinirati) Predviđa se i 37 kućnih posjeta mjesečno (1,6/dnevno) - predviđeno bez puta -16,6 h/mj 2. Ne postoje alati (npr. participacija/ sada nema ulogu gate keepera) kojima bi se moglo upravljati potražnjom za gore navedenim uslugama (osim djelomično kućnih posjeta-trijaža pri pozivu). 3. Ukoliko bi se radilo prema predloženom vremenskom normativu, trebalo bi više od 375 sati (391 sat sa kp) mjesečno za nužne osnovne postupke (9!!! postupaka) bez preventivnih aktivnosti, dijagnostičkih procedura, terapijskih postupaka i bez silne administracije ( vidjeti popis postupaka u planu i programu mjera.) 4. U mjesecu sa 23 radna dana, tim obiteljske medicine morao bi raditi prosječno 17 h dnevno da ispuni kriterije predloženog Plana, a u mjesecu sa 20 radnih dana čak 19,5 h! 5. Primjer nadstandarda: predviđa se 15 -60 UZV pregleda po regiji ovisno o edukaciji liječnika( abdomen, vrat, lokomotorni, dojka i meka tkiva) . Plaćanje usluga je limitirano (npr. 6 UZV pregleda abdomena dosegne limit) ako je liječnik izvršio ostale DTP. Nema motivacije za ulaganje u dijagnostiku zbog limita broja postupaka čime se smanjuje dostupnost i opterećuje SKZZ. Prijedlog: ukinuti limit ili ga staviti u predložene gabarite. Navedeni prijedlog ocjenjujemo potpuno promašenim; nije primjenjiv u stvarnom životu i radu – nije ni životan ni ostvariv jer ne prati stručne obrasce rada u om, specifičnosti, metode niti sadržaj i opseg rada om. Pobrojani su pojedinačni postupci taksativno, ali niti liječnici uz medicinske sestre nisu roboti, niti su pacijenti predmeti na proizvodnoj traci a da bi se njihov međuodnos i kompleksan put prema dijagnozi i mogućoj optimalnoj terapiji mogao izraziti u minutama. U obiteljskoj medicini pacijent često dolazi sa nejasnim simptomima širokog raspona, sa problemima iz barem 2-3 različita sustava, uz socijalne i psihološke nadogradnje, skrivene razloge dolaska; usput ima dodatne administrativne potrebe te pitanja vezana uz probleme članova obitelji. Svakom pacijentu potrebno je savjetovanje – o pravilnom uzimanju lijeka, o mogućim nuspojavama, o njegovoj bolesti, o vrsti pretrage na koju ga se upućuje, uvjeravanje i razuvjeravanje, podrška, empatija. Najčešći pacijenti su starije populacije te su sporiji, slabije čuju, imaju komorbiditete i puno lijekova. Potrebno je da pacijent uđe, pozdravi se, skine kaput, uvodno prozbori nekoliko rečenica. Potrebno je provjeriti koliko lijekova još ima, koliko pomagala, provjeriti suradljivost, adherenciju, nuspojave, alergije, uvjerenja. Liječnik istovremeno mora voditi računa o kompliciranim pravilima HZZO i tumačiti ih i sebi i pacijentu. Provodi multitasking – za vrijeme pregleda zvoni i telefon i mobitel, stižu mailovi u inbox, sestra uvodi hitnog pacijenta u previjalište. Savjetovanje i zbrinjavanje ovisnika oduzima daleko više vremena od 2-6 minuta jer obuhvaća odlazak u ljekarnu po lijek, mrvljenje tableta, pakiranje u pojedinačne doze, raspravu i konflikt sa pacijentom. Propisivanje mnogih lijekova izaziva brojne konflikte radi klauzula HZZO što oduzima vrijeme. Ali predlagatelj to ne zna. A ne zna jer nije ništa pitao one kojima planira normativ i standard svakodnevnog rada. Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provedbu kontrola HZZO i pisanje očitovanja HZZO, MIZ Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provođenje svih radnji potrebnih za redovno poslovno funkcioniranje ordinacija – odlazak u HZZO po blokove tiskanica (recepti, nalozi za sanitetski prijevoz, blokovi za participacije), odlazak u HP radi uplate novaca od participacije HZZO-u, kontrolu servisa aparata, naručivanje i dostavu cjepiva u ordinaciju, odlazak u ljekarnu po narkotike i sve lijekove koji se na recept izdaju samo liječniku ili ms/mt, reviziju lijekova u ordinaciji i naručivanje novih lijekova i sanitetskog materijala, ispravljanje informatičkih grešaka odnosno snalaženje pri čestim ispadima CEZIH-a, printanje tuđih nalaza, prepisivanje u e karton nalaza iz SKZZ. Naručivanje pacijenata u SKZZ. Prijavljivanje vozača i vlasnika oružja MUP-u. Predloženi Plan ne spominje niti jednom riječju posebnosti ruralne medicine – rada u udaljenim i izoliranim krajevima, na otocima. Postavlja se opravdano pitanje na koji način će predloženi dokument utjecati na financijsko poslovanje ugovornih liječnika i ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obzirom na plaćanje DTP postupaka. Višekratno smo upozoravali na kadrovsku i organizacijsku propast obiteljske medicine. Ponoviti ćemo: Broj liječnika om 2173 -specijalisti om 1103 Broj timova 2317 Broj TBN 136 Broj dr starijih od 60 g 802 Broj dr starijih od 65g 193 Broj dr starijih od 55 g – 1195 – 55% 2000. g liječnika obiteljske medicine bilo je 2410; danas ih je (bez starijih od 65 g) 2000 – pad od 20%, a u idućih 5 godina gubimo još njih gotovo 800 2000.g kontakata sa pacijentima bilo je 23 mil, a 2022. 49 mil – više od 100% povećanja korištenja usluga om! 97% osiguranika koristilo je usluge obiteljske medicine! Dnevni broj kontakata u Hr je 80-100-200 dok je u EU 25-30 Dnevni broj pregleda u Hr je 25-35 dok je u EU 10-15 U brojnim ordinacijama liječnici rade u prekovremenom radu mijenjajući bolesne i one na godišnjem odmoru; odrađuju i posao u ordinacijama bez liječnika, timovima bez nositelja. Rade cijeli dan pokrivajući dvije ili čak tri ordinacije odjednom. Često pokrivaju dvije ordinacije radeći u jednom radnom vremenu od 7,5 h. Kako ste zamislili da ostvare ovakav normativ? Tko može odraditi 2x17h dnevno? Kakvu kvalitetu i sigurnost očekujete od liječnika, za pacijente? TKO će osigurati ovakvu razinu zdravstvene zaštite? Tko? Gdje su ljudi? Obiteljsku medicinu mladi liječnici ne žele. Ona je neatraktivna i podcijenjena, administrativno preopterećena, nedovoljnog broja specijalizacija i sredstava. Kadrovski trendovi to pokazuju. Tražili smo realne vremensko kadrovske normative koji će nam omogućiti kvalitetan, sadržajan, siguran i stručan rad sa dovoljno vremena za kontinuiranu edukaciju. Vremensko kadrovski normativ je ukinut 2014. godine (Plava knjiga), a Plan i program mjera njegov je surogat. Dobili smo ništa osim prepisanog dosadašnjeg Plana sa smanjenim predviđenim brojem minuta za pojedine postupke. Pri tome nije konzultiran nitko tko se konkretnim poslom svakodnevno bavi. Plan predviđa dnevni rad u iznosu od čak 17 h! U suprotnom – tim je podbacio! Planom se nastoji nadomjestiti nedostatak zdravstvenog kadra na način da se legalizira nenormalan tempo rada koji vodi u stručne greške propuste i sagorijevanje preostalih liječnika uz odustajanje mladih liječnika od ove struke. Pacijente se ugrožava, a sustav vodi u potpuni kolaps. Ovaj Plan nema šanse niti matematički niti realno. Čemu on služi? Tko ga je radio? Temeljem kojih podataka i procjena? Ako je izvor podataka HZZO, znajte – podaci o izvršenju slijede samo pravila bilježenja DTP koje je HZZO zadao sa brojnim ograničenjima i uvjetima isplate sredstava i limita. Na to smo puno puta ukazivali. Usto, već niz godina smo prisiljeni raditi unutar minimalnog vremena pa često pregled traje 2-3 min, a ostali postupci značajno kraće od optimalnog , a sve kako bi se obavio sav posao. Nadalje, ne stignemo kontrolirati klauzule pa plaćamo kazne. Takav rad je opasan za osiguranike jer im liječnik ne može posvetiti dovoljno vremena. Nerijetko se dogode dani kada odradimo i 200 kontakata. Pokušajte sa razumijevanjem shvatiti što znači toliki broj kontakata. Ukoliko želite da OM radi kvalitetnije i rastereti SKZZ potrebno je : - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u Tim - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama sa ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz om u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju: ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Koordinacija hrvatske obiteljske medicine PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI KoHOM je pažljivo pročitao i analizirao predloženi prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelatnosti obiteljske medicine i sažeo ih u zaključak: 1. Struktura osnovnih postupka OM u mjesec dana prema prijedlogu plana i programa mjera-tim OM Postupak broj u mjesec dana prosječno/min. Ukupno sati/mjesečno Zbrinjavanje hitnog stanja 1 70 1,1 Prvi pregled 200 20 66,6 Kontrolni pregled 400 10 66,6 Konzultacija 200 3,5 11,6 Sistematski dojenčeta 7,5 26 3,25 Sistematski pred šk.djeteta 7,5 17,5 2,18 Pregled 3 i više razloga dolaska 200 25 83,3 Savjet s bolesnikom ili rođakom 250 12,5 52 Prošireno savjetovanje sa kr.bolesnikom 75 17,5 21,8 Broj posjeta osoba u ord/mjesečno 1341 58/dnevno (23 radna dana) 308 sati mjesečno Tel. konzultacija liječnika 175 7 20,4 Odgovaranje e-mail liječnik 400 7 46,6 Ukupno tel/e-konz. mjesečno 575 - prosječno dnevno: 25 67 sati mjesečno Ukupan broj kontakata mjesečno 1916 - prosječno dnevno: 83,3 Uk.br.usluga bez trijaže, pacijenti sami indiciraju (dolaskom, telefonom, poštom) - 375 h/mj (Pojašnjenje: Sve gore navedene usluge ne mogu se kombinirati) Predviđa se i 37 kućnih posjeta mjesečno (1,6/dnevno) - predviđeno bez puta -16,6 h/mj 2. Ne postoje alati (npr. participacija/ sada nema ulogu gate keepera) kojima bi se moglo upravljati potražnjom za gore navedenim uslugama (osim djelomično kućnih posjeta-trijaža pri pozivu). 3. Ukoliko bi se radilo prema predloženom vremenskom normativu, trebalo bi više od 375 sati (391 sat sa kp) mjesečno za nužne osnovne postupke (9!!! postupaka) bez preventivnih aktivnosti, dijagnostičkih procedura, terapijskih postupaka i bez silne administracije ( vidjeti popis postupaka u planu i programu mjera.) 4. U mjesecu sa 23 radna dana, tim obiteljske medicine morao bi raditi prosječno 17 h dnevno da ispuni kriterije predloženog Plana, a u mjesecu sa 20 radnih dana čak 19,5 h! 5. Primjer nadstandarda: predviđa se 15 -60 UZV pregleda po regiji ovisno o edukaciji liječnika( abdomen, vrat, lokomotorni, dojka i meka tkiva) . Plaćanje usluga je limitirano (npr. 6 UZV pregleda abdomena dosegne limit) ako je liječnik izvršio ostale DTP. Nema motivacije za ulaganje u dijagnostiku zbog limita broja postupaka čime se smanjuje dostupnost i opterećuje SKZZ. Prijedlog: ukinuti limit ili ga staviti u predložene gabarite. Navedeni prijedlog ocjenjujemo potpuno promašenim; nije primjenjiv u stvarnom životu i radu – nije ni životan ni ostvariv jer ne prati stručne obrasce rada u om, specifičnosti, metode niti sadržaj i opseg rada om. Pobrojani su pojedinačni postupci taksativno, ali niti liječnici uz medicinske sestre nisu roboti, niti su pacijenti predmeti na proizvodnoj traci a da bi se njihov međuodnos i kompleksan put prema dijagnozi i mogućoj optimalnoj terapiji mogao izraziti u minutama. U obiteljskoj medicini pacijent često dolazi sa nejasnim simptomima širokog raspona, sa problemima iz barem 2-3 različita sustava, uz socijalne i psihološke nadogradnje, skrivene razloge dolaska; usput ima dodatne administrativne potrebe te pitanja vezana uz probleme članova obitelji. Svakom pacijentu potrebno je savjetovanje – o pravilnom uzimanju lijeka, o mogućim nuspojavama, o njegovoj bolesti, o vrsti pretrage na koju ga se upućuje, uvjeravanje i razuvjeravanje, podrška, empatija. Najčešći pacijenti su starije populacije te su sporiji, slabije čuju, imaju komorbiditete i puno lijekova. Potrebno je da pacijent uđe, pozdravi se, skine kaput, uvodno prozbori nekoliko rečenica. Potrebno je provjeriti koliko lijekova još ima, koliko pomagala, provjeriti suradljivost, adherenciju, nuspojave, alergije, uvjerenja. Liječnik istovremeno mora voditi računa o kompliciranim pravilima HZZO i tumačiti ih i sebi i pacijentu. Provodi multitasking – za vrijeme pregleda zvoni i telefon i mobitel, stižu mailovi u inbox, sestra uvodi hitnog pacijenta u previjalište. Savjetovanje i zbrinjavanje ovisnika oduzima daleko više vremena od 2-6 minuta jer obuhvaća odlazak u ljekarnu po lijek, mrvljenje tableta, pakiranje u pojedinačne doze, raspravu i konflikt sa pacijentom. Propisivanje mnogih lijekova izaziva brojne konflikte radi klauzula HZZO što oduzima vrijeme. Ali predlagatelj to ne zna. A ne zna jer nije ništa pitao one kojima planira normativ i standard svakodnevnog rada. Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provedbu kontrola HZZO i pisanje očitovanja HZZO, MIZ Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provođenje svih radnji potrebnih za redovno poslovno funkcioniranje ordinacija – odlazak u HZZO po blokove tiskanica (recepti, nalozi za sanitetski prijevoz, blokovi za participacije), odlazak u HP radi uplate novaca od participacije HZZO-u, kontrolu servisa aparata, naručivanje i dostavu cjepiva u ordinaciju, odlazak u ljekarnu po narkotike i sve lijekove koji se na recept izdaju samo liječniku ili ms/mt, reviziju lijekova u ordinaciji i naručivanje novih lijekova i sanitetskog materijala, ispravljanje informatičkih grešaka odnosno snalaženje pri čestim ispadima CEZIH-a, printanje tuđih nalaza, prepisivanje u e karton nalaza iz SKZZ. Naručivanje pacijenata u SKZZ. Prijavljivanje vozača i vlasnika oružja MUP-u. Predloženi Plan ne spominje niti jednom riječju posebnosti ruralne medicine – rada u udaljenim i izoliranim krajevima, na otocima. Postavlja se opravdano pitanje na koji način će predloženi dokument utjecati na financijsko poslovanje ugovornih liječnika i ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obzirom na plaćanje DTP postupaka. Višekratno smo upozoravali na kadrovsku i organizacijsku propast obiteljske medicine. Ponoviti ćemo: Broj liječnika om 2173 -specijalisti om 1103 Broj timova 2317 Broj TBN 136 Broj dr starijih od 60 g 802 Broj dr starijih od 65g 193 Broj dr starijih od 55 g – 1195 – 55% 2000. g liječnika obiteljske medicine bilo je 2410; danas ih je (bez starijih od 65 g) 2000 – pad od 20%, a u idućih 5 godina gubimo još njih gotovo 800 2000.g kontakata sa pacijentima bilo je 23 mil, a 2022. 49 mil – više od 100% povećanja korištenja usluga om! 97% osiguranika koristilo je usluge obiteljske medicine! Dnevni broj kontakata u Hr je 80-100-200 dok je u EU 25-30 Dnevni broj pregleda u Hr je 25-35 dok je u EU 10-15 U brojnim ordinacijama liječnici rade u prekovremenom radu mijenjajući bolesne i one na godišnjem odmoru; odrađuju i posao u ordinacijama bez liječnika, timovima bez nositelja. Rade cijeli dan pokrivajući dvije ili čak tri ordinacije odjednom. Često pokrivaju dvije ordinacije radeći u jednom radnom vremenu od 7,5 h. Kako ste zamislili da ostvare ovakav normativ? Tko može odraditi 2x17h dnevno? Kakvu kvalitetu i sigurnost očekujete od liječnika, za pacijente? TKO će osigurati ovakvu razinu zdravstvene zaštite? Tko? Gdje su ljudi? Obiteljsku medicinu mladi liječnici ne žele. Ona je neatraktivna i podcijenjena, administrativno preopterećena, nedovoljnog broja specijalizacija i sredstava. Kadrovski trendovi to pokazuju. Tražili smo realne vremensko kadrovske normative koji će nam omogućiti kvalitetan, sadržajan, siguran i stručan rad sa dovoljno vremena za kontinuiranu edukaciju. Vremensko kadrovski normativ je ukinut 2014. godine (Plava knjiga), a Plan i program mjera njegov je surogat. Dobili smo ništa osim prepisanog dosadašnjeg Plana sa smanjenim predviđenim brojem minuta za pojedine postupke. Pri tome nije konzultiran nitko tko se konkretnim poslom svakodnevno bavi. Plan predviđa dnevni rad u iznosu od čak 17 h! U suprotnom – tim je podbacio! Planom se nastoji nadomjestiti nedostatak zdravstvenog kadra na način da se legalizira nenormalan tempo rada koji vodi u stručne greške propuste i sagorijevanje preostalih liječnika uz odustajanje mladih liječnika od ove struke. Pacijente se ugrožava, a sustav vodi u potpuni kolaps. Ovaj Plan nema šanse niti matematički niti realno. Čemu on služi? Tko ga je radio? Temeljem kojih podataka i procjena? Ako je izvor podataka HZZO, znajte – podaci o izvršenju slijede samo pravila bilježenja DTP koje je HZZO zadao sa brojnim ograničenjima i uvjetima isplate sredstava i limita. Na to smo puno puta ukazivali. Usto, već niz godina smo prisiljeni raditi unutar minimalnog vremena pa često pregled traje 2-3 min, a ostali postupci značajno kraće od optimalnog , a sve kako bi se obavio sav posao. Nadalje, ne stignemo kontrolirati klauzule pa plaćamo kazne. Takav rad je opasan za osiguranike jer im liječnik ne može posvetiti dovoljno vremena. Nerijetko se dogode dani kada odradimo i 200 kontakata. Pokušajte sa razumijevanjem shvatiti što znači toliki broj kontakata. Ukoliko želite da OM radi kvalitetnije i rastereti SKZZ potrebno je : - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u Tim - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama sa ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz om u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju: ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 KATJA PULJČAN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Ovaj Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. nije primjenjiv na realnu situaciju koju imamo u laboratorijskoj dijagnostici u sustavu zdravstva RH. Isključen je magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike kao ravnopravni sudionik u izvođenju pretraga u svim specijalističkim laboratorijskim granama. Temeljni zakon u djelatnosti zdravstva jest Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji u čl.155.st.2. propisuje tko se smatra zdravstvenim djelatnikom i gdje se obrazuje. Člankom 168.st.1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstveni radnici stječu stručnu kvalifikaciju završetkom obrazovanja.Po tom zakonu su zdravstveni radnici magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike priznati kao zdravstveni radnici sa VSS i svako drugo tumačenje ili neusklađenost zakona ili podzakonskih propisa sa temeljnim zakonom predstavljalo bi diskriminaciju (izravnu ili neizravnu) po osnovi obrazovanja i prava na rad. Navesti ću nekoliko temeljnih pravnih propisa koji se odnose na zabranu diskriminacije (izravne i neizravne), 1. Ustav Republike Hrvatske: • Čl.3. načelo jednskosti • Čl.14. načelo prava i sloboda neovisno o naobrazbi • Čl.55. načelo prava na rad i slobodu rada i na slobodno biranje poziva i zaposlenja i načelo jednake dostupnosti svakog radnog mjesta i dužnosti • Čl.56. načelo prava na zaradu kojom se može sebi i članovima obitelji osigurati slobodan i dostojan život • Čl.66 načelo dostupnosti obrazovanja, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima • Čl.68 načelo autonomije sveučilišta 2. Direktiva Vijeća EZ 2000/78/EZ koja u preambuli u točki 9. Navodi „Zapošljavanje i obavljanje zanimanja glavni su elementi za osiguranje jednakih mogućnosti za sve i snažno pridonose punom sudjelovanju građana u gospodarskome, kulturnom i društvenom životu, te ostvarenju njihovih osobnih potencijala“. 3. Zakon o radu u čl.7.st.4. propisuje„ Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.” 4. Zakon o suzbijanju diskriminacije u čl.1. propisuje „Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.”, a u čl.2. propisuje “(1) Izravna diskriminacija je postupanje uvjetovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji. (2) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati legitimnim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna. Stoga, argumentirano tražimo da se magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike uvrsti već u ovaj Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 KATJA PULJČAN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Pod “SURADNIK” uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ovaj profil zanimanja već radi u transfuziološkim laboratorijima, ali na radnim mjestima prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na potrebitost I hitnost vrednovanja ove razine obrazovanja u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, koju prepoznaju liječnici kao nositelji tima u ovoj specijalističkoj grani. Brisati zanimanje medicinske sestre u transfuzijskoj medicini pod “SURADNIK” iz razloga što medicinska sestra nema kompetencija za rad u transfuzijskoj medicini kako bi izvodila laboratorijske pretrage (imunohematologija I dr.). Kompetencije medicinske sestre opisane su u prethodnom Nacrtu Zakona o sestrinstvu koji je bio predstavljen kroz e-savjetovanje. U tom Nacrtu nigdje ne piše da medicinska sestra posjeduje kompetencije za rad u transfuzijskoj medicini, osobito ne piše da sudjeluje u izvođenju laboratorijskih pretraga. Stoga, potrebno je uvrstiti magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod "SURADNIK" u transfuzijskoj medicini. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 KATJA PULJČAN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Potrebno je uvrstiti magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike pod “SURADNIK”, obzirom da za složenije vrste poslova (molekularna dijagnostika u ovoj specijalističkoj grani) magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike ima kompetencija da ih obavlja. Ovdje se priječi pristup tržištu rada jednoj struci koja ima jasne kompetencije u korist struka koje nisu izvorno zdravstvenog usmjerenja, nego su postali zdravstveni radnici “ako sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja” (čl.155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Zdravstveno -laboratorijska djelatnost je očekivano i sukladno potrebama rasta laboratorijske medicine učinila iskorak u vertikalnom formalnom obrazovanju (diplomska razina obrazovanja) koji se odbija vrednovati kroz zakonske pretpostavke. Stoga, tražimo da se pod “SURADNIK” uvrsti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike u ovaj Nacrt Plana i program mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Hrvatska komora zdravstvenih radnika- Strukovni razred za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 KATJA PULJČAN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA U skladu sa zaključkom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ nužno i potrebito je uvrstiti pod “SURADNIK” U MIKROBIOLOŠKIM PRETRAGAMA magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike uz brisanje magistara medicinske biokemije iz ove specijalističke grane. Hrvatska Komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovano ukazuje na sustavni problem nevrednovanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva RH. Potrebu za ovom razinom obrazovanja prepoznaju liječnici specijalisti kliničke mikrobiologije, te tražimo da se primjeni zaključak Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju u ovaj dokument na način da uvrstite magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike u ovaj Nacrt Plana i program mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Hrvatska komora zdravstvenih radnika- Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 KATJA PULJČAN PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Tražimo da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih i visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke i visokodiferentne pretrage. Ovaj predloženi Nacrt ne odgovara stvarnom stanju u medicinsko-biokemijskim laboratorijima dijem Hrvatske, najviše u laboratorijima na primarnoj razini zdravstvene zaštiite. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost opetovno ukazuje da u medicinsko-biokemijskim laboratorijima diljem Hrvatske nema voditelja laboratorija niti zaposlenog biokemičara (prema Zakonu o medicinsko biokemijskoj djelatnosti čl.7 ukazuje da voditelj medicinsko-biokemijskog laboratorija mora biti medicinski biokemičar), te bi voditelj trebao biti odgovoran za zakonit i stručni rad medicinsko-biokemijskog laboratorija. Upravo ti laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite nemaju zakonskog određenog voditelja (niti zaposlenog biokemičara) i ti laboratoriji rade isključivo zahvaljujući radu djelatnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji u praksi provode temeljna načela zdravstvene zaštite, a to su: načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, kvalitete i načelo cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike nije prepoznat kroz zakonske pretpostavke, a upravo magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike zajedno sa prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijskim tehničarima vodi cjelokupan operativni proces u laboratorijima. Kada bi se striktno poštivali važeći zakoni i propisi velik broj medicinsko-biokemijskih laboratorija ne bi smio raditi i time bi bila teško narušena prethodno navedena temeljna načela zdravstvene zaštite. Medicinskih biokemičara nema dovoljno da pokriju sve medicinsko-biokemijske laboratorije, a i većina medicinskih biokemičara se “nagurala” u sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga, argumentirano tražimo zakonske izmjene da se magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike uvrsti pod “IZVRŠITELJ” općih laboratorijskih pretraga u sustav primarne zdravstvene zaštite jer je ovaj predloženi Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. u djelatnosti medicinske biokemije potpuno neodrživ. Također, tražimo da se zdravstveno-laboratorijskog tehničara briše sa polja "SURADNIK" u specijalističkim pretragama jer zdravstveno-laboratorijski tehničar ne posjeduje kompetencije za izvođenje analize ovih tipova pretraga. Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Dopredsjednica HKZR/ Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Jurica Predović PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, na temelju dugogodišnjeg iskustva u našem zdravstvenom sustavu mislim da je potrebno uvesti samo jednu mjeru, a to je plaćanje djelatnika po učinku (ne po radnom vremenu), osim za djelatnost hitne medicine. Sve ostalo je kozmetika. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 JELENA KOVAČEVIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.8.PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI I REDOVITE STUDENTE Poštovani, Vezano za točku 1.8 Program mjera specifične zdravstvene zaštite za djecu i mladež školske dobi i redovite studente predlažem sljedeće: 1. Vezano za PROBIR POREMEĆAJA RASTA I RAZVOJA koji se provodi mjerenjem visine i težine u 3. i 6. razredu osnovne škole cijele generacije djece u RH: a) S ciljem utvrđivanja stvarne učinkovitosti, zdravstvene i ekonomske opravdanosti mjerenja visine i težine i računanja indeksa tjelesne mase cijele generacije trećih i šestih razreda u osnovne škole - predlažem da Ministarstvo zdravstva ili HZJZ zatraži podatke od županijskih ZZJZ-a koliki je udio djece i roditelja nakon skrininga visine i težine u 3. i 6. razredu osnovne škole te utvrđivanja dijagnoze preuhranjenosti ili pretilosti (E66) pozvano u savjetovalište na razgovor, koliki je udio nastavio dolaziti u savjetovalište i koliki je udio djece SMRŠAVIO od svih kojima je nakon ovog skrininga dodijeljena dijagnoza E66 u 3. i 6. razredu osnovne škole. Predlažem da MZ angažira stručnjaka iz područja zdravstvene ekonomike koji će na temelju ovih brojki izračunati opravdanost i svrhovitost ovog probira. b) S ciljem utvrđivanja stvarne učinkovitosti, zdravstvene i ekonomske opravdanosti mjerenja visine cijeloj generaciji trećih i šestih razreda osnovne školske u RH – predlažem da MZ ili HZJZ zatraži podatke od županijskih ZZJZ-a koliki je udio djece kojima je mjerena tjelesna visina u 3. i 6. razredu osnovne škole i dodijeljena dijagnoza zaostatka u rastu (E34.3) obrađeno po endokrinologu, koliki je udio djece sa dijagnozom E34.3 dobio terapiju po endokrinologu i koliki je udio novootkrivene djece s dijagnozom E34.3 u odnosu na 1. i 5. razred osnovne škole kada im je već mjerena visina, postavljenja dijagnoza E34.3 i učinjena endokrinološka obrada. Predlažem da MZ angažira stručnjaka iz zdravstvene ekonomike koji će na temelju ovih brojki izračunati opravdanost i svrhovitost ovog probira. c) Ako dodjeljivanje dijagnoza pod a) i b) i poduzimanje intervencija nisu svrha ovih mjerenja cijelih generacija, onda molim da se razmisli koja je točno svrha mjeriti visinu i težinu djece u 3. i 6. razredu nakon što su mjerena u 1. i 5. razredu na sistematskom pregledu. Da li očekujemo neka značajna odstupanja u centilnim krivuljama rasta i razvoja baš u 3. i 6. u odnosu na 1. i 5. razred i što se točno poduzima s ovim podatcima koji se svake godine generiraju, koja je njihova svrha, koliko su oni potrebni, nužni, svrsishodni i koliko oni opterećuju ionako preopterećen zdravstveni sustav? Da li umjesto toga ima važnijih stvari za obaviti? 2. Vezano za PROBIR NA SKOLIOZU koji se provodi testom pretklona koji se radi cijeloj generaciji 6. razreda osnovne škole u svrhu otkrivanja deformacija kralježnice: Predlažem da predlagatelj ove mjere istraži recentnu znanstvenu literaturu, smjernice, preporuke i zdravstvene ishode vezano za test pretklona i skrining na deformitet kralježnice u 6. razredu osnovne škole. Naime, skolioze koje zahtijevaju operativno liječenje ili nošenje ortoze uoče i sami roditelji i djeca i jave se liječniku samoinicijativno. Ovim skriningom otkrivaju se deformiteti koji se liječe fizikalnom terapijom (vježbanje). Predlažem da MZ ili HZJZ zatraži podatke od županijskih ZZJZ-a o tome koliki je udio djece s novootkrivenim deformitetima kralježnice nakon ovog skrininga u 6. razredu, koliki je udio njih operiran, koliki je udio dobio ortozu, koliki udio je već operiran ili ima ortozu od ranije, koliki je udio prošao fizikalnu terapiju, koliki je udio nastavio vježbati nakon naučenih vježbi na jednom provedenoj fizikalnoj terapiji. Molim da predlagatelj ove preventivne mjere pregleda recentnu literaturu o tome koji su krajnji rezultati liječenja deformiteta kralježnice fizikalnom terapijom, koji su zdravstveni ishodi u odrasloj dobi, da li su zdravstveni ishodi bolji nego kod onih koji nisu radili skrining i konzervativno liječenje; koliko ovaj skrining opterećuje školsku medicinu, ortopede i fizikalnu medicinu i sa kojim krajnjim ishodom u smislu izlječenja, kvalitete života i drugih zdravstvenih ishoda u odrasloj dobi koji se spominju u stručnoj i znanstvenoj literaturi? 3. Vezano za program zdravstvenog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi držim da je gubitak i traćenje dragocjenih ljudskih resursa koji su drastično smanjeni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da jedan specijalist školske i adolescentne medicine drži predavanja, radionice i druge oblike zdravstvenog odgoja na temu puberteta, ovisnosti, rizičnih ponašanja, spolno prenosivih bolesti itd. kada u timu s njim radi prvostupnica sestrinstva (ponegdje i magistre sestrinstva) koje u svom programu edukacije i kompetencijama imaju obavljanje zdravstvenog odgoja. Da li specijalist školske i adolescentne medicine koji je u programu specijalizacije educiran i za kurativu i za preventivu ima važnijih stvari koje može obavljati, a za koje nitko drugi nema bolje kompetencije na razini primarne zdravstvene zaštite, kao što su npr. liječenje školske djece? Također vezano za program zdravstvenog odgoja potrebno je dodati temu „Prva pomoć i laička reanimacija“ u završne razrede osnovne škole jer se svugdje u svijetu učenje ovih postupaka provodi u školskoj dobi i na cijeloj populaciji, a ne samo kod budućih vozača. Udio osoba u RH koji je spreman i sposoban pružiti prvu pomoć i laičku reanimaciju do dolaska hitne medicinske službe je poražavajući, a podatke je moguće zatražiti od HZHM. 4. S obzirom da je unazad 20 godina program cijepljenja drastično umanjen u djelatnosti školske medicine (izbačeni su iz programa PPD i BCG u drugom i sedmom razredu osnovne škole, hepatitis B u šestom razredu, DI-TE u prvom razredu osnovne škole i DI-TE u završnom razredu srednje škole), te da su neke preventivne mjere iz točke 1.8. stručno i znanstveno nepotkrijepljene u smislu rezultata zdravstvenih ishoda i zdravstvene ekonomike, postoji otvoren prostor za vraćanje kurativnog dijela zdravstvene zaštite u školsku medicinu. Osim toga broj školske djece kroz godine kontinuirano opada i smanjuje se broj osiguranika za koje skrbi jedan tim školske medicine. Primarna zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj se naočigled raspada. Moguće da to nije očito onima koji žive u velikim gradovima, međutim u manjim sredinama nedostatak liječnika obiteljske medicine je značajan i pogađa osim odraslih i populaciju školske djece i studenata koji se liječe u obiteljskoj medicini. Postoje sela u Hrvatskoj s praznim ambulantama obiteljske medicine bez nositelja, u koja uopće fizički ne dolazi nikakva zamjena (podatci dostupni na zahtjev). Pacijenti (uključujući školsku djecu) nemaju kod koga doći na pregled. Medicinska sestra samo kopira nalaze i šalje kopije elektronskim putem u neku udaljenu ambulantu u drugom gradu ili selu gdje neki liječnik na temelju skeniranih nalaza pušta recepte i uputnice. U nekim drugim selima liječnici obiteljske medicine već godinama pokrivaju 2 ili 3 ambulante tako da u svaku dolaze po 2 sata nekim danima i tada nemaju vremena za sve pacijente koji žele i trebaju klinički pregled. U nekim županijama ne postoji dežurstvo obiteljske medicine niti primarne pedijatrije vikendom i blagdanom. Pedijatrijska populacija (0-6 godina) i njihovi roditelji imaju mogućnost birati da im dijete liječi pedijatar ili obiteljski liječnik. Školska populacija (7-17 godina) i njihovi roditelji, te studenti nemaju mogućnost odabrati da ih liječi specijalist školske medicine, već im je taj izbor oduzet 1998. sa spinom da svatko mora moći izabrati liječnika koji će ga liječiti. Jedino je školskoj djeci tada oduzet izbor da ih liječi specijalist za njihovu populaciju koji je educiran programom specijalizacije za njihovo liječenje. Moglo bi se postaviti pitanje gdje su 1998. godine bili dječji pravobranitelj i udruge za prava pacijenata? S obzirom na alarmantno stanje u obiteljskoj medicini po pitanju broja ordinacija bez nositelja, po pitanju opterećenja obiteljskih liječnika i sve manjim slobodnim vremenom za pregledavanje pacijenata, opravdano je razmisliti o mogućnosti da se školskoj djeci i studentima vrati pravo na izbor školskog liječnika koji će ih liječiti ili obiteljskog liječnika ako im to više odgovara (geografski, organizacijski itd.). Tako bi školska djeca imala ista prava na zdravstvenu zaštitu kao i predškolska djeca. U trenutnoj organizaciji rada školske i adolescentne medicine gdje školski liječnik skrbi o djetetu koje se liječi kod nekog obiteljskog liječnika, nikakve razlike ne bi bilo ako bi se to dijete liječilo kod nekog drugog školskog liječnika. I sada ga liječi netko drugi. Idealno bi bilo da školsko dijete i roditelj za liječenje odaberu nadležnog školskog liječnika, što bi se vrlo lako i dogodilo jer kod njega dijete svakako mora doći na pregled pred upis u osnovnu školu, sa školskim liječnikom bi tada ostvarili prvi kontakt i ponudu da tamo prebaci svoj zdravstveni karton, što je ionako vrijeme kada se prebacuje karton iz pedijatrijske ambulante u dobi oko 7 godina da se napravi mjesta za nove pedijatrijske pacijente u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osim toga, integriranjem školske medicine u primarnu zdravstvenu zaštitu povećao bi se broj liječnika koji može raditi u dežurstvima primarne zdravstvene zaštite vikendom i blagdanima, jer obiteljskih liječnika i primarnih pedijatra u nekim dijelovima Hrvatske nema dovoljno da se organiziraju dežurstva. U Planu i programi mjera zdravstvene zaštite koje su vrijedile do 2022. godine pod točkom 1.8. postojale su mjere LIJEČENJE I REHABILITACIJA, te DODATNI PROGRAM MJERA, koji su u ovom prijedlogu Plana mjera izbačeni. Liječenje i rehabilitacija su bili predviđeni za studente koji studiraju u mjestu u kojem im nije obiteljski liječnik. Sve ove mjere je potrebno vratiti u Plan i program mjera i proširiti ih na cijelu školsku populaciju kako bi im se prava na zdravstvenu zaštitu izjednačila sa predškolskom populacijom i izbavilo ih iz nepovoljnog položaja u koji su stavljeni reorganizacijom zdravstvene zaštite 1998. godine. Protivnici ovog prijedloga reći će da neće biti dovoljno vremena za provođenje preventivnog dijela zdravstvene zaštite i da preventivnu zdravstvenu zaštitu treba provoditi pod okriljem ZZJZ-a. Međutim, i primarni pedijatri i obiteljski liječnici u svom programu mjera imaju preventivne postupke i provode ih izvan okrilja ZZJZ-a. Školskoj medicini prirodno mjesto je zajedno sa primarnom pedijatrijom i obiteljskom medicinom, kao primarnom zdravstvenom zaštitom koja je sveobuhvatna i kontinuirana po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. 5. Predlažem Ministarstvu zdravstva da Plan i program mjera kreira na temelju suvremenih znanstvenih spoznaja, recentnih znanstvenih radova i na temelju kalkulacija iz područja zdravstvene ekonomike. Također preporučujem da uključe i stručnjake iz područja upravljanja ljudskim resursima jer su resursi u zdravstvu ograničeni, kako materijalni tako i ljudski. Potrebno je Plan i program mjera donositi ranije i na dulja vremenska razdoblja, te nakon toga raditi analizu učinkovitosti poduzetih mjera. Raditi Plan i program mjera u tekućoj godini za tu godinu je prekasno. S poštovanjem, doc. dr. sc. Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 Jasna Vučak PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Iz ovog Prijedliga plana i programa mjera moze se jedino zakljuciti da je nerealan pa time i u praksi neostvariv te da ga je predlozio ( bilo bi dobro znati tko je iz struke opce/obiteljske medicine sudjovao u kreiranju ovih nebuloznih prijedloga) netko tko s praksom i stvarnim radom s pacijentima nema nikakve veze. Jer kao sto je vec receno a nakon pomnih izracuna dnevno bi bilo potrebno vise od 17 sati rada da bi se provelo predlozeno. Stoga bi predlagatelj morao u potpunosti povuci prijedlog a u stvaranje novog ukljuciti strucnjake koji zaista rade u ambulantama i znaju sto je a sto nije izvedivo obzirom da bi se gledajuci predlozene stavke morale traziti promjene na njih 85%. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Ivana Tonković Đurišević PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA U tablici plana i programa zdravstvene zaštite pod djelatnosti Pedijatrija / Klinička genetika / Citogenetička dijagnostika i Pedijatrija / Klinička genetika / Molekularna dijagnostika (u tablici str. 523 i 524), u stupcu IZVRŠITELJ – potrebno dodati naziv MAGISTAR BIOLOGIJE, kako je i navedeno pod djelatnosti Pedijatrija / Klinička genetika / Ostali dijagnostički postupci (u tablici str. 524 do 528). Navedene postupke pod djelatnosti Citogenetička dijagnostika i Molekularna dijagnostika obavljaju različiti smjerovi studija biologije. U članku 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018) biolozi su uvršteni pod nazivom biolozi u zdravstvu. Prihvaćen Prihvaća se.
67 IVANA SLIŠKOVIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Osobno se slažem s komentarom i prijedlozima KOHOMa u svim točkama. Za izradu ovakvog plana nužno je napraviti otvorenu raspravu s predstavnicima stručnih društava te uvažiti njihova stajališta i prijedloge. Kopiram i ponavljam KOHOM-ov zaključak: Ukoliko želite da OM radi kvalitetnije i rastereti SKZZ potrebno je : - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u Tim - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama sa ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz om u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju: ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Ivan Žokalj PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.16. KLINIČKA RADIOLOGIJA *Mislim kako se možemo složiti kako je za organizaciju svakodnevnog posla i dugoročno planiranje kadrovskih potreba u svakoj ustanovi iznimno važan odjeljak predmetnog dokumenta u kojem se navode kadrovski i vremenski normativi dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Samo u zdravstvenom sustavu u kojem postoje kadrovski i vremenski normativi medicinskih postupaka čije poštivanje omogućuje izvedbu postupaka u primjerenom roku uz minimum rizika po pacijente i zdravstvene djelatnike može se temeljem realnih činjenica govoriti o razini opterećenja i radnom učinku pojedinih zdravstvenih djelatnika pa tako i specijalista kliničke radiologije. Prilikom usporedbe s kadrovskim i vremenskim normativima koji su navedeni u "Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022."zamjetno je kako se rubriku "Potrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)" zamijenilo rubrikom "OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od - do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od - do) u minutama". Predloženu izmjenu smatram zbunjujućom, potencijalno uzrokom poteškoća prilikom planiranja organizacije rada, tj. planiranja sustava e-naručivanja pacijenata ukoliko se odgovorne osobe u pojedinim zdravstvenim ustanovama u želji"skraćivanja listi čekanja" i "povećanja broj izdanih faktura" odluče na skraćivanje planiranog vremena trajanja pretraga u sustavima za e-naručivanje na najkraće vrijeme predloženog raspona. Dosadašnja verzija kadrovskih i vremenskih normativa dijagnostičkih i terapijskih postupaka daje puno jasniju osnovu za planiranje prilikom naručivanja pacijenata te planiranje potreba za kadrovima koji će postupke izvoditi. Rubriku s okvirnim rasponom može se zadržati ali svakako treba zadržati dosadašnju rubriku u kojoj se navodi jedna vrijednost iz prethodno navedenih razloga. * Druga bitna činjenica je stalno povećanje pripadnika drugih zakonom reguliranih medicinskih profesija u zdravstvenom sustavu s diplomama u razini magisterija ali i stupnjem doktora, primjer doktora/ica sestrinstva. Dulja i opsežnija edukacija posljedično nosi veće kompetenciju za izvedbu pojedinih dijagnostičkih i terapijskih postupaka pri čemu se neminovno uvelike mijenjaju dosadašnji odnosi u timovima zdravstvenih djelatnika s posljedičnim zahtjevima za prijenosom ovlasti s liječnika na pripadnike tih profesija("task shifting"). Naše zakonodavstvo još uvijek nije uspjelo normativno na odgovarajući način popratiti te bitne promjene što za posljedicu ima činjenicu kako liječnici još uvijek nose razmjerno najveći teret mediko-legalne odgovornosti za veliku većinu postupaka pobrojanih u predmetnom dokumentu upućenom na e-savjetovanje. Tu činjenicu uvijek treba imati na umu dok se planira vrijeme za izvedbu pojedinih dijagnostičkih i terapijskih i potom pisanje medicinske dokumentacije nakon svakog postupka. *Nakon analize dosadašnjih kadrovskih i vremenskih normativa postupaka pobrojanih u Planu i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022. predložio bih jednu izmjene trajanja postupka. Normativ za ultrazvukom navođena citološka punkcija organa ili tkiva može se skratiti zato što 20 minuta držim primjerenim vremenom za lociranje suspektne lezije nakon primjereno izvedene ultrazvučne pretrage temeljem čijeg nalaza se indicira postupak. prim.dr.sc.Ivan Žokalj,dr.med. spec.radioilog.-uži spec.ultrazvuka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Ines Balint dr.med. PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Prijedlog plana i programa mjera neće povećati učinkovitost i kvalitetu skrbi u ordinacijama obiteljske medicine a očito je da i dalje nije predviđeno uvođenje administratora te dodatne medicinske sestre kako bi se povećala kvaliteta skrb o oboljelima od kroničnih bolesti, smanjile komplikacije i pratili ishodi liječenja i skrbi, povećale preventivne aktivnosti. Aktivna skrb za oboljele od hipertenzije ili šećerne bolesti predviđena je u trajanju od nekoliko minuta što nije dovoljno za kvalitetan pregled, savjetovanje a pogotovo nije dovoljno za veću kvalitete skrbi. Potrebno je napraviti i reviziju panela preventivnih pregleda i praćenja kroničnih bolesti i uskladiti ih s važećim stručnim smjernicama i realnoj situaciji. Treba digitalizirati važeće SCORE tablice za izračun KV rizika u primarnoj i sekundarnoj prevenciji, uvesti mogućnost bilježenja korištenje novih duhanskih proizvoda kako bi se pratio i njihov utjecaj na zdravlje pacijenata. U planu i programu je predviđen izuzetno veliki broj telefonskih i e-konzultacija koje dva člana tima ne mogu ostvariti a da pri tome ne dođe do smanjenja vremena za kvalitetnu skrb( prve i kontrolne preglede, pregled oboljelih od kroničnih bolesti, cijepljenje djece, preventivne preglede...) Veliki broj upućivanja u specijalističko-konzilijarnu djelatnost nije posljedica "slabe" primarne zdravstvene zaštite nego činjenice da SKZZ uvodi tkz"filtere" te specijalist obiteljske medicine ne može samostalno indicirati u pojedinim ustanovama gastroskopiju, kolonoskopiju bez pregleda gastroenterologa, ultrazvuk štitnjače bez pregleda endokrinologa, holter EKG bez pregleda kardiologa itd. Sve to povećava liste čekanja i dovodi do skupe , neučinkovite zdravstvene zaštite i nepovoljnih ishoda liječenje, dugih lista čekanja i nije jasno iz dokumenta koje su to mjere koje bi trebale dodatno "osnažiti" obiteljsku medicinu. Na žalost ovaj dokument neće povećati interes mladih doktora za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Hrvoje Lalić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za laboratorijske pretrage koje su opće uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija, medicinski biokemičari). • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i 958/2018, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popisu pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. • Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar 90-225 30-75 3 37 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Hrvoje Lalić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za laboratorijske pretrage koje su opće uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija, medicinski biokemičari). • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i 958/2018, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popisu pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. • Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar 90-225 30-75 3 37 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Hrvatsko gastroenterološko društvo PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Članovi Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD) uključili su se u poziv za savjetovanje u svezi Nacrta plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023—2026. Ovdje donosimo Prijedlog izmjena i dopuna Nacrta plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026 koji je usuglašen i potvrđen od strane Upravnog odbora HGD-a. Prijedlog izmjena i dopuna Nacrta plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. koje predlaže HGD javno je dostupan u tabličnom obliku u kakvom je originalni dokument ponuđen, na sljedećem linku (potrebo je poveznicu kopirati u preglednik): https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSL-30NYHJm3XhN3bccDXTObcj_dXPd4UHg6_-ozVugreiXqC2dPU34Ml_XjneNMA/pub Promjene u odnosu na originalni dokument su istaknute crvenim tiskom. Ovdje niže taksativno donosimo prijedlog promjena i nadopuna: 1. Uvesti nove postupke koji se tiču direktne interakcije sa pacijentima, a koji se ne smatraju dijagnostikom i terapijom, zatim postupke koji uključuju komunikaciju sa kolegama i obitelji u svezi liječenja određenog pacijenta. U tom smislu predlažemo sljedeće postupke: ● Prvi pregled gastroenterologa, u trajanju 30 minuta, a koji uključuje i medicinsku sestru kao suradnicu, u trajanju 35 minuta; ● Kontrolni pregled gastroenterologa, u trajanju 15-20 minuta, a koji uključuje i medicinsku sestru kao suradnicu, u trajanju 20-25 minuta ● Konzultacija gastroenterologa, u trajanju 10-20 minuta ● Konzilijarni pregled gastroenterologa, u trajanju 15-30 ● Vizita na bolničkom gastroenterološkom odjelu, u trajanju 10- 20 minuta (po pacijentu), a koji uključuje prvostupnika sestrinstva u trajanju 15-25 minuta ● Pisanje otpusnog pisma kod otpusta sa gastroenterološkog odjela, u trajanju od 30 minuta ● Davanje informacija obitelji bolesnika na gastroenterološkom odjelu, u trajanju od 15 minuta 2. U dijelu kojem se navode dijagnostički postupci predložene su korekcije nazivlja i opisa te vremensko kadrovskih normativa i indikacija. Kod endoskopskih/invazivnih procedura predložene su promjene u smislu izvođenja a) bez anestezije ili analgosedacije, b) uz analgosedaciju te c) uz anesteziju. Sukladno ovome kod endoskopskih/invazivnih procedura koje se izvode bez anestezije, uz doktora medicine - specijalist gastroenterologije, kao suradnici su predloženi prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra, dok se kod procedura koje se izvode u analgosedaciji ili anesteziji predloženi suradnici: prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, doktor medicine - specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te anesteziološki tehničar. Predložili smo promjene vremenskih normativa za izvršitelja i suradnike kako slijedi: ● Ezofagogastroduodenoskopija (EGD). Pregled bez anestezije ili analgosedacije; za izvršitelja 20-25, a suradnike 25-30 minuta ● Ezofagogastroduodenoskopija (EGD). Pregled u analgosedaciji; za izvršitelja 25-35, a za suradnike 30-35 minuta ● Rektoskopija. Pretraga analnog kanala i rektuma videoendoskopom. Pregled bez anestezije ili analgosedacije; za izvršitelja 15-20, a za suradnike 20-25 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do lijenalne fleksure videokolonoskopom. Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima, za izvršitelja 25–35, a za suradnike 30-40 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do hepatalne fleksure videokolonoskopom. Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima, za izvršitelja 35-45, a za suradnike 40-50 minuta. ● Totalna kolonoskopija s ileoskopijom (završni dio ileuma). Pregled bez anestezije ili analgosedacije, za izvršitelja 35-45, a za suradnike 40-50 minuta. ● Totalna kolonoskopija s ileoskopijom (završni dio ileuma). Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima; za izvršitelja 40-50, a za suradnike 45-55 minuta. ● Totalna kolonoskopija bez ileoskopije. Pregled u anesteziji; za izvršitelja 40-50, a za suradnike 45-55 minuta. ● Enteroskopija – endoskopski pregled tankog crijeva. Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima; za izvršitelja 60-90, a za suradnike 70-100 minuta. ● Enteroskopija videokapsulom (ukupno pretraga traje 12 h); za izvršitelja 60-120, a za suradnike 30-65 minuta. ● Kolonoskopija videokapsulom (ukupna pretraga traje oko 16 sati); ); za izvršitelja 120-180, a za suradnike 30-65 minuta. ● UZV gornjeg abdomena: uključuje pregled jetre, žučnih vodova, žučnjaka, gušterače i slezene (bez uroloških organa); za izvršitelja 20-25, a za suradnike 25-30 minuta. ● UZV abdomena bez urotrakta: uključuje UZV gornjeg abdomena + pregled retroperitoneuma (bez organa urotrakta), velikih krvnih žila bez doplerske analize i pregled crijeva (kad je to moguće); za izvršitelja 25-30, a za suradnike 30-35 minuta. ● Doppler-ultrazvuk krvnih žila hepatoportalnog sustava. Uključuje analizu krvnih žila hepatoportalnog sustava obojenim dopplerom i pulsnim dopplerom: morfološka analiza i utvrđivanje protočnosti (siva skala i obojeni doppler), te analizu hemodinamike u ovim strukturama (pulsni doppler); za izvršitelja 10-25, a za suradnike 10-30 minuta (ovdje napominjemo da bi vremenski normativ za izvršitelja bio 10-15 min ako se pretraga izvodi nastavno na UZV abdomena, a 20-25 min ako se radi ciljano bez prethodnog UZV abdomena). ● Doppler mezenterijske cirkulacije. Prikaz i morfološka analiza AMS, VMS i ukoliko je dostupna AMI, analiza protočnosti (CFM) i analiza hemodinamike (pulsni dopler); za izvršitelja 10-25, a za suradnike 10-30 minuta (ovdje napominjemo da bi vremenski normativ za izvršitelja bio 10-15 min ako se pretraga izvodi nastavno na UZV abdomena, a 20-25 min ako se radi ciljano bez prethodnog UZV abdomena). ● Elastografija jetre (± drugog organa, npr. slezene) jednom od dostupnih UZV metoda: tranzijentna elastografija (Fibroscan), RTE, ARFI, SWE; za izvršitelja 10-25, a za suradnike 10-30 minuta (ovdje napominjemo da bi vremenski normativ za izvršitelja bio 10-15 min ako se pretraga izvodi nastavno na UZV abdomena, a 20-25 min ako se radi ciljano bez prethodnog UZV abdomena); također napominjemo da elastografiju jetre može u svojstvu suradnika raditi medicinska sestra, a ne treba prvostupnik sestrinstva. ● Endoskopski ultrazvuk (EUS). Uključuje pregled stijenke ezofagogastroduodenuma i okolnih struktura (tvorbi u medijastinumu, gušterače, žučnih vodova, limfnih čvorova i ostalih dostupnih anatomskih struktura) posebnim endoskopskim aparatom s ultrazvučnom sondom. Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima; za izvršitelja 25-35, a za suradnike 30-40 minuta ● Endoskopski ultrazvuk (EUS). Uključuje pregled stijenke ezofagogastroduodenuma i okolnih struktura (tvorbi u medijastinumu, gušterače, žučnih vodova, limfnih čvorova i ostalih dostupnih anatomskih struktura) posebnim endoskopskim aparatom s ultrazvučnom sondom. Pregled u anesteziji; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta ● EUS-elastografija: uključuje (1) pregled endoskopskim ultrazvukom i (2) analizu tvrdoće struktura od interesa (pankreas, limfni čvorovi, jetra, tvorbe u stijenci probavnog sustava), te (3) analgosedaciju; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta ● EUS-elastografija: uključuje (1) pregled endoskopskim ultrazvukom i (2) analizu tvrdoće struktura od interesa (pankreas, limfni čvorovi, jetra, tvorbe u stijenci probavnog sustava), te (3) anesteziju; za izvršitelja 35-45, a za suradnike 40-50 minuta ● Dijagnostička paracenteza; za izvršitelja 15-20, a za suradnicu 15-25 minuta S obzirom da su neke varijante pretraga/zahvata u ovisnosti o analgosedaciji/anesteziji ili bez koje se u stvarnosti izvode nedostajale, predložili smo njihovo dodavanje, uz prijedloge vremenskih normativa za izvršitelja i suradnike kako slijedi: ● Ezofagogastroduodenoskopija (EGD). Pretraga jednjaka, želuca, bulbusa i descendentnog dijela dvanaesnika videoendoskopom. Pregled u anesteziji.; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do lijenalne fleksure videokolonoskopom. Pregled bez anestezije ili analgosedacije: za izvršitelja 20-30, a za suradnike 25-35 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do lijenalne fleksure videokolonoskopom. Pregled u anesteziji; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do hepatalne fleksure videokolonoskopom. Pregled bez anestezije ili analgosedacije.; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta. ● Segmentalna kolonoskopija. Pregled debelog crijeva do hepatalne fleksure videokolonoskopom. Pregled u anesteziji.; za izvršitelja 40-50, a za suradnike 45-45 minuta. ● Totalna kolonoskopija s ileoskopijom (završni dio ileuma). Pregled u anesteziji.; za izvršitelja 45-55, a za suradnike 50-60 minuta. ● Totalna kolonoskopija bez ileoskopije. Pregled bez anestezije ili analgosedacije.; za izvršitelja 30-40, a za suradnike 35-45 minuta. ● Totalna kolonoskopija bez ileoskopije. Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima; za izvršitelja 35-45, a za suradnike 40-50 minuta. ● Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija (ERCP): kombinirana endoskopska i radiološka pretraga koja se sastoji od duboke duodenoskopije specijalnim duodenoskopom, kanulacije Vaterove papile i punjenja bilijarnih i pankreasnih putova rendgenskim kontrastom uz istovremenu rendgensku kontrolu i slikanje. Zahvat u anesteziji; za izvršitelja 30-55, a za suradnike 35-65 minuta ● Kolangioskopija: direktni i indirektni pregled žučnih puteva specijalnim endoskopskim aparatom. Zahvat u anesteziji; za izvršitelja 25-50, a za suradnike 30-60 minuta ● Enteroskopija – endoskopski pregled tankog crijeva. Zahvat u anesteziji; za izvršitelja 65-95, a za suradnike 70-100 minuta Kod enteroskopije, s obzorom da se razvijaju nove metode te da npr. stari opis ne uključuje spiralnu endoskopiju, predlažemo da naziv i opis procedure glasi: ' Enteroskopija – endoskopski pregled tankog crijeva’ (Pregled u analgosedaciji uz ili bez prisustva anesteziološkog tima / Pregled u anesteziji). Predlažemo i promjene indikacija za određene dijagnostičke procedure kako slijedi: ● Za Ezofagogastroodesnoskopiju (sve varijante: bez analgosedacije ili anestezije, u analgosedaciji te u anesteziji) prijedlog indikacija sada glasi: '1. pacijenti s nerazjašnjenom i perzistentnom dispepsijom ili refluksnim tegobama nakon inicijalne terapije inhibitorima protonske pumpe; 2. pacijenti sa dispepsijom ili refluksnim simptomima uz alarmne simptome (povraćanje, disfagija, neobjašnjivi gubitak na tjelesnoj težini, melena); 3. pacijenti ≥ 45 godina sa novonastalom dispepsijom; 4. palpabilna tvorba u gornjem dijelu trbuha s dispepsijom/refluksnim simptomima ili bez njih; 5. perzistentno povraćanje sa ili bez gubitka tjelesne težine; 6. nerazjašnjen gubitak tjelesne težine; 7. sideropenična anemija; 8. nerazjašnjeno pogoršanje dispeptičnih tegoba; 9. suspektan nalaz slikovnih pretraga; 10. hematemeza i/ili melena; 11. kontrolna pretraga nakon inicijalno dijagnosticiranog ulkusa jednjaka ili želuca, kako bi se potvrdilo cijeljenje; 12. u obradi pacijenta kod sumnje na celijakiju; 13. u obradi pacijenta kod sumnje na druge malapsorpcijske sindrome i enteropatije; 14. praćenje pacijenata s Barretovim jednjakom; 15. kod pacijenata s diseminiranim malignom bolešću nepoznatog primarnog sijela; 16. praćenje pacijenata s intestinalnom metaplazijom i kroničnim atrofičnim gastritisom s displazijom ili bez nje; 17. praćenje pacijenata s obiteljskom adenomatoznom polipozom; 18. identifikacija/praćenje varikoziteta jednjaka kod pacijenata s portalnom hipertenzijom’ ● Za kolonoskopiju sa terminalnom ileoskopijom (sve varijante: bez analgosedacije ili anestezije, u analgosedaciji te u anesteziji) prijedlog indikacija sada glasi: '1. pacijenti sa perzistirajućom hematokezijom i/ili promjenom obilka, konzistencije ili frekvencije stolice; 2. pacijenti svih dobnih skupina sa sideropeničnom anemijom nejasnog uzroka; 3. pacijenti s melenom i urednim nalazom EGD; 4. klinički značajna dijareja nepoznatog uzroka; 5. suspektna patologija debelog crijeva ili terminalnog ileuma na slikovnim metodama ili endoskopskoj videokapsuli; 6. perzistirajući abdominalni simptomi uz povišene vrijednosti CRP ili fekalnog kalprotektina; 7. dijagnoza, praćenje i procjena učinka liječenja u bolesnika s upalnim bolestima crijeva; 8. probir na kolorektalni karcinom u osoba s pozitivnom obiteljskom anamnezom i/ili čimbenicima rizika nastanka raka debelog crijeva; 9. pacijenti s pozitivnim okultnim krvarenjem u stolici (uključujući nacionalni program i oportunistički program prevencije kolorektalnog karcinoma); 10. praćenje bolesnika nakon resekcije polipa debelog crijeva i/ili nakon operacije kolorektalnog karcinoma ● Za rektoskopiju: '1. kod akutno bolesnih pacijenata koji se prezentiraju dijarejom s hematokezijom ili bez nje; 2. kod suspektnog nalaza radioloških pretraga u području rektuma; 3. praćenje pacijenata s obiteljskom adenomatoznom polipozom; 4. praćenje pacijenata s formiranim "pouchom"; 5. praćenje pacijenata s ulceroznim proktitisom' 3. U dijelu u kojem se navode postupci praćenja, predložene su promjene vremensko-kadrovskih normativa i te dodavanje onih procedura koje nisu navedene: za EGD, rektosigmoidoiodskopiju i kolonoskopiju sa ili bez terminalne ileoskopije, te redom bez analgosedacije ili anestezije, uz analgosedaciju i uz anesteziju, na način da su vremensko-kadrovski normativi identični kao i kod odgovarajućih dijagnostičkih procedura. Također je predložena i minimalna modifikacija indikacije za EGD u praćenju na način da je nadodana intestinalna metaplazija te indikacije za EGD sada glase: '1. praćenje pacijenata s Barretovim jednjakom; 2. praćenje pacijenata s intestinalnom metaplazijom i kroničnim atrofičnim gastritisom s displazijom ili bez nje; 3. praćenje pacijenata s obiteljskom adenomatoznom polipozom; 4. identifikacija/praćenje varikoziteta jednjaka kod pacijenata s portalnom hipertenzijom.’ 4. U dijelu kojem se navode terapijske mjere i postupci predložene su korekcije nazivlja i opisa, vremensko-kadrovskih normativa te ponegdje i indikacija. ● Opis prvog postupka - Elektrodijatermijska endoskopska polipektomija – je promijenjen te novi prijedlog glasi: ‘Endoskopska polipektomija. Uključuje makropartikularnu resekciju ili elektroresekciju izraslina probavnog sustava – polipektomiju te „cold snare resection“ * Vremenski normativ je samo za akt polipektomije, a ovome se dodaje osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih. ** Vrijeme zahvata odnosi se na jedan polip. U slučaju resekcije više polipa zbrajaju se vremena resekcije svih polipa u tijeku iste procedure’; predložen je novi vremenski normativ za izvršitelja 3-10 minuta (po polipu), dok za suradnika ostaje kako je ranije predložen. ● Biopsija sluznice i izraslina. Jedinica obračunavanja je od 1 do 8 uzoraka.* Predloženo je preformulirati napomenu da glasi: ‘Ovome se dodaje osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih’. ● Postupku Citološka punkcija lezija (tumora) itd. je nadodana biopsija i modificirana je napomena te novi prijedlog glasi: ‘Citološka punkcija ili biopsija lezija (tumora) ili kolekcija te citološki bris četkicom (isključene aspiracijske biopsije tankog crijeva). * Ovome se dodaje osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih’; predložen je novi vremenski normativ za izvršitelja 5-15 minuta, dok za suradnika ostaje kako je ranije predložen. ● Opis postupka Endoskopska sfinkterotomija je modificiran pri čemu je uključena dilatacija papile te novi prijedlog glasi: ‘Endoskopska sfinkterotomija i/ili dilatacija papile Vateri TTS balonom (EPLBD). Metoda uključuje rezanje i/ili dilataciju papile/sfinktera posebnim priborom. Vremenski normativ je samo za akt sfinkterotomije/dilatacije, a dodaje se vrijeme za ERCP u analgosedaciji ili anesteziji.' ● Opis postupka Ekstrakcija i mrvljenje kamenaca koledohusa je modificiran; novi prijedlog opisa glasi: ‘Ekstrakcija i mrvljenje kamenaca bilijarnog stabla. Metoda uključuje uvođenje košarice, balona ili litotriptora za vađenje ili mrvljenje kamenaca. Vremenski normativ je samo za ekstrakciju kamenaca, a dodaje se vrijeme za ERCP u analgosedaciji ili anesteziji te endoskopsku sfinkterotomiju i/ili dilataciju papile Vateri TTS balonom (EPLBD). ● Opis postupka Endoskopska dilatacija benignih i malignih stenoza je promijenjen te novi prijedlog glasi:’ Endoskopska dilatacija benignih i malignih stenoza bilijarnog kanalnog sustava i/ili pankreatikusa. Metoda uključuje dilataciju stenoza TTS-balonima. Vremenski normativ je samo za akt dilatacije, a dodaje se vrijeme za ERCP u analgosedaciji ili anesteziji te endoskopsku sfinkterotomiju i/ili dilataciju papile Vateri TTS balonom (EPLBD).’ ● Opis postupka Implantacija stenta u koledohus ili pankreatikus je promijenjen te novi prijedlog glasi: ‘Implantacija stenta u bilijarno stablo ili pankreatikus. Uključuje postavljanje samoširećeg, plastičnog ili bsamorazgradivog stenta u bilijarno stablo ili pankreatikus. Vrijeme zahvata odnosi se na postavljanje jednog stenta, a u slučaju postavljanja dva ili više stentova zbrajaju se vremena prema broju postavljenih stentova. Vremenski normativ je samo za akt postavljanja stenta, a dodaje se vrijeme za ERCP ili EUS u anesteziji ili analgosedaciji te endoskopsku sfinkterotomiju i/ili dilataciju papile Vateri TTS balonom (EPLBD) ili druge postupke.’ ● Kod postupka Perkutana biopsija jetre u svrhu histopatološke dijagnostike („slijepa“ ili pod kontrolom ultrazvuka), predložen je novi vremenski normativ, za izvršitelja 25-35, a za suradnika 30-35 minuta; također su ovdje predložene modifikacije indikacija koje sada glase: ‘1. Evaluacija abnormalnih jetrenih enzima nakon iscrpljenja drugih dijagnostičkih metoda; 2. Determiniranje stadija fibroze i stupnja upale u kroničnom hepatitisu B i C i ostalim kroničnim bolestima jetre; 3. Evaluacija u autoimunom hepatitisu; 4. Evaluacija jetrene mase koja nije karakteristična slikovnim metodama za HCC; 5. kvantitativno mjerenje željeza u hemokromatozi; 6. kvantitativno mjerenje bakra u Wilsonovoj bolesti; 7. procjena stupnja oštećenja u alkoholnoj jetrenoj bolesti; 8. evaluacija oštećenja lijekom; 9. evaluacija prihvatljivosti donorske jetre za transplantaciju; 10. dijagnoza i staging NAFLD-a; 11. evaluacija neobjašnjive žutice; 12. dijagnoza kolestatske jetrene bolesti; 13. evaluacija infiltrativnih ili granulomatoznih bolesti; 14. evaluacija jetrenog oštećenja uzrokovana imunosupresivima (metotreksatom); Indikacije koje se odnose na transplantirane bolesnike: 1. Dijagnoza akutnog staničnog odbacivanja; 2 Dijagnoza rekurentnog hepatitisa C; 3. Dijagnoza posttransplantacijskoe limfoproliferativne bolesti; 4. Dijagnoza citomegalovirusnog (CMV) hepatitisa; 5. Protokolarne biopsije monitoringa fibroze ili inflamacije (pogotovo u bolesnika kojima je transplantirana jetra zbog zatajenja jetre u kroničnom hepatitisu C) ● Kod postupka Perkutana citološka punkcija promjena u jetri i okolnim organima pod kontrolom ultrazvuka u svrhu dobivanja citološke dijagnoze, predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 25-35, a za suradnika 30-40 minuta ● Kod postupka Perkutana injekcijska terapija etanolom (PEIT), predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 25-35, a za suradnika 30-40 minuta ● Postupak endoskopske hemostaze je promijenjen na način da novi prijedlog glasi: 'Endoskopski hemostatski zahvati uključuju injekcijske metode, mehaničke i termalne metode hemostaze. Vremenski normativ je samo za akt hemostaze (prosječno vrijeme), a ovome se dodaje osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih.’ ● Postupak vađenja stranih tijela iz GI cijevi je modificiran na način da novi prijedlog glasi: 'Vađenje stranog tijela. Uključuje odstranjivanje stranih tijela iz probavnog trakta priborom za ekstrakciju - navedeni vremenski normativ se odnosi na prosječan akt vađenja stranih tijela (ponekad vađenje traje i do 40 minuta), a ovome se dodaje osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih.’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 20-40, a za suradnika 20-40 minuta ● Postupak dilatacije ahalazije je modificiran te novi prijedlog glasi: 'Dilatacija ahalazije neekspanzivnim balon-dilatatorima. Uključuje disrupciju kardije balon-dilatatorom endoskopskim putem ili pod kontrolom rendgena. Navedeni vremenski normativ se odnosi na prosječan akt disrupcije/dilatacije, a dodaje se vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji, RTG’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 10-20, a za suradnika 10-20 minuta ● Postupak dilatacije benignih i malignih stenoza jednjaka je modificiran te novi prijedlog glasi: 'Dilatacija benignih i malignih stenoza jednjaka po Savaryu ili TTS-balonom. Uključuje dilataciju Savaryevim dilatatorima pod kontrolom rendgena ili endoskopsku dilataciju balonima ili postavljanje samorazgradivog stenta u benigne stenoze. Navedeni vremenski normativ se odnosi na prosječan akt disrupcije/dilatacije, a dodaje se vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 10-20, a za suradnika 10-25 minuta ● Postupak postavljanja perkutane endoskopske gastrostome je promijenjen te novi prijedlog glasi: 'Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG). Uključuje EGD te transkutanu punkciju želuca i uvođenje push- ili pull- sonde za perkutano hranjenje. Navedeni vremenski normativ se odnosi na prosječan akt izvođenja PEG te je potrebno dodati vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji.’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 15-25, a za suradnika 20-30 minuta ● Postupak zamjene PEG-a je promijenjen te novi prijedlog glasi: ' Zamjena sonde za perkutano hranjenje. Navedenom vremenskom normativu potrebno je dodati vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji.’ ; također su predloženi novi vremenski normativi za izvršitelja: 10-20 minuta, a za suradnika ostaju kako su ranije predloženi. ● Za postupak Zamjena sondi tipa „button“ predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 15-25, a za suradnika 20-30 minuta ● Za postupak postavljanja perkutane endoskopske jejunostome predlaže se novi opis: ' Perkutana endoskopska jejunostoma (PEJ). Uključuje zahvat kao PEG i uvedbu jejunalne sonde. Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt izvođenja PEJ te je potrebno dodati vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji.’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 15-25, a za suradnika 20-30 minuta ● Za postupka implantacije stenta u jednjak predlaže se novi opis: 'Implantacija stenta u jednjak. Uključuje ugradnju metalnog samoširećeg stenta ili plastičnog stenta. Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt implantacije. Treba dodati vrijeme za EGD u anesteziji ili analgosedaciji te eventualno dilataciju.’; također su predloženi novi vremenski normativi za izvršitelja: 15-20, dok za suradnika nisu mijenjani. ● Za postupak Ablacije jednjaka opis je promijenjen te novi prijedlog glasi: ' Ablacija jednjaka. Radiofrekventna metoda ili koagulacija argon-plazmom (APC) Halo-sistemom, APC-aparatom. Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt ablacije. Treba dodati vrijeme za EGD u anesteziji.’ ● Postupak Endoskopske mukozne resekcije je modificiran te novi prijedlog glasi: ' Endoskopska mukozna resekcija (EMR) bez reseciranja lezija probavne cijevi klasičnim omčama za polipektomiju. Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt resekcije jednog polipa. Treba dodati vrijeme za osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih.’; predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 10-35, a za suradnika 15-40 minuta; također je predložena modifikacija indikacija te novi prijedlog glasi: ' Neoplazije probavne cijevi, bez znakova submukozne invazije’ ● Postupak Endoskopske submukozne disekcije je modificiran pa novi prijedlog glasi: ' Endoskopska submukozna disekcija (ESD). Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt disekcije. Treba dodati vrijeme osnovni endoskopski pregled u anesteziji ili analgosedaciji.’; predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 45-300, a za suradnika 55-320 minuta; također je predložena modifikacija indikacija te novi prijedlog glasi: 'kolorektalna neoplazma > 2 cm, sa ili bez znakova površinske submukozne invazije’ ● Postupak dilatacije malignih stenoza kolona je modificiran te novi prijedlog glasi: ' Dilatacija benignih i malignih stenoza kolona TTS-balon-dilatatorima (ako su niske moguća je dilatacija Savaryevim dilatatorima). Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt dilatacije. Dodati vrijeme za osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih.’ ● Postupak implantacije samoširećeg stenta u kolon je promijenjen te novi prijedlog glasi: ‘Implantacija samoširećeg metalnog stenta u kolon. Vremenski normativ se odnosi samo na prosječan akt postavljanja stenta. Dodati vrijeme za osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih te dilataciju malignog suženja balonom i/ili Savaryevim dilatatorima ako je potrebno.' ● Postupak EUZ-om vođenih drenaža je modificiran te novi prijedlog glasi: ' Endoskopskim ultrazvukom vođena drenaža kolekcija gušterače (cistogastrostoma).’; predložen je novi kadrovski normativ što se tiče suradnika te glasi: prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; anesteziološki tehničar; predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 45-90, a za suradnika 50-100 minuta. ● Kod postupka Endoskopskim ultrazvukom vođene neurolize celijačnog pleksusa, predloženi su novi vremenski normativi, za izvršitelja 45-90, a za suradnika 50-100 minuta. ● Za postupak Vanjska drenaža intraabdominalnih apscesa i tekućih kolekcija pod ultrazvučnom kontrolom predložen je novi vremenski normativ za izvršitelja i to 30-40 minuta. ● Za postupka fekalne mikrobijane transplantacije promijenjen je opis te novi prijedlog glasi: 'Fekalna mikrobijalna transplatacija; potrebno dodati vrijeme za osnovni endoskopski pregled u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih’; također su predloženi novi vremenski normativi, za izvršitelja 20-30 te za suradnika 30-40 minuta. ● Kod postupka postavljanja nazojejunalne sonde endoskopskim putem promijenjen je opis te novi prijedlog glasi: ‘Postavljanje nazojejunalne sonde endoskopskim putem, potrebno je dodati vrijeme za EGD u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih’. ● Kod postupka postavljanja intragastričnog balona promijenjen je opis te novi prijedlog glasi: ' Postavljanje intragastričnog balona; potrebno je dodati vrijeme za EGD u anesteziji, analgosedaciji ili bez njih’ ● Kod postupka peroralne endoskopske miotomije predlažemo promijeniti opis na način da glasi: 'Peroralna endoskopska miotomija (POEM); potrebno je dodati vrijeme za EGD u anesteziji' 5. U dijelu sa dijagnostičkim te dijelu sa terapijskim mjerama i postupcima predloženo je dodati značajne nove metode u Gastroenterologiji koje su nedostajale: ● Ultrazvučna kvantifikacija steatoze jetre. Obuhvaća različite metode ovisno o proizvođaču (npr. atenuacijska analiza (ATI, ATT, AC, Att.PLUS, TAI, UGAP); izračun koeficijenta povratnog rasipanja (UDFF), brzina ultrazvuka (SSE, SSp.PLUS), ASQ, itd.).; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 10-25 minuta te kao suradnik medicinska sestra u trajanju 20-25 minuta, uz napomenu da bi normativ za izvršitelja bio 10-15 min ako bi se pretraga radila nastavno na UZV abdomena, a 20-25 min bi se radila ciljano bez prethodnog UZV abdomena; pretraga se izvodi poradi utvrđivanja postojanja i stupnja steatoze jetre, uključujući dinamiku nalaza u odnosu na primijenjene dijetetsko-terapijske mjere; ● Kontrastni ultrazvuk jetre ili drugog organa; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 10-25 minuta te kao suradnik medicinska sestra u trajanju 20-25 minuta, uz napomenu da bi normativ za izvršitelja bio 10-15 min ako radi nastavno na UZV abdomena, a 20-25 min ako se radi ciljano bez prethodnog UZV abdomena; pretraga se izvodi radi evaluacije žarišnih promjena jetre, slezene ili drugog organa; utvrđivanje protočnosti krvnih žila jetre, slezene ili drugog organa te praćenje odgovora na terapiju tumora jetre ili drugog organa ● Intestinalni UZV (IUS) +/- SICUS, CEUS (peroralnim ili intravenskim kontrastom pojačan ultrazvuk); pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 25-35 minuta te kao suradnik medicinska sestra u trajanju 30-45 minuta; pretraga se izvodi u pacijenata sa IBD-om (kod dijagnostike IBD-a, detekcije komplikacija, monitoriranja aktivnosti bolesti i evaluaciji ekstenzije bolesti, postavljanju dijagnoze i procjeni ekstraintestinalnih komplikacija, evaluaciji IBD-a kod trudnoca) i bez IBD-a (npr. kod apendicitisa, divertikuloze i divertikulitisa, opstrukcije crijeva i dr.) ● Endorektalni ultrazvuk (ERUS) - (Mogu se koristiti ili krute slijepe rektalne sonde ili fleksibilni ehoendoskopi); pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 10-25 minuta te kao suradnik medicinska sestra u trajanju 15-30 minuta; pretraga se izvodi radi evaluacije lokalnog statusa i lokoregionalnog "staginga" sluzničnih tumora rektuma; evaluacija submukoznih tvorbi; evaluacija perianalnih bolesti; evaluacija drugih, ekstraluminalnih lezija dostupnih vizualizaciji ● Endoanalni ultrazvuk / Perinealni ultrazvuk (PNUS) – korištenjem visokofrekventne linearne sonde (+/- CEUS, Doppler, elastografija); pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 10-25 minuta te kao suradnik medicinska sestra u trajanju 15-30 minuta; indikaciju su sljedeće: radi evaluacije analne i perianalne boli, lezija cijele perianalne regije i druge perianalne tegobe; evaluacije perianalnih fistula i apscesa; Analni i rektalni tumori; evaluacija pacijenata sa fekalnom inkontinencijom; Druge indikacije u ginekologiji i urologiji ● Transjugularna biopsija jetre. Zahvat pod dijaskopskom kontrolom. Uključuje punkciju jugularne vene, kateterizaciju jetrene vene s postavljanjem uvodnice i biopsiju jetre savitljivom iglom kroz uvodnicu; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije ili specijalist radiologije u trajanju 45-60 minuta te kao suradnik prvostupnik sestrinstva, medicinska sestrate inžinjer radiologije u trajanju 60-90 minuta; pretraga se izvodi radi dijagnostičke evaluacije akutne i kronične bolesti jetre, u bolesnika u kojih je indicirana biopsija, ali se ne može napraviti perkutanim pristupom zbog ascitesa, koagulopatije te ukoliko je potrebno istovremeno mjerenje gradijenta tlaka jetrenih vena u svrhu procjene uzroka i stupnja portalne hipertenzije ● Mjerenje gradijenta tlaka jetrenih vena. Zahvat pod dijaskopskom kontrolom. Uključuje punkciju jugularne vene, kateterizaciju jetrene vene s uvođenjem posebnog katetera s balonom na vrhu te mjerenje slobodnog i zabrtvljenog tlaka u jetrenoj veni i tlaka u donjoj šupljoj veni; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije ili specijalist radiologije u trajanju 45-60 minuta (15 - 20 min, ukoliko se izvodi nastavno na transjugularnu biopsiju jetre) te kao suradnici prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra i inženjer radiologije u trajanju 60-110 minuta; pretraga se izvodi u bolesnika s kroničnom bolesti jetre kod kojih nije moguće drukčije utvrditi postojanje, stupanj i uzrok portalne hipertenzije; kod bolesnika s krvarenjem iz varikoziteta jednjaka ili želuca; radi procjene hemodinamskog odgovora na primjenjenu terapiju te nakon eliminacije etiološkog čimbenika u bolesnika koji su prethodno imali klinički značajnu portalnu hipertenziju; u procjeni stupnja portalne hipertenzije i stratifikacije rizika bolesnika s uznapredovalom kroničnom bolesti jetre kod kojih se planira resekcija jetre ili drugi kirurški zahvat ● Biopsija jetre pod kontrolom EUZ-a; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 30-45 minuta te kao suradnik prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, doktor medicine specijalist anesteziologije - reanimatologije i intenzivne medicine i anesteziološki tehničar u trajanju 30-45 minuta; pretraga se izvodi radi dijagnostičke evaluacije akutne i kronične bolesti jetre, u bolesnika u kojih je indicirana biopsija, ali se ne može napraviti perkutanim pristupom ● Mjerenje gradijenta portalnog tlaka pod kontrolom EUZ-a; pretragu izvodi doktor medicine - specijalist gastroenterologije u trajanju 30-45 Djelomično prihvaćen Usvojeni su prijedlozi koji se odnose na uvođenje pojedinih novih postupaka, izmjenu opisa postupaka, indikacija za postupke i vremenskih normatriva.Pojedine aktivnosti koje čine dio rutinskog rada na bolničkom odjelu (vizita, informiranje članova obitelji pacijenata i sl.) nisu uvršteni kao zasebni postupci.
73 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.20. NUKLEARNA MEDICINA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.20. NUKLEARNA MEDICINA, za niže navedene postupke, u skupinu SURADNICI (koji sudjeluju u provođenju radioterapijskih postupaka uporabom radiofarmaceutskog pripravka u nuklearnoj medicini) uvrsiti „magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike“ . Također, za niže navedene postupke predlažemo i izmjenu/dopunu broja optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu: POSTUPAK: „Test akumulacije radiojoda u štitnjači“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 POSTUPAK: „Radioimunoterapija (sistemska i lokalna) i radioreceptorska terapija“: - SURADNICI: medicinska sestra, prvostupnik sestrinstva, magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike POSTUPAK: „Terapija dozom 20 mCi I-131“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar inženjer kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 POSTUPAK: „Terapija dozom 100 mCi I-131“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar inženjer kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 POSTUPAK: „Terapija radiofarmakom I-131-MIBG“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, medicinska sestra, prvostupnik sestrinstva, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike POSTUPAK: „Palijativno liječenje boli radionuklidima“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, medicinska sestra, prvostupnik sestrinstva, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike POSTUPAK: „Primjena terapijske doze joda 131“: - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, medicinska sestra, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnik sestrinstva, magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 OBRAZLOŽENJE: Prema Pravilniku o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18, 8/22), čl. 27, st. 3, donesenog na temelju Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) u planiranju radioterapijskog postupka uporabom radiofarmaceutskog pripravka mora biti uključen magistar fizike, specijalist medicinske fizike. Broj provedenih postupaka koji uključuje primjenu I-131 u mjesec dana po timu je podcjenjen, stoga predlažemo izmjenu/povećanje broja provedenih postupaka. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
74 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo na svim mjestima u Nacrtu Plana i programa, gdje se navodi magistar fizike kao izvršitelj/nositelj tima ili suradnik, uz ovaj naziv navesti zvjezdicu * te u fusnoti navesti „*Magistar fizike, uključivo i magistar edukacije fizike i magistar edukacije fizike i informatike“. Obrazloženje: Stručnjaci s ovim akademskim nazivima već su zaposleni u različitim hrvatskim zdravstvenim ustanovama te obavljaju poslove medicinskog fizičara u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji, nuklearnoj medicini i zaštiti od zračenja. Stoga smatramo da ih u ovom Nacrtu Plana i programa treba i navesti. S poštovanjem, Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dopl.inž.fiz., predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
75 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u novom poglavlju MEDICINSKA FIZIKA u grupi postupaka „Osiguranje kvalitete“ definirati postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete detektora ionizirajućeg zračenja te grupu postupaka „Umjetna inteligencija“ koja se odnosi na primjenu umjetne inteligencije u medicinskoj fizici : GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i izvanredno ispitivanje detektora ionizirajućeg zračenja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Usporedno umjeravanje detektora ionizirajućeg zračenja (eng. cross-calibration)“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-180 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Umjetna inteligencija“ POSTUPAK: „Primjena alata umjetne inteligencije (engl. Artificial intelligence - AI) u medicinskoj fizici“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 2400-9600 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 2400-4800 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 3 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 3 - Nadgradnja u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 10 OBRAZLOŽENJE: Ispitivanje i umjeravanje detektora ionizirajućeg zračenja koji se koriste u svrhu dozimetrije i osiguranja kvalitete u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini, obveza je koja proizlazi iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22), kojom se pridonosi sigurnoj i učinkovitoj primjeni ionizirajućeg zračenja u dijagnostičkim, intervencijskim i radioterapijskim postupcima primjenom izvora ionizirajućeg zračenja. Primjena alata umjetne inteligencije sve je više prisutna u različitim specijalnostima medicine, zasad najćešće u medicinskoj fizici, nuklearnoj medicini, dijagnostičkoj i intervencijsko radiologiji i radioterapiji. Od nedavna se ograničeno koristi i u nekim zdravstvenim ustanovama u RH. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini dio već postojećeg tima; dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
76 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u novom poglavlju MEDICINSKA FIZIKA definirati slijedeće grupe postupaka: - „Događaj koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“, -„Trudnica koja je podvrgnuta dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku koji se provodi uporabom ionizirajućeg zračenja“ -„ Optimizacija provedbe dijagnostičkog, intervencijskog ili radioterapijskog postupka koji se provodi uporabom izvora ionizirajućeg ili neionizirajućeg zračenja te ultrazvuka“ Predložene grupe postupaka obuhvatile bi postupke optimizacije u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini te postupke koji su vezani uz neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje. Naglašavamo da se postupci optimizacije već više godina provode u svim, javnim i privatnim ustanovama u kojima postoji primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini, prema Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i međunarodnim preporukama i smjernicama. U nastavku za predložene grupe postupaka, predlažemo slijedeće postupke: GRUPA POSTUPAKA: „Događaj koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“ POSTUPAK: „Procjena doze pacijenta (ozračenja) u slučaju događaja koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Trudnica koja je podvrgnuta dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku koji se provodi uporabom ionizirajućeg zračenja“ POSTUPAK: „Procjena fetalne doze u slučaju kada je dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku podvrgnuta trudna pacijentica“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-120 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Optimizacija provedbe dijagnostičkog, intervencijskog ili radioterapijskog postupka koji se provodi uporabom izvora ionizirajućeg ili neionizirajućeg zračenja te ultrazvuka“ POSTUPAK: „Izrada tipičnih vrijednosti i usporedba s dijagnostičkim referentnim razinama po modalitetu i postupku“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, doktor medicine, specijalist kliničke radiologije, doktor medicine, specijalist nuklearne medicine - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-120 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Optimizacija provedbe dijagnostičkog, intervencijskog ili radioterapijskog postupka koji se provodi uporabom izvora ionizirajućeg ili neionizirajućeg zračenja te ultrazvuka“ POSTUPAK: „Mjerenja i/ili ocjena kvalitete slike po modalitetu i postupku“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-2400 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Optimizacija provedbe dijagnostičkog, intervencijskog ili radioterapijskog postupka koji se provodi uporabom izvora ionizirajućeg ili neionizirajućeg zračenja te ultrazvuka“ POSTUPAK: „Poduzimanje korektivnih mjera u cilju optimizacije protokola dijagnostičkog, intervencijskog ili radioterapijskog postupka“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 OBRAZLOŽENJE: Procjena doze pacijenta (ozračenja) u slučaju događaja koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje te procjena fetalne doze u slučaju kada je dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku podvrgnuta trudna pacijentica, obveza je koja proizlazi iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22). Obveza optimizacije provedbe dijagnostičkog i intervencijskog postupka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja također proizlazi iz Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22). S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini do već postojećeg tima; dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
77 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u novom poglavlju MEDICINSKA FIZIKA definirati grupe postupaka „Osiguranje kvalitete“ koja bi obuhvatila sve postupke osiguranja kvalitete i optimizacije u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini. Naglašavamo da se postupci Osiguranja kvalitete već više godina provode u svim, javnim i privatnim ustanovama u kojima postoji primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini, prema Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i međunarodnim preporukama i smjernicama. U nastavku predlažemo u grupu postupaka „Osiguranje kvalitete“ uvesti slijedeće postupke za područje osiguranja kvalitete u NUKLEARNOJ MEDICINI te uvesti dvije dodatne grupe postupaka: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ i „Radioaktivni otpad“: GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Interna dozimetrija i izračun terapijske aktivnosti“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: doktor medicine, specijalist nuklearne medicine, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, medicinska sestra - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-10 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Procjena efektivne doze koju članovi obitelji i ostali stanovnici mogu primiti od pacijenta kojemu je primjenjena/provedena radionuklidna terapija“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: doktor medicine, specijalist nuklearne medicine, medicinska sestra - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-10 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Provjera brzine doze u prostoriji u kojoj je boravio pacijent na radionuklidnoj terapiji, nakon njegova/njezina otpuštanja.“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, medicinska sestra, pomoćno osoblje - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 5-10 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Provjera brzine doze posteljine i otpadnih sadržaja zbog potencijalne kontaminacije radionuklidom“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, pomoćno osoblje, medicinska sestra, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 40 GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Uklanjanje kontaminacije radionuklidom“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, pomoćno osoblje, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 20-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-45 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 2 GRUPA POSTUPAKA: „Terapijski i dijagnostički postupci u nuklearnoj medicini“ POSTUPAK: „Kalibracijski postupci za SUV kvantifikaciju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - U skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Radioaktivni otpad“ POSTUPAK: „Procjena koncentracije aktivnosti radionuklida u ispustu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, pomoćno osoblje, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i godišnje ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 1260-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Priprema gama kamere (SPECT) za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 420-840 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-420 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Polugodišnje ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 360-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/5 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje gama kamere (SPECT)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i godišnje ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 1260-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Priprema SPECT/CT uređaja za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 420-840 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-420 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Polugodišnje ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 360-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/5 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje SPECT/CT uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i godišnje ispitivanje PET uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 1260-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Priprema PET uređaja za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 420-840 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje PET uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje PET uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-420 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje PET uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i godišnje ispitivanje PET/CT uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 1260-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Priprema PET/CT uređaja za kliničku uporabu“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 420-840 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje PET/CT uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje PET/CT uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-420 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje PET/CT uređaja“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-4200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno i godišnje ispitivanje uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti)“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 2880-4320 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti)“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti)“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, magistar kemije, magistar kemijskog inženjerstva, magistar primijenjene kemije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 120-2880 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti)“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 100-4320 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Priprema za kliničku uporabu uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti), uređaja za mjerenje nakupljanja radionuklida u štitnjači, spektrometrijskog uređaja za mjerenje aktivnosti“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 420-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje uređaja za mjerenje nakupljanja radionuklida u štitnjači, uređaja za spektometrijsku analizu uzoraka“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje uređaja za mjerenje nakupljanja radionuklida u štitnjači, uređaja za spektometrijsku analizu uzoraka“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-120 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 3/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje i izvanredno ispitivanje intraoperacijske gama sonde“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-240 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Godišnje ispitivanje zatvorenog radioaktivnog izvora“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-20 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Osiguranje kvalitete“ POSTUPAK: „Izrada izvješća po provedenom prihvatnom, godišnjem ili izvanrednom ispitivanju gama kamere (SPECT), SPECT/CT, PET, PET/CT, uređaja za mjerenje aktivnosti (kalibrator aktivnosti), uređaja za mjerenje nakupljanja radionuklida u štitnjači, uređaja za spektometrijsku analizu uzoraka i intraoperacijske gama sonde, zatvorenog radioaktivnog izvora“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike,specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-180 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 OBRAZLOŽENJE: Provođenjem provjera kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja i uređaja koji u radu koriste ionizirajuće zračenje te optimizacijom dijagnostičkih i terapijskih postupaka osigurava se kvalitetna, sigurna i odgovorna uporaba ionizirajućeg zračenja u nuklearnoj medicini. Magistar fizike/specijalist medicinske fizike sudjeluje u izvođenju i planiranju radioterapijskih postupka uporabom radioaktivnih izvora. Važna djelatnost medicinskog fizičara u nuklearnoj medicini jest i provođenje postupaka zaštite od zračenja pacijenata, osoblja i stanovništva. Želimo naglasiti da su postupci osiguranja i kontrole kvalitete te optimizacije postupaka u nuklearnoj medicini standard u hrvatskim zdravstvenim ustanovama te se provode za navedene uređaje i sustave koji se koristi u nuklearnoj medicini. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini dio već postojećeg medicinskog tima; dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
78 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u niže navedena poglavlja Nacrta Plana i programa dodati nove grupe postupaka i postupke koji su vezani uz nenamjerno i neželjeno medicinsko ozračenje: 2.2.3. DENTALNA MEDICINA 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA 2.2.11.2. GASTROENTEROLOGIJA 2.2.11.4. KARDIOLOGIJA 2.2.11.8. PULMOLOGIJA 2.2.12.1. OPĆA KIRURGIJA 2.2.12.2. ABDOMINALNA KIRURGIJA 2.2.12.3. KARDIOTORAKALNA KIRURGIJA 2.2.12.4. PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA KIRURGIJA 2.2.12.5. VASKULARNA KIRURGIJA 2.2.16. KLINIČKA RADIOLOGIJA 2.2.17. MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA 2.2.18. NEUROKIRURGIJA 2.2.20. NUKLEARNA MEDICINA 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA 2.2.23. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA 2.2.31. UROLOGIJA GRUPA POSTUPAKA: „Događaj koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“ POSTUPAK: „Informiranje pacijenta u slučaju događaja koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi - SURADNICI: magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) i Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Događaj koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“ POSTUPAK: „Izrada izvješća o klinički značajnom događaju koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 GRUPA POSTUPAKA: „Trudnica koja je podvrgnuta dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku koji se provodi uporabom ionizirajućeg zračenja“ POSTUPAK: „Informiranje trudne pacijentice koja je podvrgnuta dijagnostičkom, intervencijskom ili radioterapijskom postupku“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi - SURADNICI: magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) i Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08); međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 OBRAZLOŽENJE: Izrada izvješća o klinički značajnom događaju koji uključuje ili bi mogao uključivati neželjeno ili nenamjerno medicinsko ozračenje obveza je koja proizlazi iz Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18, 8/22) donesenog na temelju Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22). Informiranje je regulirano Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08), a u slučaju trudnica i preporučeno međunarodnim preporukama (primjerice ICRP 84). S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u novom poglavlju MEDICINSKA FIZIKA definirati grupu postupaka „Osiguranje kvalitete“ koja bi obuhvatila sve postupke osiguranja kvalitete i optimizacije u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini. Naglašavamo da se postupci Osiguranja kvalitete već više godina provode u svim, javnim i privatnim ustanovama u kojima postoji primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini, prema Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i međunarodnim preporukama i smjernicama. U nastavku predlažemo u grupu postupaka „Osiguranje kvalitete“ uvesti slijedeće postupke za područje osiguranja kvalitete u DIJAGNOSTIČKOJ I INTERVENCIJSKOJ RADIOLOGIJI: POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje rendgenskog uređaja za snimanje“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 6 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za snimanje“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za snimanje“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 90-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 90-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje rendgenskog uređaja za mamografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 6 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za mamografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za mamografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 90-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 90-300 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za dijaskopiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za dijaskopiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 5 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 90-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 90-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje rendgenskog uređaja za denzitometriju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za denzitometriju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za denzitometriju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 20-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za pojedinačno snimanje zuba“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za panoramnsko snimanje čeljusti“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za kefalometriju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje dentalnog CBCT rendgenskog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 6 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za dentalnog CBCT rendgenskog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za dentalnog CBCT rendgenskog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje negatoskopa“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 20-40 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-40 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje dijagnostičkog monitora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 5 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje tamne komore i sustava za razvijanje filmova“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-15 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-15 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 22 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje tamne komore i sustava za razvijanje filmova“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje tamne komore i sustava za razvijanje filmova“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 40-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 40-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje uređaja za magnetsku rezonanciju (MR)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 2 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 2 - Međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje uređaja za magnetsku rezonanciju (MR)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-240 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 2 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 2 - Međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje uređaja za magnetsku rezonanciju (MR)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 180-2400 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 2 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 2 - Međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje ultrazvučnog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 2 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 2 - Međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje ultrazvučnog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 90-120 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 90-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 2 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 2 - Međunarodne preporuke - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Prihvatno, godišnje ili izvanredno ispitivanje zaštitnih sredstava“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-45 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Izrada izvješća po provedenom prihvatnom, godišnjem ili izvanrednom ispitivanju rendgenskog uređaja, negatoskopa, dijagnostičkog monitora ili zaštitnih sredstava“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 5 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: - - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: - - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 POSTUPAK: „Priprema za kliničku uporabu rendgenskog uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: Doktor medicine odgovarajuće specijalnosti, ovisno u kojem području medicine se izvor ionizirajućeg zračenja koristi, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 120-960 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 120-960 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/10 OBRAZLOŽENJE: Provođenjem provjere kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja i prateće opreme te optimizacijom dijagnostičkih i intervencijskih postupaka koji se provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja osigurava se najmanje moguće ozračenje pacijenta uz zadržavanje potrebne kvalitete dijagnostičke informacije. Optimizacija dijagnostičkih i intervencijskih postupaka podrazumijeva suradnju svih struka, odnosno doktora medicine odgovarajuće specijalnosti, magistara fizike/specijalista medicinske fizike i radioloških tehnologa. Osim dijagnostičkih, intervencijskih i terapijskih postupaka koji se provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, nužno je optimizirati i postupke koji se provode izvorima neionizirajućeg zračenja te ultrazvukom. Želimo naglasiti da su postupci osiguranja i kontrole kvalitete te optimizacije dijagnostičkih i intervencijskih postupaka standard u hrvatskim zdravstvenim ustanovama te se provode za navedene uređaje i sustave koji se koristi u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz. predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini već dio postojećeg medicinskog tima; dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
80 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo u novom poglavlju MEDICINSKA FIZIKA definirati grupu postupaka „Osiguranje kvalitete“ koja bi obuhvatila sve postupke osiguranja kvalitete i optimizacije u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini. Naglašavamo da se postupci Osiguranja kvalitete već više godina provode u svim, javnim i privatnim ustanovama u kojima postoji primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji i nuklearnoj medicini, prema Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i međunarodnim preporukama i smjernicama. U nastavku predlažemo u grupu postupaka „Osiguranje kvalitete“ uvesti slijedeće postupke za područje osiguranja kvalitete u RADIOTERAPIJI: POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20-25 POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4-5 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 180-320 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 180-320 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 480-600 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 480-600 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: ¼ POSTUPAK: „Godišnje, prihvatno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 960-1440 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 960-1440 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Priprema linearnog akceleratora za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 6500-8000 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 6500-8000 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje linearnog akceleratora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-2400 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-2400 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Provjera sustava za izračun i optimizaciju raspodjele doze (engl. treatment planning system) u radioterapiji“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 300-480 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje CT simulatora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 20-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20-25 POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje CT simulatora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 25-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 25-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4-5 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje CT simulatora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-120 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-120 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Godišnje, prihvatno ispitivanje CT simulatora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 300-480 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Priprema CT simulatora za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 2400-3000 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 2400-3000 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje CT simulatora“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 360-600 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 360-600 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje uređaja za brahiterapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 20-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20-25 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje uređaja za brahiterapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 180-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 180-300 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Godišnje, prihvatno ispitivanje uređaja za brahiterapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 960-1020 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 960-1020 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Kalibracija radioaktivnog izvora za brahiterapiju nakon njegove izmjene“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 80-240 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 80-240 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Priprema uređaja za brahiterapiju za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 4800-6500 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 4800-6500 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje uređaja za brahiterapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 600-1200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 600-1200 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-37 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-37 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20 POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-45 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 45-60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 45-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-75 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-75 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: ¼ POSTUPAK: „Godišnje,prihvatno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 240-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 240-480 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Priprema rendgenskog uređaja za terapiju za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 480-1200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 480-1200 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje rendgenskog uređaja za terapiju“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 240-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 240-480 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20-25 POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 180-240 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 180-240 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-360 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 300-360 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: ¼ POSTUPAK: „Polugodišnje ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 480-960 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 480-960 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/6 POSTUPAK: „Godišnje ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 960 - 1440 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 960 - 1440 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Priprema Gamma-knife uređaja za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 1920 - 2880 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 1920 - 2880 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje Gamma-knife uređaja“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-1200 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-1200 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Propisano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Dnevno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirugiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30 - 60 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30 - 60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 20-25 POSTUPAK: „Tjedno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirugiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 45-75 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 45-75 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 4 POSTUPAK: „Mjesečno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirugiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 180-240 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 180-240 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1 POSTUPAK: „Tromjesečno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirugiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 300-480 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 300-480 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: ¼ POSTUPAK: „Godišnje, prihvatno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirugiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 960 - 1440 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 960 - 1440 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 1/12 POSTUPAK: „Priprema stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirurgiju (eng. CyberKnife) za kliničku uporabu“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 6500 - 15000 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 6500 - 15000 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - POSTUPAK: „Izvanredno ispitivanje stereotaksijskog linearnog akceleratora ili robotiziranog sustava za radiokirurgiju (eng. CyberKnife)“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: - IZVRŠITELJ: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike - SURADNICI: magistar fizike/magistar fizike, specijalist medicinske fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 60-2400 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 60-2400 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Prema međunarodnim preporukama (izvješća radnih skupina AAPM-a TG 135 i 142) - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: - OBRAZLOŽENJE: Provođenjem kontrole kvalitete rendgenskih uređaja i akceleratora za terapiju u medicini, kao i pratećih sustava za osiguravanje terapijskog ishoda, omogućuje se sigurna i točna isporuka planirane radioterapijske doze zračenja bolesniku. Navedene tablice u našem prijedlogu proizlaze iz Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 53/18 i NN 6/2022. U navedenim pravilnicima (uz rokove ispitivanja uređaja koje smo naveli u prijedlogu Nacrta plana i programa mjera ZZ) sadržani su i parametri koji se ispituju, minimalni zahtjevi na parametre kao i granice dopuštenih odstupanja. Želimo naglasiti da su postupci osiguranja i kontrole kvalitete standard u hrvatskoj radioterapiji te se provode za svaki navedeni uređaj i sustav koji se koristi u radioterapiji. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini dio već postojećeg medicinskog tima; dokument ne služi razdvajaju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
81 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“ dodati slijedeći POSTUPAK: „NAMJEŠTAJ RADIOKIRURŠKOG BOLESNIKA“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist neurokirurgije - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije/magistar radiološke tehnologije, magistar fizike, specijalist medicinske fizike/ magistar fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-20 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 10-20 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - dijagnoze C71, C79.3, D18.0, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2, - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 35 OBRAZLOŽENJE: Namještaj radiokirurškog bolesnika u položaj za provedbu Gamma-knife radiokirurškog postupka postupak je kojim specijalist neurokirurgije u suradnji s prvostupnikom radiološke tehnologije/magistrom radiološke tehnologije, magistrom fizike/specijalistom medicinske fizike namješta bolesnika na Gamma-knife uređaj te temeljem CBCT oslikavanja provjerava i korigira položaj bolesnika. Tim postupkom osigurava se točnost i kvaliteta radiokirurškog postupka, što je još jedan važan element u pripremi Gamma-knife radiokirurškog postupka, a kojim se osigurava sigurna i efikasna primjena ionizirajućeg zračenja u Gamma-knife radiokirurgiji. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard Gamma-knife radiokirurgiji. Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
82 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“ dodati slijedeći POSTUPAK: „TIMSKA REEVALUACIJA RADIOKIRURŠKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist neurokirurgije - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-40 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-40 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - dijagnoze C71, C79.3, D18.0, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2, - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 35 OBRAZLOŽENJE: Timska reevaluacija radiokirurškog plana postupak je kojim specijalist neurokirurgije u suradnji s magistrom fizike/specijalistom medicinske fizike provjera je li izrađeni radiokirurški plan optimalan i zadovoljava li zadane dozimetrijske zahtjeve za konkretnog bolesnika, nakon eventualnih izmjena izrađenog radiokirurškog plana. Tim postupkom ocjenjuje se kvaliteta radiokirurškog plana, što je još jedan važan element u pripremi Gamma-knife radiokirurškog postupka, a kojim se osigurava sigurna i efikasna primjena ionizirajućeg zračenja u Gamma-knife radiokirurgiji. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard Gamma-knife radiokirurgiji. Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
83 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“ dodati slijedeći POSTUPAK: „NEZAVISNA PROVJERA RADIOKIRURŠKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: doktor medicine, specijalist neurokirurgije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-40 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-40 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - dijagnoze C71, C79.3, D18.0, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2, - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 35 OBRAZLOŽENJE: Nezavisna provjera radiokirurškog plana je zaseban postupak nakon izrade radiokirurškog plana. Taj postupak podrazumijeva nezavisnu provjeru izračuna i optimizacije raspodjele absorbirane doze u bolesniku, uključivši dozimetrijske i geometrije parametre izrađenog plana. Obavlja ga magistar magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike u suradnji. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard Gamma-knife radiokirurgiji te se danas provodi za svaki izrađeni radiokirurški plan. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
84 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“ dodati slijedeći POSTUPAK: „IZRADA RADIOKIRURŠKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist neurokirurgije - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-90 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 30-90 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - dijagnoze C71, C79.3, D18.0, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2, - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 35 OBRAZLOŽENJE: Izrada radiokirurškog plana je zaseban postupak nakon MRI oslikavanja bolesnika u stereotaksijskim uvjetima i delineacije ciljnog volumena i organa od rizika u mozgu bolesnika, a prije početka Gamma-knife radiokirurškog postupka. Taj postupak podrazumijeva izračun i optimizaciju raspodjele absorbirane doze u mozgu bolesnika, a provodi se uporabom složenih računalnih fizikalno-matematičkih algoritama za svakog bolesnika. Obavlja ga specijalist neurokirurgije u suradnji s magistrom fizike, specijalistom medicinske fizike/magistrom fizike. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
85 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“, postupak: „Gamma-Knife-radiokirurgija“ izmjeniti PROCJENU BROJA POSTUPAKA : - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 2 OBRAZLOŽENJE: U Nacrtu Plana i programa navedena je PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 1 ( 1-100 postupaka) godišnje, što ne odgovara realnom broju provedenih postupaka, koji je na godišnjoj razini veći od 400. Stoga predlažemo PROCJENU BROJA POSTUPAKA: 2 (100-1000 postupaka). S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
86 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.18. NEUROKIRURGIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.18. NEUROKIRURGIJA, grupa „radiokirurgija“, postupak: „Gamma-Knife-radiokirurgija“ dodati MAGISTRA FIZIKE i MAGISTRA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE kao suradnike: - SURADNICI: doktor medicine, specijalist neurokirurgije; magistar fizike, specijalist medicinske fizike/MAGISTAR FIZIKE; medicinska sestra; prvostupnik radiološke tehnologije/MAGISTAR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE OBRAZLOŽENJE: U postupku Gamma-knife radiokirurgije sudjeluju i magistar fizike i magistar radiološke tehnologije. Ove dvije profesije usko surađuju s izvršteljem/nositeljem Gamma-knife radiokirurškog postupka, specijalistom neurokirurgije te ostalim suradnicima u postupku. Želimo naglasiti da ovakva multidisciplinarna suradnja predstavlja standard u provedbi radiokirurškog postupka. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Djelomično prihvaćen Magistri fizike su uvršteni u kategoriju suradnika, dok magistre radiološke tehnologije nije moguće uvrstiti s obzirom na odredbe Zakona o djelatnostima u zdravstvu.
87 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“ dodati slijedeći POSTUPAK: „STEREOTAKSIJSKA RADIOKIRURGIJA LINEARNIM AKCELERATOROM“: - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist onkologije i radioterapije; - SURADNICI: prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije, magistar fizike, specijalist medicinske fizike /magistar fizike - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 3 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 10-30 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 25-60 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - (Svakom) pojedinom bolesniku je prema stadiju bolesti, a uvažavajući opće stanje, dob i komorbiditete, indicirano određeno radiokirurško liječenje te je ono i apsolutno nužno. Učestalost je unaprijed definirana prema vrsti protokola liječenja kao i indikacije i broj ciklusa liječenja. Najčešće dijagnoze C20, C22, C23, C24, C25, C31, C34, C41, C49, C50, C61, C64, C70, C71, C74, C77.1, C77.2, C77.4, C77.5, C78.0, C78.2, C78.3, C78.6, C78.7, C79.3, C79.5, C79.7, C79.8, D18.0, D13.7, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2 - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 8 OBRAZLOŽENJE: Postupci stereotaksijske radiokirurgije linearnim akceleratorom provode se uspješno već više od 4 godine u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a predviđenom nabavkom linearnih akceleratora i za javne zdravstvene ustanove nabavit će se stereotaksijski linearni akceleratori te će se takvi postupci provoditi i u javnim zdravstvenim ustanovama. Stoga je i Nacrtom Plana i programa zdravstvene zaštite 2023.-2026. potrebno predvidjeti i tu vrstu postupaka unutar radioterapije. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
88 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“, postupak: „Timska reevaluacija radioterapijskog plana“ dodati MAGISTRA FIZIKE kao suradnika: - SURADNICI: doktor medicine, specijalist onkologije i radioterapije, MAGISTAR FIZIKE, SPECIJALIST MEDICINSKE FIZIKE /MAGISTAR FIZIKE OBRAZLOŽENJE: U postupku timske reevaluacije radioterapijskog plana neizostavno sudjeluje i magistar fizike, a ne samo specijalist onkologije i radioterapije. Reevaluacija radioterapijskog plana postupak je kojim specijalist onkologije i radioterapije u suradnji s magistrom fizike/specijalistom medicinske fizike provjera je li izrađeni radioterapijski plan optimalan i zadovoljava li zadane dozimetrijske zahtjeve za konkretnog bolesnika, nakon eventualnih izmjena izrađenog radioterapijskog plana. Tim postupkom ocjenjuje se kvaliteta radioterapijskog plana, što je još jedan važan element u pripremi radioterapijskog postupka, a kojim se osigurava sigurna i efikasna primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard u hrvatskoj radioterapiji te se u njemu uvijek sudjeluje magistar fizike. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
89 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“ dodati slijedeći POSTUPAK: „PREGLED I EVALUACIJA RADIOTERAPIJSKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist onkologije i radioterapije - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/ magistar fizike - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-37 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-37 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Kod većine bolesnika sa zloćudnom bolessti indicirano je provođenje radioterapije - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 14 OBRAZLOŽENJE: Pregled i evaluacija radioterapijskog plana postupak je kojim specijalist onkologije i radioterapije u suradnji s magistrom fizike/specijalistom medicinske fizike provjera je li izrađeni radioterapijski plan optimalan i zadovoljava li zadane dozimetrijske zahtjeve za konkretnog bolesnika. Tim postupkom ocjenjuje se kvaliteta radioterapijskog plana, što je još jedan važan element u pripremi radioterapijskog postupka, a kojim se osigurava sigurna i efikasna primjena ionizirajućeg zračenja u radioterapiji. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard u hrvatskoj radioterapiji te se provodi za svaki izrađeni radioterapijski plan. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
90 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“ dodati slijedeći POSTUPAK: „NEZAVISNA PROVJERA RADIOTERAPIJSKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike, - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 15-37 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 7-18 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Kod većine bolesnika sa zloćudnom bolesti indicirano je provođenje radioterapije - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 40 OBRAZLOŽENJE: Nezavisna provjera radioterapijskog plana je zaseban postupak nakon izrade radioterapijskog plana. Taj postupak podrazumijeva nezavisnu provjeru izračuna i optimizacije raspodjele absorbirane doze u bolesniku, uključivši dozimetrijske i geometrije parametre izrađenog plana. Obavlja ga magistar magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike. Želimo naglasiti da je ovaj postupak standard u hrvatskoj radioterapiji te se danas provodi za svaki izrađeni radioterapijski plan. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
91 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“ dodati slijedeći POSTUPAK: „DOZIMETRIJSKA PROVJERA RADIOTERAPIJSKOG PLANA“: -PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-45 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 20-30 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Kod većine bolesnika sa zloćudnom bolessti indicirano je provođenje radioterapije - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 30 OBRAZLOŽENJE: Dozimetrijska provjera radioterapijskog plana je zaseban postupak nakon izrade, provjere i evaulacije plana, a prije početka terapije. Taj postupak podrazumijeva dozimetrijsku provjeru isplanirane raspodjele absorbirane doze u bolesniku, a provodi se uporabom različitih dozimetrijskih/antropomorfnih fantoma i različitih dozimetrijskih uređaja i detektora. Ovu provjeru potrebno je, zbog kompleksnosti radioterapijskog plana, provoditi za sve planove izrađene za volumno moduliranu lučnu terapiju (engl. volume-modulated arch therapy - VMAT) i jakosno moduliranu radioterapiju (eng. intensity-modulated radiotherapy - IMRT). VMAT i IMRT terapije čine danas veliki dio radioterapijskih postupaka i one su već sada radioterapijski standard, a predviđenom skorašnjom nabavkom modernih linearnih akceleratora njihov udio u radioterapiji značajno će se povećati. Dozimetrijsku provjeru radioterapijskog plana obavlja magistar magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike u suradnji s prvostupnikom radiološke tehnologije, magistrom radiološke tehnologije. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
92 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Provođenje radioterapije“ dodati slijedeći POSTUPAK: „IZRADA RADIOTERAPIJSKOG PLANA“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike - SURADNICI: magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike, prvostupnik radiološke tehnologije, magistar radiološke tehnologije - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 30-300 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 15-37 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - Kod većine bolesnika sa zloćudnom bolessti indicirano je provođenje radioterapije - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 40 OBRAZLOŽENJE: Izrada radioterapijskog plana je zaseban postupak nakon CT-simulacije i delineacije ciljnog volumena i organa od rizika, a prije početka terapije. Taj postupak podrazumijeva izračun i optimizaciju raspodjele absorbirane doze u bolesniku, a provodi se uporabom složenih računalnih fizikalno-matematičkih algoritama. Obavlja ga magistar magistar fizike, specijalist medicinske fizike/magistar fizike u suradnji s prvostupnikom radiološke tehnologije, magistrom radiološke tehnologije. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
93 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Hospitalno provođenje terapije“, postupci: „HOSPITALNO PROVOĐENJE TERAPIJE“ i „CT-SIMULACIJA“, dodati MAGISTRA FIZIKE kao suradnika: - SURADNICI: prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; magistar fizike, specijalist medicinske fizike/MAGISTAR FIZIKE; magistar radiološke tehnologije OBRAZLOŽENJE: U hospitalnom provođenju terapije te u postupku CT-simulacije, sudjeluje i magistar fizike, a ne samo magistar fizike, specijalist medicinske fizike. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
94 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Poštovani, Predlažemo u poglavlju 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA, grupa „Postavljanje indikacije za terapijski postupak“ dodati slijedeći Postupak: „STEREOTAKSIJSKA RADIOKIRURGIJA LINEARNIM AKCELERATOROM“: - PROCJENA BROJA POSTUPAKA: 4 - IZVRŠITELJ: doktor medicine, specijalist onkologije i radioterapije; doktor medicine, specijalist internističke onkologije, doktor medicine, specijalist abdominalne kirurgije; doktor medicine, specijalist urologije; doktor medicine, specijalist neurokirurgije; doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije; doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije; doktor medicine, specijalist pulmologije - SURADNICI: prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju: 7-18 - OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku: 7-18 - SPECIFIKACIJA RAZINE NUŽNOSTI: 1 - OBRAZLOŽENJE RAZINE NUŽNOSTI: 1 - (Svakom) pojedinom bolesniku je prema stadiju bolesti, a uvažavajući opće stanje, dob i komorbiditete, indicirano određeno radiokirurško liječenje te je ono i apsolutno nužno. Učestalost je unaprijed definirana prema vrsti protokola liječenja kao i indikacije i broj ciklusa liječenja. Najčešće dijagnoze C20, C22, C23, C24, C25, C31, C34, C41, C49, C50, C61, C64, C70, C71, C74, C77.1, C77.2, C77.4, C77.5, C78.0, C78.2, C78.3, C78.6, C78.7, C79.3, C79.5, C79.7, C79.8, D18.0, D13.7, D32.0, D33.0, D33.3, D35.2, F42, G25.0, G50, I60, I61, I77.0, Q28.2 - BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA: 2 OBRAZLOŽENJE: Postupci stereotaksijske radiokirurgije linearnim akceleratorom provode se uspješno već više od 4 godine u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a predviđenom nabavkom linearnih akceleratora i za javne zdravstvene ustanove nabavit će se stereotaksijski linearni akceleratori te će se takvi postupci provoditi i u javnim zdravstvenim ustanovama. Stoga je i Nacrtom Plana i programa zdravstvene zaštite 2023.-2026. potrebno predvidjeti i tu vrstu postupaka unutar radioterapije. S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Prihvaćen Prihvaća se.
95 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Predlažemo da se u Nacrt plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. uvrsti i djelatnost MEDICINSKA FIZIKA. Napomena: Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku -HDMF (Croatian Medical Physics Association - CROMPA), kao strukovna udruga hrvatskih medicinskih fizičara, ovim putem nudi suradnju Ministarstvu zdravstva u izradi ovakvih i sličnih dokumenata s ciljem razvoja i unaprijeđenja zdravstvene zaštite u RH. Kontakt adresa HDMF: crompa.crompa@gmail.com, info@crompa.hr. Obrazloženje prijedloga: Medicinska fizika, kao grana fizike, je zdravstvena djelatnost koja se bavi primjenom fizikalnih načela, metoda i tehnika u medicinskim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. U hrvatskim zdravstvenim ustanovama trenutno radi više od 70 medicinskih fizičara u području radioterapije, nuklearne medicine, dijagnostičke i intervencijske radiologije te zaštite od zračenja, a njihov broj je u kontinuiranom porastu zbog povećanja opsega i složenosti poslova koje obavljaju te napretka tehnologije u medicini, zahtjevnijih i složenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, povećanja broja oboljelih od zloćudnih bolesti te povećanja broja radioloških dijagnostičkih i terapijskih uređaja. Stoga smatramo da je u Nacrt plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. potrebno uvrstiti sve skupove aktivnosti medicinskih fizičara u dijagnostici, terapiji i zaštiti od zračenja, uključivši i aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete u radioterapiji, dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji, nuklearnoj medicini i zaštiti od zračenja. Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku pozdravlja konačno navođenje specijalista medicinski fizike u radioterapijskim postupcima. Međutim, to je navođenje potrebno proširiti i na ostala područja u kojima specijalist medicinske fizike obavlja svoj posao (dijagnostička i intervencijska radiologija, nuklearna medicina, osiguranje i kontrola kvalitete). U veljači 2023. godine izrađen je standard zanimanja medicinski fizičar/medicinska fizičarka i uvršten u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime su određeni ključni poslovi i kompetencije za bavljenje profesijom medicinske fizike (poveznica: https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/455). Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (International Standard Classification of Occupations – ISCO) u rezoluciji ISCO-08 navodi medicinske fizičare pod 2. Professionals, 22 Health professionals, 226 Other health professionals i 2269 Health professionals not classified elsewhere (poveznica: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf . Slična klasifikacija može se naći i u registru Europske komisije ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, poveznica: https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2269). S poštovanjem Doc.dr.sc.Hrvoje Hršak, dipl.inž.fiz., predsjednik HDMF Nije prihvaćen Stručnjak za medicinsku fiziku čini dio već postojećeg medicinskog tima; dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
96 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Sekcija za kliničko inženjerstvo PRIJEDLOG U Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. 1) uvrstiti i opisati ulogu i značaj zdravstvenih tehnologija (Health Technology) i medicinskih proizvoda (Medical Device) te resurse za procjenu i upravljanje zdravstvenim tehnologijama (Health Technology Assessment, Health Technology Menagement) i optimalnu uporabu medicinskih proizvoda u ostvarivanju suvremenih mjera zdravstvene zaštite na svim razinama, i 2) navesti biomedicinske inženjere i medicinske fizičare kao zdravstvene radnike koji sudjeluju u provođenju programa mjera različitih djelatnosti i pojedinih im postupaka zdravstvene zaštite, u svim djelatnostima i postupcima gdje su trenutno izostavljeni. OBRAZLOŽENJE Biomedicinsko inženjerstvo je inženjerstvo u biologiji i medicini, a kao takvo je krovni pojam inženjerstva i u hrvatskoj biomedicini i zdravstvu. Kliničko inženjerstvo je pak biomedicinsko inženjerstvo u kliničkom okružju. Biomedicinsko inženjerstvo nije samo dio suvremene medicine, već suvremena medicina ponajviše i napreduje upravo temeljem i pomoću biomedicinskog inženjerstva, pričem je kliničko inženjerstvo u zdravstvenim ustanovama jedna od glavnih djelatnosti koja zahtijeva specijaliste biomedicinskog inženjerstva [Službeni list Europske unije (2015.)]. Biomedicinsko inženjerstvo je imanentno svakoj fazi životnog ciklusa zdravstvenih tehnologija, osobito medicinskih uređaja s mjernom funkcijom, primjerice anestezioloških, kirurških ili ultrazvučnih uređaja, elektrokardiografa, defibrilatora, dijalizatora, inkubatora, respiratora, infuzora, oslikavajućih sustava i mnogih drugih važnih (električkih) medicinskih uređaja. Bilo kakvo ozbiljnije razmatranje suvremene zdravstvene zaštite u kojoj zdravstvene tehnologije i medicinski proizvodi potpomognuti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama imaju tako ključnu ulogu naprosto nije moguća bez uključivanja biomedicinskih inženjera kao aktivnih dionika, pa je nevjerojatna činjenica da se u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. pojmovi tehnologija i inženjerstvo kontekstualno uopće ne spominju, medicinski proizvod tek jednom u netabličnom dijelu dokumentacije, a biomedicinski inženjeri u tek nekoliko od nekoliko desetaka djelatnosti odnosno grana tabličnog dijela dokumentacije na ukupno više od 700 stranica (sic!). U izravnoj svezi sa životima i zdravljem ljudi tako, primjerice, već postoji hrvatska regulativa o kvaliteti, sigurnosti i uporabi medicinskih uređaja povezanih s ionizirajućim zračenjem (koji u ukupnosti zdravstvenih tehnologija odosno medicinskih proizvoda u hrvatskom zdravstvu čine važan, ali manji postotni udio), a koje se obvezno provode i pomoću ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i kliničkih stručnjaka za medicinsku fiziku, na od proizvođača ili prodavatelja medicinskih uređaja neovisan način. Postoji također i regulativa o kvaliteti i sigurnosti vozila i prometa na cestama, koja se obvezno provodi i putem ovlaštenih stanica za tehnički pregled vozila i njihovih djelatnika, na od proizvođača ili prodavatelja motornih vozila neovisan način. Međutim, ne postoji analogno koncipirana regulativa o kvaliteti, sigurnosti i uvjetima uporabe ostalih važnih medicinskih proizvoda tijekom njihovog kliničkog životnog vijeka, osobito medicinskih proizvoda s mjernom funkcijom, a koja bi propisivala i obvezno angažiranje neovisnog stručnog tehničkog tijela i kliničkih stručnjaka kompetentnih za medicinske uređaje – biomedicinskih inženjera na svim razinama zdravstvene zaštite. Posljedično i toj činjenici broj se prijavljenih slučajeva ugrožavanja i narušavanja zdravlja i života bolesnika zbog vanjskih uzroka mjeri u hrvatskom zdravstvu u desecima tisuća neočekivanih i neželjenih događaja [Hrvatski zavod za javno zdravstvo (2021.)]., kao što je i brojnost radova o medicinskim greškama u spoju sa zdravstvenim tehnologijama ili medicinskim uređajima [PubMed, itd. (2023.)], koje su primjerice u SAD-u treći najčešći uzrok smrti, odmah nakon kardiovaskularnih i zloćudnih bolesti [British Medical Journal (2016.)]. Svezigledno,u Republici Hrvatskoj nikako da praktično zaživi ni službeni i sveobuhvatan sustav nomenklature medicinskih uređaja, popisivanja i održavanja medicinskih uređaja, sustavan ustroj upravljanja, osiguravanja i kontrole kvalitete medicinskih uređaja, procjene i upravljanja zdravstvenim tehnologijama kao niti pripadajuća programska podrška i dr. [Svjetski atlas medicinskih uređaja Svjetske zdravstvene organizacije (2022.)]. Posljedično tome u Hrvatskoj se točno ne zna niti broj, niti stanje, niti načini upravljanja i uporabe medicinskih uređaja u javnom i privatnom sektoru zdravstva, Osim radikalnog unaprjeđenja zakonskog mjeriteljstva u zdravstvu koje moraju slijediti sve zdravstvene ustanove, zakonski valja propisati kako bolnice i neovisni ovlašteni stručni tehnički servisi moraju zapošljavati biomedicinske inženjere, kako klinički bolnički centri i kliničke bolnice moraju ustrojavati i odjele biomedicinskog inženjerstva te kako mora postojati specijalizacija iz biomedicinskog inženjerstva, analogno specijalizacijama drugih zdravstvenih radnika iste visokoškolske razine obrazovanja. Istovremeno se sudjelovanje biomedicinskih inženjera u provođenju niza postupaka zdravstvene zaštite mora regulirati, a njihov se rad stručno i vjerodostojno vrjednovati sukladno važnosti i stvarnoj složenosti njihovih poslova. Samo na taj bi se način postigla sigurnost, sljedivost, učinkovitost, djelotvornost te osiguranje i kontrola kvalitete zdravstvenih tehnologija pri zdravstvenoj zaštiti pučanstva kroz prevencijske, dijagnostičke, terapijske, rehabilitacijske i palijacijske postupke primjerene 21. stoljeću te na najveću moguću dobrobit bolesnika i njihovih obitelji, bolničkog osoblja, kliničkih ustanova, zdravstvenog sustava i hrvatskog društva u cjelini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Hrvatsko Društvo Kliničkih Embriologa PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.8. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA Klinička embriologija: NAZIV POSTUPKA IZVRŠITELJ – nositelj tima SURADNICI – ostali djelatnici koji sudjeluju u postupku OKVIRNI RASPON VREMENA IZVRŠITELJA ZA PROVEDBU POSTUPKA OKVIRNI RASPON VREMENA SURADNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA ANALIZA KVALITETE SJEMENA – SPERMIOGRAM Klinički embriolog Laboratorijski tehničar 60-90 min 60-90 min OBRADA SJEMENA Klinički embriolog Laboratorijski tehničar 30-60 min 30-75 min POSTUPAK IZOLACIJE SPERMIJA IZ TKIVA TESTISA ILI EPIDIDIMISA (TESE/TESA/PESA/MESA) Klinički embriolog Specijalist urologije, subspecijalist andrologije 100-180 min 100-180 min KRIOPOHRANA SJEMENA Klinički embriolog Laboratorijski tehničar 60 min 60 min KRIOPOHRANA TKIVA TESTISA Klinički embriolog Laboratorijski tehničar 120 min 120 min IZOLACIJA JAJNIH STANICA IZ FOLIKULARNE TEKUĆINE Klinički embriolog Doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije; medicinska sestra 10-30 min 10-30 min POSTUPAK IZVANTJELENE OPLODNJE – IVF (metodom izlaganja probranih spermija u okolinu jajnih stanica) Klinički embriolog 20 min POSTUPAK IZVANTJELESNE OPLODNJE – ICSI (metodom mikrokirurškog injiciranja probranog spermija u jajnu stanicu) Klinički embriolog 30-50 min SEKUNDARNI ICSI (postupak ICSI s odmrznutim jajnim stanicama) Klinički embriolog 30-60 min KRIOPOHRANA JAJNIH STANICA Klinički embriolog 20-45 min KRIOPOHRANA TKIVA JAJNIKA Klinički embriolog Laboratorijski tehničar 60 min 60-120 min KRIOPOHRANA ZAMETAKA Klinički embriolog 20-45 min ODMRZAVANJE ZAMETAKA ZA POSTUPAK FET Klinički embriolog 45 min POSTUPAK INSEMINACIJE (IUI) Klinički embriolog Doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije; medicinska sestra 10-15 min 15-20 min TRANSFER ZAMETAKA (ET) U MATERNICU ŽENE Klinički embriolog Doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije; medicinska sestra 10-15 min 15-20 min Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog izmjene kadrovskih normativa. Dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite. Specijalist kliničke embriologije, kao i magistar biologije, već su navedeni u nacrtu.
98 Hrvatsko Društvo Kliničkih Embriologa PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.8. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA Ispred HDKE predlažemo sljedeće promjene: Intrauterina inseminacija (IUI, AIH, AID) u prirodnom ciklusu 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 82 - 206 105 - 262 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) do navršene 42. godine života žene - 4 pokušaja do navršene 42. godine života - više od 4 postupka kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF, a koje imaju povoljne testove pričuve jajnika i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Intrauterina inseminacija (IUI, AIH, AID) u stimuliranom ciklusu 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 82 - 206 105 - 262 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) do navršene 42. godine života žene - 4 pokušaja do navršene 42. godine života - više od 4 postupka kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF, a koje imaju povoljne testove pričuve jajnika i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO IVF (u prirodnom ciklusu, s anestezijom) (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 105 - 262 197 - 493 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) do navršene 42. godine života žene - 2 pokušaja do navršene 42. godine života - više od 4 postupka kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF, a koje imaju povoljne testove pričuve jajnika i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO IVF/ICSI (u stimuliranom ciklusu - blagi protokol sa anestezijom) (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 120 - 300 197 - 493 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) do navršene 42. godine života žene - ukupno 4 pokušaja IVF bez obzira na tip protokola do navršene 42. godine života - više od 4 postupka kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF, a koje imaju povoljne testove pričuve jajnika i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO IVF/ICSI ( u stimuliranom ciklusu - standardni protokol sa anestezijom) uz uključivanje TESA, PESA, MESA (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine specijalist urologije; doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 135 - 337 232 - 581 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) do navršene 42. godine života žene - ukupno 4 pokušaja IVF bez obzira na tip protokola do navršene 42. godine života - više od 4 postupka kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih postoje opravdani razlozi za izbjegavanje postupaka IVF, a koje imaju povoljne testove pričuve jajnika i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO kriopohrana spermija (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 2 klinički embriolog zdravstveno-laboratorijski tehničar 30 - 75 35 - 87 1 očuvanje plodnosti muškaraca koji se liječe od malignih bolesti kriopohrana spermija na vlastiti zahtjev 40 kriophorana zametaka(u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 3 klinički embriolog zdravstveno-laboratorijski tehničar 165 - 412 135 - 337 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) u postupku homologne izvantjelesne oplodnje smije se koristiti kontrolirana stimulacija ovulacije u skladu sa suvremenim biomedicinskim spoznajama tako da se dobije najviše dvanaest jajnih stanica. Od tog broja može se oploditi svih dvanaest jajnih stanica. U skladu s medicinskim dostignućima u spolne organe žene dopušten je unos najviše dva zametka poštujući načelo sljedivosti. Preostali zameci i/ili jajne stanice zamrzavaju se. do navršene 42. godine života - kada je vezano uz postupak nakon iskorištenja više od 4 postupaka IVF, a postupkom IVF dobiveno je više od 2, odnosno 3 zametka; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih je postupkom IVF dobiveno više od 2, odnosno 3 zametka i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Sakupljanje i kriophrana oocita bez postupka IVF - onkofertilitetni program(u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 2 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 90 - 225 105 - 262 1 očuvanje plodnosti žena koje se liječe od malignih bolesti u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Skupljanje oocita sa postupkom IVF - onkofertilitetni program (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 2 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine, specijalist urologije, doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 105 - 262 160 - 400 1 očuvanje plodnosti žena koje se liječe od malignih bolesti u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Sekundarni IVF/ICSI(u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 2 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog doktor medicine, specijalist urologije; prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 90 - 225 180 - 450 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) u postupku homologne izvantjelesne oplodnje smije se koristiti kontrolirana stimulacija ovulacije u skladu sa suvremenim biomedicinskim spoznajama tako da se dobije najviše dvanaest jajnih stanica; od tog broja može se oploditi svih dvanaest jajnih stanica; u skladu s medicinskim dostignućima u spolne organe žene dopušten je unos najviše dva zametka poštujući načelo sljedivosti; preostali zameci i/ili jajne stanice zamrzavaju se do navršene 42. godine života - kada je vezano na postupak nakon iskorištena 4 postupka IVF, a postupkom IVF dobiveno je više od 12 jajnih stanica; nakon 42. godine života - kod žena kod kojih je postupkom IVF dobiveno više od 12 jajnih stanica i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Odmrzavanje zametaka i transfer (FET) (u zasebnoj tablici kliničke embriologije) 3 doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricije supspecijalist humane reprodukcije; klinički embriolog prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra; zdravstveno-laboratorijski tehničar 90 - 225 130 - 325 1 u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) u postupku homologne izvantjelesne oplodnje smije se koristiti kontrolirana stimulacija ovulacije u skladu sa suvremenim biomedicinskim spoznajama tako da se dobije najviše dvanaest jajnih stanica; od tog broja može se oploditi svih dvanaest jajnih stanica; u skladu s medicinskim dostignućima u spolne organe žene dopušten je unos najviše dva zametka poštujući načelo sljedivosti; preostali zameci i/ili jajne stanice zamrzavaju se do navršene 42. godine života - kada je vezano na postupak nakon iskorištena 4 postupka IVF, a postupkom IVF su pohranjeni kriozameci; nakon 42. godine života -kod kojih su po postupku IVF pohranjeni kriozameci i koje su s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje sposobne za roditeljsku skrb o djetetu u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) jedan tim koji čine supspecijalist humane reprodukcije i klinički embriolog smiju godišnje učiniti do 250 postupaka MPO Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 Hrvatsko Društvo Kliničkih Embriologa PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.8. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA Poštovani, slijedom navedenih činjenica u Planu i programu zdravstvene zaštite 2023.-2026. o demografskim pokazateljima i evidentnom padu nataliteta, svakako moramo biti svjesni dijela populacije koji zbog višeznačnih razloga ne može doći do željenog potomstva. Humana reprodukcija u svojoj suštini bilježi propulzivni razvoj kliničke embriologije kao direktnog sraza znanosti i vještine koja iznalazi nova znanja i metode za liječenje neplodnosti. U skladu sa strateškim ciljevima provedbe prijedloga ovog Plana i programa, molimo da se Klinička embriologija izdvoji kao zasebna djelatnost u izdvojenu tablicu čiji sadržaj prilažemo. Kao što su laboratorijska dijagnostika, citogenetika i mikrobiologija već izdvojene cjeline, i Hrvatsko društvo kliničkih embriologa aktivno je strukovno društvo koje od 2009. godine sudjeluje u savjetovanjima i diskusijama kroz Ministarstvo zdravstva i druga internacionalna tijela te funkcionira kao zasebna djelatnost koja usko surađuje s ginekološkim društvom za humanu reprodukciju. Društvo već duže od deset godina provodi educiranje i licenciranje kliničkih embriologa. Licencirani klinički embriolog je samostalni stručnjak iz područja kliničke embriologije, kriobiologije, andrologije i kontrole kvalitete. S poštovanjem, Mr.sc. Dejan Ljiljak, predsjednik HDKE Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.2. EPIDEMIOLOGIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Komentar: sve mjere i grupe postupaka su prethodno navedene u točci 1.13. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA EPIDEMIOLOŠKU DJELATNOST, ovdje se ponavljaju, potrebno provjeriti. Mjere higijensko-epidemiološke (HE) zaštite: - pod mjerom / postupkom „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 61, sve isto kao prethodno navedeno u točki 1.13). - pod mjerama / postupcima: o „Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje usmjereno prevenciji zaraznih bolesti“, o „Izrada stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala“ o „Medijske aktivnosti usmjerene prevenciji zaraznih bolesti“ o „Izrada stručnih mišljenja, elaborata i projekata usmjerenih prevenciji zaraznih bolesti“ - U svim postupcima / mjerama ovih područja u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 613, 614, 615, sve isto kao prethodno navedeno u točki 1.13). - pod mjerom / postupkom: „Nadzor nad vodoopskrbom i vodoopskrbnim objektima“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 615, sve isto kao prethodno navedeno u točki 1.13). - pod mjerama / postupcima: o „Nadzor nad javnim objektima“ o „Nadzor nad higijenom okoliša“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 616, sve isto kao prethodno navedeno u točki 1.13). - pod mjerom / postupkom „Sudjelovanje u školovanju i stručnom osposobljavanju“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 616, , sve isto kao prethodno navedeno u točki 1.13). Prihvaćen Prihvaća se.
101 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.1.JAVNOZDRAVSTVENA MEDICINA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Suradnja s dionicima u sustavu zaštite i unapređenja zdravlja - Pod postupcima: o „Suradnja s međunarodnim organizacijama na provedbi strategije SZO o unapređenju zdravlja“ o „Suradnja s državnom upravom (Ministarstvom zdravstva) na planiranju i provedbi zdravstvene politike (mjera preventivne zdravstvene zaštite; organizacije zdravstvene zaštite; provedbe projekata i programa s ciljem unapređenja zdravlja“ o „Suradnja s medijima na promicanju programa i projekata unapređenja zdravlja“ o „Suradnja s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom na planiranju i provedbi mjera zaštite zdravlja populacije na području djelovanja -prijedlog i provedba projekata promicanja zdravlja“ o „Suradnja sa ostalim segmentima zdravstvene zaštite (primarna, tercijarna i sekundarna razina)“ o „Suradnja u provedbi mjera preventivne zdravstvene zaštite“ u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 606). Obrazloženje: magistri biologije izrađuju, provode i surađuju u programima i projektima zaštite i unaprjeđenja zdravlja, prvenstveno vezano za čimbenike okoliša koji utječu na zdravlje (pelud i ostali polutanti iz zraka, člankonošci i glodavci vektori bolesti i molestanti. Suradnje i provedba programa su na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Prihvaćen Prihvaća se.
102 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.13. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA EPIDEMIOLOŠKU DJELATNOST Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Mjere higijensko-epidemiološke (HE) zaštite: - pod mjerom / postupkom „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 173). Obrazloženje: Sukladno „Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva“ (NN 35/07), čl. 6, st. 2, odgovorna osoba je dipl. sanitarni inženjer ili dipl. ing. biologije ili prof. biologije ili doktor medicine. Sukladno navedenom, biolozi su u mnogim zavodima za javno zdravstvo odgovorne osobe za provedbu mjera DDD, a one uključuju protuepidemijske, preventivne i druge mjere. - pod mjerama / postupcima: o „Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje usmjereno prevenciji zaraznih bolesti“, o „Izrada stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala“ o „Medijske aktivnosti usmjerene prevenciji zaraznih bolesti“ o „Izrada stručnih mišljenja, elaborata i projekata usmjerenih prevenciji zaraznih bolesti“ - U svim postupcima / mjerama ovih područja u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 173, 174, 175). Obrazloženje: magistar biologije provodi istraživanja i nadzor nad vektorima bolesti (komarci, krpelji, glodavci i dr.), i neizostavan je dio tima u prevenciji pojave i sprječavanju širenja vektorskih bolesti. - pod mjerom / postupkom: „Nadzor nad vodoopskrbom i vodoopskrbnim objektima“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 175) Obrazloženje: magistri biologije u zavodima za javno zdravstvo provode mikrobiološka ispitivanja vode što uključuje ispitivanje parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te svih ostalih vrsta vode koje su od javnozdravstvenog interesa, poput bazenske vode i drugih kupališnih voda (termalne vode, površinske vode za kupanje, more), što su važni elementi prevencije. Biolozi sudjeluju u izvidima i uzorkovanjima nakon pojave bolesti u ljudi te preventivno u svrhu sprječavanja infekcija (npr. kod pojave legionele - određivanje lokacija uzorkovanja, poznavanje i određivanje ključnih i rizičnih točaka vodoopskrbne mreže, suradnja s epidemiolozima, itd.). - pod mjerama / postupcima: o „Nadzor nad javnim objektima“ o „Nadzor nad higijenom okoliša“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 176). Obrazloženje: magistri biologije u zavodima za javno zdravstvo provode analize okolišnih čimbenika koji direktno utječu na zdravlje ljudi, kao što je analiza i praćenje alergogene peludi u zraku, magistri biologije obavljaju mikrobiološko ispitivanje zraka, što se odnosi na parametre određivanja ukupnog broja bakterija i ukupnog broja plijesni u zraku unutarnjeg i vanjskog prostora. Dokazuju toksične, alergene i/ili zarazne bakterije koje se prenose zrakom, provode ekotoksikološka ispitivanja i ispitivanja biološke razgradnje predmeta opće uporabe, ispitivanje otpadnih voda na virus SARS-CoV-2, ispitivanje tla i sedimenata na prisutnost toksičnih tvari u uzgoju poljoprivrednih i maritimnih kultura. - pod mjerom / postupkom „Sudjelovanje u školovanju i stručnom osposobljavanju“, u skupini suradnici dodati magistra biologije (u tablici stranica 176). Obrazloženje: magistri biologije sudjeluju u specijalističkom usavršavanju specijalizanata epidemiologije i javnozdravstvene medicine u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Prihvaćen Prihvaća se.
103 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.23. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu GRUPA POSTUPAKA: BANKA KOŠTANO-MIŠIĆNOG TKIVA NAZIV POSTUPKA: Prikupljanje, uzimanje, testiranje, obrada, očuvanje, pohrana i raspodjela autolognog koštano-mišićnog tkiva Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 360-400 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 120-180 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 NAZIV POSTUPKA: Pohrana i raspodjela alogenog koštanog tkiva, glava bedrene kosti Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 30-40 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 10-20 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 3 NAZIV POSTUPKA: Prikupljanje, uzimanje, testiranje, obrada, očuvanje, pohrana i raspodjela alogene spongioze živih darivatelja Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 60-80 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 20-40 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 3 NAZIV POSTUPKA: Završna kontrola kvalitete u tkivnoj terapiji vezano uz regeneraciju koštano-mišićnog tkiva Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist ortopedije i traumatologije magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 60-120 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 20-30 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 3 Obrazloženje: Magistri molekularne biologije kao i ostali magistri biologije su visoko educirani stručnjaci koji svojim formalnim educiranjem zadovoljavaju visoke standarde u području tkivnog bankarstva kao i tkivnog inženjestva. Tkivno bankarstvo se već duži niz godina uspješno klinički primjenjuje, dok tkivno inženjerstvo dobiva na važnosti tijekom posljednja tri desetljeća kao jedan od glavnih područja regenerativne medicine gdje većinom magistri biologije laboratorijska postupke uvode u kliničku praksu. Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske je pristupilo usklađivanju nacionalnog zakonodavstva vezano uz obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, očuvanja, pohrane, i raspodjele ljudska tkiva i stanica s Direktivom 2004/23/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, prikupljanja, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja i distribucije tkiva i stanica. U novom Nacrtu pravilnika (u e-savjetovanju bilo do 19.07.2023.) vezanim uz ljudska tkiva i stanica, prepoznalo značaj magistara biologije kao odgovornih osoba u bankama tkiva kao i u kontroli kvalitete. Prihvaćen Prihvaća se.
104 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.21. OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu GRUPA POSTUPAKA: OČNA BANKA NAZIV POSTUPKA: Prikupljanja, uzimanja, obrade. oduvanja, pohrane i raspodjele autolognih limbalnih matičnih stanica (limbalni presadak) Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 800-1000 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 500-600 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 NAZIV POSTUPKA: Prikupljanja, uzimanja, obrade, oduvanja, pohrana i raspodjela amnijske membrane Popis izvršitelja: doktor medicine specijalist oftalmologije i optometrije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 360-400 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 200-300 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 NAZIV POSTUPKA: Prikupljanja, uzimanja, obrade, oduvanja, pohrana i raspodjela rožnice Popis izvršitelja: doktor medicine specijalist oftalmologije i optometrije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 360-400 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 200-300 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 NAZIV POSTUPKA: Završna kontrola kvalitete u tkivnoj i staničnoj terapiji vezana uz regeneraciju vida Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist oftalmologije i optometrije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 60-120 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 20-30 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 3 Na stranici 431 u tablici dodati među suradnike magistre molekularne biologije kod postupka: Postupak: operacije rožnice i dijela prednjeg segmenta oka (transplantacija rožnice, transplantacija lamele rožnice, endotelna keratoplastika Descemetove membrane, transplantacija amnijske membrane i limbalnih stanica, pterigij, cross-linking, astigmatska keratotomija, limbalna relaksirajuća incizija, keratoplastika, keratoprotetika, dijagnostička i terapeutska aspiracija očne vodice, ispiranje prednje očne sobice) Prihvaćen Prihvaća se.
105 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Za pretrage iz područje kliničke mikrobiologije, u dijelu koji se odnosi na pretrage iz područja „molekularne dijagnostike“ kao i za pretrage koje uključuju metode molekularne biologije tj. u nazivlju sadrže riječi „PCR, real-time PCR (RT-PCR), DNA, RNA, sekvenciranje, tipizacija molekularnim metodama, rezistencija sekvenciranjem i sl.“ nužno je korigirati sadržaj timova u dijelu „izvršitelj-nositelj tima“ i „suradnik“ te uvrstiti i: magistar molekularne biologije ili magistar biologije. Biolozi u zdravstvu su specifičnim sveučilišnim obrazovanjem posebno obrazovani za područje molekularne biologije i molekularne dijagnostike te izostavljanje ove profesije iz timova u području molekularne mikrobiologije u svojstvu izvršitelja i suradnika predstavlja nedvojbenu diskriminaciju profesije i ozbiljan profesionalni propust u izradi ovog dokumenta. Sukladno većem broju komentara u ovom e-savjetovanju, ističemo potrebu da u timovima moraju biti navedene sve profesije kompetentne za određeno područje bez diskriminacije te da timovi moraju biti u skladu sa stvarnim stanjem u zdravstvenom sustavu. Primjeri pogrešnog sastava timova koji ne uključuju magistre molekularne biologije ili magistre biologije su predloženi timovi za pretrage „Detekcija parazita metodama molekularne biologije, PCR), „Detekcija parazita metodama molekularne biologije, Real Time PCR), „Chlamydia trachomatis: detekcija specifične DNA- Real Time PCR, serijska obrada 27 izolata“, Detekcija HPV virusa iz brisa cerviska/uretre molekularnim metodama, „Tipizacija virusa molekularnim metodama (HCV- ili HBV-genotip ili drugi) te „Rezistencija HIV-virusa na antiretrovirusne lijekove (sekvenciranje)“ i druge. Pri tome moramo istaknuti da je izostavljanje magistara molekularne biologije u svojstvu izvršitelja- nositelja tima i suradnika za pretrage u kojima je i narativno navedeno da se temelje na „metodama molekularne biologije“ nelogično te u stručnom smislu nije utemeljeno. Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Posebno ističemo stručnu pogrešku u predloženom sastavu timova za pretrage koje se temelje na sekvenciranju nukleinskih kiselina (npr. rezistencija HIV-virusa na antiretrovirusne lijekove) u kojima magistri molekularne biologije i magistri biologije moraju biti dio tima u svojstvu izvršitelj-nositelj tima/suradnik. Magistri molekularne biologije jedina su struka u zdravstvenom sustavu (grupa biolozi u zdravstvu) koja posjeduje specifična znanja i vještine potrebne za izvođenje, analizu i interpretacju rezultata populacijskog sekvenciranja, sekvenciranja nove generacije, direktnog DNA sekvenciranja. Posebno je potrebno naglasiti da su magistri molekularne biologije također jedina struka u zdravstvenom sustavu koja je obrazovana za područje bioinformatičke obrade rezultata sekvenciranja nukleinskih kiselina te interpretacija biološke i moguće kliničke značajnosti rezultata ovog tipa obrade podataka u kontekstu analize rezistencije mikroorganizama na antimikrobne lijekove odnosno genotipizacije mikroorganizama upravo na temelju specijaliziranog sveučilišnog obrazovanja u molekularnoj biologiji. Navedene pretrage u zdravstvenom sustavu obavlaju isključivo obavljaju magistri molekularne biologije te sastavi timova koji su navedeni u ovom prijedlogu nisu stručno utemeljeni i nisu u skladu sa stvarnim stanjem u zdravstvenom sustavu R. Hrvatske. Stoga je izostavljanje magistara molekularne biologije iz timova za pretrage iz područja molekularne biologije koje se temelje na sekvenciranju nukleinskih kiselina još jedan iznimno ozbiljan propust u izradi ovog dokumenta. Uz to, u vrijeme stručne i javne rasprave o hrvatskom književnom jeziku, napominjemo da je u predloženom dokumentu pogrešno naveden naziv metode tj. pojavio se termin SEKVENCIONIRANJE umjesto „sekvenciranje“. Termin „sekvencioniranje“ nije dio hrvatskog književnog jezika već pripada jednom od jezika država izvan EU (konzultirati „Englesko-hrvatski rječnik stanične i molekularne biologije“, prijevod je petog izdanja djela „The Dictionary of Cell and Molecular Biology“, Elsevier Ltd., 2013. autor J. M. Lackie). Djelomično prihvaćen Magistri biologije i magistri molekularne biologije uvršteni su u kategoriju suradnika; uvrštene su i predložene leksičke izmjene.
106 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.8. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu (HDBUZ) u potpunosti podržava komentar Hrvatskog društva kliničkih embriologa te prijedlog da se područje kliničke embriologije izdvoji kao zasebna djelatnost te da se za pretrage „Analiza kvalitete sjemena-spermiogram“, Obrada sjemena, Postupak izolacije spermija iz tkiva testisa ili epididimisa, kriophrana sjemena, kriopohrana tkiva testisa, izolacija jajnih stanica iz folikularne tekućine, postupak izvantjelesne oplodnje- IVF (metodom izlaganja probranih spermija u okolinu jajnih stanica), postupak izvantjelesne oplodnje – ICSI (metodom mikrokirurškog injiciranja probranog spermija u jajnu stanicu), sekundarni ICSI (postupak ICSI s odmrznutim jajnim stanicama), kriopohrana jajnih stanica, kriopohrana tkiva jajnika, kriopohrana zametaka, odmrzavanje zametaka za postupak FET, postupak insemnacije (IUI) te transfer zametaka (ET) u maternicu žene kao izvršitelj- nositelj tima uvrsti „klinički embriolog“ tj. magistar biologije sa specifičnim znanjima iz područja kliničke embriologije, kriobiologije, andrologije i kontrole kvalitete. Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog izmjene kadrovskih normativa. Dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite. Specijalist kliničke embriologije, kao i magistar biologije, već su navedeni u nacrtu.
107 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu: Prijedlog da se izmjeni na stranici 581 umjesto Banka tkiva i organa u Banka krvotvornih matičnih stanica. Obrazloženje: Odgovorna osoba u Banci krvotvornih matičnih stanica je isključivo liječnik specijalist transfuzijske medicine, dok u drugim bankama tkiva može biti liječnik sa specijalizacijom odgovarajućoj djelatnosti tkivnog bankarstva ili biolog s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Prihvaćen Prihvaća se.
108 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu GRUPA POSTUPAKA: MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA I HLA-ISPITIVANJE Komentar se odnosi na skupinu pretraga vezanih uz analizu sustava HLA, a koja se nalazi u sklopu Transfuzijske medicine (2.2.30) u grupi postupaka Molekularna dijagnostika i HLA ispitivanje. Čitava grupa je navedena dvaput, te se stoga ova skupina pretraga dvaput pojavljuje u tablici što je potrebno ispraviti. Također je potrebno ispraviti popis izvršitelja, odnosno suradnika u koje je potrebno dodati magistre biologije. Naime, European Federation for Immunogenetics (EFI), kao krovna organizaciju u Europi za područje imunogenetike, odnosno sustava HLA, propisuje u svojim standardima kvalifikacije za voditelje laboratorija koji provode tipizaciju tkiva, odnosno supervizore koji su zaduženi za validaciju i tumačenje nalaza dobivenih ovim pretragama. Prema EFI standardima, (EFI STANDARDS FOR HISTOCOMPATIBILITY & IMMUNOGENETICS TESTING, Version 8.0), kvalifikaciju za voditelja laboratorija imaju doktori medicine, doktori znanosti iz bioloških znanosti ili osobe s certifikatom odobrenim od strane EFI-ja poput ESHI diplome. Dodatno moraju imati četiri godine iskustva rada u laboratoriju od čega su najmanje dvije posvećene području histokompatibilnosti i imunogenetike. Supervizori moraju imati najmanje tri godine iskustva rada u laboratoriju za histokompatibilnost i imunogenetiku pod nadzorom kvalificiranog voditelja laboratorija. Nadalje, za dobivanje ESHI diplome, uz dokaz o edukaciji u svim relevantnim područjima, kandidat mora imati najmanje tri godine iskustva rada u laboratoriju za histokompatibilnost i imunogenetiku ako se radi o doktoru medicine, odnosno pet godina ukoliko kandidat posjeduje diplomu fakulteta znanstvenog područja. U laboratorijima za tipizaciju tkiva u Hrvatskoj na radnim mjestima voditelja i supervizora se nalaze i biolozi, štoviše, Odjel za tipizaciju tkiva Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, kao Referentni centar Republike Hrvatske za tipizaciju tkiva, na mjestu voditelja Odjela, kao i svim supervizorskim mjestima ima upravo biologe. Stoga smatramo kako u popis izvršitelja kao i popis suradnika za pretrage vezane uz analizu sustava HLA treba dodati magistre biologije, magistre eksperimentalne biologije i magistre molekularne biologije. Djelomično prihvaćen Magistri biologije uvršteni su sukladno prijedlogu u kategoriju izvršitelja, a magistri molekularne biologije i magistri eksperimentalne biologije uvršteni u kategoriju suradnika.
109 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu U području 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA navedene su pretrage iz područja kliničke genetike koje transfuziolozi ne rade, a trebaju biti navedene ISKLJUČIVO u okviru dijela koji se odnosi na 2.2.27. PEDIJATRIJA pod dijelom klinička genetika-molekularna dijagnostika. Molekularne pretrage koje navodimo u nastavku trebaju biti prebačene u dio pedijatrija klinička genetika: cistična fibroza-genotipizacija mutacije F508, cistična fibroza genotipizacija 19 mutacija, cistična fibroza 32 mutacije, Duchenne/Beckerova mišićna distrofija, miotonična distrofija I genotipizacija, miotonična distrofija II genotipizacija, mišićna distrofija (DMD/BMD)-genotipizacija, spinalna mišićna atrofija delecija eksona 7 i 8 SMN i/ili eksona 5 NAIP gena, Mikrodelecije Y kromosoma AZFa,b,c, ekstenzijska analiza Y kromosoma, mioklona epilepsija, mitohondrijska miopatija, neurogena slabost mišića, ataksija i pigmentni retinitis, Friedrichova taksija, spinocerebelarna ataksija tip 1,2,3,6,7 genotipizacija, Huntingtonova koreja-genotipizacija, neuropatija (CMT/HNPP), sindrom fragilnog X, genotipizacija (FRAXA/FRAXE), sekvenciranje i niz drugih genotipizacija. Također u jednom dijelu navedene su molekularne pretrage koje spadaju u domenu molekularne patologije, a ne transfuziologije (npr. karcinom pluća). Timovi trebaju biti navedeni kao u dijelu 2.2.27. PEDIJATRIJE-kliničke genetike: izvršitelj-magistar molekularne biologije; magistar biologije, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, suradnici- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike Stoga popis pretraga a koje se odnose na područje kliničke genetike, koje su sad navedene pod transfuzijskom medicinom treba revidirati i staviti ih pod područja u koja pripadaju (npr. Pedijatrija-klinička genetika). Očigledno je da je popis zdravstvenih usluga u području kliničke genetike loše napravljen, pa predlažemo angažiranje stručnjaka iz ovog područja a koji rade u javnom zdravstvu i formiranje povjerenstva, kako bi se ovaj problem riješio. Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su prijedlozi uvrštavanja novih postupaka u djelatnost pedijatrije, pri čemu su isti postupci navedeni i dalje u djelatnosti transfuzijske medicine.
110 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu MJERA / GRUPA POSTUPAKA -Vođenje registara o rijetkim bolestima U IZVRŠITELJ - nositelj tima DODATI magistar molekularne biologije, magistar biologije Pod KLINIČKA GENETIKA: dio CITOGENETIČKA DIJAGNOSTIKA – u svim navedenim pretragama pod IZVRŠITELJ treba dodati i MAGISTAR BIOLOGIJE isto tako i pod dijelom MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA– u svim navedenim pretragama pod IZVRŠITELJ treba dodati i MAGISTAR BIOLOGIJE Prihvaćen Prihvaća se.
111 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.19. NEUROLOGIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu Iz dijela: Zbrinjavanje i liječenje drugih neuroloških bolesnika Pretragu -Testiranje na genomske aberacije pomoću komparativne genomske hibridizacije na čipu (aCGH) prebaciti pod područje Pedijatrija - klinička genetika - molekularna dijagnostika i staviti kao izvršitelja-voditelja tima - magistar molekularne biologije; magistar biologije, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, suradnici- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničar. Ova pretraga obuhvaća široki raspon indikacija koje postavlja isključivo specijalist pedijatrije-subspecijalist klinički genetičar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu. U području 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE pod skupinama kako slijedi u nastavku molimo uvesti iduće promjene: kao izvršitelja/nositelja tima dodati i magistra molekularne biologije i magistra biologije, a pod suradnike laboratorijski tehničar: - ANALIZA SJEMENE TEKUĆINE – pretraga SPERMIOGRAM - kao izvršitelja/nositelja tima dodati i magistra biologije, a pod suradnike laboratorijski tehničar s obzirom da prema Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji magistar biologije čini dio tima neophodnog za provođenje postupaka medicinski potpomognute oplodnje - NASLJEDNE BOLESTI –Kod navedenih pretraga u skupini Nasljedne bolesti kao izvršitelja/nositelja tima dodati i magistra molekularne biologije i magistra biologije, a pod suradnike laboratorijski tehničar. - OSTALE ANALIZE GENA – u skupini Ostale analize gena kod pretraga AZF - Azoospermija - ekstenzijska analiza i AZF - Azoospermija - Mikrodelecije kromosoma Y (AZFa,AZFb,AZFc) kao izvršitelja/nositelja tima dodati i magistra molekularne biologije i magistra biologije, a pod suradnike laboratorijski tehničar. Predlažemo da bi timovi trebali biti navedeni kako slijedi: izvršitelj-magistar molekularne biologije; magistar biologije, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, suradnici- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničar. Također nije jasno zašto se u skupini Nasljedne bolesti kao izvršitelj/nositelj tima navodi specijalist analitičke toksikologije s obzirom da se radi o pretragama iz područja humane genetike. Kako specijalizacija iz Laboratorijske genetike u R. Hrvatskoj još nije uvedena ne može se kao uvjet stavljati specijalizacije s obzirom da ne postoji trenutno važeća specijalizacija u RH koja pokriva kompetencije kurikuluma Europske specijalizacije iz laboratorijske genetike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.29. SUDSKA MEDICINA Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu ističe da je za pretrage iz područja Sudska genetika u svojstvu izvršitelja/nositelja tima potrebno dodati i magistre molekularne biologije i magistra biologije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu ističe da je za pretrage iz područja Molekularna dijagnostika u patologiji te Molekularna dijagnostika i HLA ispitivanje, u svojstvu izvršitelja/nositelja tima potrebno dodati i magistre molekularne biologije i magistra biologije. Prihvaćen Prihvaća se.
115 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu ističe da je za pretrage iz područja Molekularna dijagnostika, Laboratorijska imunologija, Imunofenotipizacija krvotvornih stanica, Sadržaj stanične DNA, Funkcijski testovi leukocita i Uzgoj stanica u kulturi u svojstvu izvršitelja/nositelja tima potrebno dodati i magistre molekularne biologije i magistra biologije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu: Vezano uz postupke „Prikaz na MDT“ i „Timski pristup u određivanju dijagnostičkih i terapijskih postupaka“ potrebno je među suradnicima navesti i „magistar molekularne biologije; magistar eksperimentalne biologije; magistar biologije“. Isti trenutno sudjeluju u navedenim postupcima, konkretno MDT za tumore pluća i MDT za melanom u KBC Sestre milosrdnice. Sudjelovanje zdravstvenih radnika biologa je potrebno za kompetentno donošenje odluka o dijagnostici i terapiji onkoloških bolesnika budući da se u suvremenoj onkologiji odabir sustavnog liječenja vrlo često temelji na analizi molekulskih prediktivnih biljega koju provode zdravstveni radnici biolozi i oni su najkompetentniji za interpretaciju nalaza prediktivnih molekulskih biljega što je bitan faktor za donošenje timske odluke o liječenju onkoloških bolesnika. Prihvaćen Prihvaća se.
117 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.12.4. PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA KIRURGIJA Komentar Hrvatskog društva biologa u zdravstvu: GRUPA POSTUPAKA: KOŽNA BANKA (STANIČNA KULTURA TKIVA KOŽE) NAZIV POSTUPKA: Prikupljanja, uzimanja, obrade. oduvanja, pohrane i raspodjele autolognih stanica kože (keratinociti) Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 800-1000 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 500-600 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 (hitno) NAZIV POSTUPKA: Završna kontrola kvalitete u staničnoj terapiji vezanoj uz regeneraciju kože Popis izvršitelja: doktor medicine, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ili magistar biologije s doktoratom znanosti iz područja rada biomedicine ili stanične i/ili molekularne biologije. Suradnici: doktor medicine, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, magistar molekularne biologije, magistar biologije, magistar inženjer biotehnologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar. Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH dodati: 1. Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju: 60-120 min Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku: 20-30 min Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 3 Prihvaćen Prihvaća se.
118 Hrvatski zbor fizioterapeuta PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ime Hrvatskog zbora fizioterapeuta predlažemo usklađivanje mjera zdravstvene zaštite sa Zakonom o fizioterapeutskoj djelatnosti. Djelatnost fizikalne terapije samostalna je djelatnost i pripadaju joj svi postupci fizikalne terapije koje provodi isključivo fizioterapeut, sukladno prethodno izrađenom fizioterapeutskom planu i programu. Ono što ovom prilikom svakako želimo naglasiti jest činjenica kako je obrazovanje fizioterapeuta tijekom posljednjih godina značajno napredovalo te danas osim prvostupnika fizioterapije imamo i magistre, ali i doktore znanosti koji su nositelji kolegija na studijima fizioterapije. Fizioterapeuti danas rade u području neurologije, ortopedije, kirurgije, pulmologije, kardiologije, pedijatrije, ginekologije, u jedinicama intenzivnog liječenja i u dijagnostičkim laboratorijima te surađuju s brojnim liječnicima specijalistima i drugim suradnim strukama. Sukladno prethodnim zakonskim i podzakonskim aktima, u dostavljenom prijedlogu Plana mjera zdravstvene zaštite 2023. - 2026. predlažemo slijedeće: - na razini Primarne zdravstvene zaštite dodati točku 1.16. Program mjera zdravstvene zaštite za djelatnost fizikalne terapije, - na razini Specijalističko-konzilijarne, odnosno stacionarne (bolničke) zdravstvene zaštite dodati točku 2.2.32. Fizikalna terapija - potrebno je sve postupke fizikalne terapije koji su pridodani liječnicima specijalistima izbrisati jer to stvara krivu sliku stvarnog stanja provođenja zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne terapije Nadalje, mjere zdravstvene zaštite potrebno je uskladiti s programima zdravstvenih studija kao i s neformalnim edukacijama koje fizioterapeuti prolaze tijekom cjeloživotnog obrazovanja. Ovdje bismo kao primjer željeli istaknuti programe respiratorne i kardiološke fizioterapije koji bi trebali biti u djelokrugu rada fizioterapeuta, a ne drugih profesija jer fizioterapeuti jedini posjeduju specifična znanja i vještine stečene formalnom i neformalnom edukacijom. Isto tako, terapija trigger točaka je također u domeni fizioterapeuta koji su pohađali tečajeve organizirane od strane stručnih društava te se taj postupak također predlaže staviti u Program mjera zdravstvene zaštite za djelatnost fizikalne terapije. Detaljne izmjene koje je potrebno učiniti poslat će Ministarstvu zdravstva Hrvatska komora fizioterapeuta. Nije prihvaćen Fizikalna medicina i rehabilitacija čini već postojeću zdravstvenu djelatnost. Dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
119 Hrvatski liječnički sindikat PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HLS: Najnoviji Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026., u sklopu kojih su predloženi vremensko-kadrovski normativi, je dokument koji je potpuno neprimjeren stvarnom stanju u zdravstvenom sustavu, jer uopće ne uzima u obzir cijeli niz problema s kojima se danas bore svi zaposleni zdravstvenom sustavu i kao takav je NEPRIMJENJIV u skoroj budućnosti. Dokument je očigledno napravljen navrat-nanos, bez prethodne konzultacije stručnih društava i/ili stručnjaka pojedinih područja i čini se da je njegova jedina svrha pokazati liječničkim udrugama da se radi na rješavanju jedne od spornih točaka, čije je rješavanje bilo dogovoreno u travnju 2023. Uvidom u pojedine predložene normative, među postupcima su navedeni neki koji se ne rade već desetljećima (!!) pa je očigledno da u izradi ovih normativa nisu sudjelovali aktivni dionici struka. Tablice su očigledno prepisane iz onih starih, po principu „copy-paste“, a takav način rješavanja problema Hrvatski liječnički sindikat (HLS) ne može prihvatiti. Ako baš u svakoj tablici i baš za svaku specijalizaciju treba mijenjati više od 75% predloženog teksta, očigledno je da dokument ne valja! Premalo je prostora da bismo sve primjedbe u svim tablicama navodili u e-savjetovanju, zbog čega HLS revidirane tablice šalje direktno u Ministarstvo zdravstva. Općenito gledajući, temeljne primjedbe su sljedeće: 1. Vremenski normativi su postavljeni u rasponu minimalnog i maksimalnog vremena potrebnog za obavljanje nekog specifičnog postupka pri čemu je potrebno vrijeme definirano potpuno nerealno i iracionalno. Osobito je to vidljivo u normativima za kirurške struke, gdje je za neke jednostavnije operacije predloženo mnogo više vremena nego za postupke koji su puno zahtjevniji i za koje treba puno više vremena. Normativi trebaju biti definirani prosječnim vremenom potrebnim za obavljanje pojedinog postupka, nakon prethodne konzultacije stručnjaka iz pojedinog područja. 2. Ako je vrijeme predviđeno za obavljanje nekog postupka definirano kao minimum i maksimum potrebnog vremena, zašto onda nije tako definiran i broj tih postupaka u mjesecu? Naime, broj potrebnih postupaka u mjesecu izračunat je prema minimalnom vremenu predviđenom za taj određeni postupak, što držimo zlonamjernim i potencijalno opasnim! 3. Ni u ovim normativima, kao ni u onima prethodnih godina, ponovno ne postoji rad na odjelu. Nigdje nema ni spomena vizite, pisanja otpusnih pisama, uputnica, dogovaranja pretraga, ispunjavanja brda dokumentacije, kontrole nalaza, ordiniranja terapije, pregleda i kontroliranja hospitaliziranih pacijenata. Pa tko obavlja taj posao? Liječnik kojem je mjesečna norma propisana prema minimalnom vremenu predviđenom za neki postupak! To obavlja liječnik koji istovremeno često pokriva 3 radilišta, uključujući i rad na odjelu. Ovakvim normativima ionako preopterećene liječnike dovodite u situaciju da možda neće moći ispuniti ovdje propisanu mjesečnu normu, iako na svom radnom mjestu ne zna gdje mu je glava, a gdje rep! 4. Postupci navedeni u tablicama su grupirani prema postojećim (sub)specijalizacijama, po čemu proizlazi da specijalist neke šire grane medicine (npr. specijalist opće kirurgije) ne može raditi neke osnovne postupke. Primjer: opći kirurg ne može raditi apendektomiju niti operaciju ingvinalne hernije , jer za to mora biti abdominalni kirurg! Nije li upravo Ministarstvo zdravstva davalo objašnjenja da za tzv. usmjerene specijalizacije postoji zajedničko deblo, u kojem se specijalizanti educiraju obaviti temeljne postupke u nekoj specijalizaciji? Operacija ingvinalne hernije je temeljna i osnovna operacija u kirurgiji, a prema ovom dokumentu, opći kirurg ju ne smije obavljati, nego to mora biti specijalist abdominalne kirurgije. Čemu onda „novi“ sustav specijalizacija? Ima li predlagač ovog dokumenta uopće predodžbu u koliko se bolnica, uz izuzetak KBC-ova, uopće može organizirati svakodnevni posao uz ovako predviđene normative? Ukoliko ovako predloženi normativi stupe na snagu, u roku od 24 sata opće bolnice mogu zatvoriti svoje osnovne odjele, a liječnici koji nisu specijalisti grane koja je navedena u tablici za pojedini postupak mogu s punim pravom odbiti izvršavanje tih postupaka, sa ciljem zaštite samih sebe od odgovornosti ! Reforma zdravstvenog sustava ne može se i ne smije provoditi na način „samo da se nešto mijenja“, a pri tome nije važno kako! Upravo to se dogodilo s ovim dokumentom koji je stavljen u e-savjetovanje. Svima onima, kojima je stalo srediti i poboljšati naš zdravstveni sustav, moraju biti svjesni da ovakav dokument ne smije ugledati svjetlo dana prije nego se detaljno revidira, a za reviziju precizno imenovati odgovorne stručnjake koji će profesionalno i kvalitetno znati, htjeti i moći obaviti ovaj iznimno važan posao! Za tako nešto postoje stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora, ali i brojni stručnjaci, kolegice i kolege, koji su spremni dati svoj doprinos uređenju sustava u kojem rade. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA PRIMJEDBE NA PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZASTITE 2023.-2026. Hrvatskog drustva za klinicku mikrobiologiju (HDKM) HLZ-a Postovani, Na temelju pristiglih primjedbi clanova Drustva na Plan sazeto se moze zakljuciti: 1. Vecina primjedbi, i tu se svi clanovi HDKM-a slazu, odnosi se na ovlasti ovjeravanja (potpisivanja) mikrobioloskog nalaza. Jedino specijalist medicinske/klinicke mikrobiologije (doktor medicine specijalist) moze u okviru specijalisticko-konzilijarne zdravstvene zastite potpisati dijagnosticki mikrobioloski nalaz, napisati komentar (primjedbu) i biti konzilijarni specijalist u podrucju dijagnostike i terapije infektivnih bolesti. To u Planu nije tako i neophodna je korekcija i jasna distinkcija izmedu dijagnostickih metoda i metoda koje se upotrebljavaju u cilju probira (seroloske metode, HPV-test, itd.). Naravno, i tada kada se metode upotrebljavaju za probir, u zdravoj populaciji, a ne u dijagnosticke svrhe, potrebno je postovati pravila (osigurati dovoljno velik broj uzoraka u laboratoriju koju ima akreditaciju za metodu i koji je uveo je sustav kvalitete te provodi sve potrebne kontrole kvalitete ). 2. Dosta primjedbi odnosilo se je i na vremena predvidena za pojedine postupke vezane za obradu primamo-sterilnih uzoraka (predvideno vrijeme za rad lijecnika po hemokulturi trebalo bi izjednaciti s likvorom), te na postupke vezane uz hospitalne infekcije gdje danas kao uzrocnike imamo ne samo multiplo-rezistentne sojeve vec i ekstenzivno­ rezistentne sojeve bakterija i nove dijagnosticke metode, paje i zahtjevnije identificirati bolnicke patogene i dati preporuke vezano uz prevenciju, nadzor i lijecenje bolnickih infekcija nego prije. 3. Napretkom dijagnostickih mogucnosti u klinickoj mikrobiologiji uvedene su brojne strojne metode, posebice u posljednjih 5-10 godina, pa je nuzno uvrstiti i te metode. MALDI TOF se primjerice u Planu i programu mjera zdravstvene zastite 2023.-2026 spominje na samo jednom mjestu, i to kao ,,MALDI TOF, brza detekcija patogena iz hemokultura". MALDI TOF je postao ,,zlatni standard" za identifikaciju aerobnih, fakultativno anaerobnih i anaerobnih bakterija te gljiva. Sukladno trendu vecina vecih mikrobioloskih laboratorija u Hrvatskoj je nabavila i1i nabavlja te uredaje. Hrvatsko drustvo za klinicku mikrobiologiju Hrvatskoga lijecnickog zbora Croatian Society for Clinical Microbiology of the Croatian Medical Association Prednosti identifikacije patogena pomocu masene spektrometrije (MALDI TOF uredaja) su: 1. visoka pouzdanost u identifikaciji mikroorganizama 2. identifikacija patogena za koje su standardni postupci komplicirani i skupi 3. brzina 4. jednostavnost postupka 5. nakon pocetnog ulaganja u uredaj cijena pretrage niska 6. moze se koristiti i za tipizaciju izolata 7. smanjenje kolicine medicinskog otpada MALDI TOF je inovativna tehnologija koja je zbog gore navedenih prednosti dovela do revolucionarne promjene u pristupu identifikaciji vecine bakterija i gljiva potiskujuci postojece tradicionalne metode, stoga bi se trebao uvesti novi postupak u Planu i programu mjera zdravstvene zastite 2023.-2026. gdje je navedena "strojna obrada" isl. navesti identifikaciju bakterija i gljiva MALDI-TOF-om. 4. Molekularne metode u klinickoj mikrobiologiji postale su zlatni standard u dijagnostici velikog broja infekcija i identifikaciji patogena i njihove rezistencije, te je potrebno ukljuciti i pretrage koje nisu navedene, a rade se rutinski kao sto su multipleks sindromski paneli gdje treba formirati postupak prema broju detektiranih patogena (do sest, od 7-14 i vise od 14 mikroorganizama). 5. Vecina primjedbi odnosila se je i na sastav mikrobioloskog tima te je usuglaseno misljenje clanova Drustva da se iz rubrike ,,Suradnici u mikrobioloskim pretragama" treba iskljuciti profile magistar medicinske biokemije i magistar laboratorijske medicine, te da je neophodno uvesti kao novi profil strucnjaka magistre medicinsko­ laboratorijske dijagnostike (u privitku se nalazi i dodatni dopis, buduci je o sastavu mikrobioloskog tima i kontroli kvaliteta u klinickoj mikrobiologiji provedena rasprava i odrzana sjednica UO HDKM-a, dostavljam i zakljucke te sjednice). Prof.dr.sc. Jasmina Vraneš, prim.dr.med. Specijalistica kliničke mikrobiologije Magistra kliničke pedijatrije Voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju Voditeljica Referentnog mjesta RH za testiranje na SARS-CoV-2 Voditeljica Referentnog centra MZRH za dijagnostiku spolno-prenosivih infekcija Pročelnica Katedre/ predstojnica Zavoda za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su svi prijedlozi s iznimkom uvrštavanja magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike s obzirom na odredbe Zakona o djelatnostima u zdravstvu.
121 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, IV. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA Poštovani, Mišljenja smo da bi pod odjeljak IV MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA trebalo uvrstiti i poglavlje o kroničnoj bubrežnoj bolesti (KBB) od koje boluje oko 10% opće populacije, za koju se predviđa da će u narednom periodu postati 5. uzrok smrti na globalnom nivou. KBB prati epidemiju dijabetesa i arterijske hipertenzije, glavnih uzročnika bubrežnog oštećenja iz koje populacije se regrutira oko 600 novih bolesnika godišnje u Republici Hrvatskoj koji trebaju nadomještanje bubrežne funkcije što uz postojećih oko 2500 bolesnika na dijalizi predstavlja veliki rizik za bolesnike i opterećenje za zdravstveni sustav uzevši u obzir da je godišnja cijena dijalize oko 15000 eura po bolesniku. Mjerama preventivnog djelovanja kronična bubrežna bolest može se usporiti i na taj način smanjiti pobol prvenstveno od kardiovaskularnih bolesti koje predstavljaju glavni uzrok mortaliteta ovih bolesnika i postići značajne uštede za zdravstveni sustav. S obzirom na navedeno predlažemo da se pod odjeljak IV uvrsti tekst sljedećeg sadržaja: 1. KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST 1.1. Upoznavanje stanovništva s čimbenicima rizika Glavni čimbenici rizika za razvoj kronične bubrežne bolesti su povišeni šećer u krvi i povišeni arterijski tlak. Skupine dijabetičara i hipertoničarara zajedno s bolesnicima koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu te osobe sa više čimbenika srčanožilnog rizika i osobe s pozitivnom anamnezom bubrežne bolesti glavne su rizične skupine prema kojima trebaju biti usmjeren mjere koje će povećati svijest o kroničnoj bubrežnoj bolesti. Izvršitelji: stručna društva, liječnici obiteljske medicine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Sudionici:obrazovne institucije, poslodavci, mediji i organizacije civilnog društva 1.2. Otkrivanje kronične bubrežne bolesti i potvrda dijagnoze Otkrivanje kronične bubrežne bolesti provodi se određivanjem albumin/kreatin omjera i kreatinina u serumu. Određivanjem ova dva nalaza u periodu od tri mjeseca potvrđuje se dijagnoza KBB-a Izvršitelji: liječnici obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita Sudionici:prvenstveno pripadnici rizičnih skupina bolesnika a onda i ostala opća populacija u riziku 1.3. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala Izvršitelji: stručna društva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo I zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite . 1.4. Provođenje organiziranog Nacionalnog programa ranog otkrivanja i sprječavanja kronične bubrežne bolesti Ciljna populacija su sve zdravstveno osigurane osobe u Republici Hrvatskoj oba spola u dobi od 40-70 godina sa šećernom bolesti, osobe sa povišenim krvnim tlakom, osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom, osobe s visokim ili vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom i osobe sa bubrežnom bolesti u osobnoj i obiteljskoj anamnezi. U ciljnu populaciju uključit će se i osobe mlađe od 40 godina ukoliko u obiteljskoj anamnezi postoje podaci o smrti zbog karadiovaskularne ili bubrežne bolesti u užoj obitelji Također u ciljnu populaciju će se uključiti osobe koje zbog komorbiditeta, profesionalne izloženosti ili genetskih čimbenika imaju visok rizik razvoja kronične bubrežne bolesti. Nacionalni program će se provoditi u ciklusima od pet godina, metodom oportunističkog probira uz određiovanje albumin/kreatinin omjera u mokraći i vrijednosti kreatinina u serumu. Ovisno o stadiju zatajivanja bubrežne funkcije bolesnici će se kontrolirati kod izabranog liječnika obiteljske medicine ili će biti odmah upućeni spacijelistu nefrologu. Svi nalazi biti će upisani u mrežni registar probira radi praćenja pokazatelja probira te osiguranja elektroničkog usmjeravanja daljeg postupanja u pacijenata prema hodogramu. Izvršitelji: izabrani tim obiteljske (opće) medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću. Za sva dodatna eventualna pitanja stojimo na raspolaganju. S poštovanjem Izv.prof.dr.sc. Mario Laganović, predsjednik HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Na temelju podataka do prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Želimo istaknuti da specijalisti patologije i citologije nisu uključeni u sve nacionalne programe probira ranog otkivanja malignih bolesti (NPP), a u Republici Hrvatskoj se provode preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka pluća. Nismo uključeni u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Prema dokumentu Ministarstva zdravstva smjernice za probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. Konačnu dijagnoza raka pluća nužno zahtjeva analizu tkiva tumora što predstavlja područje rada specijalista patologije i citologije, iako je u smjernicama postavljanje krajnjeg cilja, a to je otkrivanje novih slučajeva raka pluća kao takve nisu niti spomenute, te čak uočavamo propust u smjernicama u kojima je navedeno da se iste odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća, te da se ne dotiču daljnji terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća. Time smatramo je preskočen ključni korak u NPP koji se sastavni dio svih ostalih NPP ranog otkivanja malignih bolesti pa smo posljedično navedenom u tablici uvrstili pretrage koje smatramo nužnima za kvalitetnu provedbu NPP za rano otkrivanje raka pluća. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu i Hrvatsko društvo za kliničku citologiju trebaju sudjelovati u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Usuglašavanjem radne skupine HDKC vremenski normativi i složenost postupaka su korigirani, a dio postupaka dodan. Prijedlog izmjena nalazi se u priloženoj tablici. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem jednog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. S poštovanjem, Doc.dr.sc. Dinka Šundov, dr.med. predsjednica Hrvatskog društva za kliničku citologiju Hrvatskog liječničkog zbora Prihvaćen Prihvaća se.
123 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Poštovani, Na e-mail Vam dostavljamo korigirani dio "Mjera", koji se odnosi na PEDIATRIJU, Pedijatrijska hematologija i onkologija, Lijep pozdrav, Ernest Bilić Prof.dr.sc. Ernest Bilić Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Klinika za pedijatriju KBC Zagreb Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Kispaticeva 12, 10000 Zagreb Prihvaćen Prihvaća se.
124 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.8.PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI I REDOVITE STUDENTE Poštovani, na e-mail Vam šaljemo komentar i primjedbe na Nacrt plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023-2026. u sklopu tablice. S poštovanjem, Nevenka Meandžija, dr.med. specijalist školske medicine Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu Voditeljica Odjela za unaprjeđenje djelatnosti školske medicine, kronične nezarazne bolesti, teškoće u razvoju i učenju školske djece i mladih Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Prihvaćen Prihvaća se.
125 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.9. HITNA MEDICINA Poštovani, Na e-mail Vam šaljemo tablicu s crveno označenim prijedlozima za djelatnost hitne medicine u dokumentu "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." S poštovanjem, Ispred HLZ - Hrvatskog društva za hitnu medicinu Tajnica Anđela Simić, dr. med. univ. mag. med. Prihvaćen Prihvaća se.
126 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.4.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE POMOĆI Poštovani, Na e-mail Vam šaljemo tablicu s crveno označenim prijedlozima za djelatnost hitne medicine u dokumentu "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." S poštovanjem, Ispred HLZ - Hrvatskog društva za hitnu medicinu Tajnica Anđela Simić, dr. med. univ. mag. med. Prihvaćen Prihvaća se.
127 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.3. DENTALNA MEDICINA Poštovani, u ime predsjednice Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, prof.dr.sc. Irine Filipović Zore, na e-mail Vam šaljemo tablicu mišljenje Društva, objedinjene komentare i prijedloge svih članova vezano za mjere ZZ 2023.-2026. Srdačni pozdrav prof.dr.sc. Dragana Gabrić, tajnica HDOK-a Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su prijedlozi uvrštavanja novih postupaka i izmjene kadrovskih normativa za postojeće postupke s iznimkom brisanja dentalnih asistenata iz kategorije suradnika u pojedinim postupcima s obzirom na njihove kompetencije.
128 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.23. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA Poštovani, Po ovom dokumentu Društvo za dječju ortopediju ne postoji ! Stoga Vas prvo molim da nas uvrstite u popis društava!!! Nakon toga možemo Vam dostaviti plan i program mjera... S poštovanjem Davor Bojić Nije prihvaćen Ortopedski postupci kod pacijenata dječje dobi su uvršteni u poglavlje Ortopedija i reumatologija. Dokument ne služi razdvajanju djelatnosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
129 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, Po ovom dokumentu Društvo za dječju ortopediju ne postoji ! Stoga Vas prvo molim da nas uvrstite u popis društava!!! Nakon toga možemo Vam dostaviti plan i program mjera... S poštovanjem Davor Bojić Nije prihvaćen Ortopedski postupci kod pacijenata dječje dobi su uvršteni u poglavlje Ortopedija i reumatologija. Dokument ne služi razdvajanju djelatosti, već mu je cilj prikazati sveobuhvatnost mjera zdravstvene zaštite.
130 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, IV. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA Poštovani, molim Vas da u ime Nacionalnog povjerenstva za rano otkrivanje raka dojke uvažite naša mišljenja i komentare na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." 1. Nedostaju navedene pretrage: • kontrastna mamografija • automatski ultrazvuk dojke • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom ultrazvuka • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom mamografije • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom CT-a • markacija žicom pod kontrolom MR-a • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom ultrazvuka • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom mamografije • kontrastnom mamografijom navođena vakuum-asistirana biopsija dojke • Ultrazvukom navođena core-biopsija limfnog čvora pazušne jame (osim ako se to ne podrazumijeva pod 'Ultrazvukom navođena core-biopsija organa ili tkiva', ali tada bi se i biopsija dojke trebala uvrstiti u tu istu proceduru • postavljanje tkivnog markera u limfni čvor pazušne jame 2. Trajanje mamografije i tomosinteze je jednako (10-25 min). prijedlog je da tomosinteza traje od 25-45 minuta. 3.Ultrazvukom navođena citološka punkcija dojke traje 10-25 minuta, a ultrazvukom navođena citološka punkcija organa ili tkiva traje 20-50 minuta. Prijedlog je da se izjednači s obzirom da se radi o jednakim procedurama. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Maja Prutki -- Prof.Maja Prutki, MD, PhD Clinical Department of Diagnostic and Interventional Radiology University of Zagreb, School of Medicine Kispaticeva 12 HR-10000 Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 4.2.MALIGNE BOLESTI Poštovani, molim Vas da u ime Nacionalnog povjerenstva za rano otkrivanje raka dojke uvažite naša mišljenja i komentare na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." 1. Nedostaju navedene pretrage: • kontrastna mamografija • automatski ultrazvuk dojke • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom ultrazvuka • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom mamografije • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom CT-a • markacija žicom pod kontrolom MR-a • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom ultrazvuka • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom mamografije • kontrastnom mamografijom navođena vakuum-asistirana biopsija dojke • Ultrazvukom navođena core-biopsija limfnog čvora pazušne jame (osim ako se to ne podrazumijeva pod 'Ultrazvukom navođena core-biopsija organa ili tkiva', ali tada bi se i biopsija dojke trebala uvrstiti u tu istu proceduru • postavljanje tkivnog markera u limfni čvor pazušne jame 2. Trajanje mamografije i tomosinteze je jednako (10-25 min). prijedlog je da tomosinteza traje od 25-45 minuta. 3.Ultrazvukom navođena citološka punkcija dojke traje 10-25 minuta, a ultrazvukom navođena citološka punkcija organa ili tkiva traje 20-50 minuta. Prijedlog je da se izjednači s obzirom da se radi o jednakim procedurama. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Maja Prutki -- Prof.Maja Prutki, MD, PhD Clinical Department of Diagnostic and Interventional Radiology University of Zagreb, School of Medicine Kispaticeva 12 HR-10000 Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, molim Vas da u ime Nacionalnog povjerenstva za rano otkrivanje raka dojke uvažite naša mišljenja i komentare na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." 1. Nedostaju navedene pretrage: • kontrastna mamografija • automatski ultrazvuk dojke • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom ultrazvuka • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom mamografije • markacija žicom ili medicinskim ugljenom pod kontrolom CT-a • markacija žicom pod kontrolom MR-a • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom ultrazvuka • postavljanje tkivnog markera u leziju dojke pod kontrolom mamografije • kontrastnom mamografijom navođena vakuum-asistirana biopsija dojke • Ultrazvukom navođena core-biopsija limfnog čvora pazušne jame (osim ako se to ne podrazumijeva pod 'Ultrazvukom navođena core-biopsija organa ili tkiva', ali tada bi se i biopsija dojke trebala uvrstiti u tu istu proceduru • postavljanje tkivnog markera u limfni čvor pazušne jame 2. Trajanje mamografije i tomosinteze je jednako (10-25 min). prijedlog je da tomosinteza traje od 25-45 minuta. 3.Ultrazvukom navođena citološka punkcija dojke traje 10-25 minuta, a ultrazvukom navođena citološka punkcija organa ili tkiva traje 20-50 minuta. Prijedlog je da se izjednači s obzirom da se radi o jednakim procedurama. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Maja Prutki -- Prof.Maja Prutki, MD, PhD Clinical Department of Diagnostic and Interventional Radiology University of Zagreb, School of Medicine Kispaticeva 12 HR-10000 Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.16. KLINIČKA RADIOLOGIJA Poštovani, u ime UO sekcije za Intervencijsku radiologiju šaljemo na e-mail tablicu s našim prijedlozima. Najveći problem je po našem mišljenju donja granica zahvata koja je obzirom da sama priprema pacijenta traje 15 min nije moguće u navedenom intervalu od 35 min učiniti PTA, embolizaciju arterija i vena u 30 min?! U to ne ulazi samo postupak, već i prethodni pregled medicinske dokumentacije i pisanje nalaza. Isto se odnosi i na druge dijagnostičke i terapijske zahvate. Također je potrebno staviti dva liječnika za većinu zahvata. U tablici su i novi zahvati koje radimo u većini KBC-a u Republici Hrvatskoj, šaljemo na e-mail. Srdačan pozdrav, Slavica Kovačić Predsjednica sIRcro Doc.dr.sc. Slavica Kovačić, dr.med subspecijalist neuroradiologije i intervencijske radiologije pročelnica Odjela za intervencijsku, kardiovaskularnu i neuroradiologiju Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Krešimirova 42, 51000 Rijeka - HR Djelomično prihvaćen Vremenski normativi za pojedine postupke su revidirani sukladno prijedlogu, pri čemu je potrebno uzeti u obzir da se vrijeme posvećeno pacijentu računa za izvršitelja i suradnika kao zbroj.
134 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA U IME HD ZA PATOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU HLZ: Na temelju podataka do prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Želimo istaknuti da specijalisti patologije i citologije nisu uključeni u sve nacionalne programe probira ranog otkivanja malignih bolesti (NPP), a u Republici Hrvatskoj se provode preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka pluća. Nismo uključeni u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Prema dokumentu Ministarstva zdravstva smjernice za probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. , Konačnu dijagnoza raka pluća nužno zahtjeva analizu tkiva tumora što predstavlja područje rada specijalista patologije i citologije, iako je u smjernicama postavljanje krajnjeg cilja, a to je otkrivanje novih slučajeva raka pluća kao takve nisu niti spomenute, te čak uočavamo propust u smjernicama u kojima je navedeno da se iste odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća, te da se ne dotiču daljnji terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća. Time smatramo je preskočen ključni korak u NPP koji se sastavni dio svih ostalih NPP ranog otkivanja malignih bolesti pa smo posljedično navedenom u tablici uvrstili pretrage koje smatramo nužnima za kvalitetnu provedbu NPP za rano otkrivanje raka pluća. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu i Hrvatsko društvo za kliničku citologiju trebaju sudjelovati u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem jednog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. S poštovanjem, Predsjednik HDPSM HLZ-a Prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Prihvaćen Prihvaća se.
135 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Na temelju podataka do prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem jednog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. S poštovanjem, Predsjednik HDPSM HLZ-a Prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Prihvaćen Prihvaća se .
136 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.19. NEUROLOGIJA Na e-mail dostavljamo prijedlog dopuna dokumenta "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026." Promjene se odnose na Specijalni dio - Neurologiju. Komentari su navedeni u tablici kao dopunski redovi, a odnose na uvedene ultrazvučne tehnike koje omogućavaju veću sigurnost bolesnika u jedinicama intenzivne skrbi, na primjenu ultrazvučnih tehnika kao potvrdnog dijagnostičkog testa u dijagnostici gigantocelularnog arteritisa na primjenu ultrazvuka živaca i mišića u neuromuskularnim bolestima na lokalnu primjenu lijekova prilikom infiltracije ganglija kod liječenja bolesti ili bolnih stanja (npr. primjena kortikosteroida kod klaster glavobolje kao alternativa sistemskoj primjeni u egzacerbaciji bolesti). Komentari su formirani kao tablica koja sadrži dopunske redove. S poštovanjem, Prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan Predsjednica Hrvatskog društva za spolne razlike u neurološkim bolestima Prihvaćen Prihvaća se.
137 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Ovim putem molimo da naše sljedeće primjedbe uključite u zajednički odgovor Ministarstvu zdravstva u Savjetovanju o Programu mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023-2026: 1. U dokumentu se najviša, IV. razina neonatalne skrbi spominje kao „fakultativna“ (str. 199.), iako je IV. razina neonatalne skrbi jasno definirana i odlikuje ju najviša razina medicinske skrbi za novorođenčad i nedonoščad s najsloženijom neonatalnom patologijom koja se ne može osigurati u ustanovama nižih razina, a koja uključuje mogućnosti koje su znatno šire od navedenih. Stoga, na str. 199, u točki 2.1.2.14.4. predlažemo izbrisati tekst zadnjeg odlomka: „U neonatalnim ustanovama (fakultativno nazvanima ustanovama IV. razine) provodi se, uz prethodno iz ove stavke, i liječenje novorođenčadi s prirođenim srčanim greškama i prirođenim greškama metabolizma.“, a umjesto toga formirati sljedeću stavku br. 2.1.2.14.5. Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici za intenzivno liječenje (IV. razina neonatalne skrbi) Referentni centar za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a koji jedini ima status Nacionalne bolnice, gravitirajući je centar za vitalno ugroženu novorođenčad iz svih dijelova RH i svih razina neonatalne skrbi zbog potrebe dijagnostike, naprednog liječenja ili liječenja komplikacija koje nije moguće ostvariti u regionalnim ustanovama I., II. i III. razine. Referentni centar jer jedino mjesto gdje se liječi nedonoščad i novorođenčad s najsloženijim prirođenim anomalijama i oboljenjima svih organskih sustava (kirurško, kardiokirurško i intervencijsko kardiološko liječenje, neurokirurško liječenje, neuroradiološko intervencijsko liječenje), provode metode koje nadomještaju funkcije organa u zatajenju (ECMO, hemodijaliza, sve metode asistiranog prodisavanja uz kontinuirano praćenje plinova u krvi) standardizirano provodi kontinuirani neuromonitoring (video EEG, video a-EEG, NIRS) te u suradnji i neposrednoj i stalnoj (24 sata dnevno) dostupnosti svih drugih subspecijalističkih pedijatrijskih struka (genetika, metabolizam, endokrinologija, kardiologija, nefrologija, gastroenterologija, neurologija, hematologija, pulmologija, imunologija) i suradnih struka (dječja kirurgija, dječja kardijalna kirurgija, dječja neurokirurgija, dječja otorinolaringologija, dječja oftalmologija, intervencijska neuroradiologija, radiologija, anesteziologija, mikrobiologija, laboratorijska dijagnostika – metabolički laboratorij) svakodnevno odvijaju usko specijalizirani i složeni dijagnostičko-terapijski postupci koji pokrivaju najsloženija patološka stanja novorođenačke dobi koja nisu moguća u ustanovama I, II. i III. razine. Također predlažemo, u skladu s naprijed navedenim, promijeniti i tekst na str. 555. u stavku: Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici intenzivnog neonatalnog liječenja (IV. razina skrbi) i na str. 556. u stavku: Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici intenzivnog neonatalnog liječenja (IV. razina skrbi) s obzirom da se u tekstu ne navode razlike između jedinica intenzivnog neonatalnog liječenja III. i IV. razine (tekst je u cijelosti isti za III. i IV. razinu). 2. Nadalje, sa str. 554.-559. u svim stavcima se spominje da uz uže specijaliste neonatologe, pregled i liječenje novorođenčeta mogu obavljati pedijatri uži specijalisti pedijatrijske hitne i intenzivne medicine. Dapače, u prvom i trećem se stavku čak navodi da prvi pregled novorođenčeta može obaviti uži specijalist pedijatrijske hitne i intenzivne medicine, a da se neonatolog uopće ne spominje. Nije jasno na temelju čega je predloženo da preglede i liječenje novorođenčadi mogu obavljati specijalisti pedijatri koji nemaju užu specijalizaciju iz neonatologije (u dokumentu su isključivo navedeni uži specijalisti pedijatrijske hitne i intenzivne medicine). S obzirom na osobitosti novorođenačke patologije, koja se bitno razlikuje od patologije dojenčadi i starije djece, preglede, dijagnostiku i liječenje trebaju obavljati specijalisti pedijatri usko educirani za patologiju novorođenačke dobi. Molimo odgovor predlagača (Ministarstvo zdravstva) po kojem je prijedlogu tako navedeno. Predlažemo da se u dokument uvrsti da subspecijalističke djelatnosti neonatologije obavljaju specijalisti pedijatri s užom specijalizacijom iz neonatologije. 3. Predlažemo izmijeniti na str. 555. stavak: Probir vida sve novorođenčadi testiranjem crvenog refleksa iz očnog dna direktnom oftalmoskopijom, gdje se kaže da taj pregled izvodi specijalist pedijatrije, uže specijalizacije neonatologije ili uže specijalizacije pedijatrijske hitne i intenzivne medicine, na način da piše: specijalist oftalmologije ili, ondje gdje postoje materijalno-tehničke i kadrovske mogućnosti, i specijalist pedijatar uže specijalizacije neonatologije s edukacijom za provođenje postupka direktne oftalmoskopije. S poštovanjem, Predsjednik Sekcije za neonatologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a Predsjednik Sekcije za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
138 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.1. ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA Ovim putem molimo da naše sljedeće primjedbe uključite u zajednički odgovor Ministarstvu zdravstva u Savjetovanju o Programu mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023-2026: 1. U dokumentu se najviša, IV. razina neonatalne skrbi spominje kao „fakultativna“ (str. 199.), iako je IV. razina neonatalne skrbi jasno definirana i odlikuje ju najviša razina medicinske skrbi za novorođenčad i nedonoščad s najsloženijom neonatalnom patologijom koja se ne može osigurati u ustanovama nižih razina, a koja uključuje mogućnosti koje su znatno šire od navedenih. Stoga, na str. 199, u točki 2.1.2.14.4. predlažemo izbrisati tekst zadnjeg odlomka: „U neonatalnim ustanovama (fakultativno nazvanima ustanovama IV. razine) provodi se, uz prethodno iz ove stavke, i liječenje novorođenčadi s prirođenim srčanim greškama i prirođenim greškama metabolizma.“, a umjesto toga formirati sljedeću stavku br. 2.1.2.14.5. Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici za intenzivno liječenje (IV. razina neonatalne skrbi) Referentni centar za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a koji jedini ima status Nacionalne bolnice, gravitirajući je centar za vitalno ugroženu novorođenčad iz svih dijelova RH i svih razina neonatalne skrbi zbog potrebe dijagnostike, naprednog liječenja ili liječenja komplikacija koje nije moguće ostvariti u regionalnim ustanovama I., II. i III. razine. Referentni centar jer jedino mjesto gdje se liječi nedonoščad i novorođenčad s najsloženijim prirođenim anomalijama i oboljenjima svih organskih sustava (kirurško, kardiokirurško i intervencijsko kardiološko liječenje, neurokirurško liječenje, neuroradiološko intervencijsko liječenje), provode metode koje nadomještaju funkcije organa u zatajenju (ECMO, hemodijaliza, sve metode asistiranog prodisavanja uz kontinuirano praćenje plinova u krvi) standardizirano provodi kontinuirani neuromonitoring (video EEG, video a-EEG, NIRS) te u suradnji i neposrednoj i stalnoj (24 sata dnevno) dostupnosti svih drugih subspecijalističkih pedijatrijskih struka (genetika, metabolizam, endokrinologija, kardiologija, nefrologija, gastroenterologija, neurologija, hematologija, pulmologija, imunologija) i suradnih struka (dječja kirurgija, dječja kardijalna kirurgija, dječja neurokirurgija, dječja otorinolaringologija, dječja oftalmologija, intervencijska neuroradiologija, radiologija, anesteziologija, mikrobiologija, laboratorijska dijagnostika – metabolički laboratorij) svakodnevno odvijaju usko specijalizirani i složeni dijagnostičko-terapijski postupci koji pokrivaju najsloženija patološka stanja novorođenačke dobi koja nisu moguća u ustanovama I, II. i III. razine. Također predlažemo, u skladu s naprijed navedenim, promijeniti i tekst na str. 555. u stavku: Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici intenzivnog neonatalnog liječenja (IV. razina skrbi) i na str. 556. u stavku: Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici intenzivnog neonatalnog liječenja (IV. razina skrbi) s obzirom da se u tekstu ne navode razlike između jedinica intenzivnog neonatalnog liječenja III. i IV. razine (tekst je u cijelosti isti za III. i IV. razinu). 2. Nadalje, sa str. 554.-559. u svim stavcima se spominje da uz uže specijaliste neonatologe, pregled i liječenje novorođenčeta mogu obavljati pedijatri uži specijalisti pedijatrijske hitne i intenzivne medicine. Dapače, u prvom i trećem se stavku čak navodi da prvi pregled novorođenčeta može obaviti uži specijalist pedijatrijske hitne i intenzivne medicine, a da se neonatolog uopće ne spominje. Nije jasno na temelju čega je predloženo da preglede i liječenje novorođenčadi mogu obavljati specijalisti pedijatri koji nemaju užu specijalizaciju iz neonatologije (u dokumentu su isključivo navedeni uži specijalisti pedijatrijske hitne i intenzivne medicine). S obzirom na osobitosti novorođenačke patologije, koja se bitno razlikuje od patologije dojenčadi i starije djece, preglede, dijagnostiku i liječenje trebaju obavljati specijalisti pedijatri usko educirani za patologiju novorođenačke dobi. Molimo odgovor predlagača (Ministarstvo zdravstva) po kojem je prijedlogu tako navedeno. Predlažemo da se u dokument uvrsti da subspecijalističke djelatnosti neonatologije obavljaju specijalisti pedijatri s užom specijalizacijom iz neonatologije. 3. Predlažemo izmijeniti na str. 555. stavak: Probir vida sve novorođenčadi testiranjem crvenog refleksa iz očnog dna direktnom oftalmoskopijom, gdje se kaže da taj pregled izvodi specijalist pedijatrije, uže specijalizacije neonatologije ili uže specijalizacije pedijatrijske hitne i intenzivne medicine, na način da piše: specijalist oftalmologije ili, ondje gdje postoje materijalno-tehničke i kadrovske mogućnosti, i specijalist pedijatar uže specijalizacije neonatologije s edukacijom za provođenje postupka direktne oftalmoskopije. S poštovanjem, Predsjednik Sekcije za neonatologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a Predsjednik Sekcije za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
139 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.16. KLINIČKA RADIOLOGIJA Poštovani, u ime Upravnog odbora MSK sekcije HDR-a HLZ-a šaljemo Vam na e-mail tablicu u kojoj smo predložili manje izmjene koje se tiču muskuloskeletne radiologije /crvenim su označene naše predložene promjene/. S poštovanjem Mislav Čavka tajnik MSK sekcija HDR-a HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
140 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Na temelju podataka do prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude Patologija i citologija s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. S poštovanjem, Predsjednica HDKC HLZ-a Doc. dr. sc. Dinka Šundov, dr. med. Prihvaćen Prihvaća se.
141 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.3. DENTALNA MEDICINA Dentalna implantologija je interdisciplinarno područje dentalne medicine koje uključuje postupke specijalista dentalne medicine za oralnu kirurgiju, parodontologiju i protetiku dentalne medicine. Doktori dentalne medicine specijalisti oralne kirurgije rade u • primarnoj polivalentnoj zdravstvenoj zaštiti • specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i • stacionarnoj - bolničkoj zdravstvenoj zaštiti (izvode zahvate u općoj anesteziji)  u Zagrebu u Kliničkoj bolnici Dubrava u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u kojoj je jedna od ustrojstvenih jedinica Odjel za traumatologiju, oralnu kirurgiju i bolesti temporomandibularnog zgloba  u Zagrebu u Klinici za stomatologiju – oralna kirurgija KBC Rebro  u Splitu u Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju KBC Firule  u Osijeku u Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KBC Osijek i  u Rijeci u Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka. Sličan je ustroj i u Ljubljani u Kliničkom odjelu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra. Iz svih postupaka koje rade doktori dentalne medicine, specijalisti oralne kirurgije treba u timu pisati „medicinska sestra“, a izbrisati „dentalni asistent“ jer isti ne mogu raditi u kirurškim operacijskim salama. Slijedom navedenoga predlažemo primjedbe na Nacrt plana i programa zdravstvene zaštite u svim oblicima zdravstvene zaštite u kojima rade doktori dentalne medicine, specijalisti oralne kirurgije. Tablicu s dopunama dostavljamo na e-mail. Srdačan pozdrav Prof. emeritus Darko Macan Predsjednik društva za dentalnu medicinu HLZ -- Profesor emeritus Darko Macan Stomatoloski fakultet Sveuciliste u Zagrebu Zavod za oralnu kirurgiju Klinika za kirurgiju lica, celjusti i usta KB Dubrava Djelomično prihvaćen Prihvaćeni su prijedlozi uvrštavanja novih postupaka i izmjene kadrovskih normativa za postojeće postupke s iznimkom brisanja dentalnih asistenata iz kategorije suradnika u pojedinim postupcima s obzirom na njihove kompetencije.
142 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE u ime Hrvatskog društva za dječju neurologiju dostavljam slijedeći komentar i mišljenje : Hrvatsko društvo za dječju neurologiju (HDDN) od 2013. do 2018. godine u više je navrata predlagalo HZZO-u vrednovanje neuropedijatrijskih postupaka i ,prije svega vremena potrebnog za stručno i korektno izvođenje: neuropedijatrijskog pregleda, dijagnostičkih metoda i terapijskih mjera i postupaka. Zadnji prijedlog za postupke, koji se izvode u neuropedijatriji HDDN je proslijedio HZZO-u lipnju 2018. godine. Višekratno i redovito su prijedlozi raspravljani na sjednicama UO HDDN i Godišnjim skupštinama društva , zadnji puta na Godišnjoj skupštini društva u studenom 2019. Naša (HDDN) verzija koju smo proslijedili 2018 u HZZO i nešto kasnije iste god u HZJZ prema ovom proslijeđenom prijedlogu nacrta Plana programa mjera zdravstvene zaštite poslužila je očito kao predložak za sve specijalnosti . Zastupamo i jednoglasno podržavamo zaključke prijedloga koje smo iskazali i proslijedili HZZO-u i HZJZ-u 2018. (u privitku) Međutim u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. naveden pod točkom 2.2.27. PEDIJATRIJA za područje neuropedijatrija str 532-533. učinjeni su propusti s kojima se ne možemo složiti: Izbačeni su : medicinske tehničare i fizio i radne terapeute iz suradnika u dijagnostičkim pretragama a koji su u drugim specijalnostima navedeni kao suradnici Značajno su izmjenjena tj većinom su smanjena vremena trajanja pregleda i vremena nužna za izvođenje postupaka. Navedena potrebna vremena za provođenje postupaka od strane izvršitelja (spec.pedijatra/ neuropedijatra) znatno su različita u odnosu na vremena koja su odobrena od HZZO-a temeljem zaključaka rasprava ipregovora i temeljem kojih mi kao spec. pedijatri i sub specijalist i neuropedijatri radimo i izvodimo dijagnostičke postupke zajedno s suradnicima medicinskim sestrama, tehničarima fizioterapeutima. Vremena su u Nacrtu Plana programa mjera Zdravstvene Zaštite 2023.-2026. procijenjena temeljem nejasnih osnova kriterijima prema nekim drugim specijalnostima često prema vremenima trajanja pretraga u odraslih i ostalim pedijatrijskim užim specijalnostima. Predlažemo da se u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023-2026. 1. izmjene predložena vremena i zamijene jednoznačno određenim vremena, koje sad imamo i prema kojima izvršavamo pretrage- u privitku ovog dopisa 2. da se svakako uvrste tehničari, fizio i radni th u rubriku „suradnici u dijagnostičkim postupcima“ HDDN je dodatno upozoravao na nedostatak šifriranja za određene pretrage elektromioneurografiju i test neuromuskularne spojnice, te šifre za otežano izvođenje neuropedijatrijskih pretraga u otežanim okolnostima : uz pojavu epileptičnog napadaja tijekom EEG snimanja (iktalni snimak), odnosno neuropedijatrijski klinički pregled djeteta s poremećajem ponašanja iz autističkog spektra koji, znatno otežavaju pretragu i zahtjevaju produljeno izvođenje navedenih pretraga . Nedostatak navedenih šifri onemogućava korektan prikaz i obračunavanje navedenih postupaka što nije slučaj u neurologiji za odrasle Sa poštovanjem Srdačan pozdrav prof.dr.sc.Nina Barišić predsjednica HDDN Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih normativa u pojedinim postupcima. Vremenski normativi navedeni u prethodnom Planu i programu mjera zdravstvene zaštite uključeni su u raspone navedene u sadašnjem nacrtu.
143 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Obraćamo Vam se ispred Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a, a nakon uvida u dokument „Program mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023.-2026.“ i iznosimo svoje opće opaske: - Navedeno je kako sve dijagnostičke mjere i postupke može obavljati i pedijatar s užom specijalizacijom iz bolesti metabolizma. Napominjemo da su prema novom pravilniku o užim specijalizacijama pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija te bolesti metabolizma dvije u potpunosti odvojene struke i subspecijalizacije. Stoga navedeno treba korigirati - Dijagnostičke mjere i postupci nisu adekvatno kategorizirani u skladu sa sadašnjim i budućim načinom rada o npr. navedena je samo stavka specijalistički pregled bez da je definirano radi li se o prvom ili kontrolnom pregledu, drugom mišljenju, konzultaciji putem A5 uputnice i sl. o nije definirano radi li se o bolesniku s jednostavnom ili složenom endokrinopatijom ili pak dijabetes melitusom - Vremensko trajanje pregleda iznosi 7-18 minuta što je svakako nedovoljno za bilo kakav subspecijalistički pedijatrijski pregled pa tako i endokrinološki - Vremensko trajanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka je prekratko. Samim time je i broj navedenih postupaka, a za koje se očekuje realizacija do strane tima prevelik te ni u kojem slučaju nije skladu sa standardima skrbi - Većina navedenih mjera i postupaka je zastarjela i nije u skladu s aktualnim dijagnostičkim i terapijskim smjernicama - Nove i standardne dijagnostičke terapijske mjere i postupci nisu navedeni, bilo da se radi o endokrinologiji ili dijabetologiji - U postupke nisu uključeni edukacija i savjetovanje bolesnika i obitelji koji su ključan dio skrbi kronično oboljelih S obzirom na navedeno, mišljenje samo da dio prijedloga Programa mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023.-2026., a koji se odnosi na pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju nije u skladu s aktualnim standardima skrbi te zahtijeva potpunu reviziju. Cilj svih Stručnih društava HLZ-a pa tako i Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju je standardizacija i optimizacija kriterija postupaka dijagnostike i liječenja, a u svrhu boljih ishoda bolesnika. Slijedom navedenog se obavezujemo napisati novi prijedlog Programa mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023.-2026. u razumnom vremenskom roku. Doc. dr. sc. Nevena Krnić, dr.med. Spec. pedijatar Subspec. endokrinologije i dijabetologije Predsjednica Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju HLZ Voditeljica Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes KBC Zagreb Prihvaćen Primljeno na znanje.
144 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Poštovani, ispred Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju šaljem primjedbe na Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite djece Sistematski pregled dojenčeta s navršenih mjesec dana, ispunjenje 95 %, nerealno. Smatram da je to previsoko obzirom da mi pedijatri više puta zaprimamo visoko rizično dojenče u kasnijoj dobi, 3-4 i više mjeseci, ne našim propustom. Događa se da novorođenče upišemo u jednom mjesecu, pregledavamo ga u drugom. 80% je bilo sasvim u redu. Romska djeca više puta stižu na upis tek sa 6-8 mjeseci, opet ne našim propustom. Uvedene su nove kategorije preventivnih mjera što je pohvalno samo je nejasno gdje i kako ćemo mi to uklopiti na naš broj pacijenata. I naše medicinske sestre već negoduju da je sve to prekratko vrijeme. Ostati ćemo i bez sestara. 1. sist.pregled s mjesec dana - za pedijatra 15 minuta?? - za uzimanje cjelokupne anamneze (proučavanje dok. iz rodilišta), heteroanamneze- bolesti roditelja i ostale rodbine, pregled novorođenčeta, savjetovanja roditelja novorođenčeta o dojenju, vježbicama itd. A za sestru 10 minuta?? - za upisivanje svih administrativnih podataka, davanje izjave o izabranom pedijatru, otvaranje zdravst. kartona, mjerenje i vaganje djeteta i OG, mjerenje temp., savjetovanje o brojnim pitanjima majki novorođenčeta - moj prijedlog za sestru minimalno 15 minuta, a za pedijatra 20 minuta. Također za sve sistematske preglede s cijepljenjem s 2 cjepiva (2 mj., 4 mj. i 12 mjeseci starosti djeteta) - sestri nije dovoljno 10 minuta, a kamoli 7 minuta (za sist.pregled s godinu dana!)- osim mjerenja djeteta, priprema 2 cjepiva i cijepljenje s 2 cjepiva,uz evidenciju cijepljenja na 3 mjesta - za sve to nije dovoljno 7, ali niti 10 minuta - moj prijedlog min.15 minuta za posao sestre kod sist.pregleda s primjenom 2 cjepiva Ono što smatram zaista najviše uvredljivim po našu struku je procijenjeno vrijeme za sistematske preglede s 12mj, 3 god, 5 god i za djecu sa specifičnim rizicima po zdravlje - vrijeme za sist. pregled pedijatra je 10-12 minuta??? TO JE MOGAO NAPISATI SAMO NETKO TKO NIKAD NIJE STUPIO U NAŠU ORDINACIJU. Okvirno vrijeme niti za jedan sistematski pregled ne smije biti kraće od 20-25 minuta, a za rizičnu djecu min 30 minuta. Također vrijeme sestre za sist pregled djeteta s 5 godina, kao i rizičnog djeteta je smiješno - 5 minuta? za veće dijete treba dulja priprema oko cijepljenja - dok mu objasni postupak samog cijepljenja (psihička priprema većeg djeteta) je zahtjevnija od onog kod mlađeg djeteta. Sestra - min. 15 minuta po sistematskom. pregledu s 5 god. i rizičnog djeteta. Opet dolazimo do pitanja smanjenja broja djece u timu na 850 djece, kako je već bilo odlučeno 2011. godine što i stoji u našim Ugovorima, potpisanim od strane HZZO-a. Može se svatko od nas koristiti mailovima, ali neobavezno u skladu sa svojim vremenskim mogućnostima i samo za kronično bolesne pacijente. Za vrijeme corone odgovarali smo na mailove još poslije radnog vremena, od kuće, no znali smo da će to proći. I prošlo je, dakle onaj način rada nije za ovo vrijeme i s ovim brojem pacijenata! Koliko sam uspjela uočiti, postoje neke nelogičnosti. Prema novom Programu, naš optimalni DNEVNI rad uključuje sljedeće (isključila sam administrativni posao): - 17 pregleda bolesnih (od toga 16 prvih pregleda i jedan kontrolni), - 6 sistematskih pregleda (uključivo sistematske preglede kroničnih bolesnika i namjenske preglede s cijepljenjem) - 1.5 mail - savjetovanje - 5 telefonskih savjetovanja Prijedlog, ne obaveza! - 10 pregleda bolesnih (potrebno vrijeme 10-30 minuta obzirom da ima i kroničnih tegoba koje zahtijevaju više vremena za obradu- npr dugotrajni bolovi u trbuhu, nenapredovanje u dojenčeta, kronične proljevaste stolice - ovdje je potrebno dulje razgovarati s roditeljem , i pregled mora biti detaljniji, kao i dulje savjetovanje) - 4 sistematska pregleda (sramotno je predloženo okvirno vrijeme za sistematski pregled djeteta s 12 mjeseci - 12 minuta sveukupno trajanje pregleda pedijatra???) - dijete u toj dobi je distancirano, i treba barem 5-10 minuta da se prilagodi prostoru i osoblju, a kamoli da ga se pregleda kompletno u tako kratko vrijeme. Kod takvog dnevnog raspreda moguće je staviti: - min. 15 - 20 mail savjetovanja - riječ je o dobrom komunikacijskom kanalu liječnika (ili sestre) i roditelja pacijenta - ne moraju nas zvati 30-50x kako bi nas uspjeli dobiti na telefon, i na taj način se telefonska linija "čuva" za one koji trebaju dulju konzultaciju s liječnikom. Opet napominjem, mogućnost, ne obaveza! - 5 - 10 telefonskih savjetovanja (okvirno vrijeme za tel. savjetovanje bi trebalo biti 5-15 min za liječnika (neki iziskuju najmanje 15 min) No, obzirom da mi nikada, baš nikada nemamo 10 pregleda dnevno, već najmanje 50 pregleda nismo u mogućnosti izdvojiti vrijeme od dva sata na telefonske razgovore i mail savjetovanja. Pacijenti nas poistovjećuju s raznim portalima i svojim zahtjevima zaborave činjenicu da je naš prioritet pregled pacijenta. Nikako, nikako nije moguće da nam komunikacija mailovima postane ugovorna obveza. Za one koji stignu odgovarati nema ograničenja. Tko ne stigne, bez pritiska. Još je najbolji dio da se preko društvenih mreža razglasi da smo mi obavezni odgovoriti na mail unutar 15 minuta. U normativu za jedan mail potrebno je staviti najmanje 10 minuta, jer uvijek slijede potpitanja, za telefon je potrebno 5-10 minuta. Uvijek smo otvoreni za suradnju, za sugestije, realne okvire, sve u interesu djece, zadovoljavanja kvalitete zdravstvene zaštite. Sve propušteno u djetinjstvu vraća se nekoliko puta u odrasloj dobi. Za sve to potrebno je vrijeme. Sve što je nedovoljno, prekratko, na brzinu, ima svoju cijenu u budućnosti. Želimo li zadržati liječnike u PZZ , u ovom slučaju pedijatre u PZZ pružimo im mogućnost uvažavanja mišljenja u skladu s iskustvom i zadanim vremenskim okvirima. S poštovanjem Mirjana Kolarek Karakaš dr.med.spec.pedijatar Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ Djelomično prihvaćen Revidirani su vremenski normativi za pojedine postupke u djelatnosti, uključujući sistematske preglede.
145 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Poštovani, dobiti ovako važan dokument na očitovanje usred ljeta s ovako kratkim rokom je neprihvatljivo pa predlažem da se rok produlji. To je mišljenje i mojih kolegica i kolega iz Hrvatskog pedijatrijskog društva. U privitku su prijedlozi promjena s opaskom da sam se fokusirao uglavnom na bolesti metabolizma u pedijatriji jer za drugo nije bilo vremena. Podosta čudi i neinformiranost pisca nacrta koji među ostalim ne zna na što se radi novorođenački probir, da postoji subspecijalizacija iz Bolesti metabolizma u pedijatriji, da postoji probir na porodičnu hiperkolesterolemiju prije upisa u školu, itd. Osim toga, mi smo neke od primjedbi koje su u privitku već slali u Ministarstvo zdravstva i dobili potvrdu da će se one prihvatiti, ali u nacrtu se to svejedno ne vidi. Komentare na Nacrt šaljem u dogovoru s predsjednicom Hrvatskog pedijatrijskog društva izdvojeno od ostalih članova Društva jer nije bilo vremena za skupljanje svih primjedbi i zajedničko slanje. Molim potvrdu da ste ovu poruku primili na vrijeme. S poštovanjem i srdačno pozdravljam Ivo Barić Ivo Barić, MD, PhD Full Professor of Pediatrics Head of the Division for Genetics and Metabolic Diseases Referral Center for Medical Genetics and Metabolic Disease in Children of the Ministry of Health, Republic of Croatia Department of Pediatrics, University Hospital Center Zagreb Kišpatićeva 12, Rebro, 10000 Zagreb, Croatia Moli se produljenje roka za primjedbe i korekcije Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023-2026. Stranica 49, pod 2.3 i 2.4.- umjesto “vađenje krvi za probir na fenilketonuriju i hipotireozu” treba pisati “vađenje krvi za novorođenački probir iz suhe kapi krvi” Isto na stranici 58 pod 1.8. Sveobuhvatni sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole. - Tu bi, tj. pod oznakom * u legendi tablice na stranici 64 trebao biti univerzalni probir na porodičnu hiperkolesterolemiju (vjerojatno i probir na anemiju i proteinuriju) Stranica 59- nije “Hiperlipoproteinemija” nego “Porodična hiperkolesterolemija”, u istom retku nije “LDL kolesterola” nego “ukupnog kolesterola”. Sukladno tome, redak “Hiperolesterolemija” na stranici 60 je suvišan Stranica 91- umjesto “homocistein plazma”- treba “ukupni homocistein-plazma”, a isto tako i suha kap krvi Stranica 92, zašto su mukopolisaharidi ukupni I i II), Stranica 94- iza “S-adenozilmetionin” dodati “S-adenozilhomocistein” Stranica 142- uvrstiti genski panel “Probir 1” za detaljnu dijagnostiku bolesti koje se otkrivaju novorođenačkim probirom i probirom na porodičnu hperkolesterolemiju Stranica 198- u 2.1.2.14.1 treba dodati prijava u sustav e-novorođenčeta i dobivanje OIB-a i MBO-a za novorođenče Str.198. umjesto “probir na fenilketonuriju (PKU) i kongenitalnu hipotireozu (TSH)” treba pisati “novorođenački probir iz suhe kapi krvi” Stranica 542- cijelo to subspecijalističko područje treba se nazivati “medicinska genetika” sukladno subspecijalitičkim titulama koje imaju pedijatri- uži specijalisti iz medicinske genetike Sukladno nedavnom nastanku nove SPECIJALIZACIJE iz “medicinske genetike” trebat će predvidjeti preglede i te vrste specijalista koji se, doduše, vrlo vjerojatno neće pojaviti do 2026. jer još nisu niti počeli specijalizaciju, ali će možda iz tih ambulanti izlaziti nalazi, a moguće je da krajem 2026. ipak bude takvih nalaza jer postoji nekolicina kandidata kojima bi se mogao priznati dio specijalizacije ili uvezemo takve pojedince iz drugih zemalja. Sukladno tome, trebat će navesti i dijagnostičke i terapijske postupke za to područje za što treba zamoliti Hrvatsko društvo za humanu genetiku. Stranica 551- nedostaje cijelo subspecijalističko područje “Bolesti metabolizma”. Mnogi vremenski okviri u tablici su približni ili teško primjenjivi zbog nepoklapanja prakse i odrednica tablice U skladu s postojanjem zasebne pedijatrijske uže specijalizacije “Bolesti metabolizma”, što je činjenica već nekoliko godina, treba od str 551 do kraja poglavlja Dječja endokrinologija na svim mjestima gdje se u tom poglavlju navodi “doktor medicine, specijalist pedijatrije, uže specijalizacije bolesti metabolizma u pedijatriji “ taj profil izvršitelja ukloniti Str. 555- umjesto “probir sve novorođenčadi PKU-TSH” i retka ispod “probir sve novorođenčadi na metaboličke bolesti” treba jedan zajednčki redak naziva “novorođenački probir iz suhe kapi krvi” Str. 639- u stupcu Postupci, u retku “Sveobuhvatni sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole”, umjesto “…probir na proteinuriju i anemiju…” treba “…probir na proteinuriju, porodičnu hiperkolesterolemiju i anemiju…” Str. 641- nije “Hiperlipoproteinemija” nego “Porodična hiperkolesterolemija”, u istom retku nije “LDL kolesterola” nego “ukupnog kolesterola”. Sukladno tome, redak “Hiperolesterolemija” na istoj stranici je suvišan Ivo Barić, MD, PhD Full Professor of Pediatrics Head of the Division for Genetics and Metabolic Diseases Referral Center for Medical Genetics and Metabolic Disease in Children of the Ministry of Health, Republic of Croatia Department of Pediatrics, University Hospital Center Zagreb Kišpatićeva 12, Rebro, 10000 Zagreb, Croatia Prihvaćen Prihvaća se.
146 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.12.3. KARDIOTORAKALNA KIRURGIJA Komentari Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju na Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026. Poštovani, U prilogu su izmjene u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026 koje predlaže Hrvatsko društvo za kardijalnu kirurgiju HLZ. 1. NAZIV POSTUPKA: Operativno zbrinjavanje povreda prsnog koša: torakotomijom i/ili sternotomijom i Operativno zbrinjavanje povreda prsnog koša: šav krvne žile i/ili plućnog tkiva i/ili bronha i/ili ošita a. Prijedlog: Obzirom kako u navedenim ozljedama može postojati i ozljeda srčanih struktura kao i velikih krvnih žila smatramo kako je potrebno uključiti specijalistu kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije) u kategoriju IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane 2. NAZIV POSTUPKA: Transplantacija pluća - jedna strana, Transplatacija pluća - obije strane te Retransplantacija pluća a. Prijedlog: Obzirom kako je u transplantaciju pluća u uključen specijalist kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije) kao voditelj čitavog implantacijskog tima potpuno je neprimjereno kako isti nije naveden u kategoriji IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane. Navedeno je neophodno ispraviti u svim točkama 3. NAZIV POSTUPKA: Drenaža prsišta i Odstranjenje žice iz prsne kosti a. Prijedlog: Obzirom kako je drenaža prsišta svakodnevni zahvat u kardijalnoj kirurgiji, kao što je to slučaj i kod odstranjenja žice iz prsne kosti, smatramo kako je potrebno uključiti specijalistu kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije) u kategoriju IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane u ove procedure 4. NAZIV POSTUPKA: Torakoskopija ili laparoskopija. Obuhvaća: dijagnostiku, inciziju i uvodjenje instrumenata sa eksploracijom i interpretacijom, eksciziju s optičkim instrumentom. Lokalna anestezija je uključena, opća posebno. a. Prijedlog: Obzirom kako torakoskopski zahvati uzimaju maha u kardijalnoj kirurgiji sa sve većim udjelom u ukupnom operacijskom volumenu, smatramo kako je potrebno uključiti specijalistu kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije) u kategoriju IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane 5. Prijedlog sasvim NOVOG NAZIVA POSTUPKA:: „Transkateterska ugradnja mitralnog zalistka transapikalnim putem“ MJERA / GRUPA POSTUPAKA NAZIV POSTUPKA Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH (opis u nastavku) IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane SURADNICI - svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog izvršitelju u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od - do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od - do) u minutama OKVIRNI RASPON VREMENA potrebnog suradniku u OGLEDNOM TIMU za PROVEDBU POSTUPKA (od - do) ILI OKVIRNI RASPON VREMENA POTREBNOG ZA BORAVAK PACIJENTA U USTANOVI PO POSTUPKU (od - do) u minutama Specifikacija razine nužnosti provođenja postupka: 1 - neophodno; 2 - optimalno; 3 - nadstandard Obrazloženje razine nužnosti: 1 - neophodno Obrazloženje razine nužnosti: 2 - optimalno Obrazloženje razine nužnosti: 3 - nadstandard Broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana Transkateterska ugradnja mitralnog zalistka transapikalnim putem 10 2 doktora medicine, specijalist kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije); doktor medicine, specijalist kardiologije doktor medicine, specijalist kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalne kirurgije); prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; prvostupnik radiološke tehnologije 120-240 120-240 1,2 Bolesnici sa simptomatskom mitralnom insuficijencijom i prohibitivno visokim rizikom za kirurško liječenje Bolesnici sa simptomatskom mitralnom insuficijencijom i visokim rizikom za kirurško liječenje ili bolesici sa umjerenim/niskim rizikom za kirurško liječenje uz patologiju koja nije uključena u procjenu kirurškog rizika; 1 Stojim na raspolaganju za bilo kakva pitanja. Detaljan dokument dostavljamo na e-mail. Srdačan pozdrav, Prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, FETCS Predsjednik, Hrvatsko društvo za kardijalnu kirurgiju HLZ Šubićeva 9 10 000 Zagreb Prihvaćen Prihvaća se.
147 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.5. NEFROLOGIJA Članovi Upravnog odbora Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju raspravili su prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštitne 2023. - 2026. U ime društva predlažu manje korekcije i nadopune, pod točkom 2.2.11.5. NEFROLOGIJA. 1. Umetanje flebokatetera za hemodijalizu u središnju venu po Seldingeru. Perkutano umetanje flebokatetera s fiksacijom u femoralnu, jugularnu ili subklavijsku venu s kreiranjem potkožnog tunela: okvirni vremenski raspon za liječnika specijalista nefrologa 40 - 75 min., okvirni raspon vremena za prvostupnika sestrinstva 60 - 90 min. 2. Operativna konstrukcija tipične A-V fistule. Prepariranje arterije i vene na podlaktici, te anastomoziranje u pravilu kraja vene sa stranom arterije. U posebnim primjerima se anastomozira kraj vene s krajem arterije nakon prethodne transpozicije žila, prije svega vene. Dodati liječnik specijalist vaskularni kirurg ili urolog 3. Operativna konstrukcija tipične A-V fistule. Prepariranje arterije i vene na podlaktici, te anastomoziranje u pravilu kraja vene sa stranom arterije. U posebnim primjerima se anastomozira kraj vene s krajem arterije nakon prethodne transpozicije žila, prije svega vene: optimalno 2 4. LDL afereza: nadstandard 3 5. Dodati: Klinički pregled bolesnika na kućnoj hemodijalizi: svi paraametri kao i za klinički pregled peritonejskog bolesnika. 6. Dodati: a) endovaskularna dilatacija stenoza A-V fistule, b) endovaskularna dilatacija središnjih vena, c) endovaskularna trombektomija A-V fistule, d) trombektomija, kirurška, A-V fistule. Za sve navedene zahvate do 100 godišnje, doktor medicine specijalist interventni radiolog, suradnici doktor medicine specijalist nefrolog, prvostupnik sestrinstva, vrijeme 90 - 120 min., nadstandard, Dg. N18, mjesečno 1 - 5 postupka po timu. 7. Dodati: Klinički pregled bolesnka na kućnoj hemodijalizi i/ili automatskoj peritonejskoj dijalizi. 1-100 godišnje, prvostupnik sestrinstva 30 min. po pregledu, optimalno 2. Mjesečno po timu 2. 8. Dodati: APD kontrola telemedicinskim postupkom. Procjena broja postupaka godišnje, oko 3 000, br. 3., izvršitelj medicinska sestra, okvirni raspon vremena 10 - 15 min., razina nužnosti: optimalno 2, Dg. N18, broj optimalnih postupaka po timu tijekom mjesec dana 5 - 10. Za sva dodatna eventualna pitanja stojimo na raspolaganju. S poštovanjem, Izv. prof. dr. sc. Mario Laganović, dr. med. predsjednik HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ Prihvaćen Prihvaća se.
148 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA dostavljamo mišljenje vezano uz prijedlog Nacrta Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Komentari se odnose na djelatnost Pedijatrija, Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija. 1. Specijalistički pregled treba razdvojiti na: - Prvi specijalistički pregled; Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka: 30-40 minuta - Kontrolni specijalistički pregled; Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka: 25-30 minuta. OBRAZLOŽENJE: Prvi pregled užeg specijaliste pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije razlikuje se od kontrolnog pregleda, kao i u ostalim granama pedijatrije, te ih je potrebno razdvojiti i prilagoditi vremenske normative potrebne za provedbu. 2. Dopuna dijagnostičkih mjera i postupaka i prilagodba vremenskih normativa: a) Alergološki kožni testovi in vivo – prick – ubodni kožni test, Atopy Patch Test, intradermalni test autolognim serumom • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 15-20 minuta • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 20-30 min b) Kožno testiranje cjepivima • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 45-60 minuta • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 45- 80 min c) Kožno testiranje lijekovima • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 60-120 minuta • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 60-120 min d) Bronhodilatacijski test: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 15-20 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu 15-25 min e) Mjerenje FeNO: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 10-15 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 10-20 min f) Mjerenje nNO: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 15-20 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 15-25 min g) Spirometrija s ergometrijom: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 15-30 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 20-45 min h) Metakolinski test: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 25-60 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 20-45 min i) PEFR • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 5-10 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 5-12 min j) Pulsna oksimetrija • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 3-5 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 5-10 min k) 24-satni pH-monitoring jednjaka s impedancom: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 90-120 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 720-1440 min l) Provokacijski pokus hranom • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 180-360 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 30-60 min m) Laboratorijska obrada in vitro (specifični IgE, triptaza, koncentracija i aktivnost C1 inhibitora, komponente komplementa) • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 5-15 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 5-10 min 3. Dopuna terapijskih mjera i postupaka i prilagodba vremenskih normativa a) Zbrinjavanje anafilaksije, dišne opstrukcije, akutne urtikarije • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 60-90 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 16-30 min b) Specifična imunoterapija inhalacijskim alergenima • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 30-45 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 15-30 min c) Oralna imunoterapija • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 60-360 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 30-60 min d) Elektivno cijepljenje: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 60-90 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 16-30 min e) Alergološko savjetovanje: • Okvirni raspon vremena potrebnog izvršitelju u oglednom timu za provedbu postupka 20-30 min • Okvirni raspon vremena potrebnog suradniku u oglednom timu za provedbu postupka 15-25 min OBRAZLOŽENJE: Molimo da se navedene dijagnostičke i terapijske mjere i postupci dodaju u popis budući da su sastavni dio djelatnosti pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije. Također molimo da se prihvate predloženi vremenski normativi temeljeni na specifičnostima vezanim uz pedijatrijske bolesnike. Pozivamo vas da razmotrite i uvažite navedene prijedloge i argumente u cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite pedijatrijskih bolesnika. Uz zahvalu i poštovanje, Doc. dr. sc. prim. Irena Ivković-Jureković, dr. med. Predsjednica Sekcije za pedijatrijsku alergologiju i kliničku imunologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ Prihvaćen Prihvaća se.
149 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.23. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA Poštovani, u ime Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ šaljem sljedeći komentar: 1. u osnovnom word dokumentu "Savjetovanje o nacrtu plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026." u tekstu se na nekoliko mjesta izdvaja traumatologija s kirurgijom, a ortopediju navodi zasebno što nije u skladu sa specijalizacijom koja nosi naziv Ortopedija i traumatologija. Slijedom toga potrebno je već u ovom nacrtu prijedloga uvrstiti novu djelatnost: Ortopedija i traumatologija. 2. u tablici "Tablice plan i program ZZ_20.7. zadnje_za savjet" pregledom područja 2.2.18. Neurokirurgija i područja 2.2.23. Ortopedija i traumatologija ustanovio sam da se na više mjesta spominju isti operacijski zahvati iz područja KRALJEŽNICE pod različitim imenima (plava knjiga, DTS, novo formirani nazivi) pa čak i isti nazivi na više mjesta, a s različitim normativima. Očigledno su pojedine dijelove tablice radile više osoba, ali se kasnije nisu zajednički pregledane. Predlažem da brzo oformimo tim predstavnika iz srodnih stručnih društava ovog područja operacija kralježnice: Hrvatskog neurokirurško društvo, Hrvatsko ortopedsko društvo, Hrvatskog traumatološko društvo. Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju i Hrvatsko vertebrološko društvo te u kratkom roku brzo pregledamo tablice i napravimo adekvatne izmjene suklladno stvarnim operacijskim zahvatima iz područja kralježnice. Pozdrav, prim. dr. sc. Darko Perović predsjednik Hrvatskog vertebrološkog društva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, u ime Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ šaljem sljedeći komentar: 1. u osnovnom word dokumentu "Savjetovanje o nacrtu plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026." u tekstu se na nekoliko mjesta izdvaja traumatologija s kirurgijom, a ortopediju navodi zasebno što nije u skladu sa specijalizacijom koja nosi naziv Ortopedija i traumatologija. Slijedom toga potrebno je već u ovom nacrtu prijedloga uvrstiti novu djelatnost: Ortopedija i traumatologija. 2. u tablici "Tablice plan i program ZZ_20.7. zadnje_za savjet" pregledom područja 2.2.18. Neurokirurgija i područja 2.2.23. Ortopedija i traumatologija ustanovio sam da se na više mjesta spominju isti operacijski zahvati iz područja KRALJEŽNICE pod različitim imenima (plava knjiga, DTS, novo formirani nazivi) pa čak i isti nazivi na više mjesta, a s različitim normativima. Očigledno su pojedine dijelove tablice radile više osoba, ali se kasnije nisu zajednički pregledane. Predlažem da brzo oformimo tim predstavnika iz srodnih stručnih društava ovog područja operacija kralježnice: Hrvatskog neurokirurško društvo, Hrvatsko ortopedsko društvo, Hrvatskog traumatološko društvo. Hrvatsko društvo za spinalnu kirurgiju i Hrvatsko vertebrološko društvo te u kratkom roku brzo pregledamo tablice i napravimo adekvatne izmjene suklladno stvarnim operacijskim zahvatima iz područja kralježnice. Pozdrav, prim. dr. sc. Darko Perović predsjednik Hrvatskog vertebrološkog društva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, U ime Upravnog odbora i predsjedništva Hrvatskog društva za akupunkturu iznosimo slijedeće primjedbe na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." koje molimo da uvažite, a pozivamo se na postojeće zakonske akte odnosno "Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti" https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1048.html U njemu su specificirane, uz zajedničke normative koje moraju zadovoljavati sve opće i specijalističke ambulante, posebne točke koje se odnose na postupke akupunkture: U članku 13. (5) Ambulanta u kojoj se obavlja postupak akupunkture mora imati jednokratni pribor za akupunkturu i doktora medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za akupunkturu. I članku 16.(5) Specijalistička ambulanta u kojoj se obavlja postupak akupunkture mora imati jednokratni pribor za akupunkturu i doktora medicine specijalista koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora nadležnog za akupunkturu. Naši prijedlozi su slijedeći: 1.Akupunktura kao postupak liječenja odnosno djelatnost treba se uvesti u primarne i većinu specijalističkih djelatnosti, a ne samo u anesteziologiju i liječenje boli i fizikalnu terapiju. Razlog zašto navedeno predlažemo je a) što je ista u "Pravilniku o normativima...." navedena pod obje točke te b) zato što postoje brojni dokazi koji akupunkturu svrstavaju u učinkovite metode liječenja u pacijenata s mnogim dijagnozama koje se često javljaju u populaciji u svim specijalnostima, a provodi se bilo kao samostalna ili kao paralelna metoda Od ostalih specijalističkih djelatnosti naročito navodim: neurologija- liječenje bolesti i rehabilitacija, ginekologija i porodništvo- prevencija, liječenje bolesti i simptoma, interna medicina- isto, kirurgija, ortopedija s traumatologijom- postop. rehabilitacija i liječenje komplikacija, onkologija- prevencija nuspojava i liječenje nuspojava, a također ORL, oftalmologija pedijatrija, palijativna medicina, urologija koje imaju brojne dokazane indikacije za uspješno liječenje akupunkturom. U primarnu zdravstvenu zaštitu treba dodati akupunkturu pod terapiju kroz opću/ obiteljsku medicinu- prevencija i terapija, zdravstvenu zaštitu žena- preventivna, liječenje bolesti i simptoma, hitnu medicinu (primjena akupunkture u smanjenju boli i simptoma poremećaja). Akupunkturu treba dodati i pod dentalnu medicinu kao terapijsku metodu i simptomatsko liječenje. 2. Akupunkturu može obavljati samo adekvatno educirani liječnik, što je također navedeno u gore spomenutom "Pravilniku o normativima....." Niti jedna specijalizacija za sada nema u sebi adekvatnu propisanu edukaciju iz akupunkture, stoga akupunkturu ne može provoditi niti jedan liječnik niti specijalist bez dodatne edukacije. Stoga kod specijalizacije obavezno treba pisati: specijalist (npr. anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja) "uz dokaz o završenoj propisanoj edukaciji" Ili " uz završenu propisanu edukaciju". Samo bih dodala i psihijatriju- liječenje i simptomatsko liječenje Maja Mustač, dr. med. specijalist anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja, uži specijalist intenzivne medicine predsjednica Hrvatskog društva za akupunkturu HLZ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Dostavljamo Vam prijedloge i mišljenje Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju: 1. Prvi specijalistički pregled: za izvršitelja 30-45 min. (umjesto 17-43); 2. Kontrolni specijalistički pregled: za izvršitelja 25-35 min. (umjesto 10-25 min.) 3. Alergologijska testiranja (kožni ubodni test, PRICK-test, uključivo i PPD testiranje): za izvršitelja 15-20 min. (umjesto 7-8 min.); a za suradnika 20-30 min. (umjesto 11-20 min.) 4. Dilatacijski testovi (bronhodilatacijski test): za izvršitelja 15-20 min (umjesto 7-18 min.). 5. Bronhoprovokacijski testovi: za izvršitelja 25-60 min. (umjesto 7-18 min.); 6. Bronhoskopija - dijagnostička i terapeutska: za izvršitelja 45-90 min. (umjesto 22-59 min.); za suradnika od 30-90 min. (umjesto 24-45 min.). Naime, sve dječje bronhoksopije se rade u općoj anesteziji što produljuje postupak u odnosu na odrasle. 7. 24h pH -metrija jednjaka s impedancijom ili bez nje: za izvršitelja 60-180 min. (umjesto 15-37 min.); Naime, samo za kalibraciju sonde treba minimalno 35 minuta. 8. Uz UZV pluća dodati novi postupak UZV pleure: za izvršitelja 15-30 min. U nadi da će naše primjedbe biti uspješno usvojene primite iskrene kolegijalne pozdrave, S poštovanjem, Doc.prim.dr.sc. Ivan Pavić, dr.med. Predsjednik Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju HLZ Prihvaćen Prihvaća se.
153 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.25. PALIJATIVNA SKRB Poštovani, sukladno zamolbi da kao članovi HLZ aktivno sudjelujemo u komentarima i osobnim sugestijama vezano uz NACRT PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2023 - 2026. nadovezala bih se uz mjere ZZ vezano uz organizaciju palijativne skrbi. Iz razloga što je tema moje doktorske disertacije bila vezana uz implementaciju palijativne medicine u zdravstveni sustav RH, dobro sam upoznata sa prednostima i manama organizacije palijativne skrbi /medicine danas. Moj prijedlog odnosi se na slijedeće: 1. Stvoriti kvalitetne i dobro organizirane Palijativne odjele u sklopu svih kliničkih bolničkih centara RH koji će raditi po principima palijativne skrbi sukladno smjernicama donešenim u Engleskoj i SAD (NHPCO). Engleska je koljevka palijativne i hospicijske skrbi. 2. Iako postoji dobra edukacija iz palijativne medicine/skrbi u sustavu visokog školstva (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, srednja škola) na kojima i sama sudjelujem, predlažem otvaranje smjera PAIJATIVNA SKRB koji bi bio sastavnica u izobrazbi budućih medicinskih sestara i tehničara te kao obvezni kolegij u curriculumima medicinskih fakulteta RH. Elementi navedenog postoje, no svakako zahtjevaju viši i ozbiljnij pristup izobrazbe. Predavanja trebaju držati isključivo liječnici koji imaju edukaciju iz palijativne medicine /skrbi a medicinske sestre, (bacc.sestrinstva i magistre sestrinstva) isključivo vježbe i seminare, jer u suprotnom dobijemo loše educiran kadar, što se posljednjih desetak godina pokazalo točnim. 3. Osobno sam autorica prvog i jedinog sveučilišnog udžbenika iz područja Palijativne medicine u RH iz 2013.godine, no svakako potrebna je dodatna stručna literatura na hrvatskom jeziku novijeg datuma jer osim navedenog udžbenika studenti nemaju iz čega učiti niti se kadar dodatno educirati u stručnom smislu. 4. Mobilni timovi koji djeluju u pojedinim gradovima nisu u dobroj sinhronizaciji sa timovima Hitne pomoći u smislu trijaže posla/pacijenta. Nepotrebno veliki broj palijativnih pacijenata dolaze u sustav HMP a mogu biti obrađeni u sklopu Palijativnih timova. 5. Osim riječkog, Hrvatska vapi za novim hospicijima u barem još tri svoja grada - Zagreb, Split i Osijek. 6. Teška tema - nužnost dječjeg hospicija 7. Izrada projekata za financiranje Palijativnih odjela pri bolnicama, Ambulanti za bol po cijeloj Hrvatskoj (ne samo u nekoliko gradova u Hrvatskoj) mobilnih timova, izgradnje hospicija iz poticajnih financijskih fondova Europske unije. 8. Moj prijedlog posljednjih 20 godina - specijalizacija iz palijativne medicine U nadi prihvaćanja komentara, lijepo Vas pozdravljam! Doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med. Specijalna bolnica AGRAM - Poliklinika Rijeka Ravnateljica Specijalist kliničke radiologije Hrvatsko katoličko sveučilište Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegij "Medicinska etika" Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci Viša znanstvena suradnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.29. SUDSKA MEDICINA Poštovani, Na e-mail vam dostavljamo izmjene u Nacrtu Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. koje je izradilo Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa HLZ-a. Uneseno je dosta izmjena, jer smo smatrali da da neke satnice nisu bile realno prikazane. (za predsjednika društva – prof. dr. sc. Milovana Kubata) Prihvaćen Prihvaća se.
155 HLZ 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.2. EPIDEMIOLOGIJA U onim postupcima u djelatnosti epidemiologije u izvršitelje vratiti doktor medicine, specijalist javnozdravstvene medicine koji je kao izvršitelj bio naveden u tim postupcima u prethodnom Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2020. — 2022. Obrazloźenje U ovom Nacrtu u odredenim postupcima u djelatnosti epidemiologije izbrisan je izvršitelj doktor medicine, specijalist javnozdravstvene medicine. Medutim, prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i kurikulumu za specijalizaciju iz javnozdravstvene medicine, NN 65/2022, doktor medicine, specijalist javnozdravstvene medicine ima kompetencije za postupke u djelatnosti epidemiologije u kojima je u ovom Nacrtu izbrisan. IV. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA Predlažemo da se u svakom tekstu „Izvršitelji” u mjerama i postupcima prema odabranim entitetima gdje god se spominje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo područne (regionalne) samouprave odnosno Graõa Zagreba zamijeni odgovorajućim timovima: timovi javnog zdravstva, timovi epidemiologije, timovi zdravstvene ekologije. Obrazloženje U mjerama i postupcima u IV. poglavlju mjera zdravstvene zaštite za značajne probleme stanovništva kao izvršitelji navode se izmedu ostalih timovi obiteljske (opće) medicine, timovi zdravstvene zaštite žena, timovi školske i adolescentne medicine, timovi za mentalno zdravlje itd. Smatramo da bi prema pojedinim mjerama i entitetima trebalo precizno definirati timove iz zavoda za javno zdravsn•o područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prijedlogom Nacrta, od HZJZ-a i županijskih zavoda odnosno zavoda Grada Zagreba kao izvršitelja većine preventivnih aktivnosti očekuje se provedba niza mjera. Medutim, timovi javnog zdravstva, koji imaju sve kompetencije provedbe većine navedenih mjera, nisu u mogućnosti uz dosadašnje poslove provesti dio predloženih mjera. Naime, timovi javnog zdravstva su kadrovski potkapacitirani za izvršenje novih ili proširenje postojećih postupaka. Trenutni kadrovski normativ jest jedan tim javnog zdravstva (u sastavu od dvije osobe) na 100.000 stanovnika. Ako uzmemo u obzir da 6 od 10 odraslih osoba ima problem prekomjerne tjelesne mase, vjerujemo kako je sve, samo ne optimalan, omjer zdravstvenih radnika u preventivnoj medicini i stanovnika s problemima na koje je moguće preventivno djelovati. U ovom Nacrtu nisu navedena sredstva potrebna za provedbu mjera, pogotovo ona sredstva koja se ne ugovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a bez odgovarajućih ne samo ljudskih nego materijalnih i financijskih sredstava teško je očekivati veliki, a kamoli potpuni obuhvat nekog postupka/intervencije/aktivnosti. U nadi da će naši prijedlozi biti uvaženi, Srdačno Vas pozdravljam. Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva Predsjednica Hrvatsko društvo za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora www.hdjz.org Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih normativa za pojedine postupke. Liječnici specijalisti javnozdravstvene medicine navedeni su kao izvršitelji u pojedinim postupcima u djelatnosti epidemiologije s obzirom na svoje kompetencije.
156 HLZ 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.1.JAVNOZDRAVSTVENA MEDICINA „OBUHVAT” Predlažemo brisanje „obuhvat 100%” u svim mjerama i postupcima acrta. Obrazloženje Racionalno gledano, nije realno moguće ostvariti 100%-tni obuhvat, čime se dovodi u pitanje plan i njegova realizacija. Smatramo da je neprimjenjivo, što je vidljivo i u dijelu Nacrta koji se odnosi na epidemiološku djelatnost gdje te stavke nema čak ni tamo gdje su navedeni isti postupci, te iz činjenice da mnogi postupci ovise o drugim akterima u tom postupku. Apr. kod postupka „Prikupljanje, kontrola, unos, obrada i analiza zdravstveno-statističkih podataka u skladu s Godiśnjim provedbenim planom statistički.o istraživanja...“ kod mjere „Praćenje i ocjena zdravstvenog stanja populacije“ nije moguće uvijek imati 100%-tni obuhvat dok se ne završi informatičko povezivanje u svrhu prikupljanja potrebnih podataka. „SURADNICI“ Predlažemo obavezno još upisati i magistre sestrinstva/diplomirane medicinske sestre uz navedene suradnike u svim postupcima. Obrazloženje Nije dopustivo da magistre sestrinstva/diplomirane medicinske sestre nisu navedene u timu koji je izvršitelj odredenog postupka, a koje su prema svojim kompetencijama primjerenije za rad u timovima javnog zdravstva nego magistri sanitarnog inženjerstva. Nažalost, do sada u timu javnog zdravstva nisu bile predvidene magistre sestrinstva/diplomirane medicinske sestre (ali nije navedena ni većina ostalih suradnika pa ni magistri sanitarnog inženjersH'a koji se spominju u ovom Nacrtu). Već dugi niz godina ukazujemo na to (što je učinjeno i ove godine) i nadamo se da će u novoj mreži javne zdravstvene službe u timu javnog zdravstva biti i mag. sestrinstva/diplomirana medicinska sestra. „SURADNICI“ Predlažemo prioritetno nadopisati još i nutricioniste, te potencijalne suradnike kineziologe (a bili bi poželjni informatičari, psiholozi) uz navedene suradnike u postupcima za mjeru „Predlaganje, provedba i evaluacija javnozdravstvenih intervencija radi unapredenja zdravlja i smanjenja rizičnìh čimbenika populacije u skladu sa strates”kim dokumentima“ i mjeru „Sprječavanje i suzbijanje bolesti, zaraznih i nezaraznih“. Obrazloženje Djelatnosti za javno zdravstvo u županijskim zavodima za javno zdravstvo odnosno Grada Zagreba provode poslove promicanja zdravlja, za koje su neophodni multidisciplinarni timovi i u njemu prvenstveno nutricionist a potom i kineziolog. Poznavajući zdravstvenu problematiku vezanu za visoku prevalenciju čimbenika rizika kroničnih nezaraznih bolesti (npr. poput prekomjerne tjelesne mase i pretiìosti, nedovoljne tjelesne aktivnosti radnoakitvne populacije), promicanje promjene stilova života i sukladno važećoj legislativi, akcijskim planovima i drugim preventivnim programima nutricionisti i kineziolozi imaju važnu ulogu u timu javnog zdravstva i nužno su potrebni za sveobuhvatní rad na smanjenju rizićnih čimbenika, promicanju i unapredenju zdravlja. „BROJ OPTIMALNO PROVEDENIH POSTUPAKA PO TIMU U MJESEC DANA“ Predložena metodologija koja se odnosi na postupak „broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana“ nije primjenjiva za većinu postupaka javnozdravstvene medicine pa predlažemo da se za sve postupke u dijelu „broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana“, navede „neprimjenjivo s obzirom na nepredvidivost broja i toćnog trajanja postupka“ (isto kao što je navedeno u dijelu Nacrta koji se odnosi na epidemiologiju (3.2.2. Epidemiologija), tim više što se u obje djelatnosti provode čak i isti postupci). Obrazloźenje Aktivnosti koje provode timovi javnozdravstvene medicine nisu dijagnostički postupci niti pregledi odredene populacije te je takva metodologija (broj navedeniń postupaka u mjesec dana po jednom timu) apsolutno neprimjerena za veliku većinu postupaka (to se može eventualno primijeniti za savjetovališta, a i u tom slučaja su predloženi normativi vremena neprimjereno mali). Smatramo da je na razini županijskih zavoda za javno zdravsR o odnosno Grada Zagreba radi sezonalnosti poslova te kako je riječ o populacijskom pristupu iznimno teško utvrditi broj optimalno provedenih postupaka mjesečno. MJERA: Predlaganje, provedba i evaluacija javnozdravstvenih intervencija radi unapredenja zdravlja i smanjenja rizićnih čimbenika populacije u skladu sa strateškim dokumentima A) Predlažemo smanjenje okvirnog raspona vremena „2850-7125” na okvirni raspon vremena „1200- 3000” za postupak „Definiranje suradnika u provedbi intervencije” i istovremeno povećanje okvirnog raspona vremena „1200-3000” na okvirni raspon vremena „2850-712 5” za postupak „Osmišljavanje i priprema javnozdravstvene kampanje”. Obrazloženje Smatramo da je za osmišljavanje i pripremu javnozdravstvene kampanje potrebno puno veći vremenski raspon nego za definiranje suradnika u provedbi intervencije te je navedeni prijedlog ustvari samo zamjena okvirnih raspona vremena za dva različita postupka. B) Predlažemo brisanje postupka „Utvrdivanje zdravstvenog stanja - preventivni pregled” namijenjen pojedincu. ObrazloženJe Opis postupka „Utvrdivanje zdravstvenog stanja — preventivni pregled” namijenjen pojedincu nije naveden, a za utvrdivanje zdravstvenog stanja smatramo svrsishodnijim da bude u nadležnosti djelatnosti obiteljske (opće) medicine koji imaju kartoteku svojih osiguranika i bolji uvid u njihovu opću i obiteljsku anamnezu i anamnezu bolesti. Osim toga, postojeći broj timova javnog zdravstva nema kapaciteta za ovaj postupak koji je naveden kao nadstandard. MJERA: Provedba i nadzor nad provedbom nacionalnih screening-programa u skladu sa strateškim ilokumentima A) Postupci provoden)a i evaluaciJ“e Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva su vrlo šturo navedeni te je potrebno definirati sve postupke (oni su brojni i zauzimaju veliki dio vremena jednog javnozdravstvenog tima za jedan screening program) i redefinirati vrijeme. Obrazloženje Za ilustraciju navodimo samo dio postupaka koje timovi javnog zdravstva županijskih zavoda za javno zdravstvo odnosno Grada Zagreba provode vezano uz Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, a koji su navedeni samo kao jedan postupak („Slanje poziva za testiranje i ostale aktivnosti povezane s provodenjem ovog postupka“): Slanje poštom pozivnih pisama ciljnoj populaciji Evidencija vraćenih pozivnih pisama i pristanaka za sudjelovanje u programu te upisivanje u računalni program Slanje poštom test kartona za gF0BT ciljnoj populaciji koja je poslala pristanak za sudjelovanje Evidencija zaprim!jenih test kartona s uzorcima stolice, provjera ispravnosti uzorkovanja te priprema za testiranje Testiranje uzoraka stolice na gF0BT Upisivanje nalaza testiranja sto'.ice na skriveno krvarenje u računalni program Slanje poštom nalaza osobama s pozitivnim testom kao i slanje nalaza nadležnim izabranim obiteljskim doktorima Upisiv'anje podataka iz upitnika u računalni program (upitnike ciljna populacija dostavlja zajećíno s uzorcima stolice) Slanje podsjetnika osobama koje nisu dostavile uzorke stolice na test kartonima - repozivanje Telefonsko kontaktiranje osoba koje su provele neispravno testiranje te davanje uputa o ispravnom testiranju osobama koje osobno dolaze u zavod Telefonsko kontaktiranje osoba s pozitivnim testom vezano uz dogovor za kolonoskopiju i pripremu osobe za kolonoskopiju Naručivanje osoba s pozitivnim testom na kolonosrtopiju u raćunalni program, priprema i slanje pozivnog pisma za kolonoskopiju pośtom Dogovor s kolonoskopskim jedinicama za termine kolonoskopija Komuniciranje s gastroenterolozima vezano uz neke specifičnosti (ranije dijagnoze, ranije obavljene kolonoskopije, druga zdravstvena stanja) pacijenata koji se naručuju na kolonoskopiju Komunikacija s osobama koje su obavile kolonoskopiju izvan programom definirane kolonoskopske jedinice u cilju uvida u nalaze kolonoskopija Odgovaranje na različite upite ciljne populacije vezano uz provedbu programa (telefonom, e- mailom, osobnim dolaskom) Organizacija javnozdravstvenih kampanja s ciljem boljeg odaziva programu i promicanja važnosti ranog otkrivanja raka I druge aktivnosti... Drugi primjer je postupak „Slanje poziva za mamografski pregled i ostale aktivnosti povezane s provodenjem ovog postupka” koji u svakodnevnom radu takoder obuhvaća više postupaka, a to su: Odabir popisa žena iz ciljne populacije i poštanskog broja u informatičkoj aplikaciji za pripremu poziva Odabir ustanove, datuma za narudžbu i broj žena (kod grupnog naručivanja) Pregledavanje grupne narudžbe i provjera jesu li svi dobiveni termini za odredenu ustanovu popunjeni Printanje pozivnih pisama Printanje popratnog dopisa za žene Printanje etiketa za kuverte Ljepljene etiketa s imenom i prezimenom žene i adresom na kuvertu Stavljanje pozivnih pisama s imenom žene i popratnog dopisa u točno adresiranu kuvertu Stavljanje pečata na kuvertu Slaganje kuverti u kutije za slanje u poštanski ured *zrada pojedinačne narudžbe za žene koje se nisu odazvale u prethodnom pozivu ili mijenjaju termin Telefonska komunikacija preko besplatnog telefona sa ženama kojima ne odgovara dobiveni termin te mijenjanje termina Odgovaranje na upite ciljne populacije vezano za naručivanje i dobivanje nalaza ’Telefonsko komuniciranje ili osobni kontakt sa suradnicima u mamojedinicama. Postupak „Slanje poziva za testiranje...” i postupak „Slanje poziva za mamografski pregled...” nije moguće obaviti unutar navedenog vremenskog raspona zbog gore navedenih postupaka da bi se u cjelosti obavio postupak slanja zbog ćega predlažemo brisanje okvirnog vremenskog raspona. B) Predlažemo izmjenu teksta „opća populacija” u tekst „ciljna populacija” u postupcima „Slanje poziva za mamografski pregled i ostale aktivnosti povezane s provodenjem ovog postupka” i „Slanje poziva za testiranje i ostale aktivnosti povezane s provodenjem ovog postupka”. Obrazloženje h'avedeni postupci slanja poziva za mamografske preglede i testiranja provode se sukladno h'acionalnim preventivnim programima ranog otkrivanja raka u točno definiranim ciljnim populacijama. C) Predlažemo promjenu okvirnog raspona vremena „200-500” u tekst „varijabilan raspon” u postupcima „Analiza rezultata, izrada izvješća i kontrola •aìitete” u sklopu mjere „Provodenje i evaluacija preventivnih programa; Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke” i mjere „Provodenje i evaluacija preventivnih programa; Nacionalni program ianon otkrivanja raka debelog crijeva” Obrazloženje Popis aktivnosti/postupaka koje tim za javno zdravstvo provodi vezano uz postupak „Analiza rezultata, izrada izvješća i kontrola kvalitete” obuhvaća više postupaka koji zatijevaju i različito vrijeme za provedbu, a sve ovisi o vrsti aktivnosti, npr. izrada mjesečnog, višemjesečnog ili godišnjeg izvješća, izrada izvjeśća prema odabranim pokazateljima, a posebno kada se radi postupak kontrole kvalitete. D) Predlažemo za mjeru „Provodenje i evaluacija preventivnih programa; Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice” napisati „Program je u reorganizaciji” Obrazloženje acionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice nalazi se u reorganizaciji od travnja 2016. godine te se pilot projekt provodi u jednoj županiji. Budući da nisu poznati postupci provedbe navedenog programa smatramo da treba napraviti promjenu teksta kako je navedeno. ñ'aknadno se može napraviti izmjena u Planu programa mjera zdravstvene zaštite. E) Predlažemo preciznije definirati postupak „Javnozdravstvene kampanje”. Obrazloženje Samim nazivom postupka „Javnozdravstvene kampanje” nije jasno odnosi li se postupak samo na provedbu, ili na postupak od osmišljavanja do realizacije. Stoga paralelno s tim ne može se utvrditi da li predloženi okvirni raspon vremena odgovara opisu postupka. Npr. predloženi okvirni raspon vremena „1200-3 000” nije primjenjiv za provedbu postupka. F) Predlažemo brisanje postupka „Utvrdivanje zdravstvenog stanja — preventivni pregled” namijenjeno pojedincu u mjeri „Ostale aktivnosti vezane uz Nacionalne preventivne programe”. Obrazloženje Opis navedenog postupka nije naveden, a za utvrdivanje zdravstvenog stanja smatramo svrsishodnijim da bude u nadìežnosti djelatnosti obiteljske (opće) medicine koji imaju kartoteku svojih osiguranika i bolji uvid u njihovu opću i obiteljsku anamnezu i anamnezu bolesti. Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva Predsjednica Hrvatsko društvo za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora www.hdjz.org Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovskih i vremenskih normativa za pojedine postupke. Liječnici specijalisti javnozdravstvene medicine navedeni su kao izvršitelji u pojedinim postupcima u djelatnosti epidemiologije s obzirom na svoje kompetencije.
157 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a dostavlja Varn komentare za formiranje finalnog dokumenta „Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026.” (u daljnjem tekstu Nacrt). Dokument je vrlo opsežan, a vrijeme za dostavu komentara je prekratko (13 radnih dana), tim više što se isto traži u vrijeme godišnjih odmora. Nažalost, u pripremi ovog Nacrta nije konzultirano Hrvatsko društvo za javno zdravstvo kao strukovno društvo liječnika specijalista javnog zdravstva / javnozdravstvene medicine, u kojemu većina ćlanova specijalista navedene struke i specijalista epidemiologa (koji rade u djelatnosti javnog zdravstva) imaju dugogodišnje iskustvo u radu u području javnozdravstvene medicine (cca 20-tak godina). Treba istaknuti da se svakodnevni rad i radni postupci u odredenim segmentima bitno razlikuju izmedu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo odnosno Grada Zagreba. Iz tih razloga žalosti činjenica da kreatori Nacrta ne razumiju sustav organizacije i djelovanja javnozdravstvene medicine što je vidljivo i u prijedlogu ovog Nacrta. Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva Predsjednica Hrvatsko društvo za javno zdravstvo Hrvatskog liječničkog zbora www.hdjz.org Djelomično prihvaćen Prihvaćene su izmjene kadrovnskih i vremenskih normativa za pojedine postupke. Liječnici specijalisti javnozdravstvene medcine navedeni su kao izvršitelji u pojedinim postupcima u djelatnosti epidemiologije s obzirom na svoje kompetencije.
158 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.4.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE POMOĆI 1.4. PROGRAM MJERAZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE „Pregled bolesnika zbog nedostupnosti liječnika obiteljske medicine“ – brisati. Ovako definiran postupak ne objašnjava koje su to okolnosti da liječnik obiteljske medicine nije dostoupan, te koja su to stanja radi kojih se provodi pregled. Gordana Kesić-Valpotić, dr.med. Predsjednica HLZ Podružnica Bjelovar Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Uža specijalnost intenzivna medicina, Specijalist hitne medicine Prihvaćen Prihvaća se.
159 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI Postupci u obiteljskoj/općoj medicini „ Hitna medicinska pomoć u ordinaciji“ - širok pojam, potrrebno ga je dodatno definirati jer „hitno“ u obiteljskoj medicini ne znači uvijek i vitano ugrožavajuće. „Hitno“ za osiguranika može biti bilo koji postupak u ordinaciji obiteljske medicine koji u tom trenu ima vremensku odrednicu i o tom postupku ovisi daljnje ostvarivanje zdravstvene usluge na nekim drugim razinama (npr. osiguranik čeka na dijagnostičku pretragu, i na dan pretrage zaboravi ponjeti nalaz bubrežnih parametara, i „hitno“ zove u ordinaciju da mu se izdiktiraju parametri jer će u suprotnom propustiti zakazani termin za pretragu, i slijedeću će čekati ponovno nekoliko mjeseci). PREDLAŽEM umjesto pojma „hitno“ uvesti „zbrinjavanje vitalno ugroženog bolesnika u ordinaciji obiteljske medicine“. „ Vođenje panela kroničnog bolesnika - šećerna bolest“ - povisiti vremenski normativ na 30 minuta, ili korigirati panel da bude jednsotavniji za ispunjavanje Postupci: dopisati i uvesti „zaustavljanje krvarenja“, „ispiranje urinarnog katetera“. Gordana Kesić-Valpotić, dr.med. Predsjednica HLZ Podružnica Bjelovar Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Uža specijalnost intenzivna medicina, Specijalist hitne medicine Prihvaćen Prihvaća se.
160 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA poglavlju 2.22.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA kod mjere /Provođenje radioterapije/ treba promijeniti okvirne raspone vremena potrebnog IZVRŠITELJU i SURADNIKU za provođenje postupaka. Predlaže se da su okvirni rasponi vremena potrebnog IZVRŠITELJU: -CT-simulacija 15 – 37 minuta -Delineacija ciljnog volumena 60 – 150 minuta -Pregled radioterapijskog plana 30 – 75 minuta -Timska reevaluacija radioterapijskog plana 15 – 37 minuta -Prvi namještaj radioterapijskog bolesnika 15 – 37 minuta Predlaže se da su okvirni rasponi vremena potrebnog SURADNIKU: -CT-simulacija 30 – 75 minuta -Delineacija ciljnog volumena 30 – 75 minuta -Pregled radioterapijskog plana 30 – 75 minuta -Timska reevaluacija radioterapijskog plana 15 – 37 minuta -Prvi namještaj radioterapijskog bolesnika 30 – 75 minuta Obrazloženje: U odnosu na prethodni period je zbog uvođenja novih tehnologija planiranje i postupaka i provođenje radioterapije je puno kompleksnije i nužno zahtijeva višestruko više vremena. Primjena radioterapije je sve opsežnija te se preciznim planiranjem i izvedbom zračenja postiže bolji učinak uz manje nuspojave što je i cilj opsežne nabave radioterapijske opreme na razini cijele Republike Hrvatske.“ U poglavlju 2.22.22. ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA kod mjere /Postavljanje indikacije za terapijski postupak/ pod nazivom postupka /radiokemoterapija/ kao izvršitelja, nositelja tima treba navesti samo jednu specijalizaciju /doktor medicine, specijalist onkologije i radioterapije/. Obrazloženje: Specijalist onkologije i radioterapije jedini od liječnika specijalista ima kompetencije i iz radioterapije i iz kemoterapije nužne kod postavljanja indikacije za radiokemoterapiju gdje se konkomitantno provodi i radioterapija i kemoterapija.“ Unaprijed zahvaljujemo. S poštovanjem Prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med. Predsjednik Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju HLZ Prihvaćen Prihvaća se.
161 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA DODATI U DIJAGNOSTIČKE MJERE I POSTUPCI: Specijalistički pregled - drugo mišljenje 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije medicinska sestra/medicinski tehničar 60 20 3 na zahtjev drugog specijaliste ili supspecijaliste 1 Specijalistički pregled - ekspertiza 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije medicinska sestra/medicinski tehničar 60 20 3 uvijek se provodi na zahtjev drugog specijaliste ili supspecijaliste - ordinariusa bolesnika 1 edukacija pacijenata i roditelja o provođenju enteralne prehrane kod kuće, o njezi gastrostome, primjeni enteralne pumpe 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije magistar nutricionizma, prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar 20 30 1 3 edukacija pacijenata i roditelja o provođenju enteralne prehrane kod kuće, o njezi gastrostome, primjeni enteralne pumpe 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije magistar nutricionizma, prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar 30 60 1 1 edukacija o provođenju subkutane terapije kod kuće (metothrexat, adalimumab…) 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske hematologije i onkologije medicinska sestra/medicinski tehničar 30 30 1 2 DODATI U TERAPIJSKE MJERE I POSTUPCI: Primjena biološke terapije 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra/medicinski tehničar 60 360 1 3 Endoskopski hemostatski zahvati uključuju injekcijske metode, mehaničke i termalne metode hemostaze. Vremenski normativ je samo za akt hemostaze (prosječno vrijeme) a dodaje se vrijeme za EGD, kolonoskopiju ili enteroskopiju, ERCP itd. 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra/medicinski tehničar 10-25 12-31 1 Termalna hemostaza metodom lasera, vrućim probama, argon-plazmom i elektrokoagulacijom. Injekcijske metode razrijeđenim adrenalinom i sklerozansima. Mehanička terapija klipsama, endoloop-petljama ili ligaturama. Topički hemostatski agensi (Hemospray, EndoClot, Ankaferd Blood Stopper..) 1 Zamjena sondi tipa „button“ 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra/medicinski tehničar 12-31 12-31 1 Prema indikaciji 2 Obzirom da se ne može u komentare unijeti cijela tablica kako bi bilo preglednije, tablični prikaz s komentarima i dopunama smo dostavili na e-mail. Izv. prof. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med. spec. pedijatrijske gastroenterologije Predstojnica Klinike za pedijatriju Voditeljica Centra za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata i Ureda za medicinsku izobrazbu liječnika KBC Sestre milosrdnice Pročelnica Katedre za pedijatriju Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Predsjednica Hrvatskog Društva za Pedijatrijsku Gastroenterologiju, Hepatologiju i Prehranu-HDPGHP, HLZ-a Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Prihvaćen Prihvaća se.
162 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Ultrazvuk - ehoskopija ili ehosonografija po organu (REAL-TIME jetre, žučnjaka, žučnih vodova, gušterače, slezene, obaju bubrega, aorte i limfnih čvorova, prostate i mokraćnog mjehura) 3 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva 15 10 1 Provodi se u sklopu dijagnostike bolesti digestivnog trakta (K00-K95), bolesti urinarnog trakta (N00-N99), novotvorina (C00-D49) te u diferencijalnoj dijagnostici bolova u abdomenu (R10), hepatosplenomegalije (R16), žutice (R17), ascitesa (R18), limfadenopatije (R59) itd. 15 Ako je 15 min po organu onda je to predugo, a ako je 15 min ukupno, onda je vrijeme potrebnno za UZV abdomena djetetea prekratko UZV - svaki sljedeći uz pregled organa (najviše do 5) doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva 7 5 1 Provodi se u sklopu dijagnostike bolesti digestivnog trakta (K00-K95), bolesti urinarnog trakta (N00-N99), novotvorina (C00-D49) te u diferencijalnoj dijagnostici bolova u abdomenu (R10), hepatosplenomegalije (R16), žutice (R17), ascitesa (R18), limfadenopatije (R59) itd. 15 Ako je 7 min po organu onda je to predugo, a ako je 7 min ukupno, onda je vrijeme potrebnno za UZV abdomena djetetea prekratko aspiracijska biospija tankog crijeva - 1 uzorak, svaki novi uzorak (do 6) dodatnih 5 min 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, medicinska sestra/medicinski tehničar 120 135 1 Provodi se u sklopu dijagnostike ulkusne bolesti (K25-K28), duodenitisa (K29), dispepsije (K30), polipoze dvanaesnika (K31.7), upalnih bolesti crijeva (K50-K52), poremećaja crijevne apsorpcije (K90-K93), benignih novotvorina dvanaesnika (D13.2), malignih novotvorina dvanaesnika (C17.0), novotvorina dvanaesnika nepoznate prirode (D37.2) itd. 1 OPSOLETNO- ovo se više ne radi Odstranjivanje stranih tijela u tijeku endoskopija iz probavnog trakta 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, 2 medicinske sestre/medicinska tehničara, doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 40 45 1 Provodi se u slučaju prisutnosti stranog tijela u probavnom traktu (T18). 1 Vrijeme prekratko jer se ovime predmnijeva da je vrijeme potrebno za vađenje stranog tijela 5 min (samo za EGDS je perdviđeno 35 min) Izmjena PEG-katetera u sedaciji 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, 2 medicinske sestre/medicinska tehničara, doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 20 25 1 Provodi se kod kongenitalnih malformacija jednjaka (Q39), disfagije uslijed neuroloških poremećaja poput amiotrofne lateralne skleroze (G12), multiple skleroze (G35), miopatija (G70-G72) itd., ozljeda glave i vrata (S02, S06, S07, S09, S15, S17), pacijenata sa sindromom kratkog crijeva (K91.2) ili s insuficijentnom funkcijom crijeva (K90.8, K90.9), Crohnovom bolesti (K50), cističnom fibrozom (E84), stenozirajućim novotvorinama jednjaka i proksimalnog dijela želuca (C15, C16.0, C16.1, D13.0, D13.1, D37) itd. 1 PEG kateter (ako se misli na inicijalni s diskom) se vadi tijekom EGDS, a gastrostomski kateter (tube) se vadi u sedaciji Parenteralna prehrana 2 doktor medicine, specijalist pedijatrije, supspecijalist pedijatrijske gastroenterologije magistar nutricionizma, prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar 60 90 1 Provodi se kod pacijenata s kongenitalnim malformacijama usta, ždrijela i probavnog trakta (Q35-Q45), upalnim bolestima crijeva (K50-K52), vaskularnim bolestima crijeva (K55), ileusom (K56), malapsorpcijskim sindromom (K90, K91), metaboličkim bolestima (E70-E88), politraumom (T07), opeklinama i korozivnim ozljedama (T20-T32), kaheksijom (R64) itd. 1 među suradnicima nedostaje magistar farmakologije Izv. prof. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med. spec. pedijatrijske gastroenterologije Predstojnica Klinike za pedijatriju Voditeljica Centra za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata i Ureda za medicinsku izobrazbu liječnika KBC Sestre milosrdnice Pročelnica Katedre za pedijatriju Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Predsjednica Hrvatskog Društva za Pedijatrijsku Gastroenterologiju, Hepatologiju i Prehranu-HDPGHP, HLZ-a Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Prihvaćen Prihvaća se.
163 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.4. KARDIOLOGIJA Odjeljak mjera "kardiologija" tablice plana i programa načelno ima grešaka. Među najčešće i najznačajnije greške spadaju navođenje vrlo rijetko primjenjivanih i načelno napuštenih metoda (npr. vektorografija), navođenje metoda kojim se kardiolozi ne bave (npr. postavljanje LIMA premosnice - izvodi kardijalni kirurg, kardioplegija - anesteziolog, atrioseptostomija po Rashkindu - izvodi pedijatar, Doppler karotida - izvodi neurolog...), a nema metoda koje svakodnevno rade kardiolozi (Doppler arterija i vena ruku i nogu, angiografija perifernih arterija, PTA istih...). Neke metode navedene su dva puta, npr. perikardiocenteza i desna kateterizacija, ponekad i s različitim brojevima i opisima. Navedeni su nerealni brojevi kako procjenjenih izvedenih postupaka (ispada da se u RH napravi više ergometrija nego običnih EKG-a!) kao i očekivani brojevi mjesečnih postupaka po timu (37 zatvaranja VSD?!, 28 perikardiocenteza?!, 28 ugradnja ECMO uređaja!!!, 28 TVAR-a!?!). Čemu uopće procjene kad su Ministarstvu dostupni fakturni podaci obavljenih pretraga putem HZZO-a??? Ne znam zbog čega piše da je za UZV srca potreban magistar sestrinstva. U normalnim uvjetima dovoljan je prvostupnik, a ako je potrebno pretragu kardiolog može obaviti i sam. Također koronarografiju i PCI radi jedan (1) kardiolog, a ne dva kako je navedeno. Netočno je napisana potreba kontrole (isapda da neki bolesnici moraju 3 puta godičnje na TAVI) po principu copy/paste ranijeg retka i tako za većinu postupaka. Karlo Golubić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 4.1. BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA Prema odjeljku plana 4.1.4. Ishemijska bolest srca ispada da na dodatnu dijanostiku treba uputiti samo bolesnike s nereguliranom hipertenzijom + dodatnim čimbenicima rizika. Isto ne odgovara stvarnosti jer osoba može ima ekstremno visok kardiovaskularni rizik (npr. dijabetičar s dislipidemijom i preboljelim incidentom) uz potpuno uredan krvni tlak. Zadnjih 20-25 godina se u kardiologiji govori o ukupnom kardiovaskularnom riziku. Što se hitne dijagnostike i PCI tiče, sumnju na akutni infarkt miokarda trebali bi moći postaviti SVI liječnici koji imaju licencu za rad u RH, ne samo ove dvije navedene specijalizacije (isto vrijedi za sposobnost reanimacije - u najmanju ruku BLS). Jako je zanimljivo da u primarnoj prevenciji nigdje nije naveden HZZO kao dionik zdravstvenog sustava (osim što je kratko nabrojen u odjeljcima 4.2.6.3. Planiranje, praćenje i izvještavanje te 4.11.3. Praćenje, registracija i evaluacija malignih i zaraznih bolesti) koji svojim odlukama o sufinanciranju lijekova uvelike utječe na upotrebu istih. Lijepi primjer su suludo postavljene vrijednosti ukupnog kolesterola i LDL-a u primarnoj prevenciji (protivno smjernicama američkog, europskog i hrvatskog kardiološkog društva te svim trenutno poznatim dokazima). Prvi pregled nakon infarkta miokarda trebao bi biti nakon 3 mjeseca, a ne 6-12 mjeseci kako je navedeno. Naposljetku nedostaje treća najčešća manifestacija ateroskleroze (osim infarkta i CVI), a to je bolest perifernih arterija. Nažalost RH je najčešće na začelju ljestvica europskih zemalja kako po dijagnosticiranju (koje se kod nas događa kasno), a tako i po liječenju (slabije uspješno zbog kasne dijagnoze). Upravo ovdje se može postići najviše za naše bolesnike (smanjiti invaliditet zbog amputacija pa i mortalitet). Karlo Golubić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE ◦ Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar 90-225 30-75 3 37 Za Hrvatsko društvo za laboratorijsku dijagnostiku Hrvatskog liječničkog zbora Prof.dr. Vesna Kušec, specijalist laboratorijske medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o lječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Prof.dr.sc. Vesna Kušec, specijalist laboratorijske medicine/ Specialist Laboratory Medicine Dječja bolnica Srebrnjak Children's Hospital Srebrnjak Zagreb, Croatia i doc. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. specijalist laboratorijske imunologije Katedra za fiziologiju i imunologiju Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Šalata 3b, 10000 Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje
167 HLZ 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE I ADOLESCENATA Za početak bih napomenula da sve Ambulante za školsku medicinu djeluju u sklopu županijskih Zavoda za javno zdravstvo kao isključivo PREVENTIVNA djelatnost.Opremljene su raznoliko,neke imaju najmoderniju opremu kao što su npr.skoliometri,većina pretpostavljam ima standardnu opremu koja uključuje namještaj namijenjen zdravstvenim ustanovama, stetoskope,otoskope,tlakomjere,nešto od specifične opreme kao što su npr.audiometri ali na žalost moram reći da ima jako puno ambulanti školske medicine koje nemaju EKG aparat a ima i onih koji nemaju ni tlakomjer! Sve ovisi o ravnateljima Zavoda i šefovima Službi. Stoga je vrlo ambiciozno predlagati da školski liječnici i dalje rade preglede djece sportaša za ŠSD kada većina nas nema EKG u ordinaciji a i vrlo je upitno koliko nas zapravo ZNA očitati EKG nalaz.Pregled školske djece prije započinjanja bavljenjem sportskom aktivnošću je uvršten odavno u naš plan i program mjera ali provodilo se kojekako,uglavnom površno (zato što sa stetoskopom,tlakomjerom i svojim očima i ušima i ne možemo drugačije nego površno),a većina kolega i kolegica samo stavi svoj potpis na popis djece koji nam dostave nastavnici TZK-a i to najčešće dan ili dva prije samog takmičenja.Ili dva do tri mjeseca prije takmičenja.Ne znam koji oblik je lošiji ali znam da se na ovaj način nikako ne mogu detektirati sumnjivi poremećaji rada srca ili ozbiljniji zdravstveni problemi. Zato smatram da ove preglede NE BI TREBALI OBAVLJATI LIJEČNICI ŠKOLSKE MEDICINE nego specijalisti sportske medicine. Isto tako,kao i u cijeloj primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj,i školski liječnici najveći dio vremena ispisuju kojekakve potvrde o zdravstvenom stanju školske djece koju NE LIJEČIMO i koju vidimo svega nekoliko puta tijekom školovanja i to na tzv.sistematskim pregledima gdje često puta niti ne skinemo dijete jer su prostori u kojima obavljamo te preglede potpuno neadekvatni (u učionicama škola,u sportskim dvoranama,u svlačionicama,u knjižnicama a radila sam sistematske preglede čak i u školskoj blagovaonici i na hodniku).Da bismo mogli napisati potvrdu o zdravstvenom stanju školskog djeteta vezano za upis u srednju školu ili na fakultet,za smještaj u učeničkom ili studentskom domu,za odlazak na organizirano ljetovanje,za bavljenje sportom i za sve ostalo što traži našu potvrdu (potvrdu SPECIJALISTE ŠKOLSKE MEDICINE) mi moramo tražiti potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta,o njegovim kroničnim bolestima,o eventualnim zaraznim bolestima,o terapiji koju uzima ili ne uzima a trebao bi itd.od njegovog OBITELJSKOG LIJEČNIKA ili PEDIJATRA jer to su jedini liječnici koji zapravo LIJEČE to dijete i znaju o njemu sve ono što je meni kao školskom liječniku koji se bavi preventivnom medicinom NEDOSTUPNO.Jer školska medicina,iako je primarna,nije UMREŽENA niti povezana ni sa jednom drugom granom primarne zdravstvene zaštite pa čak ni sama sa sobom! Mi i dalje ispisujemo ručno zdravstvene kartone (!?!) koje onda šaljemo poštom jedni drugima kada se djeca presele u drugi grad ili drugu školu u istoj županiji. U 21.stoljeću?!? Omogućeno nam je slati e-uputnice ali ne dobivamo e.nalaze nego i dalje tražimo od pacijenata da nam donose papirnate nalaze koje onda fotokopiramo i ulažemo u zdravstveni karton.Kao što sam ja radila 1995.godine kada sam počela raditi i kada nije bilo računala u ordinacijama obiteljske medicine. Čak su se i bolnice informatizirale,koje su daleko kasnije i teže krenule u informatizaciju od obiteljske,pa na svakom računalu u bilo kojoj bolnici možete utipkati ime i prezime pacijenta i njegov MBO ili OIB i dobiti ćete sve podatke o njegovom zdravstvenom stanju i svim dijagnostičkim i terapijskim postupcima te pripadajućim nalazima za vrijeme njegove hospitalizacije. Samo mi,velevažni specijalisti školske medicine,ne znamo ništa o našem školskom djetetu o kojem skrbimo! Moglo bi se raspravljati još o tome šta sve ne valja u školskoj i posebno o tome kako i zašto smo se doveli u ovo stanje posvemašnjeg neznanja i indolencije,ali ovdje i sada nije ni mjesto a ni vrijeme za takve rasprave. Uglavnom,ja smatram da je bilo potpuno promašeno i pogrešno od onako dobre kurativne školske medicine napraviti ovu preventivnu koja je postala, zapravo, sama sebi svrha. I zato predlažem rješenje : vratiti što prije školsku medicinu u domove zdravlja i u kurativu kamo je oduvijek i pripadala! Ovim rješenjem pomoći ćemo domovima zdravlja koji imaju financijski problem jer im je ostalo svega nekolicina ordinacija obiteljske medicine koje donose vrlo male prihode jer imaju malu glavarinu a i u njima rade liječnici-umirovljenici koji rade na ugovor o djelu,pomoći ćemo obiteljskim liječnicima koji imaju puno pacijenata pa ne mogu primati odrasle koji zbog odlaska njihovog liječnika u mirovinu nemaju kamo,a pomoći ćemo i onoj nekolicini pedijatara koji još rade da se oslobode „viška“ pacijenata kako bi mogli uzimati novorođenčad i predškolce jer bi tada svu djecu koja polaze u školu preuzimali školski liječnici i imali ih u skrbi dok im traje školovanje.Kako je i bilo godinama prije 1998. i dobro je funkcioniralo. Ali najvažnije je da ćemo zapravo pomoći našim pacijentima,školskoj djeci,koju nema tko liječiti jer pedijatara je sve manje (u nekim gradovima poput npr.Kutine ih više uopće NEMA!) a obiteljski liječnici nisu dovoljno educirani za liječenje i specifične potrebe školske populacije. Kada bismo vratili školsku medicinu u primarnu zdravstvenu zaštitu kao kurativnu odnosno INTEGRIRANU preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu,imali bismo ordinacije opremljene prema potrebama i propisima a to znači da bismo imali i EKG,i spirometar i sanitetski materijal koji često nemamo pa ne možemo niti previti ranu ako je dijete zadobije u školi ili na pregledu. Tada bismo znali sve o tom našem pacijentu i od čega boluje i od čega se i kako liječi i ne bi nam trebalo nekoliko potvrda od kolega da bismo mi napisali svoju. A vjerujem da bi i roditelji bili zadovoljniji. Ako netko sumnja da li bi moje kolege i kolegice bile sposobne liječiti djecu,rekla bih da smo se svi skupa dokazali za vrijeme epidemije COVID-19 kada smo radili sve ono što nikada nije bio dio našeg posla. Specijalizacija školske medicine sada traje 4g.i nadalje se izvodi najvećim dijelom na pedijatriji a dijelom i u obiteljskoj,samo je potrebno neke dijelove dodati ili pojačati. Potrebna infrastruktura postoji jer većina ambulanti školske medicine radi u prostorima domova zdravlja,odnosno nekadašnjih školskih dispanzera,koje danas Zavodi unajmljuju od domova zdravlja. Dakle,mislim da je ovo pravi trenutak kada bismo trebali školsku medicinu vratiti tamo gdje joj je mjesto i to baš sada kada je obiteljska medicina teško pogođena nedostatkom liječnika ,kao i primarna pedijatrija,i prijeti da će se potpuno urušiti.A primarna zdravstvena zaštita se ne zove bezveze primarna jer ona je prva,temeljna,baza i polazište za sve druge grane medicine i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Lp, Ljiljana Đermanović,dr.med.spec.školske i sveučilišne medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.7. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA Ad 2. Poglavlje: Dijagnostički postupci 2.1 Potpoglavlje - dijagnostičke pretrage elektrofizioloike Predlažemo da se uz sve navedene postupke, u kolonu suradnik upiše i prvostupnica/prvostupnik sestrinstva Predloženi vremenski normativi: 2.1. Standardna elektromiografija (EMG)gornjih ili donjih udova, 30-45 min 2.2. Standardna elektromiografija (EMG) gorniih i donjih udova, 45-75 min 2.3. Elektroneurografija (ENG) jednog perifernog iivca,15-20 min 2.4. Polisegmentna analiza brzine provodenja pojedinog Zivca, 20-30 min 2.5. Refleksoloika analiza 20 min 2.6. Elektrokineziološka dijagnostika /EKl2, 60-75 min 2.2 Potpoglavlje - dijagnostičke pretrage ultrazvučne predlaže se produžetak vremenskog okvira provodenja svake pojedinačne pretrage kako slijedi: Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, jedan segment, 30-40 min Transkranijska doplerska kompjutorizirana analiza vertebrobazilarnog slijeva (TCD VB), 20-30 min Translkranijski doplerski ultrazvuk pojedine krvne Zile Willisovog l(ruga , 20-30 min Obojeni doplerski ultrazvuk karotidnih ivertebralnih arterija (CDFI), 20-30 min Doppler -ultrazvuk arterija donjih ili gornjih udova , 45-60 min Doppler -ultrazvulk vena donjih ili gornjih udova, 45-60 min Doppler -ultrazvuk arterija donjih ili gornjih udova s mjerenjem segmentnih tlakova, 45-60 min Dijagnostički ultrazvuk lokomotornog aparata s osnaženim Dopplerom (power Doppler), 30-45 min 2.3 Potpoglavlje - dijagnostičke pretrage: Biomehaniika analiza Predlaže se produžetak vremenskog okvira provodenja svake pojedinačne pretrage kako slijedi: lzokinetički test, 30-45 min Stabilometrijski test na platformi, 30-45 minuta Dinamički test na platformi, 30-45 minuta Test raspodjele težine na platformi, 30-45 minuta, Urodinamika, 20-30 minuta Ad 3. Poglavlje - Terapijski postupci Predlaže se produžetak vremenskog okvira provodenja svakog pojedinadnog postupka kako slijedi: Edukacija bolesnika i obitelji, L.S-zOminuta Manipulacija kralješnice. Metoda oslobadanja blokiranog gibljivog segmenta cervikalne ili torakalne ili lumbalne kraljesnice; imobilizacija i potpora, 20-30 min Trakcije (intermitentna, konstantna). Terapijska tehnika, s kojom izvodimo zatezanje na zglobne strukture. Drugi mehanički postupci, 15-20 minuta Jednokratna aplikacija akupunkturne terapiie ili laser -akupunkture s helijskim laserom. Uključuje i orijentacijski razgovor (pregled), 30-45 min lnjekcija u područje zglobnih nastavaka kralješnice, 30-45 min Lokalna infiltracija lijeka u zglob,10-15 min Punkcija zgloba, 10-15 min lnfiltracija lijeka na hvatište tetiva 3, 10-15 min lnfiltracija lijeka u burzu 3, 10-15 min lnfiltracija lijeka tetivne ovojnice bilo kojeg segmenta 3, 10-L5 min Ad 4. Poglavlje - Dijagnostika 4.1. Primarna fizijatrijska obrada - korekcija naziva odredenih specifičnih upitnika, prijedlog produženja vremenskog okvira prvi pregled: klinički pregled lijednika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, djeteta i odraslog (anamneza, opdi, fizijatrijski status, orijentacijski neurološki status, funkcionalna mjerenja mišićno-koštano-zglobnog sustava (antropometrijska, goniometrija, MMT), ocjena funkcionalnog stanja bolesnika; uporaba generičkih i specifičnih testova i upitnika (Barthelov index, FlM, Mini Best Test, WOMAC, HAQ, BASFI, SF-36, Glasgow coma scale, Mini mental status, kognitivna skala Rancho Los Amigos, Berg balance scale, AIS (ASIA lmpairment Scale); SCIM lll, CHART, WISCI ll, Ashworth scale, Timed up and go test, funkcionalna evaluacija lokomotornog sustava, mišljenje o sposobnosti, samostalnosti i potrebi za tudom pomoći); propisivanje ortopedskih pomagala. Prvi pregled uključuje i mišljenje za medicinsku stacionarnu rehabilitaciju i medicinsku rehabilitaciju u kući; bolesnici s degenerativnim, upalnim i metaboličkim bolestima zglobova i kralješnice, s neurološkim bolestima i stanjima, ozljedama kralješnične moždine, kraniocerebralnim ozljedama, bolesnici s amputacijom udova, politraumatizirani bolesnici, i postoperativna rehabilitacija, kardiovaskularni i onkološi bolesnici, 5, 75-90 minuta Prvi pregled: heteroanamneza, anamneza, inspekcija, palpacija, fizijatrijski status i orijetacijski neuroloski status s ocjenom stupnja neurorazvoja, kvalitativna analiza općih pokreta po Prechtlu, Hadders -Algri, Bobath -test, testiranje po Vojti, GMFM, MACS; pregled za djecu s upalnim bolestima kostiju, zglobova, mišića i vezivnog tkiva, djecu s čimbenicima rizika, djecu s prirodenim anomalijama, metaboličkim i genetskim bolestima, traumom i neuromišićnim bolestima 5, 60-75 min Kontrolni pregled; uključuje orijentacijski opći pregled i ciljani pregled liječenog zgloba ili regije, kontrolna funkcionalna mjerenja lokomotornog sustava, praćenje ishoda terapije, procjena stupnja i kvalitete neurorazvoja; pregled za djecu s upalnim bolestima kostiju, zglobova, mišića i vezivnog tkiva, djecu s čimbenicima rizika, djecu s prirodenim anomalijama, metaboličkim i genetskim bolestima, traumom i neuromišićnim bolestima 5,30-45 min 4.2. Dijagnostika bolesti koje kao jedan od simptoma imaju i promjene na lokomotornom sustavu - Elektrodijagnostika: elektrofiziolo5ka ispitivanja (EMNG, EK i dr.), urodinamika, stabilometrija, izokinetička dinamometrija. 2, 45-60 min - UZV dijagnostika lokomotornog sustava (pregled jednog velikog zgloba, pregled više malih zglobova šaka i stopala, pregled mišića, tetiva,ligamenata) (pD) 4, 30-40 min - Biomehanička analiza i vrednovanje liječenja sustava za kretanje, podobarografja Z,45-60 minuta Ad 5. Poglavlje - Skeletnomuskularne funkcije Za slijedeće postupke - Testiranje hoda/Utvrdivanje funkcionalne sposobnosti hodanja pod različitim uvjetima, Analiza hoda/ Utvrdivanje patološkog hoda i odstupanja od uzoraka normalnog hoda, Miotest/Klinička instrumentalna metoda pretrage za utvrdivanje sposobnosti nošenja bioelektrične ručne proteze, Dinamometrija ili test mjerenja snage jednoga segmenta (do 3 segmenta)- predlažemo da trajanje svake bude j.5-25 minuta. Ad 6. Poglavlje - Elektroterapijski postupci Uz postupke radiofrekvencijskog dubinskog zagrijavanja i funkcionalna magnetna stimulacija (FMS), predlažemo da se, u stupac izvršitelj, uključi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Ad 7. Poglavlje - Reedukacija neuromuskutarnog sustava Umjesto termina fizioterapeutska metoda proprioceptivne živčano-mišićine facilitacije, staviti fizikalno-terapijska metoda..... Ad 8. Poglavlje - Fizikalna terapija drugih organa. Uz slijedeće postupke: Limfna drenaža jednog ekstremiteta (kao posljedica akutnog limfedema, postoperativno, postradijacijski itd), respiracijski trening, kardiovaskularnitrening, fizioterapija za smanjivanje edema, predlažemo da se u stupac izvršitelj uključi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju. Smatramo da bi se kao izvršitelj trebao uključiti specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i postupke vezane uz rehabilitaciju nakon duboke venske tromboze i rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika bez monitorske kontrole Ad 9. Rehabilitacija bolesnika s upalnim reumatskim bolestima - stacionarna rehabititacija (RA, AS i sl.), vremenski normativ za izvršitelja 60-75 minuta, za suradnikaTS-LZO minuta, jedanput godišnje po 21 dana Nadalje, preporučujemo da se uvedu i slijedeći terapijski postupci: L. Primjena plazme bogate proteinima (PRP)- 2x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 20-30 minuta; cilj: smanjenje boli i upale, 2. ,,Dry needling" - 3x na godišnoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 30-40 minuta, cilj: smanjenje boli 3. Perkutana lavaža kalcifikata iz tetiva - 1x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postuPka 40-50 minuta 4. Akupunktura - 3x na godišnjoj razini, provodi je specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 20-40 minuta 5. Superinduktivno magnetsko polje - 3x na godišnjoj razini, provodi ga speciialist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije, trajanje postupka 10-15 minuta 6. Tekar - 3x na godiSnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostu pnik fizioterapije, trajanje postupka 10-15 minuta 7. Respiratornarehabilitacija-2x na godisnjojrazini,provodi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije ili prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 30-40 minuta, cilj je poboljšanje funkcije respiratornog kapaciteta, poboljšanje kvalitet života 8. Aplikacija botulinum toksina pod kontrolom UZV/EMNG-a - 3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 90 minuta g. Liječenje boli- predlažamo da se u liječenju boli uključi i specijalist fizikalne medicine (sada je samo navedeno pod spec. reumatologije i anesteziologije) uz specifikaciju odredenih postupaka i vremenski okvir: - Dijagnostika kronične boli: 30 minuta - Liječenje boli: 15-30 min - Prvi pregled - neurološka evaluacija boli: 45min - Kontrolni pregled - 30-45 min - Neurofiziološka terapija boli: 30-45 min Predlažamo i uvodenje dodatnog dijagnostičkog postupka: 6MWT-provodenje i interpretacija;3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije, trajanje postupka 20-30 minuta doc. dr. sc. Frane Grubišić Predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
169 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.7. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA Ad 1. Primarna fizijatrijska obrada 1.1' Specijalistčki pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Prvi specijalistički opći pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 6, 40-60 min - Prvi kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine irehabilitacije 6,30-40 min - Naredni kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije unutar iste godine 5, 20-30 min - Specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz davanje drugog mišljenja o stanju bolesnika 2,45-75 min - Konzultaciia /pismeni savjet specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz korištenje i očitavanje ostalih dijagnostičkih postupaka (laboratorijski nalazi, radiološke pretrage, CT, MR, EMG, EMNG, scintigrafija) 2,40-60 minuta - Prvi specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz osnovnu ultrazvučnu dijagnostiku 4, 60-7 5 min - Kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz osnovnu ultrazvučnu dijagnostiku 4, 45-60 min - Dijagnostičke i terapeutske punkcije koštano-zglobnog sustava uz aplikaciju lijeka 4, ZO-30 min - Prvi specijalistički pregled za osobe s onesposobljenoiiu (invalidno5iu), odnosno potrebama za odredenom vrstom ortopedskog pomagala 3, 30-45 minuta - Propisivanje ortopedskih pomagala 3, 30-45 minuta - Prvi pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, bolesnika s neuromuskularnim, spinalnim, kraniocerebralnim bolestima, politraumom i amputacijom udova, kardiovaskularnih, respiratornih i onkoloških bolesnika 3, 40-60 min - Kontrolni pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije bolesnika s neuromuskularnim, spinalnim, kraniocerebralnim bolestima, politraumom i amputacijom udova, kardiovaskularnih, respiratornih i onkoloških bolesnika 3, 30-40 min - Prvi specijalistički pregled djeteta od strane specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 3, 60-75 min - Kontrolni pregled djeteta od strane specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 3, 45-75 min doc. dr. sc. Frane Grubišić Predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
170 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, dostavljamo Vam detaljne primjedbe na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. -2026." - djelatnost fizikalnemedicine i rehabilitacije (poglavlje2.2.7, stranica 260-267) koji se kao dokument Ministarstva zdravstva nalazi u e - savjetovanju. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su svi članovi HDFRM-a, te članovi Upravnog odbora HDFRM HLZ-a i članovi Radne skupine HDFRM-a koja je osnovana sa zadaćom praćenja izrade ovog iznimno važnog dokumenta za zdravstveni sustav. lako smo iznenadeni da se e savjetovanje o Planu i programu mjera kao temeljnom aktu za višegodišnje planiranje zdravstvenih usluga odvija u sezoni godišinjih odmora i bez prethodne konzultacije sa stručnim društvima, uključili smo se spremno u ovu raspravu jer smo na tu temu imali već nekoliko sastanaka našeg stručnog društva,a oformili smo i radnu skupinu UO sa istom zadaćom. Temeljne primjedbe naših članova odnose se na predvideno trajanje pojedinih postupaka za koje mislimo da u interesu kvalitete zdravstvene usluge treba biti produljeno. Predložili smo,kao i pri donošenju ranijeg Plana i programa mjera, neke nove,suvremenije postupke za koje mislimo da trebaju biti u Planu i programu mjera. podsjećamo i ovom prilikom da naše stručno društvo ustrajno zahtjeva da sve mjere i postupci koje izvršitelji zdravstvene usluge pružaju pacijentima moraju biti sigurni i kvalitetni.Stoga se kompetencije svih pružatelja zdravstvene usluge moraju jasno definirati' Vjerujemo da će ih predlagatelj (MZ) uvrstiti u konačni prijedlog dokumenta. Ostajemo dostupni za eventualna pojašnjenja. doc. dr. sc. Frane Grubišić Predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a Prihvaćen Prihvaća se.
171 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA Poštovani, uočila sam da unutar Pedijatrije nije izdvojen plan programa mjera zdravstvene zaštite područja uže specijalizacije pedijatrijske hitne i intenzivne medicine. To je zasebna uža specijalizacija i morala bi imati zaseban plan. Obim rada je jednim dijelom sličan anesteziološkoj intenzivnoj (reanimacija, intubacija, strojna ventilacija, hemodinamsko praćenje i potpora, razni monitoring, postavljanje CVK, drenova, dijaliza, plazmafereza, ECMO, parenteralna i enteralna prehrana itd.) uz još zadiranje u sve segmente pedijatrije. Koliko sam uspjela vidjeti uži specijalist pedijatrijske hitne i intenzivne medicine navodi se šturo, samo unutar pulmologije nekoliko postupaka (npr.bronhoskopija, NIV...) i nigdje drugdje. Po ovom planu programa ne vidi se vrlo opsežan i važan segment rada užeg specijaliste pedijatrijske hitne i intenzivne medicine unutar zdravstvene zaštite. S poštovanjem Predstojnica Klinike za dječje bolesti KBC-a Split Doc. prim. dr. sc. Branka Polić, dr. med. specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske hitne i intenzivne medicine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
172 HLZ 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE I ADOLESCENATA Program četiri stupnja Gerijatrijske/Gerontoloske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorizacijakim postupnikom u Domu za starije osobe i izvaninstitucijskoj skrbi za starije, prema EU modelu i konzeptu Nancy Roper - Liliane Juchli / Verena Fiechter- Martha Meier Implementacija EU Modela i konzepta Gerijatrijske / Gerontoloske zdravstvene njege usvojen standard Hrvatske komore medicinskih sestara 2009. godine U budućnosti će osigurati racionalizaciju/ financijsku održivost, integrirati će zdravstvenu i socijalnu skrb, omogućiti će pružanje direktne i konkretne standardizirane kvalitetne i učinkovite usluge Gerijatrijske / Gerontoloske zdravstvene njege po načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite na cijelom području Hrvatske. Program četiri stupnja Gerijatrijske/ Gerontoloske zdravstvene njege sa jedinstvenom sestrinskom dokumentacijom u Domu za starije omogućiti će kategorizaciju individualnog gerontoloskog korisnika te primjenu mjera i postupaka aktivnosti te normi gerijatrijske/ Gerontoloske zdravstvene njege po EU Modelu i konzeptu Roper-Juchli/ Firchter- Meier i nudi rješenja za kategorizaciju Domova za starije osobe. Ovaj informatizacija Program GeroS/ CEZIH omogućiti će sustavno i sveobuhvatno praćenje i evaluaciju zdravstveno socijalnih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloskih osiguranika, GeroS/CEZIH omogućuje osiguranje i funkcioniranje Hrvatskog fonda za Gerijatrijsku/ gerontolosku zdravstvenu njegu nužno je implementirati funkcionalni proces integracije i povezivanje svih sudionika i razina primarna, sekundarna i i tercijarni u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti gerontoloskih osiguranika. Potrebno je od strane Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada i socijalne skrbi zajednički pokrenuti proceduru usvajanja u Pravilnik koji bi obavezao sve stručnjake koji se bave ZZ starijih osoba, za primjenu ovog EU Modela i konzepta Gerijatrijske/ Gerontoloske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postipnikom u Domu za starije i Gerontoloskim centrima. Obrazovni sustav - reforma obrazovnog sustava budućih gerontoloskih medicinskih sestara i gerontonjegovateljica trajna edukacija prema navedenom EU inovacijskom Modelu i konzeptu gerijatrijske/ Gerontoloske zdravstvene njege, omogućiti će i primjenu standarda novog zanimanja koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada, veću konkurentnost i zaposlenost, brzi ekonomski razvojni proces, te mogućnost interdisciplinarne i medjusektorske suradnje u obrazovnog, zdravstvenog turizma gospodarskog zdravstvenog i socijalnog razvoja u RH. Zahvaljujem na pruženoj prilici da uputim svoje prijedloge na ovaj dokument S poštovanjem, Marica Lukic Osnovna referenca: Program četiri stupnja gerijatrijske/ Gerontoloske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorizacijskim postupnikom i postupnikom opće/ obiteljske medicine u Domu za starije, II. Dopunjeno izdanje, Zagreb, 2012. godine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.1. ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA Poštovani, u Nacrtu je značajno smanjeno vrijeme za postupke u endokrinologiji i dijabetologiji u odnosu na prethodni Plan i program mjera 2020.-2022. koji je dosad bio na snazi. Potrebno je vratiti vremena potrebna za izvršenje svakog postupka od strane izvršitelja prema prethodno previđenima u Planu (2020.-2022.) u tablici 2.2.11.1. radi postavljanja i održavanja kontinuiteta kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u području endokrinologije i dijabetologije. Srdačno, Eduard Oštarijaš, dr. med. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.24. OTORINOLARINGOLOGIJA 2.2.24. Otorinolaringologija 508 str. Opća otorinolaringologija 1. Uz sve ostale endoskopske pretrage koje su navedene, treba ultimativno dodati i otoendoskopiju (endoskopija uha), koja je danas u našim ambulantama vjerojatno puno učestaliji pregled od otomikroskopije. Pedijatrijska otorinolaringologija 1. Uz sve ostale oblike tonzilektomije sa ili bez adenoidektomije (koju bi, usput bilo pravilnije nazivati abrazijom adenoidnih vegetacija) i sa ili bez miringotomije pa opet sa ili bez postavljanja ventilacijske (ili aerizacijske) cjevčice, potrebno je dodati i tonzilotomiju, zahvat koji je ultimativan u slučaju djece koja boluju od sindroma apneje ili hipopneje u snu, što danas i nijr baš rijedak slučaj! Otologija i audiovestibulologija 1. Umjesto Tonske audiometrije bi trebalo stajati liminarna audiometrija čistim tonom nasuprot kasnije navedenim supraliminarnim pretragama (TDT, Si-Si, Fowler, Luscher), ali ni tamo nije specificirano da je riječ o supraliminarnim testovima pa bi i to trebalo ispraviti! 2. Kod Govorne audiometrije, uz osnovni oblik govorne audiometrije, aumjesto dva navedena oblika (GA s pozadinskom bukom i GA sa slušnim aparatom) trebalo bi zamijeniti s Govorna audiometrijom u slobodnom slušnom polju s jednim slušnim pomagalom i Govorna audiometrija s dva slušna pomagala u slobodnom slušnom polju u otežanim uvjetima, jer je prema pravilniku HZZO o slušnim pomagalima potrebno učiniti upravo dvije navedene pretrage pri ispitivanju potrebe za dva istovrsna slušna pomagala. 3. Potrebno je uvesti VRA (vizualno potpomognuta audiometrija) ispitivanje sluha djece 4. Ultimativno potrebno dodati video Head Impulse test pretrage i to kao dva oblika HIMP i SHIMP 5. Umjesto Repozicijske vježbe za BPPV treba stajati Repozicijski postupci, jer se ne radi o bilo kakvim vježbama, one su domena vestibularne rehabilitacije, gdje je to ispravno navedeno! 6. Obavezno treba uvesti kompjutorsku dinamičku posturografiju (CDP) ili je to možda statokineziometrija s kompjutorskom analizom? Ovaj posljednji izraz dosta nezgrapno zvuči, dok je CDP naziv za u svijetu etabliranu metodu pa bih molio da se učini zamjena termina. Trenutačno nemamo niti jedan ovakav uređaj u Republici Hrvatskoj, a i dosta šire, ali postoji mogućnost skore nabave. 7. Vestibularne evocirane mišićne potencijale (VEMP) bi bilo dobro razdvojiti na cervikalne vestibularne evocirane mišićne potencijale i okularne vestibularne evocirane mišićne potencijale, jer je riječ o zapravo dvije različite pretrage istim uređajem 8. Slično tome Videonistagmografiju bi bilo dobro raščlaniti na osnovnu videonistagmografiju, koja obuhvaća pregled spontanog nistagmusa, pregled poglednog nistagmusa, Dix-Hallpikeovu probu, položajne testove i karorički test i potpunu videonistagmografiju, koja uz navedene još dodatno obuhvaća i tri okulomotorne probe (probu glatkog slijeđenja, probu sakada i optokinetičku probu). Ovo je značajno iz praktičnih razloga, jer svi laboratoriji ne raspolažu uređajem kojim se može učiniti i okulomotorne testove, a s druge strane u velikom broju slučajeva je dostatno učiniti samo osnovnu videonistagmografiju, što je značajna ušteda i vremenu! Rinologija 1. Potrebno je dodati Mukotomija hiperplastične donje nosne konhe laserom 2. Potrebno je dodati Mukotomija hiperplastične donje nosne konhe radiofrekvencijskom metodom 3. Potrebno je dodati endoskopsku bulektomiju hiperplastične srednje nosne konhe 4. Možda bi trebalo dodati kao posebnu stavku i FESS (Funkcionalna endoskopska operacija sinusa) koja ima jasno determinirani opis postupaka koje obuhvaća (infundibulotomija, antrostomija, ethmoidektomija prednja i stražnja…) U želji da se uključimo u izradu Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2003/2006, šaljemo u privitku Prijedloge Hrvatskog društva za vestibularnu rehabilitaciju HLZ za izmjene i dopune Plana. Neke od navedenih izmjena i dopuna smo i ranije pokušali uvesti u sustav zdrav zaštite putem HZZO, ali nažalost, bez uspjeha unatoč pozitivnoj reakciji i obećanjima. Iskreno se nadamo da će ovoga puta naši prijedlozi izmjena i dopuna Plana, u dijelu koji se odnosi na otorinolaringologiju, posebice vestibulologiju i audiologiju naići na razumijevanje i plodno tlo te tako imati pozitivan učinak na stanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav, izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara, dr. med. specijalist otorinolaringologije i audiologije Predsjednik Hrvatskog društva za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkoga zbora Prihvaćen Prihvaća se.
175 HLZ 3.2.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, 3.2.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE I ADOLESCENATA u zakon uvrstiti obavezne sistematske preglede i skrininge školske djece prema dosadašnjem planu i programu, a također i za sve studente prve godine fakulteta. Napraviti postupnik u slučaju ako se roditelji ne odazovi jer do sada niti CZSS niti policija nisu primjereno reagirali pa nam djeca ostanu nepregledana od upisa u osnovnu školu. Nemamo jasne smjernice u slučajevima nedolaska ili odbijanja obvezno cijepljenja. Predlažem da napišete protokoli uvedete ga u Zakon o zdravstvenoj zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ivana Balta, dr.med.spec. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
176 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.19. NEUROLOGIJA Poštovani, Zahvaljujemo se na mogućnosti sudjelovanja u izradi Plana programa mjera zdravstvene zaštite. U ime HLZ – Hrvatskog neurološkog društva slobodna sam iznijeti slijedeće primjedbe: 1. Str 435 Nacrta – mjesečni broj pretraga standardnog EEGa po timu – naveden je broj od 500 pretraga. Smatramo, s obzirom na dužinu pripreme bolesnika za pretragu, kao i same dijagnostičke procedure (ukupno min 40 minuta) da je mjesečni broj od 500 po timu previsok. Naime, unutar 8-satnog radnog vremena moguće je izvesti u idealnom slučaju 12 EEGa, što u 5 radnih dana iznosi 60 pretraga, a na mjesečnoj razini maksimalno 250 2. Str 438 Nacrta – u sadašnjim uvjetima broj tromboliza na mjesec dana je prenizak, te bi trebao iznositi minimalno 15/mj po centru 3. Dijagnoza kortikalne smrti evociranim potencijalima (BAER, SSEP) – krivo je navedeno da je neophodna kod bolesnika s neuromuskularnim bolestima, taj komentar molimo izbaciti S poštovanjem Za HLZ – Hrvatsko neurološko društvo Prof dr sc Zdravka Poljaković Predsjednica Društva Prihvaćen Prihvaća se.
177 HLZ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poštovani, U ime Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju dostavljam komentare na Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026.: 1. Nije jasno kako je utvrđen broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana za bilo koji od postupaka, ali se na prvi pogled vidi da su brojke nerealno velike. Primjera radi, navedenim planom predviđeno je 336 prvih pregleda (112 složenih i 224 jednostavna prva pregleda) te 784 kontrolna pregleda (336 složenih i 448 jednostavnih kontrolnih pregleda) po timu mjesečno (str. 214-215), što ukupno čini 1120 pregleda po timu mjesečno. Ako uzmemo da mjesec u prosjeku ima 23 radna dana, dolazimo do brojke od skoro 49 (48.69) pregleda u radnom danu (od 8 sati), odnosno 9.79 minuta po pregledu što je vremenski normativ dovoljan za jedino izvođenje najjednostavnijeg kontrolnog pregleda, bez provođenja ijednog drugog dijagnostičko terapijskog postupka navedenog u tablici. Isto vrijedi i za sve ostale dijagnostičko terapijske postupke naveden u tablici. Prijedlog: Broj optimalno provedenih postupaka mjesečno odrediti prema mjesečnom prosjeku stvarno fakturiranih DTP postupaka u HZZO u prethodnom razdoblju (2020.-2023.). Pri tome valja uzeti obzir razdoblje lockdowna uslijed COVID-19 pandemije (ožujak – lipanj 2020.) kada SKZZ nije normalno funkcionirala nego su obrađivani samo hitni pacijenti. 2. Mnogi od postupaka navedenih u popisu mjera nisu uvršteni u popis DTP postupaka tj. nemaju svoju DTP šifru. U stvarnosti se ti postupci rade, ali se ne mogu fakturirati. To su: NAZIV POSTUPKA Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH: 1-1-100; 2-100-1000;3-1000-10000;4-10 000-30 000;5 -30 000-50000; 6- više od 50000 IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane SURADNICI - svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka Potrebno VRIJEME izvršitelja da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) Potrebno VRIJEME suradnika da se PROVEDE POSTUPAK (u minutama) Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1-neophodno; 2-optimalno; 3-nadstandard Rano otkrivanje karcinoma usne šupljine - redoviti kontrolni pregledi rizične populacije 2 x godišnje 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Uzimanje uzorka oralne sluznice za citološku dijagnostiku 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 10 10 2 Uzimanje uzorka sline za molekularnu dijagnostiku 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 10 10 2 Korištenje dodatnih optičkih pomagala (ViziLite, VelScope) za rano otkrivanje oralnog karcinoma 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Subkutana aplikacija lijeka 5 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 10 10 2 Intramuskularna aplikacija lijeka 5 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 10 10 2 Imunoterapija injekcijom u oralnj medicini 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 10 10 1 Plazma terapija bolesti oralne sluznice 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 120 120 2 Upotreba krvnih derivata u liječenju bolesti oralne sluznice 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 60 60 2 Procjena onkolooškog bolesnika i stomatološka priprema za onkološko liječenje 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 150 150 1 Procjena medicinski kompleksnog bolesnika i stomatološka priprema za liječenje 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 150 150 1 Timska konzultacija u obradi medicinski kompleksnog bolesnika 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 60 60 2 Ekstrakcija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika 2 specijalist oralne medicine, specijalist oralne kirurgije medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 30 30 2 Sanacija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 30 30 2 Pregled i dijagnostika pacijenta s orofacijalnom boli 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 45 45 1 Konzultacija s pacijentom s idiopatskim orofacijalnim bolnim poremećajem 2 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 60 60 1 Prva edukacija bolesnika o stanju nakon postavljene dijagnoze 5 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 30 30 1 Edukacija na kontrolnom pregledu 5 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Pregled nepokretnog/ležećeg bolesnika na bolničkom odjelu specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 60 60 1 Pregled nepokretnog/ležećeg bolesnika na terenu specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 120 120 1 Edukacija skrbnika nepokretnog bolesnika specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 30 30 1 Uklanjanje supra i subgingivnih naslaga u svrhu kontrole bolesti oralne sluznnice 4 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 45 45 1 Poduka o održavanju oralne higijene za kontrolu bolesti orale sluznice 4 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 20 20 1 Topikalna fluoridacija u medicinski kompleksnog bolesnika 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Izrada udlage za topikalnu floridaciju u medicinski kompleksnog bolesnika 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 90 90 1 Interpretacija labotatorijskih nalaza 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Interpretacija patohistološkog nalaza 3 specijalist oralne medicine medicinska sestra/ medicinski tehničar ili dentalni asistent/ dentalni tehničar 15 15 1 Prijedlog: Uvrstiti navedene postupke na popis DTP postupaka. Optimalan broj postupaka može se izračunati na osnovi mjesečnog prosjeka stvarno fakturiranih postupaka. 3. Korekcija izvršitelja postupaka - za postupke „Ekstrakcija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika“ i „Sanacija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika“ kao izvršitelji nisu navedeni specijalisti oralne medicine iako oni navedene postupke rutinski obavljaju u svojoj kliničkoj praksi. Prijedlog: Za postupke „Ekstrakcija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika“ i „Sanacija zuba u medicinski kompleksnog bolesnika“ u izvršitelje dodati i „Specijalist oralne medicine“. 4. Dodavanje postupaka na popis mjera i popis DTP postupaka (šifri). U stomatološkoj praksi (polivalentnoj i specijalističkoj) stomatolozi samostalno očitavaju rendgenske snimke, bilo da se radi o retroalveolarnoj snimci, ortopantomogramu i/ili CBCT snimci. Navedeni postupci nisu vrednovani od strane osiguravatelja, tj. ne posjeduju svoju DTP šifru. Također nisu navedeni u popisu mjera. Prijedlog: Uvrstiti postupke „Očitanje retroalveolarne snimke“, „Očitanje ortopantomograma“ i „Očitanje CBCT snimke čeljusti“ u popis mjera i popis DTP postupaka. Pri tome je potrebno razdvojiti tehnički dio postupka (izvođenje/snimanje navedenih postupaka) koji izvode inženjeri medicinske radiologije od očitanja snimke (dijagnostički postupak) koji izvode doktori dentalne medicine i svi specijalisti stomatoloških disciplina. S poštovanjem Prof.dr.sc. Vlaho Brailo Predsjednik Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ Djelomično prihvaćen Prijedlozi vremenskih i kadrovskih normativa za pojedine postupke su prihvaćeni. Planom i programom mjera zdravstvene zaštite nisu propisani DTP-postupci, stoga je prijedloge u ovom smislu potrebno uputiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
178 Frane Grubišić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.7. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA Poštovani, dostavljamo Vam detaljne primjedbe na "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." - djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije (poglavlje 2.2.7, stranica 260-267) koji se kao dokument Ministarstva zdravstva nalazi u e - savjetovanju. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su svi članovi HDFRM-a, te članovi Upravnog odbora HDFRM HLZ-a i članovi Radne skupine HDFRM-a koja je osnovana sa zadaćom praćenja izrade ovog iznimno važnog dokumenta za zdravstveni sustav. Temeljne primjedbe naših članova odnose se na predviđeno trajanje pojedinih postupaka za koje mislimo da u interesu kvalitete zdravstvene usluge treba biti produljeno. Predložili smo,kao i pri donošenju ranijeg Plana i programa mjera, neke nove,suvremenije postupke za koje mislimo da trebaju biti u Planu i programu mjera. Podsjećamo i ovom prilikom da naše stručno društvo ustrajno zahtjeva da sve mjere i postupci koje izvršitelji zdravstvene usluge pružaju pacijentima moraju biti sigurni i kvalitetni.Stoga se kompetencije svih pružatelja zdravstvene usluge moraju jasno definirati. Vjerujemo da će naše primjedbe predlagatelj (MZ) uvrstiti u konačni prijedlog dokumenta. Ostajemo dostupni za eventualna pojašnjenja. Srdačan pozdrav, Doc. dr. sc. Frane Grubišić, predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a Zagreb, 11. kolovoza 2023. Ad 1. Primarna fizijatrijska obrada 1.1. Specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Prvi specijalistički opći pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 6 , 40-60 min - Prvi kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 6, 30-40 min - Naredni kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije unutar iste godine 5, 20-30 min - Specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz davanje drugog mišljenja o stanju bolesnika 2, 45-75 min - Konzultacija / pismeni savjet specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz korištenje i očitavanje ostalih dijagnostičkih postupaka (laboratorijski nalazi, radiološke pretrage, CT, MR, EMG, EMNG, scintigrafija) 2, 40-60 minuta - Prvi specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz osnovnu ultrazvučnu dijagnostiku 4, 60-75 min - Kontrolni specijalistički pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije uz osnovnu ultrazvučnu dijagnostiku 4, 45-60 min - Dijagnostičke i terapeutske punkcije koštano-zglobnog sustava uz aplikaciju lijeka 4, 20-30 min - Prvi specijalistički pregled za osobe s onesposobljenošću (invalidnošću), odnosno potrebama za određenom vrstom ortopedskog pomagala 3, 30-45 minuta - Propisivanje ortopedskih pomagala 3, 30-45 minuta - Prvi pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, bolesnika s neuromuskularnim, spinalnim, kraniocerebralnim bolestima, politraumom i amputacijom udova, kardiovaskularnih, respiratornih i onkoloških bolesnika 3 , 40-60 min - Kontrolni pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije bolesnika s neuromuskularnim, spinalnim, kraniocerebralnim bolestima, politraumom i amputacijom udova, kardiovaskularnih, respiratornih i onkoloških bolesnika 3, 30-40 min - Prvi specijalistički pregled djeteta od strane specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 3, 60-75 min - Kontrolni pregled djeteta od strane specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 3, 45-75 min Ad 2. Poglavlje: Dijagnostički postupci 2.1 Potpoglavlje – dijagnostičke pretrage elektrofiziološke 1. Predlažemo da se uz sve navedene postupke, u kolonu suradnik upiše i prvostupnica/prvostupnik sestrinstva 2. Predloženi vremenski normativi: 2.1. Standardna elektromiografija (EMG) gornjih ili donjih udova, 30-45 min 2.2. Standardna elektromiografija (EMG) gornjih i donjih udova, 45-75 min 2.3. Elektroneurografija (ENG) jednog perifernog živca, 15-20 min 2.4. Polisegmentna analiza brzine provođenja pojedinog živca, 20-30 min 2.5. Refleksološka analiza 20 min 2.6. Elektrokineziološka dijagnostika /EK/ 2 , 60-75 min 2.2 Potpoglavlje – dijagnostičke pretrage ultrazvučne Predlaže se produžetak vremenskog okvira provođenja svake pojedinačne pretrage kako slijedi: Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, jedan segment, 30-40 min Transkranijska doplerska kompjutorizirana analiza vertebrobazilarnog slijeva (TCD VB), 20-30 min Transkranijski doplerski ultrazvuk pojedine krvne žile Willisovog kruga , 20-30 min Obojeni doplerski ultrazvukkarotidnih i vertebralnih arterija (CDFI), 20-30 min Doppler -ultrazvuk arterija donjih ili gornjih udova , 45-60 min Doppler -ultrazvuk vena donjih ili gornjih udova, 45-60 min Doppler -ultrazvuk arterija donjih ili gornjih udova s mjerenjem segmentnih tlakova, 45-60 min Dijagnostički ultrazvuk lokomotornog aparata s osnaženim Dopplerom (power Doppler), 30-45 min 2.3 Potpoglavlje – dijagnostičke pretrage: Biomehanička analiza Predlaže se produžetak vremenskog okvira provođenja svake pojedinačne pretrage kako slijedi: Izokinetički test, 30-45 min Stabilometrijski test na platformi, 30-45 minuta Dinamički test na platformi, 30-45 minuta Test raspodjele težine na platformi, 30-45 minuta, Urodinamika, 20-30 minuta Ad 3. Poglavlje – Terapijski postupci Predlaže se produžetak vremenskog okvira provođenja svakog pojedinačnog postupka kako slijedi: Edukacija bolesnika i obitelji, 15-20 minuta Manipulacija kralješnice. Metoda oslobađanja blokiranog gibljivog segmenta cervikalne ili torakalne ili lumbalne kralješnice; imobilizacija i potpora, 20-30 min Trakcije (intermitentna, konstantna). Terapijska tehnika, s kojom izvodimo zatezanje na zglobne strukture. Drugi mehanički postupci, 15-20 minuta Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser -akupunkture s helijskim laserom. Uključuje i orijentacijski razgovor (pregled), 30-45 min Injekcija u područje zglobnih nastavaka kralješnice, 30-45 min Lokalna infiltracija lijeka u zglob, 10-15 min Punkcija zgloba, 10-15 min Infiltracija lijeka na hvatište tetiva 3, 10-15 min Infiltracija lijeka u burzu 3, 10-15 min Infiltracija lijeka tetivne ovojnice bilo kojeg segmenta 3, 10-15 min Ad 4. Poglavlje – Dijagnostika 4.1. Primarna fizijatrijska obrada – korekcija naziva određenih specifičnih upitnika, prijedlog produženja vremenskog okvira Prvi pregled: klinički pregled liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, djeteta i odraslog (anamneza, opći, fizijatrijski status, orijentacijski neurološki status, funkcionalna mjerenja mišićno-koštano-zglobnog sustava (antropometrijska, goniometrija, MMT), ocjena funkcionalnog stanja bolesnika; uporaba generičkih i specifičnih testova i upitnika (Barthelov index, FIM, Mini Best Test, WOMAC, HAQ, BASFI, SF-36, Glasgow coma scale, Mini mental status, kognitivna skala Rancho Los Amigos, Berg balance scale, AIS (ASIA Impairment Scale), SCIM III, CHART, WISCI II, Ashworth scale, Timed up and go test, funkcionalna evaluacija lokomotornog sustava, mišljenje o sposobnosti, samostalnosti i potrebi za tuđom pomoći); propisivanje ortopedskih pomagala. Prvi pregled uključuje i mišljenje za medicinsku stacionarnu rehabilitaciju i medicinsku rehabilitaciju u kući; bolesnici s degenerativnim, upalnim i metaboličkim bolestima zglobova i kralješnice, s neurološkim bolestima i stanjima, ozljedama kralješnične moždine, kraniocerebralnim ozljedama, bolesnici s amputacijom udova, politraumatizirani bolesnici, i postoperativna rehabilitacija, kardiovaskularni i onkološki bolesnici, 5, 75-90 minuta Prvi pregled: heteroanamneza, anamneza, inspekcija, palpacija, fizijatrijski status i orijetacijski neurološki status s ocjenom stupnja neurorazvoja, kvalitativna analiza općih pokreta po Prechtlu, Hadders -Algri, Bobath -test, testiranje po Vojti, GMFM, MACS; pregled za djecu s upalnim bolestima kostiju, zglobova, mišića i vezivnog tkiva, djecu s čimbenicima rizika, djecu s prirođenim anomalijama, metaboličkim i genetskim bolestima, traumom i neuromišićnim bolestima 5, 60-75 min Kontrolni pregled; uključuje orijentacijski opći pregled i ciljani pregled liječenog zgloba ili regije, kontrolna funkcionalna mjerenja lokomotornog sustava, praćenje ishoda terapije, procjena stupnja i kvalitete neurorazvoja; pregled za djecu s upalnim bolestima kostiju, zglobova, mišića i vezivnog tkiva, djecu s čimbenicima rizika, djecu s prirođenim anomalijama, metaboličkim i genetskim bolestima, traumom i neuromišićnim bolestima 5, 30-45 min 4.2. Dijagnostika bolesti koje kao jedan od simptoma imaju i promjene na lokomotornom sustavu - Elektrodijagnostika: elektrofiziološka ispitivanja (EMNG, EK i dr.), urodinamika, stabilometrija, izokinetička dinamometrija. 2 , 45-60 min - UZV dijagnostika lokomotornog sustava (pregled jednog velikog zgloba, pregled više malih zglobova šaka i stopala, pregled mišića, tetiva,ligamenata) (PD) 4, 30-40 min - Biomehanička analiza i vrednovanje liječenja sustava za kretanje, podobarografja 2, 45-60 minuta Ad 5. Poglavlje – Skeletnomuskularne funkcije Za slijedeće postupke - Testiranje hoda/Utvrđivanje funkcionalne sposobnosti hodanja pod različitim uvjetima, Analiza hoda/ Utvrđivanje patološkog hoda i odstupanja od uzoraka normalnog hoda, Miotest/Klinička instrumentalna metoda pretrage za utvrđivanje sposobnosti nošenja bioelektrične ručne proteze, Dinamometrija ili test mjerenja snage jednoga segmenta (do 3 segmenta) – predlažemo da trajanje svake bude 15-25 minuta. Ad 6. Poglavlje – Elektroterapijski postupci Uz postupke radiofrekvencijskog dubinskog zagrijavanja i funkcionalna magnetna stimulacija (FMS), predlažemo da se, u stupac Izvšitelj, uključi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Ad 7. Poglavlje - Reedukacija neuromuskularnog sustava Umjesto termina fizioterapeutska metoda proprioceptivne živčano-mišićne facilitacije, staviti fizikalno-terapijska metoda….. Ad 8. Poglavlje - Fizikalna terapija drugih organa. Uz slijedeće postupke: Limfna drenaža jednog ekstremiteta (kao posljedica akutnog limfedema, postoperativno, postradijacijski itd), respiracijski trening, kardiovaskularni trening, fizioterapija za smanjivanje edema, predlažemo da se u stupac Izvršitelj uključi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju. Smatramo da bi se kao izvršitelj trebao uključiti specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i postupke vezane uz rehabilitaciju nakon duboke venske tromboze i rehabilitacija ambulantnih koronarnih bolesnika bez monitorske kontrole Ad 9. Rehabilitacija bolesnika s upalnim reumatskim bolestima - stacionarna rehabilitacija (RA, AS i sl.), vremenski normativ za izvršitelja 60-75 minuta, za suradnika 75-120 minuta, jedanput godišnje po 21 dana Nadalje, preporučujemo da se uvedu i slijedeći terapijski postupci: 1. Primjena plazme bogate proteinima (PRP) – 2x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 20-30 minuta; cilj: smanjenje boli i upale, 2. „Dry needling“ – 3x na godišnoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 30-40 minuta, cilj: smanjenje boli 3. Perkutana lavaža kalcifikata iz tetiva - 1x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 40-50 minuta 4. Akupunktura – 3x na godišnjoj razini, provodi je specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 20-40 minuta 5. Superinduktivno magnetsko polje – 3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije, trajanje postupka 10-15 minuta 6. Tekar – 3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije, trajanje postupka 10-15 minuta 7. Respiratorna rehabilitacija – 2x na godišnjoj razini, provodi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije ili prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 30-40 minuta, cilj je poboljšanje funkcije respiratornog kapaciteta, poboljšanje kvalitet života 8. Aplikacija botulinum toksina pod kontrolom UZV/EMNG-a – 3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije uz dodatnu edukaciju, suradnik-prvostupnica sestrinstva, trajanje postupka 90 minuta 9. Liječenje boli – predležamo da se u liječenju boli uključi i specijalist fizikalne medicine (sada je samo navedeno pod spec. reumatologije i anesteziologije) uz specifikaciju određenih postupaka i vremenski okvir: - Dijagnostika kronične boli: 30 minuta - Liječenje boli: 15-30 min - Prvi pregled – neurološka evaluacija boli: 45min - Kontrolni pregled - 30-45 min - Neurofiziološka terapija boli: 30-45 min Predležamo i uvođenje dodatnog dijagnostičkog postupka: 6MWT – provođenje i interpretacija; 3x na godišnjoj razini, provodi ga specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, suradnik-prvostupnik fizioterapije, trajanje postupka 20-30 minuta Prihvaćen Prihvaća se.
179 Dunja Stolnik PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI U potpunosti se slažem s napisanim od strane KOHOM-a i dr. Ban Toskić. Pod hitno je potrebno drastično smanjiti administraciju na što se godinama upozorava. U tim bi trebalo dovesti treću osobu jer smo često napadani da se ne javljamo na telefon ili da već sat vremena nismo odgovorili na mail (zaboravlja se da smo liječnici, a ne administratori ili agenti u call centru). Nemamo vremena raditi svoj osnovni posao, vječito gasimo vatru. S obzirom na prosječnih 100-tinjak kontakata dnevno, predviđena vremena za preglede i konzultacije nisu ni približno dovoljna. Rijetko se pacijent javlja samo zbog jednog problema ili samo zbog sebe. Dnevno znamo imati i po 40 i više mailova; ako uzmete 7 min po mailu, pa to je više od 4.5h rješavanja mailova u jednoj smjeni, a gdje je sve ostalo? Razumijete li zašto je potrebna treća osoba i zašto nas ta administracija ubija? U mailu dobijem popis od 7-8 zahtjeva ili 5-6 pitanja, otpusna pisma na 5-6 ili više stranica koje treba unijeti u e-karton pa redom ispisivati recepte, uputnice, naručivati na preglede i pretrage, ispisivati uputnice LP-u, razno razne doznake itd. i onda još to sve u mailu objasniti pacijentu. Gdje je tu kurativa, preventiva, savjetovalište za djecu...? Paralelno naručeni pacijenti za preglede, previjanja, ispisivanje kojekakvih potvrda, pa INO osiguranici sa svojim potrebama/željama što je dodatno trošenje vremena na samo upisivanje pacijenta u program, pa skeniranje i printanje iskaznice koja se potom mora slati HZZO-u... Pregledavanje pristiglih nalaza, pisanje A5 uputnica i pisma liječniku, javljanje pacijentu nalaza... I onda u cijeloj toj gužvi netko kolabira u čekaonici ili uleti s na cirkularu isječenim prstom koji se drži na komadiću kože... A sad zamislite sve to puta 2 ili puta 3 ako mijenjate kolegu zbog godišnjeg odmora/bolovanja. Oni koji pišu takve prijedloge neka konzultiraju struku i neka dođu u jednu našu ambulantu pa neka vide kako se radi, koja je to brzina, stres, greške pa njihovo ispravljanje i još vam mogu za svakog pacijenta reći što sam mu sve trebala reći ili pitati, a nisam stigla pa se kasnije žderem oko toga. PZZ propada zbog hrpe razloga, a vi konkretno ne rješavate ni jedan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
180 DORJA VOČANEC PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje 2021. - 2027. te izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u okviru reformskih mjera predviđeno je unaprjeđenje skrbi za kompleksne pacijente te dugotrajne skrbi. S obzirom na to, u Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2023. - 2026. potrebno je uvrstiti mjere kako bi se ostvarila mogućnost razvoja novih poslovnih procesa i djelatnosti na razini Doma zdravlja, koje su previđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Članak 103. ZZ 33/23), npr: - koordinacija kontinuirane skrbi za kompleksnog pacijenta i obitelj na različitim mjestima i razinama skrbi; - koordinacija programa edukacije za samoskrb i neformalne njegovatelje - povezivanje i suradnja s lokalnim službama zdravstvene i socijalne skrbi te nevladinim organizacijama - timski sastanci i konzultacije s drugim dionicima u skrbi Navedenim mjerama ujedno se ostvaruje načelo integracije skrbi (članak 13. i članak 20. ZZ 33/23), koje je također dio reformskog paketa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
181 DOMINIK LOZIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA "Liječenje bolesnika sa hematološkim neoplazmama i neneoplastičnim bolestima u Dnevnoj bolnici" - broj postupaka u RH 12, što je nerealno (str. 630) "Liječenje gamaglobulinima, monoklonalnim antitijelima, modifikatorima biološkog odgovora, radioterapijom" - broj postupaka u RH 14 - nerealan broj (str. 630) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 DOMINIK LOZIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Za citološku punkciju koštane srži navedeno je da je nositelj doktor medicine specijalist pedijatrije (str. 1105) i doktor specijalist hematologije (str 630). U poglavlju kliničke citologije navodi se "Dijagnostička punkcija koštane srži (uključuje i primjenu anestetika)" (str 1057). Citološku punkciju koštane srži u odraslog bolesnika prvenstveno provodi specijalist kliničke citologije. U poglavlju kliničke citologije navodi se "Dijagnostička punkcija površinskih organa ..." Možda bi trebalo navesti da se to odnosi i na limfne čvorove. Prihvaćen Prihvaća se.
183 DOMINIK LOZIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Terapijska venepunkcija je navedena u djelatnosti transfuzijske medicine, a kao izvršitelj doktor medicine specijalist transfuzijske medicine. Međutim taj se postupak provodi i u dnevnim bolnicama raznih internističkih struka, a i u stacionarima. Stoga izvršitelj može biti specijalist bilo koje kliničke grane medicine. (str. 1220) Leukafereza je navedena u djelatnosti transfuzijske medicine s trajanjem 150-375 minuta. Postupak ne može trajati, s pripremom, manje od 4-4,5 sata, znači najmanje 240 minuta, a maksimum bi mogao biti oko 360 minuta. (str. 1221) Naveden je broj od 50 zamrzavanja i odmrzavanja KMS po timu mjesečno kao optimalan, što smatram prevelikim brojem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 DOMINIK LOZIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Pod 2.1.1.1.1 navedeno je: "Kratak orijentacijski pregled - uključuje ciljanu anamnezu s općenitim vanjskim oregledom bez fizikalnih metoda pretrage... S obzirom da vizualni pregled pripada u fizikalne metode pretrage ne može se provoditi vanjski vizualni pregled bez fizikalnih metoda pretrage. Predlažem da tekst glasi: "Uključuje ciljanu anamnezu s općenitim vanjskim vizualnim pregledom bez drugih fizikalnih metoda pretrage..." Također, ne "evidentiranje ustanovljenog u zdravstveni karton" nego "u medicinsku dokumentaciju" jer specijalisti ne upisuju nalaze u zdravstveni karton. Prihvaćen Prihvaća se.
185 Divo Ljubicic PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.11.8. PULMOLOGIJA U ime Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, suglasni smo s komentarima kolege Luke Vrbanića, te preporučamo da se navedeni komentari uvaže i uvrste u plan. dr.sc.Đivo Ljubičić, dr. med. Član Upravnog odbora Hrvatskog pulmološkog društva Pročelnik Zavoda za Pulmologioju, Klinička bolnica Dubrava Također molimo sljedeće dopune i ispravke: KOMENTARI na Plan pulmologije 1. Pletizmografija – TREBA NAPISATI TJELESNA PLETIZMOGRAFIJA (jer postoji pletizmografija ekstremiteta i cijelog tijela kao hemodinamski test procjene cirkulacije, što nije isto) 2. OBAVEZNO DODATI: SPIROMETRIJA S BRONHODILATACIJSKIM TESTOM, JER JE TEST ZNAČAJAN I U DIJAGNOSTIČKE SVRHE, TE PREOPERACIJSKI I U OCJENI RADNE SPOSOBNOSTI KAO RELEVANTNA POSTBRONHODILATACIJSKA VRIJEDNOST SPIROMETRIJSKI POKAZATELJA U PROCJENI KIRURŠKOG LIJEČENJA ITD... 3. titracijska primjena terapije kontinuiranim pozitivnim tlakom (CPAP) - neophodan postupak u jedinicama intenzivnog liječenja – NE RADI SE SAMO U JIL-U, SVAKAKO DODATI I NA SPECIJALIZIRANIM ODJELIMA 4. Imunoterapija – hiposenzibilizacija – U NASLOV DODATI ALERGENSKA IMUNOTERAPIJA (JER POSTOJI IMUNOTERAPIJA TUMORA ITD…) - jedanput u 3 - 4 godine provođenje alergološke obrade u skladu s indikacijom 1344 – SVAKA HIPOSENZIBILIZACIJA NA POJEDINE ALERGENE ILI OTROVE UBODA INSEKATA, IMA SVOJ SPECIFIČNI PROTOKOL, NO VEĆINA POČINJE 1X TJEDNO/3 MJESECA, POTOM JEDNOM MJESEČNO, TAKO DA TEKST TREBA PRILAGODITI 5. „test kasne alergijske reakcije na tuberkulin“ – TREBA BRISATI „ALERGIJSKE“, JER REAKCIJA NA TUBERKULIN NIJE ALERGIJSKA, DALEKO JE LOGIČNIJE NAZVATI JEDNOSTAVNO „TUBERKULINSKI TEST“ 6. Spiropalm /test hoda 6 minuta uz mjerenje parametra ventilacije i cirkulacije/ - IMENU SPIROPALM NIJE MJESTO PRIJE NASLOVA „6-MINUTNI TEST HODA UZ MJERENJE PARAMETARA VENTILACIJE I CIRKULACIJE“, JER JE TO UREĐAJ JEDNE TVRTKE, A TEST SE MOŽE RADITI I BEZ TOG UREĐAJA ILI S BILO KOJIM DRUGIM UREĐAJEM 7. Respifit /vježbanje rspiratorne snage/- NEDOSTAJE SLOVO „E“ U RIJEČI „RSPIRATORNE“ 8. PE max /mjerenje maksimalnog inspiratornog tlaka/ - ZAMJENJENA SU SLOVA U OPISU MJERENJA, NAPISANO JE SLOVO „E“ UZ INSPIRATORNI, A TREBA BITI „I“ 9. PI max /mjerenje maksimalnog ekspiratornog tlaka/ - ZAMJENJENA SU SLOVA U OPISU MJERENJA, NAPISANO JE SLOVO „I“ UZ EKSPIRATORNI, A TREBA BITI „E“ 10. Nitrogen washout test /mjerenje RV, TLC, IC/ - TREBA PREVESTI. TEST ISPIRANJA DUŠIKOM, A „Nitrogen washout test“ MOŽE BITI EV. U ZAGRADAMA S poštovanjem, prof. Sanja Popović-Grle Zagreb 16.08.2023. Prihvaćen Prihvaća se.
186 DINKA ŠUNDOV PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Dopune dokumenta "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026."_PRETRAGE I NORMATIVI od strane Hrvatskog društva za kliničku citologiju Hrvatskog liječničkog zbora PATOLOGIJA I CITOLOGIJA Temeljem jedinstvenog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. Na temelju podataka do prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Jednako tako napominjemo da pri određivanju optimalnog vremenskog raspona suradnika u citološkom laboratoriju (prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijski tehničar, magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike / s ili bez citoskrinerskog tečaja ) treba uzeti u obzir da suradnici u citološkim pretragama i obrađuju uzorke i „skriniraju“ citološke preparate. Želimo istaknuti da specijalisti patologije i citologije nisu uključeni u sve nacionalne programe probira ranog otkivanja malignih bolesti (NPP), a u Republici Hrvatskoj se provode preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka pluća. Nismo uključeni u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Prema dokumentu Ministarstva zdravstva smjernice za probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. Konačnu dijagnoza raka pluća nužno zahtjeva analizu tkiva tumora što predstavlja područje rada specijalista patologije i citologije, iako je u smjernicama postavljanje krajnjeg cilja, a to je otkrivanje novih slučajeva raka pluća kao takve nisu niti spomenute, te čak uočavamo propust u smjernicama u kojima je navedeno da se iste odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća, te da se ne dotiču daljnji terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća. Time smatramo je preskočen ključni korak u NPP koji se sastavni dio svih ostalih NPP ranog otkivanja malignih bolesti pa smo posljedično navedenom u tablici uvrstili pretrage koje smatramo nužnima za kvalitetnu provedbu NPP za rano otkrivanje raka pluća. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu i Hrvatsko društvo za kliničku citologiju trebaju sudjelovati u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . S obzirom na povećanu složenost postupaka te povećane zahtjeve dijagnostike, posebice malignih tumora, predviđeni broj pretraga na nivou RH već sada je znatno veći od broja pretraga navedenih u podacim HZJZ (za djelatnost kliničke citologije vrijede iste primjedebe već navedene u uvodnom dijelu dopisa). Predloženi vremenski rasponi u tablici Kliničke citologije potrebni za izvršenje postupaka očito su dobiveni aritmetičkom sredinom nekih prethodnih zastarjelih podataka, pa je nužno podignuti sve donje granice vremenskih raspona dok je gornje granice potrebno podesiti u realne vremenske okvire ovisno o složenosti postupka (treba imati na umu da se radi o specijalističkim, ponekad visoko specifičnim dijagnozama za koje je potrebno osim pregleda uzoraka i pisanja dijagnoze u skladu sa aktualnim smjernicama koristiti i dodatne metode, što je nemoguće u predloženih 7 minuta za pojedine pretrage). Mišljenja smo da se u svakoj ustanovi gdje postoji kvalificirani nositelj pretrage (specijalist patologije i citologije, specijalist kliničke/medicinske citologije), mogu izvoditi svi navedeni postupci ukoliko za to postoje tehnički uvjeti i educirani kadar, iako je neminovno da se određeni složeni postupci rade u u većim centrima. S obzirom da u citološke pretrage nije ugrađena razlika po složenosti postupka, a razlike su vrlo velike unutar pojedinog postupka, to se mora odraziti na raspone pojedinih vremenskih normativa. Pomoću tri stupnja složenosti potrebno je definirati problematiku složenosti citoloških postupaka. Tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke priložene su HLZ-u. Za Hrvatsko društvo za kliničku citologiju Hrvatski liječnički zbor Doc.dr.sc. Dinka Šundov, dr.med. Prihvaćen Prihvaća se.
187 DINKA ŠUNDOV PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Opći komentari za uvodni dio i dio „medicinska biokemija“: • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Specifični komentari za dio „medicinska biokemija“ ◦ Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Za Hrvatsko društvo za kliničku citologiju doc.dr.sc. Dinka Šundov, dr.med. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Bojana Nikolić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.1.PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI Predložen program mjera zdravstvene zaštite u obiteljskoj medicini treba doživjeti potpunu preobrzbu. Potrebe prosječnog osiguranika-pacijenta su se potpuno promijenile unazad 20tak godina. Zahtjeva je sve više, a vremena koji liječniku stoji na raspolaganje za rješavanje tih zahtjeva je sve manje. Postalo je uvriježena praksa da razne službe koriste resures OM da bi sa sebe skinule dio odgovornosti: zahtjevi za potvrdama Centara za socijalnu skrb, učenički i starački domovi, razna sportska društva, razne udruge, javne službe... Pri tavkim zahtjevima je jako teško strukturirati radno vrijeme, još teže udovoljiti predviđenom planu broja prvih i kontrolnh pregleda. Niti jedan pregled u ordinaciji obiteljske medicine nije radi samo jednog problema; uvijek je tu više problema zbog kojih se pojedinac javlja svojem liječniku. U najmanju ruku - posjet "bez razloga" koristi se za prvoođenje nekog od preventivnog programa, ili za program ranog otkrivanja neke od bolesti. Na kraju se svodi da svaki pregled u ambulanti obiteljske medicine traje jednako, obuhvaća više od jednog organskog sustava. Kao prioritet treba uvesti administrativno rasterećenje ambulanti obiteljske medicine. Svatko tko se obrati u ordinaciju obiteljske medicine očekuje da mu se tim potpuno posveti, da posveti dovoljno vremena za rješavanja problema. Potpuno je neprihvatljivo za bilo koji kontakt sa osigurnaikom-pacijentom imati na raspolaganu nekoliko minuta (npr 3.5min za konzultaciju). U tako kretkom vremenu nikako se ne može kvalitetno riješiti niti jedan problem, a još manje pokazati ljubaznost, suosjećanje, aktivno angažiranje... Liječnice/liječnici i medicinske sestre/tehničari u ordinacijama obiteljske medicine nisu radnici na blagajnama velikih šoping centara! Treba im osigurati dovoljno vremena da se mogu posvetiti riješavanju svakog problema svake osobe koja im se obrati! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 Bojana Nikolić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Predmet: E-savjetovanje o Nacrtu Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023.-2026. Poštovani, Iako je predmetno e-savjetovanje otvoreno usred godišnjih odmora i našeg rada u dvostrukim i trostrukim ordinacijama radi zamjena te usred turističke sezone u kojoj ponovo zbrinjavamo sve turiste i sezonske radnike u potrebi, iako nismo bili uključeni u stvaranje ovog dokumenta na više stotina stranica, niti imali podatak o tome u kojoj fazi izrade se nalazi, budući da je izmjena istog bila jedan od osnovnih zahtjeva koje smo zastupali, uz ostale udruge, na travanjskom prosvjedu te sastanku sa Premijerom u svibnju, ovim putem Vas obavještavamo. KoHOM je pažljivo pročitao i analizirao predloženi prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelatnosti obiteljske medicine i sažeo ih u zaključak: 1. Struktura osnovnih postupka OM u mjesec dana prema prijedlogu plana i programa mjera-tim OM Postupak broj u mjesec dana prosječno/min. Ukupno sati/mjesečno Zbrinjavanje hitnog stanja 1 70 1,1 Prvi pregled 200 20 66,6 Kontrolni pregled 400 10 66,6 Konzultacija 200 3,5 11,6 Sistematski dojenčeta 7,5 26 3,25 Sistematski pred šk.djeteta 7,5 17,5 2,18 Pregled 3 i više razloga dolaska 200 25 83,3 Savjet s bolesnikom ili rođakom 250 12,5 52 Prošireno savjetovanje sa kr.bolesnikom 75 17,5 21,8 Broj posjeta osoba u ord/mjesečno 1341 58/dnevno (23 radna dana) 308 sati mjesečno Tel. konzultacija liječnika 175 7 20,4 Odgovaranje e-mail liječnik 400 7 46,6 Ukupno tel/e-konz. mjesečno 575 prosječno dnevno:25 67 sati mjesečno Ukupan broj kontakata mjesečno 1916 prosječno dnevno 83,3 Uk.br.usluga bez trijaže, pacijenti sami indiciraju (dolaskom, telefonom, poštom) 375 h/mj (Pojašnjenje: Sve gore navedene usluge ne mogu se kombinirati) Predviđa se i 37 kućnih posjeta mjesečno (1,6/dnevno) - predviđeno bez puta 16,6 h/mj 2. Ne postoje alati (npr. participacija/ sada nema ulogu gate keepera) kojima bi se moglo upravljati potražnjom za gore navedenim uslugama (osim djelomično kućnih posjeta-trijaža pri pozivu). 3. Ukoliko bi se radilo prema predloženom vremenskom normativu, trebalo bi više od 375 sati (391 sat sa kp) mjesečno za nužne osnovne postupke (9!!! postupaka) bez preventivnih aktivnosti, dijagnostičkih procedura, terapijskih postupaka i bez silne administracije ( vidjeti popis postupaka u planu i programu mjera.) 4. U mjesecu sa 23 radna dana, tim obiteljske medicine morao bi raditi prosječno 17 h dnevno da ispuni kriterije predloženog Plana, a u mjesecu sa 20 radnih dana čak 19,5 h! 5. Primjer nadstandarda: predviđa se 15 -60 UZV pregleda po regiji ovisno o edukaciji liječnika( abdomen, vrat, lokomotorni, dojka i meka tkiva) . Plaćanje usluga je limitirano (npr. 6 UZV pregleda abdomena dosegne limit) ako je liječnik izvršio ostale DTP. Nema motivacije za ulaganje u dijagnostiku zbog limita broja postupaka čime se smanjuje dostupnost i opterećuje SKZZ. Prijedlog: ukinuti limit ili ga staviti u predložene gabarite. Navedeni prijedlog ocjenjujemo potpuno promašenim; nije primjenjiv u stvarnom životu i radu – nije ni životan ni ostvariv jer ne prati stručne obrasce rada u om, specifičnosti, metode niti sadržaj i opseg rada om. Pobrojani su pojedinačni postupci taksativno, ali niti liječnici uz medicinske sestre nisu roboti, niti su pacijenti predmeti na proizvodnoj traci a da bi se njihov međuodnos i kompleksan put prema dijagnozi i mogućoj optimalnoj terapiji mogao izraziti u minutama. U obiteljskoj medicini pacijent često dolazi sa nejasnim simptomima širokog raspona, sa problemima iz barem 2-3 različita sustava, uz socijalne i psihološke nadogradnje, skrivene razloge dolaska; usput ima dodatne administrativne potrebe te pitanja vezana uz probleme članova obitelji. Svakom pacijentu potrebno je savjetovanje – o pravilnom uzimanju lijeka, o mogućim nuspojavama, o njegovoj bolesti, o vrsti pretrage na koju ga se upućuje, uvjeravanje i razuvjeravanje, podrška, empatija. Najčešći pacijenti su starije populacije te su sporiji, slabije čuju, imaju komorbiditete i puno lijekova. Potrebno je da pacijent uđe, pozdravi se, skine kaput, uvodno prozbori nekoliko rečenica. Potrebno je provjeriti koliko lijekova još ima, koliko pomagala, provjeriti suradljivost, adherenciju, nuspojave, alergije, uvjerenja. Liječnik istovremeno mora voditi računa o kompliciranim pravilima HZZO i tumačiti ih i sebi i pacijentu. Provodi multitasking – za vrijeme pregleda zvoni i telefon i mobitel, stižu mailovi u inbox, sestra uvodi hitnog pacijenta u previjalište. Savjetovanje i zbrinjavanje ovisnika oduzima daleko više vremena od 2-6 minuta jer obuhvaća odlazak u ljekarnu po lijek, mrvljenje tableta, pakiranje u pojedinačne doze, raspravu i konflikt sa pacijentom. Propisivanje mnogih lijekova izaziva brojne konflikte radi klauzula HZZO što oduzima vrijeme. Ali predlagatelj to ne zna. A ne zna jer nije ništa pitao one kojima planira normativ i standard svakodnevnog rada. Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provedbu kontrola HZZO i pisanje očitovanja HZZO, MIZ Predloženi plan ne spominje vrijeme potrebno za provođenje svih radnji potrebnih za redovno poslovno funkcioniranje ordinacija – odlazak u HZZO po blokove tiskanica (recepti, nalozi za sanitetski prijevoz, blokovi za participacije), odlazak u HP radi uplate novaca od participacije HZZO-u, kontrolu servisa aparata, naručivanje i dostavu cjepiva u ordinaciju, odlazak u ljekarnu po narkotike i sve lijekove koji se na recept izdaju samo liječniku ili ms/mt, reviziju lijekova u ordinaciji i naručivanje novih lijekova i sanitetskog materijala, ispravljanje informatičkih grešaka odnosno snalaženje pri čestim ispadima CEZIH-a, printanje tuđih nalaza, prepisivanje u e karton nalaza iz SKZZ. Naručivanje pacijenata u SKZZ. Prijavljivanje vozača i vlasnika oružja MUP-u. Predloženi Plan ne spominje niti jednom riječju posebnosti ruralne medicine – rada u udaljenim i izoliranim krajevima, na otocima. Postavlja se opravdano pitanje na koji način će predloženi dokument utjecati na financijsko poslovanje ugovornih liječnika i ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obzirom na plaćanje DTP postupaka. Višekratno smo upozoravali na kadrovsku i organizacijsku propast obiteljske medicine. Ponoviti ćemo: Broj liječnika om 2173 -specijalisti om 1103 Broj timova 2317 Broj TBN 136 Broj dr starijih od 60 g 802 Broj dr starijih od 65g 193 Broj dr starijih od 55 g – 1195 – 55% 2000. g liječnika om bilo je 2410; danas ih je (bez starijih od 65 g) 2000 – pad od 20%, a u idućih 5 godina gubimo još njih gotovo 800 2000.g kontakata sa pacijentima bilo je 23 mil, a 2022. 49 mil – više od 100% povećanja korištenja usluga om! 97% osiguranika koristilo je usluge om! Dnevni broj kontakata u Hr je 80-100-200 dok je u EU 25-30 Dnevni broj pregleda u Hr je 25-35 dok je u EU 10-15 U brojnim ordinacijama liječnici rade u prekovremenom radu mijenjajući bolesne i one na godišnjem odmoru; odrađuju i posao u ordinacijama bez liječnika, timovima bez nositelja. Rade cijeli dan pokrivajući dvije ili čak tri ordinacije odjednom. Često pokrivaju dvije ordinacije radeći u jednom radnom vremenu od 7,5 h. Kako ste zamislili da ostvare ovakav normativ? Tko može odraditi 2x17h dnevno? Kakvu kvalitetu i sigurnost očekujete od liječnika, za pacijente? TKO će osigurati ovakvu razinu zdravstvene zaštite? Tko? Gdje su ljudi? Obiteljsku medicinu mladi liječnici ne žele. Ona je neatraktivna i podcijenjena, administrativno preopterećena, nedovoljnog broja specijalizacija i sredstava. Kadrovski trendovi to pokazuju. Tražili smo realne vremensko kadrovske normative koji će nam omogućiti kvalitetan, sadržajan, siguran i stručan rad sa dovoljno vremena za kontinuiranu edukaciju. Vremensko kadrovski normativ je ukinut 2014. godine (Plava knjiga), a Plan i program mjera njegov je surogat. Dobili smo ništa osim prepisanog dosadašnjeg Plana sa smanjenim predviđenim brojem minuta za pojedine postupke. Pri tome nije konzultiran nitko tko se konkretnim poslom svakodnevno bavi. Plan predviđa dnevni rad u iznosu od čak 17 h! U suprotnom – tim je podbacio! Planom se nastoji nadomjestiti nedostatak zdravstvenog kadra na način da se legalizira nenormalan tempo rada koji vodi u stručne greške propuste i sagorijevanje preostalih liječnika uz odustajanje mladih liječnika od ove struke. Pacijente se ugrožava, a sustav vodi u potpuni kolaps. Ovaj Plan nema šanse niti matematički niti realno. Čemu on služi? Tko ga je radio? Temeljem kojih podataka i procjena? Ako je izvor podataka HZZO , znajte – podatci o izvršenju slijede samo pravila bilježenja DTP koje je HZZO zadao sa brojnim ograničenjima i uvjetima isplate sredstava i limita. Na to smo puno puta ukazivali. Usto, već niz godina smo prisiljeni raditi unutar minimalnog vremena pa često pregled traje 2-3 min, a ostali postupci značajno kraće od optimalnog , a sve kako bi se obavio sav posao. Nadalje, ne stignemo kontrolirati klauzule pa plaćamo kazne. Takav rad je opasan za osiguranike jer im liječnik ne može posvetiti dovoljno vremena. Nerijetko se dogode dani kada odradimo i 200 kontakata. Pokušajte sa razumijevanjem shvatiti što znači toliki broj kontakata. Ukoliko želite da OM radi kvalitetnije i rastereti SKZZ potrebno je : - uvesti dodatnu medicinsku sestru/administratora u Tim - sve administrativne poslove treba odraditi izvršitelj koji ih indicira - participacija u OM nema ulogu "Gate keepera" - izuzeti istu iz police dopunskog osiguranja - vidjeti razvijene sustav - izmaknuti sve nepotrebne potvrde od liječnika - izraditi strategiju privlačenja liječnika za rad u obiteljskoj medicini – isključivo stimulativnim mjerama sa ciljem povećanja broja izvršitelja i osiguranja njihovog dugotrajnog rada u istim ordinacijama - izraditi strategiju ostvarivih specijalizacija iz om u većem broju nego sada - Predložene obuhvate potrebno je smanjiti za 50% jer je iste nemoguće ostvariti uz sadašnje kadrovske normative - Skrb za oboljele od bolesti ovisnosti prebaciti u posebne službe Zavoda za javno zdravstvo. Na kraju: ocjenjujemo ovaj prijedlog negativnom ocjenom i nepopravljivim materijalom kroz e savjetovanje te tražimo da se kao takav povuče iz e savjetovanja. Predlažemo kompletnu reviziju kroz rad stručne i sveobuhvatne radne skupine. Ovako značajan i opsežan dokument zaslužuje kvalitetnu i široku javnu raspravu s predstavnicima svih stručnih društava kako bi se dodatno ujednačili predloženi normativi u svim djelatnostima. U suprotnome, dobiti ćemo samo dokument bez ikakvog stvarnog utjecaja na učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite, a mogu se očekivati liste čekanja u OM sukladno Planu i programu mjera koji su predloženi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Antonio Periš PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Tražim da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih i visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke i visokodiferentne pretrage. Podsjećam, magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike polivalentna su struka koja je svoje obrazovanje stekla na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, čime su stekli znanja i vještine kako bi mogli samostalno obavljati sve vrste laboratorijske dijagnostike, najsloženije rutinske poslove i analitičke postupke u najrazličitijim tipovima dijagnostičkih laboratorija (klinička kemija i biokemija, hematologija, mikrobiologija, imunologija, citologija, histopatologija, transfuzijska medicina, molekularna dijagnostika, genetika, toksikologija, sudska medicina i tipizacija tkiva). Provođenje diplomskog studija utemeljeno je na nadležnim europskim propisima te se kao takav provodi u zemljama članicama EU. EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) u službenim dokumentima ističe kako prvostupnička razina predstavlja prvi ciklus obrazovanja, a da je napredak prema magisteriju i doktoratu integralni dio obrazovanja zdravstvenih radnika MLD-a. Potreba za višim standardima izobrazbe prepoznata je i u strateškim dokumentima Vlade RH, i to Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012-2020 te Strateškom planu razvoja ljudskih resursa u zdravstvu. Također, Strateški plan spominje upravo diplomirane stručnjake laboratorijske dijagnostike, te navodi kao cilj njihovu edukaciju kako bi se stvorili preduvjeti za preraspodjelu određenih poslova od specijalista liječnika. Magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike ključna su karika laboratorija u RH skupa sa prvostupnicima medicinsko laboratorijske dijagnostike I tehničarima, ali je magistre potrebno zakonski prepoznati I implementirati u sva područja laboratorijske dijagnostike posebice jer nam prijeti da se laboratoriji u Hrvatskoj zatvaraju zbog nedostatka odgovarajućeg kadra, sve na štetu pacijenata kojima se ugrožava pravo na zdravstvenu zaštitu. Također, potreba magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike u zdravstvu u pozitivnoj je korelaciji s težnjom ustanova za implementacijom novih i složenijih tehnologija i postupaka. Brojne ustanove već danas koriste sve složenije analitičke metode i takav sustav laboratorijske dijagnostike postaje kompleksna mreža čiji integritet je neophodno održati kvalitetnim I adekvatnim kadrom. Nadalje, naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. Antonio Periš, mag.med.lab.diagn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Antonio Periš PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Suglasno podržavam komentare Katje Puljčan- Hrvatska komora zdravstvenih radnika-Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost, Petre Medač Čorak i drugih koji se zalažu da se pod “IZVRŠITELJ” općih pretraga stavi magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te pod “IZVRŠITELJ” specijalističkih i visokodiferentnih pretraga uključi i liječnik specijalist laboratorijske medicine. U dijelu “SURADNIK” magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike staviti pod specijalističke i visokodiferentne pretrage. Podsjećam, magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike polivalentna su struka koja je svoje obrazovanje stekla na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, čime su stekli znanja i vještine kako bi mogli samostalno obavljati sve vrste laboratorijske dijagnostike, najsloženije rutinske poslove i analitičke postupke u najrazličitijim tipovima dijagnostičkih laboratorija (klinička kemija i biokemija, hematologija, mikrobiologija, imunologija, citologija, histopatologija, transfuzijska medicina, molekularna dijagnostika, genetika, toksikologija, sudska medicina i tipizacija tkiva). Provođenje diplomskog studija utemeljeno je na nadležnim europskim propisima te se kao takav provodi u zemljama članicama EU. EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) u službenim dokumentima ističe kako prvostupnička razina predstavlja prvi ciklus obrazovanja, a da je napredak prema magisteriju i doktoratu integralni dio obrazovanja zdravstvenih radnika MLD-a. Potreba za višim standardima izobrazbe prepoznata je i u strateškim dokumentima Vlade RH, i to Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012-2020 te Strateškom planu razvoja ljudskih resursa u zdravstvu. Također, Strateški plan spominje upravo diplomirane stručnjake laboratorijske dijagnostike, te navodi kao cilj njihovu edukaciju kako bi se stvorili preduvjeti za preraspodjelu određenih poslova od specijalista liječnika. Magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike ključna su karika laboratorija u RH skupa sa prvostupnicima medicinsko laboratorijske dijagnostike I tehničarima, ali je magistre potrebno zakonski prepoznati i implementirati u sva područja laboratorijske dijagnostike posebice jer nam prijeti da se laboratoriji u Hrvatskoj zatvaraju zbog nedostatka odgovarajućeg kadra, sve na štetu pacijenata kojima se ugrožava pravo na zdravstvenu zaštitu. Također, potreba magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike u zdravstvu u pozitivnoj je korelaciji s težnjom ustanova za implementacijom novih i složenijih tehnologija i postupaka. Brojne ustanove već danas koriste sve složenije analitičke metode i takav sustav laboratorijske dijagnostike postaje kompleksna mreža čiji integritet je neophodno održati kvalitetnim I adekvatnim kadrom. Nadalje, naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. Antonio Periš, mag.med.lab.diagn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Antonio PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Poštovani, Treba dopuniti komunikacijski posrednika za gluhih osoba prema plan i program mjera zdravstvene zaštite . Isto vrijedi prioritet invaliditetom za pregled i treba uvesti aplikacija za redomat pregled. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Antonio PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UVOD Poštovani, Treba dopunit parasporti i gluhih sportaša. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
194 ANITA ŠKRTIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Dopune dokumenta "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." od strane Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Na temelju podataka prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Želimo istaknuti da specijalisti patologije i citologije nisu uključeni u sve nacionalne programe probira ranog otkivanja malignih bolesti (NPP), a u Republici Hrvatskoj se provode preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka pluća. Nismo uključeni u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Prema dokumentu Ministarstva zdravstva smjernice za probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. Konačna dijagnoza raka pluća nužno zahtjeva analizu tkiva tumora što predstavlja područje rada specijalista patologije i citologije, iako iste u smjernicama postavljanje krajnjeg cilja, a to je otkrivanje novih slučajeva raka pluća kao takve nisu niti spomenute, te čak uočavamo propust u smjernicama u kojima je navedeno da se iste odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća, te da se ne dotiču daljnjih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća. Time smatramo je preskočen ključni korak u NPP koji je sastavni dio svih ostalih NPP ranog otkivanja malignih bolesti pa smo posljedično navedenom u tablici uvrstili pretrage koje smatramo nužnima za kvalitetnu provedbu NPP za rano otkrivanje raka pluća. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu i Hrvatsko društvo za kliničku citologiju trebaju sudjelovati u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem jednog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. Za Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Prihvaćen Prihvaća se.
195 ANITA ŠKRTIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE Hrvatsko društvo za patologiju i i sudsku medicinu Opći komentari za uvodni dio i dio „medicinska biokemija“: • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Specifični komentari za dio „medicinska biokemija“ ◦ Provjeriti popis pretraga i ukloniti one koje su obsoletne ili koje ne provodi nitko u RH, primjerice aldosteron u urinu, proinzulin, 17-OHP plodove vode, molibden, nikal, mangan itd. Također objediniti prolaktin nakon taloženja i makroprolaktin, koje su ista pretraga s istom svrhom. ◦ Pod laboratorijska imunologija (str. 150-174), dio Funkcijski testovi leukocita (str. 161-162) potrebno dodati u odgovarajuće rubrike sukladno ostalim pretragama u ovom dijelu (odvojene ovdje razmacima) BAT test aktivacije bazofila (alergije, lijekovi sukladno opsegu ponude laboratorija) osobe s indikacijom 3 IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar Za Hrvatsko društvo za patologiju i i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 ANITA ŠKRTIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.26. PATOLOGIJA Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Dopune dokumenta "Nacrt Plana programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026." od strane Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Na temelju podataka prikupljenih izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji se odnose na incidencija novootkrivenih malignih tumora u Republici Hrvatskoj, te prema podacima broja umrlih osoba iz dokumenata Državnog zavoda za statistiku RH uočili smo nesrazmjer između postojećih podataka i predloženog broja pretraga na godišnjoj razini. Prema godišnjem izvještaju (Bilteni) Registra za rak u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*)), a u 2019. godini prema sadašnjem stanju baze Registra za rak zabilježeno je 25.896 novih dijagnoza raka. Pad broja dijagnosticiranih slučajeva u 2020. godini vjerojatno je rezultat kombinacije čimbenika povezanih s COVID-19 pandemijom, tako da se može očekivati porast novih dijagnoza raka u godinama koje slijede. Nove dijagnoze raka su posljedica postavljenih dijagnoza od strane specijalista patologije i citologije, te se u 90% navedenih primarnih sijela tumora radi o pretragama složenosti 5 i 6, što bi značilo za pretrage složenosti 5 i 6 koje odgovaraju kategoriji 4 po broju pretraga (10.000 do 300.00 pretraga godišnje) što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Napretkom i potrebom za novim dijagnostičkih pretraga, prognostičkim i prediktivnim biljezima uvjetuje uvođenje novih dijagnostičkih pretraga čiji nositelj/vršitelj je specijalist patologije i citologije, a koje su nužna za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu populacije u Republici Hrvatskoj. Također treba uzeti u obzir da se pojedine pretrage vrše samo u određenim zdravstvenim ustanovama prema nacionalnim smjernicama dijagnostike i terapije pojedinih vrsta tumora te da ne postoji jednostavan izračun prosječnog ili optimalnog broja izvršenih pretraga godišnje ili mjesečno po jednom timu u RH. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje se odnose na osobe umrle u zdravstvenim ustanovama (obdukcija koja uključuje vanjski i unutarnji pregled, uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, sastavljanje obdukcijskog zapisnika, vanjski pregled mrtvog tijela u ustanovi, prijem, izdavanje i uređivanje mrtvog tijela , konzervacija tijela radi prijevoza, sukladno sanitarnim propisima, histološki pregled uzoraka dobivenih prilikom obdukcije s makroskopskim opisom što uključuje prijem, registraciju i obradu materijala, izrada preparata te arhiviranje, kao i radiološka obrada tijela) također su u nesrazmjeru u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku u 2021. godini kada je zabilježen porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrlo je 5.689 osoba više. Od ukupno 62.712 umrlih, u 2021. godini udio izvršenih obdukcija u općem mortalitetu bio je 4,3% i jednak je onom iz prethodne godine, 2.697 obdukcija. U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od posljedica COVID-19, trećeg po redu uzroka, umrlo je 8.557 OSOBA – 220,6/100.000) osoba. Prema podacima voditelja ustrojbenih jedinica zdravstvenih ustanova, procjenjuje se da u zdravstvenim ustanovama smrtni ishod čini do 40% ukupno umrlih osoba godišnje, što za pojedine postupke odgovara kategoriji 4 (10.000 - 30.000 postupaka), što je razlika prema kategoriji 3 predloženoj od strane HZJZ (1.000 do 10.000 pretraga godišnje). Izrada preparata u svim kategorijama pretraga nije moguće standardizirati s obzirom na različitu duljinu automatizacije procesiranja tkiva/uzoraka kojima je pridružena prenalitička i poslijeanalitička obrada uzoraka koja također može biti različitog trajanja ovisno o vrsti tkiva. U pretragama koje se nalaze u istoj kategoriji složenosti preanalitička faza može trajati 24-48 sata do 4-6 dana ako je potrebna dekalcinacija ili druga specijalna preanalitička obrada tkiva što nužno produljuje vrijeme potrebno suradnicima za izvršenje posla u pojedinoj pretrazi. Želimo istaknuti da specijalisti patologije i citologije nisu uključeni u sve nacionalne programe probira ranog otkivanja malignih bolesti (NPP), a u Republici Hrvatskoj se provode preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke, raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka pluća. Nismo uključeni u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Prema dokumentu Ministarstva zdravstva smjernice za probir raka pluća u Republici Hrvatskoj pripremilo je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za izradu i praćenje Nacionalnog programa za prevenciju raka pluća, radna skupina Hrvatskog torakalnog društva te Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa. Konačna dijagnoza raka pluća nužno zahtjeva analizu tkiva tumora što predstavlja područje rada specijalista patologije i citologije, iako iste u smjernicama postavljanje krajnjeg cilja, a to je otkrivanje novih slučajeva raka pluća kao takve nisu niti spomenute, te čak uočavamo propust u smjernicama u kojima je navedeno da se iste odnose na probir i rano otkrivanje raka pluća, te da se ne dotiču daljnjih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nakon postavljene dijagnoze raka pluća. Time smatramo je preskočen ključni korak u NPP koji je sastavni dio svih ostalih NPP ranog otkivanja malignih bolesti pa smo posljedično navedenom u tablici uvrstili pretrage koje smatramo nužnima za kvalitetnu provedbu NPP za rano otkrivanje raka pluća. Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu i Hrvatsko društvo za kliničku citologiju trebaju sudjelovati u NPP za rano otkrivanje raka pluća. Predloženi broj pretraga od strane HZJZ koje su povezane s nacionalnim programa probira (NPP) za određene maligne bolesti također su u nesrazmjeru s epidemiološkim podacima HZJZ povezani s pojedinim NPP-om. Prema podacima HZJZ: - tijekom 17 godina provedbe u okviru programa učinjeno je gotovo 2.000.000 mamografskih pregleda i otkriveno je više od 9000 novih karcinoma dojki, što znači do 500 novih karcinoma dojke godišnje. - u 4. ciklusu NPP karcinoma debelog crijeva obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika - prema ciljevima NPP karcinoma vrata maternice je obuhvatiti 85% žena ciljne dobne skupine tijekom tri godine od početka programa. Ciljna skupina prema preporukama Europske unije ciljna skupina su sve žene u dobi 25-64 godine, što je prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2001. godine bilo 1 198 299 žena. Prema podacima 2018. godini otkriveno je 274 nova slučaja raka vrata maternice. Procjenjuje se više od 50.000 pretraga (papa i/ili PCR) godišnje prema nacionalnim smjernicama NPP. Također želimo ukazati na postupke u područjima drugih specijalizacija, a koje se odnose na analizu patohistološkog preparata i citološkog preparata. Analiza patohistološkog preparata i citološkog preparata može biti provedena samo od strane specijalista Patologije i citologije. Iznimku od navedenog mogu predstavljati samo specijalisti Dermatologije i venerologije certificirani iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože te time: - u tablici 2.2.4. DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA uz pretragu Patohistološka analiza, treba uvrstiti primjedbu: nositelj pretrage može biti „specijalist Dermatologije i venerologije certificiran iz područja dermatopatologije, i to u analizi patohistoloških preparata neneoplastičnih promjena kože“. - u tablici 2.2.14. KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA, pretraga Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata treba uvrstiti primjedbu: umjesto „Identifikacija parazita iz patohistoloških preparata“ treba stajati u „Identifikacija parazita iz ne-nativnog mikrobiološkog preparata“ Objašnjenje: specijalisti mikrobiologije analiziraju nativne mikrobiološke uzorke, nisu osposobljeni za analizu mikrobioloških uzročnika u patohistološkom preparatu (druga tehnika, različita morfologija). Potrebno je ukazati i na slijedeće postupke kojih su nositelji specijalisti drugih struka, a navode specijaliste kliničke citologije kao suradnike, što smatramo suvišnim, jer su specijalisti patologije i citologije te specijalisti medicinske/kliničke citologije, nositelji i izvršitelji postupaka koji pokrivaju navedene mjere i postupke. - U tablici 2.2.10. INFEKTOLOGIJA, Punkcija limfnog čvora, koštane srži i upalnog eksudata (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist infektologije ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije), suradnik: medicinska sestra. Potrebno je kao nositelja ukloniti “ili doktor medicine, specijalist patologije ili doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. - U tablici 2.2.11.1 ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA, Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka (nositelj pretrage: doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije), suradnik: doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije; medicinska sestra. Potrebno je kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist patologije ili kliničke citologije“ - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis terapijske mjere „Intratekalna primjena citostatika i kortikosteroida“; suradnik prvostupnik sestrinstva; medicinska sestra; doktor medicine, specijalist citologije. Potrebno je iz mjere kao suradnika ukloniti „doktor medicine, specijalist kliničke citologije“. Broj optimalnih pretraga po timu za postupke u kliničkoj citologiji nije moguće odrediti ni standardizirati jer ovisi o tipu i potrebama zdravstvene ustanove, vrsti citološkog tima, upućenim pacijentima i zaprimljenim uzorcima te će se u skladu s navedenim procjenjivati na osnovu predloženog vremenskog normativa. Ujedno napominjemo da vremenski normativi za iste postupke, a kojima su izvršitelji specijalisti drugih struka, moraju biti usklađeni. Uočili smo i nedosljednosti nazivlja pojedinih specijalizacija doktora medicine, a koji su vršitelj i/ili suradnici u pojedinim pretragama specijalističke zdravstvene zaštite. - U tablici 2.2.11.3. HEMATOLOGIJA opis pod terapijske mjere: „Na temelju gore navedenih dijagnostičkih postupaka i utvrđene dijagnoze bolesti, stupnja proširenosti hematološke neoplazme, te prognostičkih čimbenika konzilijarno (nositelj: uži specijalist hematolog, klinički citolog, hematopatolog, radioterapeut) određuje se vrsta terapije, mogući rizici i kontraindikacije“ treba ukloniti hematopatolog i zamijeniti sa specijalist patologije i citologije. Prema zakonskim okvirima ne postoji hematopatolog kao specijalizacija ili subspecijalizacija. - u tablici 1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, program „Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice“; NAZIV POSTUPKA: „Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ nije jasno definirano, upisuje li specijalist ginekologije i opstetricije nalaz ili vrši analizu; treba izmijeniti „Interpretacija Papa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama uz obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istih“ . Temeljem jednog programa specijalizacije Patologije i citologije koji je posljedica spajanja specijalizacija iz patologije i citologije predlažemo da i naslov tablice bude „Patologija i citologija“ s podgrupom patologija te podgrupom klinička citologija. U prilogu tablice izmijenih pretraga i uvrštenih novih pretraga te korigiranih vremenskih raspona u skladu sa suvremenim zahtjevima struke. Za Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Prihvaćen Prihvaća se.
197 ANITA ŠKRTIĆ PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu • Za sve dijelove Plana i programa koji navode i sadrže laboratorijske pretrage i postupke u dijagnostici zdravstvene skrbi potrebno ujednačiti timove „IZVRŠITELJ - nositelj tima” i „SURADNICI”. Pod IZVRŠITELJ moraju biti navedene sve profesije kompetentne za postupak i koje provode ove usluge u okviru svoje specijalnosti, bez diskriminacije profesija. • Prijedlog za IZVRŠITELJ: doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, a za opće laboratorijske pretrage uključiti magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. • Prijedlog za SURADNICI: doktor medicine, doktor medicine specijalist sukladno području rada - specijalist laboratorijske medicine, transfuzijske medicine, kliničke mikrobiologije, patologije i citologije, laboratorijske imunologije, doktor medicine, medicinski biokemičar specijalist, biolog ili molekularni biolog, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijski tehničar. • Naziv „Djelatnost medicinske biokemije” je potrebno promijeniti u „Djelatnost laboratorijskih pretraga”, budući da pretrage navedene u ovom dijelu nisu samo iz uskog područja medicinske biokemije, već uključuju laboratorijske pretrage drugih područja, primjerice molekularna dijagnostika, imunologija itd. • Pretrage koje se navode u dijelu „Djelatnost medicinske biokemije” nisu usklađene s onima u važećem Pravilniku o medicinsko-biokemijskim pretragama NN 121/06, te je potrebno u ovom Planu i programu mjera navesti obrazloženje. • Za iste pretrage ili iste/podudarne metode, koje su okviru djelatnosti različitih specijalnosti i područja potrebno ujednačiti uvjete, tj. potrebno vrijeme za izvršitelja i suradnike, primjerice molekularna dijagnostika koju provode doktori medicine specijalisti (primjerice transfuzijska medicina, patologija i citologija) ili medicinski biokemičari ili molekularni biolozi. • Također ujednačiti nazivlje, primjerice pretrage hormona štitnjače iz dijela „medicinske biokemije” i nuklearne medicine. Nadalje, pretrage hormona štitnjače i PTH u dijelu „Medicinska biokemija” i Nuklearna medicina je potrebno ujednačiti za potrebno vrijeme timova. • Klasifikaciju laboratorijskih pretraga ograničiti na opće i specijalističke, tzv. „visokodiferentne” nije službena kvalifikacija koja bi bila od važnosti za ovaj dokument. • Naziv specijalist laboratorijske medicine se može odnositi samo na doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, budući da samo doktor medicine može prakticirati medicinu sukladno Zakonu o liječništvu NN 121/03 i 117/08 , Direktivi 36/05 EU i Direktivni 958/2018 EU, Kaznenom zakonu (NN 144/12) članak 184. o nadriliječništvu. Potrebno sukladno ispraviti nazivlje koje koriste medicinski biokemičari. • Za dio „Medicinska biokemija” je potrebno racionalizirati popis pretraga i predviđeno vrijeme izvršitelja i suradnika za pretrage koje se standardno rade u skupinama na autoanalizatorima, a validiraju pomoću programa autovalidacije budući da vrijeme potrebno za jednu ili više odn. sve pretrage iz određene skupine je isto. Za Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 Anita Pokupec Bilić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.27. PEDIJATRIJA U tablici plana i programa zdravstvene zaštite pod djelatnosti Pedijatrija / Klinička genetika / Citogenetička dijagnostika i Pedijatrija / Klinička genetika / Molekularna dijagnostika (u tablici str. 523 i 524), u stupcu IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane upisane su struke magistar molekularne biologije; magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Navedene postupke pod djelatnosti Citogenetičke i molekularne dijagnostike u naravi obavljaju i ostali smjerovi studija biologije pa je u stupac IZVRŠITELJ potrebno dodati naziv MAGISTAR BIOLOGIJE kako je i navedeno pod djelatnosti Pedijatrija / Klinička genetika / Ostali dijagnostički postupci (u tablici str. 524 do 528). Također, trenutno stanje je diskriminatorno s obzirom da su biolozi u Članku 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018) uvršteni pod nazivom biolozi u zdravstvu te bi tako i trebali biti navedeni u tablici bez podjele po smjerovima studija biologije. Prihvaćen Prihvaća se.
199 Ana Merkler Šorgić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA U tablici plana i programa zdravstvene zaštite pod djelatnosti Transfuzijska medicina / Molekularna dijagnostika i HLA ispitivanje (u tablici str. 564-573), u stupcu IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane upisane su struke: doktor medicine, specijalist transfuzijske medicine; magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Navedene postupke molekularne dijagnostike u naravi obavljaju i magistri biologije i magistri bioprocesnog inženjerstva (biotehnolozi) pa je u stupac IZVRŠITELJ potrebno dodati naziv magistar biologije i magistar bioprocesnog inženjerstva (biotehnolog). Prihvaćen Prihvaća se.
200 Ana Merkler Šorgić PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE U tablici plana i programa zdravstvene zaštite pod djelatnosti Medicinska biokemija / Molekularna dijagnostika / Nasljedne bolesti / Visokodiferentne pretrage (u tablici str. 127-130), zatim pod djelatnosti Medicinska biokemija / Molekularna dijagnostika / Nasljedni metabolički poremećaji / Visokodiferentne pretrage (u tablici str. 130), te pod djelatnosti Medicinska biokemija / Molekularna dijagnostika / Ostale analize gena / Visokodiferentne pretrage (u tablici str. 131-133), u stupcu IZVRŠITELJ - nositelj tima, specijalista određene medicinske grane upisane su struke: magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili specijalist analitičke toksikologije. Navedene postupke molekularne dijagnostike u naravi obavljaju i magistri biologije i magistri bioprocesnog inženjerstva (biotehnolozi) pa je u stupac IZVRŠITELJ potrebno dodati naziv magistar biologije i magistar bioprocesnog inženjerstva (biotehnolog). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Amneris Milano Bekavac PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, IV. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA Potrebno je uključiti patronažne sestre kao izvršitelje i sudionike u Mjere zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva. Osnovni djelokrug rada patronažne sestre je primarna, sekundarna i tercijarna prevencija sa nizom aktivnosti koje su vidljive u Programu mjera zdravstvene zaštite za patronažnu djelatnost te se u ovom segmentu nikako ne bi trebale izostaviti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Admir Dilberović PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE U potpunosti se slažem s komentarima Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za kliničku citologiju, Hrvatskog društva za laboratorijsku dijagnostiku i dopredsjednicom Hrvatske Komore zdravstvenih radnika. Evidentno je da liječnička profesija mora biti nositelj tima u svim granama laboratorijske medicine osim u samoj djelatnosti medicinske biokemije (bez širenja iste profesije na pretrage koje ne spadaju u medicinsku biokemiju) a da isto tako želi prisustvo magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike kao članova svog tima. Laboratorijska medicina interdisciplinarna je djelatnost i kao takva mora sadržavati sve zdravstvene i nezdravstvene profesije koje su obrazovane teorijski i praktično za rad u humanim laboratorijima. Ne slažem se s komentarima Hrvatskog društva biologa u zdravstvu u dijelu suradnik ili izvršitelj. Objašnjenje: 1. laboratorijski tehničari ne posjeduju nikakve formalne kompetencije ni obrazovanje za rad na analizi gena ili bilo kojem polju molekularne dijagnostike te kao takvi ne mogu sudjelovati u timu za te pretrage 2. Analize koje je Društvo biologa navelo također su formalno u kompetencijama magistara i prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike te kao takvi moraju imati potpuno isti status kao i magistri biologije. 3.Prilikom predlaganja članova tima za pojedinu djelatnost potrebno je iščitati nastavne planove i programe srednjih škola i visokih učilišta te se voditi formalnim kompetencijama određenih struka i usvojenim odnosno položenim predmetima a ne prepisivanjem 30 godina starih zakona i pravilnika jer je ta dosadašnja praksa direktni uzročnik problema u zdravstvu koje imamo. Kao doktorand moram se također oštro protiviti pokušaju dobivanja kompetencija završenim doktorskim studijem jer isti nije nužno koncipiran za stjecanje novih praktičnih znanja i vještina bitnih za rutinske radne procese već je usmjeren na znanost, oblikovanje i kritičku evaluaciju istraživanja. Mnogi doktorandi većinu svog doktorata provedu potpuno izvan svoje "grane" i nisu primorani uopće raditi na nečemu što je dio njihovog svakodnevnog rada pa prema tome ne mogu ni ostvarivati posebna prava i primat na izvođenje određenih analiza ili vođenje specijalističkih laboratorija isključivo na temelju doktorata. Doktorati nisu i ne mogu biti uvjet za obavljanje djelatnosti laboratorijske medicine (dijagnostike) a ako ikad postanu, taksativno navesti u zakonu ime konkretnog doktorskog studija s posebno dizajniranim kurikulumom potrebnim za ostvarivanje beneficija. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
203 Admir Dilberović PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 2.2.30. TRANSFUZIJSKA MEDICINA Poštovani, Imam pitanja i upućivanje na nesukladnosti a tiču se transfuzijske medicine, patologije, citologije i medicinske biokemije. Na koji način neki zdravstveni i nezdravstveni radnici završe u popisu osoblja koji radi određene pretrage, odnosno na temelju čega? Uvidom u kurikulume školovanja određenih struka jasno je da ne postoji nikakvo formalno obrazovanje za izvođenje tih pretraga već su jednostavno nadopisani u zakone bez ikakvog "pokrića". Kako je moguće da nema mjesta za magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike u visokodiferentnim pretragama već iste rade magistri biologije,kemije ili prvostupnici lab.dijagnostike, zašto onda prvostupnici biologije ili kemije također nisu navedeni? Ovdje se radi o očitom zanemarivanju cijele jedne zdravstvene struke i nelogičnostima jer da bi radili jedno te iste pretrage (posao) jedni moraju imati VSS, a drugima je dovoljan VŠS?! Prvostupnik laboratorijske dijagnostike je naveden kao kompetentan u iznimno velikom broju pretraga koje ste naveli, pa čemu onda uopće potreba za magistrima biologije i kemije? Laboratorijska djelatnost je, slično kao i sama znanost, multidisciplinarna i svi kadrovi su dobrodošli sa svojim specifičnim znanjem kao članovi tima. Prema tome ne može se jednostrano odlučiti da su dobrodošli magistri biologije, kemije, procesnog inzenjerstva, biotehnologije i prehrambenog inženjerstva a da magistri laboratorijske dijagnostike nemaju (barem) jednako vrijedna znanja i kompetencije i da je prediplomski studij u njihovom slučaju dovoljan!! Nositelji timova (liječnici i med.biokemičari) nadziru cjelokupni proces rada ALI ne sami rad pojedinog djelatnika koji mora biti samostalno osposobljen i obučen za samo izvođenje analiza, dok nositelj tima potvrđuje validnost analize ali ne može istovremeno nadzirati rad npr. 25 djelatnika! Potrebno je hitno priznavanje zanemarenih VSS zdravstvenih djelatnika a u ovom slučaju magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike koji uistinu posjeduju kompetencije za visokodiferentne pretrage jer veliki broj navedenih pretraga student uči tijekom diplomskog studija. Što se tiče transfuzijske medicine, medicinske sestre i prvostupnice sestrinstva ne posjeduju nikakvo formalno obrazovanje niti su odslušali ijedan kolegij iz transfuzijske medicine i laboratorijskog rada a navedeni su na izradu svih pretraga, pa za samostalan rad u transfuzijskoj jedinici ali i stjecanje kompetencija obavezno moraju završiti tečaj iz transfuzijske medicine ( isti tečaj završavaju i laboratorijski tehničari, prvostupnici i magistri lab dijagnostike) koji je naveden i u Zakonu o transfuzijskoj djelatnosti. Mišljenja sam da taj tečaj u trajanju od 4 mjeseca koji završava polaganjem pred ispitnom komisijom treba biti vrednovan direktno kroz koeficijent ili zvanje jer nema smisla da isti nudi kompetencije za samostalan rad i službeno je naveden kao uvjet u Zakonu a potpuno je izostavljen na plaći. Tečaj iz transfuzijske medicine ukoliko služi kao nadopuna kompetencija medicinskih sestara i ostalog laboratorijskog osoblja mora biti formalni uvjet za rad na transfuziji i nuditi barem 2% dodatak na plaću. Potpuno ista stvar je sa tečajem iz citologije odnosno stjecanjem zvanja citoskrinera koji je postao uvjet za obavljanje samostalne djelatnosti u citologiji a također nije vrednovan kao dodatak na plaću. Navedeni tečaji moraju biti formalni i nositi posebni dodatak kao što nose odgovornost u radu. Ukoliko trenutni tečajevi ne zadovoljavaju formu za priznavanje onda se moraju ukinuti i ponovno uspostaviti na pravilan način ili u vidu dodatka na zvanje ili specijalizacije po uzoru na specijalizaciju iz hitne medicine. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.