Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zorica Kovač NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, Ispred Društva patronažnih sestara HUMS-a u nastavku dajemo komentar Nacrta Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026.godine., u nastavku NP. Važnost donošenja NP u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja svih ljudi u RH je neprijeporna. Sve dosada poduzete mjere i programi koji se provode u RH od 1993., su prepoznate u svijetu i prema nekim pokazateljima svrstavamo se u sam vrh zemalja koje znaju o značaju dojenja i hranjenja djece majčinim mlijekom. NP bi trebao također prepoznati i podržati aktivne nositelje zaštite i podrške dojenju kao i involvirati širi krug aktera u podršci dojenju, može se reći i cijelo društvo. Uvidom u navedeni dokument, uočeno je kako je istim predviđeno ukupno 9 ciljeva, 21 podcilj, 35 mjera i 73 aktivnosti; od kojih niti jedan ne spominje rad patronažnih sestara u okviru djelovanja primarne zdravstvene zaštite i njihov doprinos i ulogu u dojenju. Po djelokrugu rada i opisu postupaka patronažna zdravstvena skrb je potpuno besplatna i svima dostupna, ovdje ističem individualni i grupni rad s trudnicama, babinjačama, novorođenčadi i majkama dojiljama i dojenčadi, a koju pružaju medicinske sestre prvostupnice ili magistre sestrinstva. Obzirom na poznate i u NP navedene vrijednosti i značaj dojenja, trebalo bi u patronažnoj službi koja upošljava preko 800 medicinskih sestara/tehničara prepoznati da tako kažemo moćnog saveznika u osnaživanju dojenja u društvu. NP je većinski usmjeren na osnaživanje provođenja potrebnih aktivnosti i mjera u rodilištima- snažno podržavamo jer smo u svakodnevnoj praksi suočeni sa svjedočenjima majki po otpustu iz rodilišta o svojim nerijetko negativnim iskustvima tijekom svojeg kratkog boravka u RPD po porodu. Da, dobro ste pročitali jer sva rodilišta izuzev jednog privatnog, u RH nose naziv Rodilište prijatelj djeteta. Na žalost, i razdoblje pandemije je ostavilo negativne posljedice na sve- tako i na zdravstveni sustav. Naučili smo lekcije – majke i djecu ne treba razdvajati i uvijek i svuda treba omogućiti dojenje odmah po porodu. Predviđenim mjerama sigurno će doći do oporavka funkcioniranja u rodilištima. Treba razmotriti mogućnost vanjskog vrednovanja pruženih usluga u rodilištima za babinjače nakon otpusta gdje bi im se dala mogućnost iznošenja vlastitog iskustva a što bi poslužilo kao okvirno orijentacijski kamo usmjeriti edukacijske intervencije. Značajan resurs u podršci dojenju predstavljaju IBCLC savjetnice za dojenje, potpuno neprepoznate od strane zakonodavca i poslodavca kao svjetski priznati i poznati zlatni standard skrbi za trudnicu, majku i dijete. Bilo bi uputno uvesti obvezu zapošljavanja barem jedne IBCLC na svakom rodilištu i savjetovalištu za majke i djecu pri domovima zdravlja. Vezano za cilj 7, podcilj 1, mjera 2: edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata „IBCLC“, navedena je aktivnost 1: provođenje tečaja SSLD, treba dodati i aktivnost 2: određivanje izvora financiranja edukacije i po kojem ključu, npr. jedna zdravstvena ustanova koja skrbi za majke i djecu- jedna IBCLC. Vezano za cilj 7, podcilj 2. Predviđeno je ukupno 3 mjere koje se odnose na ordinacije primarne zdr.zaštite- pedijatrijske i opće, ginekološke ordinacije i ljekarne koje bi se uključile u program zaštite i promicanja dojenja; smatramo da bi bilo poželjno osmisliti i realizirati program „Patronažna služba- prijatelj dojenju“prema provedbi određenih koraka u postizanju tog statusa, npr.: Patronažne sestre/tehničari: 1. poučene o vještinama za provođenje edukacije i potpore dojenju 2. sudjeluju u vođenju trudničkih tečajeva 3. vode grupe za potporu dojenju 4. sudjeluju u edukaciji učenika i studenata 5. poštuju i primjenjuju Kod u svakodnevnom radu 6. potiču društvenu klimu sklonu dojenju uvijek i na svakom mjestu Vezano za cilj 8. Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici IZVAN zdravstvenog sustava, podcilj1.,mjera 1: aktivnost 1 i 2 koja se odnosi na „voditeljice grupa za potporu dojenju, koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju“ ističemo da je pojam „grupa za potporu dojenju“ isključivo vezan za djelokrug rada patronažne sestre- tj. UNUTAR je zdravstvenog sustava, ne može biti u cilju 8! Grupe za podršku dojenju na svojem području djelovanja osnivaju, vode i koordiniraju patronažne sestre koje su uposlene u domovima zdravlja u okviru primarne zdravstvene zaštite. Također su navedene u „Deset koraka do uspješnog dojenja“, u inicijativi RPD SZO i UNICEF-a, kao 10.korak. U cilju 8. mogu biti svi drugi oblici podrške dojenju koje pružaju laici, ovo je vrlo važno jer je uočeno tijekom pandemije i poslije da je povećano komuniciranje prema trudnicama i majkama putem javnih mreža kad je moguća izloženost neprovjerenim i netočnim sadržajima. Ističemo važnost lokalne zajednice u zaštiti i promicanju dojenja u vidu „Županija –prijatelj dojenju“ koja u sredinama gdje je zaživjela, predstavlja značajan resurs- treba promovirati da sve županije provode istu praksu, i mora biti podržana financijski od strane Vlade RH a ne prepuštena ograničenim mogućnostima lokalne zajednice. S poštovanjem, Zorica Kovač, magistra sestrinstva, IBCLC predsjednica Društva patronažnih sestara HUMS-a predsjednica Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje patronažna sestra, Dom zdravlja Osječko- baranjske županije Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća i to komentar vezano uz naziv Cilja 8. “Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenog sustava”. Iz naziva se briše “izvan zdravstvenog sustava” tako da Cilj 8. sada glasi “Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici. Primljeno na znanje – ostali komentari. Patronažne sestre uključene su u provedbu programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske(opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa. Nacrt NP sveobuhvatan je dokument u kome se uz zdravstveni sustav velika pozornost pridaje i potpori dojenju u zajednici i u edukacijskom sustavu, te se navodi da je cilj NP postizanje "prema dojenju usmjerenog društva". U dosegu NP nije rješavanje pitanja priznavanja pojedine profesije, zapošljavanja zdravstvenih radnika i financiranja izobrazbe za zdravstvene radnike za stjecanje profesionalnog statusa. Vezano na Cilj 7., Podcilj 2., prijedlog da se osmisli program „Patronažna služba-prijatelj dojenja“ nije prihvatljiv jer se programi promicanja, zaštite i potpore dojenju (program „Rodilište - prijatelj djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu„) odnose na zdravstvene ustanove/zdravstvene timove, a ne na pojedinačni profil zdravstvenih radnika. Prema reviziji „Deset koraka do uspješnog dojenja“ (“Deset koraka”) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2018. godine., deseti korak glasi „Koordinirati otpust iz rodilišta tako da roditelji i djeca imaju pravovremeni pristup kontinuiranoj potpori i skrbi“. U Nacrtu NP za razdoblje 2023. do 2026. godine programi promicanja dojenja u pojedinim segmentima zdravstvenog sustava koji uključuju “Deset koraka” temeljeni su na reviziji “Deset koraka” SZO-a iz 2018. godine. Grupe za potporu dojenja rade i izvan zdravstvenoga sustava, a voditeljice grupa su većinom patronažne sestre u hrvatskom modelu, ali to mogu biti i druge osobe koje nisu u sustavu zdravstva. Stoga smatramo da se navedenom koraku treba pristupiti sukladno postojećim resursima i mogućnostima u svakoj zajednici.
2 Valentina Grgić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, S obzirom da je patronažna služba u točki pod rednim br. 4 izostavljena ( a ne spominje se niti u prijedlogu za program PRIJATELJ DOJENJA) smatram da bi se svakako trebala spomenuti u programu s obzirom da su patronažne sestre jedne od najjačih karika u promicanju dojenja. Isto tako bih se osvrnula na točku 8. Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenog sustava gdje se spominju GRUPE ZA POTPORU DOJENJA. S obzirom da patronažne sestre također vode grupe za potporu dojenja, i svakodnevno vidimo benefite tih grupa za majku i dijete, smatram da bi bilo dobro kada bi patronažna služba također bila zastupljena u točki 7. Indikativnog financijskog plana. Lijep pozdrav, Valentina Grgić Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
3 Silvija Klasić Jovanović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, osvrnula bih se na Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.godine do 2026.godine. Smatram da je patronažna sestra jedna od važnih karika u zaštiti, promicanju i podršci dojenju te da ne bi smjela biti izostavljena iz vašeg Programa. Patronažne sestre aktivne su u zaštiti, promociji i podršci dojenja kroz sudjelovanje u trudničkom tečaju, vođenju grupe za potporu dojenju, radom u Savjetovalištu za dojenje, te u kućnim posjetama trudnicama i babinjačama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
4 Sara Tackovic NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, osvrnula bih se na Cilj 7, Podcilj 2, gdje se naglašava vrijednost povećanja broja ordinacija primarne zdravstvene zaštite, odnosno pedijatrijskih ordinacija, opće medicine, te ginekoloških ordinacija i ljekarne kao važan aspekt u uspješnosti dojenja, a izostavljene su patronažne sestre koje su prvi i važan korak u pružanju pomoći oko dojenja po otpustu babinjače i novorođenčeta iz rodilišta, gdje se porodilja u svojoj poznatoj okolini može posvetiti novorođenčetu. Patronažne sestre skrbe za majku i tijekom trudnoće, i nakon poroda, stoga je veoma važna njihova uloga i podrška. Isto tako, važno je istaknuti da patronažne sestre aktivno promiču dojenje i putem Grupa za potporu dojenja te Savjetovališta za dojenje. Sara Tackovic, mag. med. techn. Dom zdravlja OBZ Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
5 SANJA KRALJEVIĆ NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, čitajući Vaš prijedlog uviđam kako je izostavljena patronažna služba koja je nakon rodilišta prvi kontakt s majkama i koja je u veći slučajeva jedinica koja već organizira tečajeve, grupe, a samim time uključuje i majke te one koje to tek planiraju postati kao i njihove partnere u svoj rad pa predlažem da patronaže sestre spomenete u svom programu. Lijep pozdrav, Sanja. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
6 Rankica Benc NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, kao i kod prethodnih savjetovanja na istu temu, slobodna sam reči da je za svaku je pohvalu činjenica da se za zdravlje djece i majki donosi nacionalni program. To nosi dugoročne učinke na narodno zdravlje. Predlažem i nadalje da se u cijelom Programu na adekvatan način i izrijekom unese odredbe o tome na koji način će biti osigurana direktna komunikacija s majkama i budućim majkama kao i cijelim obiteljima, u svrhu edukacije i potpore tijekom dojenja i to uporabom IT: putem Interneta odnosno tematskih mrežnih stranica, društvenih mreža, grupa za potporu, prikladnih video prikaza, a koje bi uređivali nositelji aktivnosti Programa uz stručnu pomoć komunikacijskih i IT stručnjaka. Informacije o uspostavljenim mrežnim stranicama ili grupama te video materijalima na Internetu bi mogle biti dostupne i u zdravstvenim ustanovama ili se popularizirati putem TV i radio reklama. Ne treba zanemariti to da bi na ovaj način potpora bila dostupna i u domovima, a može se personalizirati prikladnom e-komunikacijom prema potrebama svake zainteresirane osobe (npr. dežurstva educiranih volontera i stručnih osoba na telefonu ili chatu) . S poštovanjem Vas pozdravljam i zahvaljujem na razmatranju ovog prijedloga. Primljeno na znanje U Nacrtu NP navedene su mjere i aktivnosti, a način njihovog provođenja ovisit će o resursima i mogućnostima u svakoj zajednici. U skladu s navikama roditelja, IT se već koristi u edukaciji roditelja.
7 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u nastavku dostavlja svoje mišljenje i primjedbe vezano uz Nacrt Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. godine (dalje u tekstu: Nacrt), koji se nalazi u postupku javnog savjetovanja. Prije svega, Pravobraniteljica pozdravlja izradu i donošenje novog Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. godine. Uvidom u navedeni dokument, Pravobraniteljica uočava kako je istim predviđeno ukupno 9 ciljeva, 21 podcilj, 35 mjera i 73 aktivnosti. Međutim niti jedan od navedenih ciljeva, podciljeva, mjera i aktivnosti nije usmjeren na promoviranje i korištenje zakonskog prava na stanku za dojenje, kao niti općenito na aktivnosti vezane uz provođenje dojenja na radnom mjestu, posebice u vidu stvaranja pozitivne klime kod poslodavaca te informiranja samih žena o korištenju navedenog prava. Pravo na stanku za dojenje djeteta je propisano čl. u 23. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, br. 152/22, dalje u tekstu: ZRRP). Naime, radnica ili samozaposlena majka koja doji dijete, tijekom rada u punom radnom vremenu, ima pravo na stanku za dojenje djeteta u trajanju od dva sata dnevno, neovisno o tome koristi li zaposleni ili samozaposleni otac u isto vrijeme i za isto dijete jedno od prava propisanih tim Zakonom. Pravo se može koristiti jednokratno ili dva puta tijekom radnog vremena u trajanju od po sat vremena, do navršene prve godine života djeteta, a vrijeme za stanku za dojenje se ubraja u radno vrijeme. Radnica ili samozaposlena majka koja doji dijete za vrijeme korištenja prava za stanku za dojenje ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100 % proračunske osnovice, preračunane na satnu osnovicu za mjesec za koji se naknada plaće obračunava. Pravobraniteljica ovoj problematici kontinuirano pridaje pažnju, a još tijekom 2015. sa udrugom Roditelji u akciji - RODA provela je zajedničko istraživanje na temu „Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta“, posebice imajući u vidu kako se navedeno pravo koristi u relativno malom broju slučajeva. Naime podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za razdoblje od 2014.g. pa nadalje pokazuju kako se kontinuirano smanjuje broj majki koje koriste navedeno pravo (2014.-157 žena, 2015.-160 žena, 2016.-154 žene, 2017.-145 žena, 2018.-109 žena, 2019.-90 žena, 2020.-79 žena, 2021.-57 žena, 2022.-59 žena), što ukazuje kako bi svakako trebalo dodatno poraditi na promicanju navedenog prava. Istraživanje koje je Pravobraniteljica provela 2015. obuhvatilo je uzorak od 1.227 ispitanica/žena te su rezultati pokazali kako je njih 59 % upoznato s pravom na korištenje stanke za dojenje dok njih 41 % nije upoznato s navedenim pravom. Međutim svega 6,4 % ispitanica navelo je kako je u razdoblju od 2008.-2015. koristilo stanku za dojenje dok je njih 93,6 % izjavilo da nije koristilo navedeno pravo. Razlozi zbog kojih ispitanice nisu koristile pravo na stanku za dojenje su slijedeći: • povratak na posao nakon što je dijete navršilo godinu dana (63,6 %), • neinformiranost o korištenju prava stanke za dojenje (20,2 %), • nepostojanje posebne prostorije za dojenje na radnom mjestu (12,5 %), • prevelika udaljenost radnog mjesta od doma (10,5 %), • nemogućnost organizacije dolaska djeteta na radno mjesto (9,5 %), • nepodržavanje ideje dojenja na radnom mjestu od strane poslodavca i/ili radne okoline (8,9 %), • nepostojanje hladnjaka za izdojeno mlijeko na radnom mjestu (5,9 %), • smanjenje plaće (2,8 %). Rezultati navedenog istraživanja ukazali su i da ispitanice koje su koristile stanku za dojenje, navedeno pravo u najvećem broju slučajeva koristile su kod kuće (70,2 %), dok su na radnom mjestu to pravo koristile u 17 % slučajeva. Ispitanice su navele i u kojem su razdoblju radnog vremena koristile stanku za dojenje djeteta. Tako ih je najviše, i to čak 48,3%, koristilo stanku za dojenje jednokratno u trajanju od dva sata na kraju radnog vremena, što nam zapravo govori da se gotovo u polovini slučajeva ne radi o korištenju prava na stanku za dojenje nego o skraćenom radnom vremenu od dva sata. Također nam govori i da poslodavac nije osigurao uvjete radi provođenja korištenja prava na stanku za dojenje. Što se osiguranja posebne prostorije za dojenje djeteta tiče, 12,5% ispitanica je odgovorilo da je imalo osiguranu prostoriju, a isti postotak je odgovorio da nije imao osiguranu prostoriju. Međutim, kao što je već navedeno, čak 70 % ispitanica nije koristilo stanku za dojenje na radnom mjestu već kod kuće. Od ispitanica koje su na radnom mjestu imale osiguranu posebnu prostoriju za dojenje djeteta, samo jedna od njih opisuje da se radi o posebnoj uređenoj prostoriji za tu svrhu i koja je uređena tek nedavno. Ostale ispitanice navode da su imale privatnost, radilo se o prostorijama u kojoj su se mogle zaključati, ali prostorije su služile za različite druge namjene. Ako su izdajale na radnom mjestu, od ispitanica se tražilo da opišu gdje su se izdajale i gdje su pohranjivali mlijeko. Ispitanice su dale sljedeće odgovore: najviše u uredu i mlijeko se pohranjivalo u hladnjaku, u više slučajeva u WC-u i mlijeko se pohranjivalo u bočice, hladnjak, garderobu i sl. Prema rezultatima navedenog istraživanja, čak 63,7 % ispitanica je smatralo da njihov poslodavac podržava korištenje stanke za dojenje djeteta, dok je njihovo radno okruženje nešto manje, odnosno 57,8 %, podržalo njihovo korištenje stanke za dojenje djeteta. Ispitanice smatraju i da bi njihov poslodavac i/ili zakonodavac trebao osigurati određene uvjete koji bi olakšali majkama korištenje prava na stanku za dojenje, kao što su: • osigurati puni iznos plaće za vrijeme korištenja stanke za dojenje, • podržavati korištenje prava na stanku za dojenje, • osigurati zasebnu prostoriju za dojenje na radnom mjestu, • osigurati hladnjak za pohranu izdojenog mlijeka na radnom mjestu. Stoga je Pravobraniteljica u svom Izvješću o radu za 2015. godinu dala slijedeće preporuke: 1.) Potreba daljnjeg osvješćivanja žena u pogledu zakonskih jamstava koja štite njihove interese na tržištu rada za vrijeme trudnoće i majčinstva. 2.) Potpuno informiranje žena o korištenju prava na stanku za dojenje djeteta. 3.) Aktivno provoditi kampanje radi stvaranja pozitivne klime i javnog mišljenja, uključujući poslodavce, o korištenju stanke za dojenje djeteta. 4.) Osigurati puni iznos plaće za vrijeme korištenja prava na stanku za dojenje djeteta. Imajući u vidu navedeno, Pravobraniteljica je u postupku javnog savjetovanja na novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (koji je stupio na snagu 1.1.2023.) predložila da bi poslodavac i/ili zakonodavac trebao osigurati određene uvjete koji bi olakšali majkama korištenje prava na stanku za dojenje. Međutim navedena primjedba nije bila prihvaćena. Uvidom u Nacrt Nacionalnog programa (toč.3. Opis prioriteta javne politike), proizlazi kako navedeni program ima za cilj „povećati učestalost isključivog i ukupnog dojenja“, te da je potrebno planirati nastavak rada na poboljšanju uvjeta rađanja sa stajališta ljudskih prava u rodilištima u RH uvođenjem novog programa „Rodilište-prijatelj majki i djece“, uz „poticanje dojenja na dječjim odjelima bolnica i u zajednici“. Navedeno svakako ukazuje kako bi se poticanje dojenja, osim u bolnicama i unutar zdravstvenog sustava, trebalo promovirati i u zajednici koja svakako uključuje i radno mjesto odnosno da se promicanje dojenja nikako ne bi smjelo ograničiti i izolirati samo na zdravstveni sustav. Stoga je Pravobraniteljica stava kako je ovo najprikladniji dokument za osvještavanje poslodavaca u cilju osiguravanja adekvatnih uvjeta za korištenje zakonskog prava na stanku za dojenje, a koje pravo je ključno za dosljednu provedbu Nacionalnog programa. Stoga Pravobraniteljica smatra da bi navedene preporuke trebalo imati u vidu prilikom izrade Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. godine odnosno da bi u navedeni dokument svakako trebalo uvrstiti i pojedine aktivnosti usmjerene na korištenje prava na stanku za dojenje na radnom mjestu kao i općenito na aktivnosti vezane uz provođenje dojenja na radnom mjestu te osiguravanje primjerenih radnih uvjeta za korištenje navedenog prava. S poštovanjem, PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Višnja Ljubičić, dipl. iur. Primljeno na znanje Reguliranje radnih prava nije u dosegu NP. Svjesni smo da je potrebno informirati buduće roditelje i majke o zakonskim pravima, uključujući o zakonskom pravu na stanku za dojenje, te općenito o aktivnostima vezanim uz dojenje na radnom mjestu. Informiranje će se provoditi u sklopu Ciljeva 7. i 8.
8 Petra Mijatović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Komentirala bih vezano za cilj 7, a podcilj 2: „ Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske(opće) medicine)“. Uz navedene pedijatrijske ordinacije i ordinacije obiteljske (opće) medicine smatram da je potrebno navesti i patronažnu zdravstvenu zaštitu koja je također dio primarne zdravstvene zaštite i koja ima važnu ulogu u pružanju potpore majkama, novorođenčadi i obitelji nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta. Patronažna sestra je prvi zdravstveni radnik koji stupa u kontakt i dolazi u posjet babinjači i novorođenčetu nakon otpusta iz rodilišta, ukoliko nije obavljena posjeta patronažne sestre tijekom trudnoće. Vezano za cilj 8, a podcilj 1 ističem da se prema inicijativi Rodilište prijatelj djece SZO i Unicef-a i prema „Deset koraka do uspješnog dojenja“ u rodilištima 10. korak odnosi na osnivanje Grupa za potporu dojenja i upućivanje majki na njih, a koje osniva, vodi i koordinira patronažna sestra na području svojeg djelovanja. Grupe za potporu dojenja kao što je navedeno organizira patronažna sestra u okviru zdravstvenog sustava, a dobrodošla je svaka podrška dojenju izvan zdravstvenog sustava, u svijetu poznata PEER podrška, odnosno podrška majka majci što mogu voditi i laici. Spomenula bih i pravo majke dojilje na stanku za dojenje koje sada postoji i ograničeno je na dob djeteta do 12 mjeseci, a bilo bi dobro da se korištenje prava ne ograničava na dob djeteta do 12 mjeseci nego da zakon omogući svakoj zaposlenoj majci da pauzu za dojenje koristi dokle god to želi, bez obzira na dob djeteta. Petra Mijatović, mag. med. techn. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa. Prema reviziji „Deset koraka do uspješnog dojenja“ (“Deset koraka”) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2018. godine., deseti korak glasi „Koordinirati otpust iz rodilišta tako da roditelji i djeca imaju pravovremeni pristup kontinuiranoj potpori i skrbi“. U Nacrtu NP za razdoblje 2023. do 2026. godine programi promicanja dojenja u pojedinim segmentima zdravstvenog sustava koji uključuju “Deset koraka” temeljeni su na reviziji “Deset koraka” SZO-a iz 2018. godine. Pitanje trajanja prava na stanku za dojenje nije u dosegu NP.
9 Osječko-baranjska županija NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, želimo se osvrnuti na Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.godine do 2026.godine. U navedenom Nacionalnom programu izostavljen je Program zajednice-prijatelj dojenju u Hrvatskoj. Zahvaljujući tom Programu zajednice - prijatelj dojenju u Hrvatskoj koji je bio napisan u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja od 2015-2016.godine Osječko –baranjska županija je u lipnju 2016.godine osnovala Tim za Provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj za područje Osječko-baranjske županije. Tim ima predsjednika i 10 članova te su u rad Tima uključeni predstavnici Doma zdravlja, Patronažne službe, Kliničkog bolničkog centra Osijek, Opće županijske bolnice Našice, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te privatne specijalističke pedijatrijske ordinacije. Iste godine uz podršku Osječko-baranjske županije otvoreno je i Savjetovalište za dojenje tada u Domu zdravlja Osijek ( sada Dom zdravlja Osječko-baranjske županije) kao drugo u Republici Hrvatskoj koje još uvijek djeluje. Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost dojenja kao važnog oblika promocije zdravlja i najzdravije prehrane za svako dijete od samog početka života te svake godine i financijski podupire rad Tim-a. Aktivnosti koje su provedene tijekom rada Tim-a: 1. Edukacija zdravstvenih djelatnika ( Tečaj Suvremena saznanja o dojenju i laktaciji koji je prošlo oko 20 zdravstvenih djelatnika) 2. Edukacija trudnica kroz trudničke tečajeve i radionice za trudnice 3. Izrađeni promotivni Plakati koji su postavljeni u sve pedijatrijske ordinacije u Županiji te na odjele rodilišta i trudničke čekaonice KBC Osijek i OŽB Našice. 4. Održan seminar za zdravstvene djelatnike „ Edukacija edukatora o dojenju“ koji je pohađalo 140 polaznika 5. Svake godine od osnivanja obilježava se Međunarodni tjedan dojenja održavanjem grupe za potporu dojenja na javnoj površini s ciljem promicanja dojenja u javnosti 6. Izrada promotivnih materijala o dojenju ( letci, naljepnice za auto...) 7. Nabavka edukacijskih modela lutki, dojki, izdajalica.. koje se koriste tijekom edukacija trudnica na radionicama Predlažemo da pod točkom 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.do 2026.godine ostane i Program zajdnice- prijatelj dojenja u Hrvatskoj koji je napisan i u zadnjem Nacionalnom Programu iz 2018-2020.godine. Program se sastoji iz 10 koraka: 1. Formiranje koordinacijskog tijela u zajednici u cilju suradnje medu razlicitim cimbenicima koji sudjeluju u zastiti i promicanju dojenja. 2. Imati pisani usvojen program promicanja dojenja u zajednici koji su usvojila nadlezna drustvena tijela. 3. Poducavati svo osoblje koje je ukljuceno u njegu majki i djece, u vjestinama nuznim za provodenje dojenja. 4. Informirati sve trudnice o koristima i nacinima provodenja dojenja (tecajevi za trudnice uz obuhvat od najmanje 75 % trudnica). 5. Rodiliste u doticnoj zajednici je ,,Rodiliste-prijatelj djece". 6. Poticati majke da nastave dojiti nakon izlaska iz rodilista uz: • individualnu potporu patronaznih sestara i primalja • obuhvat dojilja u grupama za potporu dojenja. 7. Potpora primarne zdravstvene zastite dojenju-preko ,,Savjetovalista za djecu-prijatelj dojenja" . 8. Ljekarne s osobljem educiranim za potporu dojenju (,,Ljekarne prijatelji dojenja"). 9. Ukljuciti javne objekte; trgovacke, ugostiteljske, sredstva javnog prijevoza za osiguranje mjesta za dojenje. 10. Poticati prijateljski odnos drustva prema dojenju, posebno ukljucenjem medija u cilju informiranja zajednice o vaznosti dojenja, te o rezultatima sto zajednica cini da se poveca broj dojene djece. Osječko-baranjska županije i dalje namjerava pružati podršku dojenju u zajednici. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Nikolina Bonković NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, Patronažna služba je neopravdano izostavljena u točki broj 4. Patronažna služba kontinuirano radi na promicanju dojenja kroz svoj svakodnevni rad. Patronažna sestra je jedni zdravstveni djelatnik koji dolazi u kuću babinjače odmah pri otpustu iz rodilišta. Tijekom patronažnih posjeta babinjači promičemo dojenje i također pomažemo u svladavanju eventualnih poteškoća. Rad u obitelji je izuzetno važan da bi se dojilji osigurala i potpora okoline (supruga, obitelji). Također kroz posjete dojenčadi kroz prvih godinu dana života (a i dulje) motiviramo i osnažujemo majke za što dulje isključivo dojenje, a kasnije i nastavak dojenja uz uvođenje dohrane. Također organiziramo Trudničke tečajeve, održavamo Grupe za potporu dojenja i Savjetovališta za dojenje. U lokalnoj zajednici podižemo svijest o dojenju obilježavanjem Svjetskog tjedna dojenja. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
11 Mihovil Pavlić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava Nakon proučavanja Cilja 7 vidljiv je apsolutni izostanak patronažne zdravstvene zaštite. Podsjetimo se da patronažna služba, između ostalog, skrbi za majku tijekom i nakon trudnoće, aktivno sudjeluje u promicanju dojenja na razini grupnog rada (tečaj za trudnice i grupe za potpore dojenja) i na razini individualnog rada (savjetovalište za dojenje i posjeta patronažne sestre/tehničara). Važno je za naglasiti kako je patronažna sestra/tehničar najčešće prva osoba koju majka kontaktira za sve upite vezane uz samo dojenje. Imajući to na umu, izostanak patronažne službe u ovako bitnom dokumentu može imati negativne reperkusije. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa. U Nacrtu NP zasebno se ne navode aktivnosti pojedinih zdravstvenih djelatnosti, službi i profila zdravstvenih radnika koji su utvrđeni Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. (NN 142/2020.), već se te aktivnosti provode sukladno definiranom u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022.
12 Mihovil Pavlić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, Proučivši ovaj dokument, želim naglasiti kako bi možda bilo bolje "stanku za dojenje" omogućiti dok god majka doji jer limitirati samo na 12 mjeseci koje majke najčešće koriste tijekom porodiljnog dopusta je možda pogrešno. Primljeno na znanje Pitanje trajanja prava na stanku za dojenje nije u dosegu NP.
13 Marina Kedveš NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, čitajući Vaš program vidljivo je da je patronažna služba u potpunosti izostavljena. Smatram da bi patronažne sestre obavezno trebale biti spomenute s obzirom na aktivnosti koje provede: - tijekom trudnoće posjećuju trudnice i upoznaju ih sa dobrobitima dojenja i pomažu im razviti pozitivne stavove prema dojenju - patronažne sestre su prve i jedine koje nakon izlaska iz rodilišta posjećuju majke i novorođenčad u njihovim domovima, gdje je većina aktivnosti usmjerena na promicanje dojenja, - dojenje promiču i na tečajevima za trudnice kroz predavanja, demonstraciju tehnika, položaja.. - voditeljice su spomenutih Grupa za potporu dojenja - usavršavaju se na raznim tečajevima, istaknula bi tečaj- Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju.... Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Lidija Galović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, kao zdravstveni radnik želim dati svoj osvrt na Nacrt Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023.do 2026.godine. Za sebe mogu reći da sam na početku svoje karijere u zdravstvenom sustavu i da sam visoko motivirana za pružanje zdravstvene skrbi a to je patronažna zdravstvena skrb. Posebnu motivaciju, uz želju za napretkom u struci i izvrsnost, daje mi i činjenica da pripadam generaciji mladih žena koje su u prilici promišljati o svojoj budućnosti, zasnivanju obitelji i roditeljstvu. Prema tome, o programu zaštite i promicanja dojenja itekako sam zainteresirana ne samo poslovno nego i iz ugla - danas ili sutra - korisnika i osobe koja će trebati pomoć pri dojenju. U svom radu s korisnicima usluga patronažne zdravstvene skrbi, gotovo svakodnevno posjećujem majke i novorođenčad nakon otpusta iz rodilišta. A bilo bi dobro da je to i svakodnevno, no, na žalost, broj rođene djece je u stalnom trendu pada, i iz tog razloga je od iznimnog značaja trudnicama i mladim majkama dati točne i znanstveno utemeljene informacije vezano za sve što ih zanima o trudnoći, porodu, postpartumu, dojenju. Također se ne smije zaobići trenutno vrlo popularna medijska prisutnost raznih sadržaja koji iza sebe na koncu skrivaju samo profit, nečiji interes, ponekad i netočne preporuke i savjete. Iz tog razloga je individualni rad patronažnih sestara u kućnim posjetama s trudnicama, babinjačama i novorođenčadi nezamjenjiv. Ljudski kontakt, sagledavanje ukupne obiteljske situacije i sestrinska procjena te intervencije ne mogu se ostvariti nego direktno-u kući korisnika, kad prema mojem vlastitom iskustvu patronažne sestre- majke jedva dočekaju naš posjet. Iako je relativno kratko, i ne dugi niz godina, svoje iskustvo nazvala bih bogatim i osnažujućim jer kroz pružanje podrške majkama u dojenju, konstantno učim i sretna sam da znam i mogu pomoći. Zato sam mišljenja da bi moralo u Nacionalnom programu zaštite i promicanja dojenja biti obuhvaćeno važno uporište za dojenje a to je patronažna služba. Iščitavajući Nacrt podržavam predložene mjere koje su usmjerene na edukaciju nas zdravstvenog osoblja, na prvom mjestu u rodilištima, ali nikako ne treba zanemariti edukaciju i svih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- u tom kontekstu mišljenja sam da bi to trebalo stajati u Programu. Uz kućne posjete, grupe za potporu dojenju, trudničke tečajeve, edukaciju u sustavu odgoja i obrazovanja doslovno od vrtića do fakulteta, patronažne sestre su aktivno uključene u organiziranje stručnih skupova u kojima su zastupljene teme o dojenju, organiziraju obilježavanje Svjetskog i Nacionalnog tjedna dojenja i druge javnozdravstvene akcije i to ne bi smjelo počivati na entuzijazmu pojedinaca i njihovim osobnim resursima. Uvijek se postavlja i pitanje financiranja mjera, obzirom na važnost dojenja za svaku majku i dijete, to bi trebao biti prioritet bez dvojbe za MZ i Vladu RH. Uz srdačan pozdrav, Lidija Galović, magistra sestrinstva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 kzec NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, želim se osvrnuti na Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.godine do 2026.godine. Žao mi je što se ovo važno savjetovanje provodi u vrijeme godišnjih odmora. Moram naglasiti da su patronažne sestre nepravedno izostavljene iz cijelog nacrta Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja. U navedenom dokumentu gdje je predviđeno niz mjera, aktivnosti, ciljeva i podciljeva, patronažna sestra je izostavljena. U isto vrijeme se provodi i e-Savjetovanje o nacrtu Plana i programa mjera zdravstvene zaštite od 2023. do 2026. godine. Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja. Upravo zbog toga je važan rad patronažne sestre koja pridonosi zdravstvenoj zaštiti žena i djece. Nadam se da ćete uvidjeti važnost rada patronažne sestre koja obuhvaća rad s trudnicama (individualni rad u kućnoj posjeti, održavanje trudničkih tečajeva, radionica), zatim kućne posjete nakon izlaska iz rodilišta gdje smo ključne u promicanju dojenja i osnaživanju uloge roditelja. Podržavam prijedlog o važnosti edukacije svih subjekata u zajednici kako bi se osiguralo provođenje programa, ali se isto tako nadam da ćete uvidjeti važnost edukacije i ulogu patronažne sestre u promicanju dojenja. Srdačan pozdrav, Katijana Zec, mag.med.techn. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
16 Jelena Deronjić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, primjećujemo kako je u točki pod rednim brojem četiri u potpunosti izostavljena patronažna služba. Ne spominje se ni u prijedlogu Programa "prijatelj dojenja" niti se spominje u okviru aktivnosti organizacije i koordinacije Grupama za potporu dojenja. Neposredni rad s majkama i djecom u njihovu domu vrlo je važan segment rada patronažne sestre. Osim što prati dijete od izlaska iz rodilišta pa do navršenih godinu dana (i duže), patronažna je sestra osoba koja, pored one šire, društvene, djeluje i u obiteljskoj mikrozajednici djeteta i majke. Kao takva, u prilici je dodatno osnažiti majku te joj osigurati podršku uže okoline koja se često pokazala kao presudna, ili barem vrlo važna, u donošenju odluke o (ne)dojenju. Osim toga, u mogućnosti je pružiti pomoć i podršku majci tamo gdje se ona osjeća sigurno i gdje joj je udobno, moguće je dogovoriti vrijeme posjeta onda kada to djetetu i majci odgovara kako bi se postigao optimalan rezultat edukacije o dojenju u situacijama kada je to potrebno. U ruralnim sredinama, aktivnost raznih udruga često je smanjenja ili izostaje te su patronažne sestre jedini inicijatori osnivanja Grupa za potporu dojenja u zajednici. Radi specifičnosti njezine djelatnosti, smatram kako je patronažna služba iznimno važna karika u lancu promicanja i potpore dojenja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
17 Iva Blažanović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, kao zdravstveni djelatnik želim se osvrnuti na Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine. Iako sam novi član patronažne zdravstvene zaštite, pri svakodnevnom poslu u zajednici, susrećem se s trudnicama, majkama i dojiljama koje imaju razna pitanja i nedoumice posebice vezano uz dojenje. Svakoj od njih pristupam individualno uz puno pažnje i razumijevanja. Prvi kontakt patronažne sestre s budućom majkom je za vrijeme trudnoće. U navedenoj posjeti svaka patronažna sestra upoznaje majku s dobrobitima dojenja za majku i novorođenče te joj pomaže razviti pozitivan stav prema dojenju. Od prve posjete pa do poslijednje, poseban naglasak stavljamo na točnost informacija, preporuka i savjeta. Nadalje, po otpustu iz rodilišta patronažne sestre dolaze prve u kućnu posjetu te usmjeravaju pažnju, osnažuju majku i potiču dojenje kao najzdraviji oblik prehrane novorođenčeta. U slučaju poteškoća prilikom dojenja, educiraju majku vezano uz pravilne položaje i tehnike dojenja. Praćenje djetetova rasta i razvoja do prve godine života sastavni je dio brige u zajednici. Pozitivan učinak imaju i na očeve koji su prvi uz majku po odlasku patronažne sestre. Također, uvijek su dostupne za dodatna pitanja telefonskim putem. Osim pristupa u domu pacijentice, važnu ulogu imaju radionice i tečajevi za trudnice te grupe za potporu dojenja. Grupe koje su aktivno predvođene patronažnim sestrama, imaju cilj edukaciju za vrijem i nakon trudnoće, prepoznavanje poteškoća tijekom dojenja te potporu dojenju. Uzevši u obzir specifičnosti pristupa, neophodno je osigurati sredstva kojima se svaka od patronažnih sestara u svom radu može educirati kroz razne tečajeve kako bi stekla suvremena saznanja iz navedenog područja rada. Obzirom da se i sama kao mlada patronažna sestra želim unaprijediti u radu, smatram da bi bilo korisno uvrstiti patronažnu zdravstvenu zaštitu u točku br.7. Indikativni financijski plan. Slijedom navedenog, smatram kako je patronažna zdravstvena djelatnost uvelike izostavljena iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja u točki redni broj 4. te bi ista obzirom na važnost i benifite za zajednicu, trebala biti uvrštena. Lijep pozdrav, Iva Blažanović mag.med.techn. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
18 Ines Drlje NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, s obzirom da patronažne sestre promiču dojenje kroz svoj rad organizacijom raznih tečajeva i grupa za potporu dojenju, individualnom edukacijom i savjetima majkama, kao prvi kontakt nakon izlaska iz rodilišta, posjetama trudnicama te ženama koje planiraju trudnoću smatram da patronažna služba ne bi trebala i nije smjela biti izostavljena iz Vašeg prijedloga. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
19 HiPP Croatia d.o.o. NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, budući je Nacrt Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja važan dokument, smatramo neophodno naglasiti slijedeće: Nacrtom se predlažu mjere za povećanje učestalosti ISKLJUČIVOG dojenja u prvih 6 mjeseci, što je protivno dokumentu PREPORUKE ZA PREHRANU ZDRAVE DOJENČADI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU GASTROENTEROLOGIJU,HEPATOLOGIJU I PREHRANU HLZ-a, struka) gdje se kaže da je majčino mlijeko najbolja prehrana u prvih 4-6 mjeseci života (tzv. isključivo dojenje), a s dohranom treba početi između 17. i 26. tjedna života (od navršena 4 mjeseca, do navršenih 6 mjeseci). Te preporuke također kažu : Odgađanje početka dohrane nakon šestog mjeseca života ne sprječava alergiju ni kronične bolesti poput celijakije, stoga nije opravdano. Ta ista preporuka vrijedi i za namirnice s alergenim potencijalom (mlijeko, riba, jaja, gluten ...) za svu zdravu djecu, bez obzira imaju li pozitivnu atopijsku predispoziciju ili ne. Navedene preporuke temelje se na smjernicama Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju i prehranu (ESPGHAN), tiskane u JPGN-u 2017 godine. Kompletan dokument s preporukom HDPGHP dostupan je na donjoj poveznici https://hdpghp.eu/ Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Preporuke za prehranu zdrave dojenčadi Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (HDPGHP) HLZ-a (https://hdpghp.eu/) među ostalim su bazirana na istraživanju u kojem je „u unaprijed određenoj analizi randomiziranog kliničkog ispitivanja, prosječna količina konzumiranog glutena bila 2,6 g/tjedno u skupini koja ga je dobila u dobi između 4 i 6 mjeseci, a u skupini koja gluten nije dobivala do dobi od 6 mjeseci, tjedna količina glutena je bila 0,49 g/tjedno. Značajno više djece u drugoj skupini koja je dobila gluten tek sa šest mjeseci u dozi od 0,49 g/tjedno je imalo potvrđenu dijagnozu celijakije nego u skupini koja je tjedno dobivala 2,6g glutena u dobi od 4 do 6 mjeseci (1,4% prema 0%)“ (Logan K, Perkin MR, Marrs T, Radulovic S, Craven J, Flohr C, Bahnson HT, Lack G. Early Gluten Introduction and Celiac Disease in the EAT Study: A Prespecified Analysis of the EAT Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2020 Nov 1;174(11):1041-1047. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.2893.). Nedavno je objavljeno stajalište autora koji su članovi ESPAGAN-a u kojem se kaže: „Ostaje nejasno kada, kako i u kojem obliku treba uvesti gluten u prehranu, posebice dojenčadi genetski predisponirane za razvoj celijakije (CD). Baze podataka MEDLINE (PubMed), EMBASE i Cochrane Central Register of Controlled Trials pretraživat će se od samog početka. Bit će uključena randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT) i opservacijske studije (kohortne studije, studije slučaja kontrole ili presječne studije) koje istražuju povezanost između ranih praksi hranjenja i rizika od CD-a i/ili autoimunosti CD-a. U prospektivnim studijama sudionici će biti dojenčad bez obzira na rizik od razvoja CD-a. Za retrospektivne studije, sudionici će biti djeca ili odrasli s CD-om ili s pozitivnom serologijom koja ukazuje na CD. Intervencije će biti proizvodi koji sadrže gluten bilo koje vrste. Izloženost će biti dojenje i/ili uvođenje proizvoda koji sadrže gluten bilo koje vrste. U kontrolnim skupinama neće biti izloženosti, različitih stupnjeva izloženosti (djelomično naspram isključivog dojenja, različite količine glutena itd.) ili placeba. Primarna mjera ishoda bit će CD ili CD autoimunost (tj. anti-transglutaminazna ili anti-endomizijska protutijela). Najmanje dva recenzenta neovisno će procijeniti rizik od pristranosti korištenjem validiranog alata za procjenu rizika, ovisno o dizajnu studije. Neslaganja će se riješiti raspravom kako bi se postigao konsenzus uz uključivanje jednog ili više dodatnih recenzenata ako je potrebno. Ako je potrebno, podaci će se objediniti. U suprotnom će se izvršiti narativna sinteza. Nalazi će biti predani recenziranom časopisu“ (Szajewska H, Shamir R, Chmielewska A, Stróżyk A, Zalewski BM, Auricchio R, Koletzko S, Korponay-Szabo IR, Mearin L, Meijer C, Ribes-Koninckx C, Troncone R, On Behalf Of The Preventcd Study Group. Early Feeding Practices and Celiac Disease Prevention: Protocol for an Updated and Revised Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Feb 28;14(5):1040. doi: 10.3390/nu14051040.). Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a su isključivo dojenje prvih šest mjeseci te uz odgovarajuću dohranu nastavak dojenja do 2 godine života ili duže, ako to majka i dijete žele. Smjernice SZO i UNICEF-a se mogu naći na adresama: https://www.who.int/publications/i/item/924154614X i https://www.unicef.org/documents/improving-young-childrens-diets-during-complementary-feeding-period-unicef-programming). Američka pedijatrijska akademija (AAP) također preporučuje uvođenje dohrane (tj. bilo koje čvrste ili tekuće hrane osim majčinog mlijeka ili formule za dojenčad) dojenčadi u dobi od otprilike 6 mjeseci (American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Feeding the infant. In: Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric nutrition. 8th ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2019. English LK, Obbagy JE, Wong YP, et al. Timing of introduction of complementary foods and beverages and growth, size, and body composition: a systematic review. Am J Clin Nutr 2019;109(Suppl_7):935S–55S. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy267 ).
20 Dragica Pavlović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, želim se osvrnuti na Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.godine do 2026.godine. Mišljenja sam da je premalo zastupljena važnost i značaj Patronažne službe i patronažnih sestara u edukaciji trudnica i pružanje podrške i pomoći majkama koje doje. Patronažne sestre koje su sve prvostupnice sestrinstva, a velikim dijelom i magistre sestrinstva u svom svakodnevnom radu susreću se s trudnicama i dojiljama i one su u većini slučajeva prvi zdravstveni djelatnici koje rodilje susreću nakon otpusta iz rodilišta. Prva pedijatrijska kontrola je najčešće u dobi od 14 dana, a dosta majki odustane u dojenju u tom razdoblju. Patronažne sestre vode i grupe za potporu dojenju unatrag nekoliko desetljeća i mišljenja sam da one trebaju i nastaviti voditi Grupe za potporu dojenja. Mislim da treba raditi na edukaciji zdravstvenih djelatnika, te da bi trebalo pronaći model financiranja takvih edukacija jer u većini slučajeva sestre same financiraju edukacije o dojenju (Tečaj Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju koji se održava svake godine u Splitu je dobra edukacija, ali da bi jedna sestra iz Slavonije otišla na tu 90 satnu edukaciju treba oko 1500 eura). Potrebno je raditi i na otvaranju Savjetovališta za dojenje pri Domovima zdravlja u kojima bi radile magistre sestrinstva ( s dodatnom edukacijom iz područja dojenja, a bilo bi idealno kada bi to bile IBCLC savjetnice za dojenje). Primjer takvih savjetovališta imamo u Domovima zdravlja Zagreb i Domu zdravlja Osječko-baranjske županije. Patronažne sestre su sestre u zajednici te rade na promicanju dojenja u zajednici, a u tome se treba više uključiti i lokalna zajednica ( gradovi, županije) koji imaju mogućnost i financijski poduprijeti promicanje dojenja. U nadi da će se više pažnje posvetiti radu patronažnih sestara u promicanju dojenja pozdravljam Vas. Dragica Pavlović, mag.med. techn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Dragan Novaković NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, izrada Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja je izuzetno važan i koristan pothvat. Patronažna zdravstvena zaštita je u sklopu svoje djelatnosti usmjerena na promicanje i očuvanje zdravlja trudnice, novorođenčeta i dojenčeta te se u svom radu bavi promoviranjem dojenja, vrši edukacije trudnica, organizira Grupe za potporu dojenja te je u najčešćem kontaktu s ciljanim skupinama pružajući im adekvatnu skrb i pomoć. Kao takva djelatnost, patronažna zdravstvena zaštita izostavljena je pod rednim brojem četiri, a trebala bi biti jedan od ključnih faktora u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja. Lijep pozdrav, Dragan Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
22 Dom zdravlja Osječko-baranjske županije NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, želimo se osvrnuti na točku 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023.-do 2026. godine. U navedenoj točci nije naveden Program zajednice-prijatelj dojenja u Hrvatskoj, koji se u nekim županijama zahvaljujući Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja iz 2015-2016 provodi. U Osječko-baranjskoj županiji je zahvaljujući tom Nacionalnom programu osnovao Tim za provođenje programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske žaupanije. U Tim su bili uključeni predstavnici zdravstvenih ustanova ( patronažne sestre, pedijatri, primalje...) i predstavnica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Zahvaljujući financijskoj potpori OBŽ u Domu zdravlja je 2016g. otvoreno Savjetovalište za dojenje koje i danas djeluje. Isto tako svake godine Županija osigura financijska sredstva za rad navedenog Tima. Iz osiguranih sredstava su se educirali zdravstveni djelatnici ( oko 20 završilo Tečaj Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju), organiziran Simpozij o dojenju 2018.g u kojem je sudjelovalo 140 zdravstvenih djelatnika u svojstvu polaznika, kupljeni su edukacijski modeli ( lutke, modeli dojki, izdajalice...) za edukaciju trudnica na trudničkim tečajevima i radionicama koje organiziraju patronažne sestre, kupljena literatura potrebna za polaganje IBCLC ispita, izrađeni promotivni plakati o dojenju koji su postavljeni u bolnice ( odjele rodilišta i trudničke ambulante) te u sve primarne pedijatrijske ordinacije u županiji. Svake godine obilježava i Svjetski i nacionalni tjedan dojenja. Mišljenja smo da treba ostati Program zajdnice- prijatelj dojenja u Hrvatskoj koji se sastoji od 10 koraka: 1. Formiranje koordinacijskog tijela u zajednici u cilju suradnje medu razlicitim cimbenicima koji sudjeluju u zastiti i promicanju dojenja. 2. Imati pisani usvojen program promicanja dojenja u zajednici koji su usvojila nadlezna drustvena tijela. 3. Poducavati svo osoblje koje je ukljuceno u njegu majki i djece, u vjestinama nuznim za provodenje dojenja. 4. Informirati sve trudnice o koristima i nacinima provodenja dojenja (tecajevi za trudnice uz obuhvat od najmanje 75 % trudnica). 5. Rodiliste u doticnoj zajednici je ,,Rodiliste-prijatelj djece". 6. Poticati majke da nastave dojiti nakon izlaska iz rodilista uz: • individualnu potporu patronaznih sestara i primalja • obuhvat dojilja u grupama za potporu dojenja. 7. Potpora primarne zdravstvene zastite dojenju-preko ,,Savjetovalista za djecu-prijatelj dojenja". 8. Ljekarne s osobljem educiranim za potporu dojenju (,,Ljekarne prijatelji dojenja"). 9. Ukljuciti javne objekte; trgovacke, ugostiteljske, sredstva javnog prijevoza za osiguranje mjesta za dojenje. 10. Poticati prijateljski odnos drustva prema dojenju, posebno ukljucenjem medija u cilju informiranja zajednice o vaznosti dojenja, te o rezultatima sto zajednica cini da se poveca broj dojene djece. Isto tako mišljenja smo da potporu dojenju treba više jačati kroz primarnu zdravstvenu zaštitu putem patronažne službe i kroz Savjetovališta za dojenja pri Domovima zdravlja. Jako je važna podrška tijekom trudnoće te kada žena rodi u rodilištu, ali nemojmo zaboraviti da je dijete u rodilištu najčešće 72 sata i da većina poteškoća s dojenjem se javi kada majke dođu kući i kada za njih skrbe patronažne sestre te je iz tog razloga bitno ulagati u edukaciju patronažnih sestara koje će onda pružati pomoć i podršku u nastavku dojenja. Budući da su obuhvaćene pedijatrijske ordinacije, ginekološke ordinacije, ljekarne možda bi trebalo i napraviti Program Patronažna služna -prijatelj dojenja koje bi dobivale taj naziv ako ispune slijedeće korake: 1. Imati pisana pravila o dojenju 2. Imaju završenu edukaciju o znanju i vjestima potrebnim za poticanje dojenja. 3. Sudjeluju u edukaciji trudnica ( kroz radionice, trudničke tečajeve) 5. Vode grupe za potporu dojenju 6. Sudjeluju u radu Savjetovališta za dojenje pri Domu zdravlja 7. Suradivati u zastiti i promicanju dojenja sa zdravstvenim radnicima u prenatalnoj skrbi, rodilistima, bolnickim odjelima i ustanovama primarne zdravstvene zastite. 8. Podupirati aktivnosti lokalne zajednice u potpori dojenju, stvaranje prijateljskiog odnosa zajednice prema dojenju 9. Pridrzavati se svih odredbi Medunarodnog pravilnika (Kod) o nacinima reklamiranja i prodaje zamjena za majcino mlijeko. 10.Sudjeluju u edukaciji učenika, studenata, laika o dojenju Nadalje u točci 8. Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenog sustava navedene su Grupe za potporu dojenja. Poznato je da mnoge Udruge vode navedene grupe, al isto tako najveći broj Grupa za potporu dojenju vode patronažne sestre pa bi taj dio trebao biti zastupljen i u točki 7. Zahvaljujemo na razmatranju . Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Dinka Barić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, dala bih prijedlog da se svakako na odjelu rodilišta, u svakom RPD osigura rad IBCLC savjetnice za dojenje koja će u svom radnom vremenu uglavnom pružati podršku u dojenju majkama kojima je potrebna ova podrška kako bi dobile potrebne informacije i pomoć od stručne osobe. Nažalost, ovaj segment rada je zanemaren, i trenutno prema informacijama brojnih majki sa kojima radim na pružanju podrške u dojenju nakon povratka iz rodilišta, u našim Zagrebačkim rodilištima nema takvog stručnog kadra. Make su prepuštene same sebi ili često dobivaju različite informacije od zdravstvenih djelatnika tijekom boravka na odjelu što ih dodatno zbunjuje. Kada govorimo o edukaciji onda svakako ove zdravstvene djelatnike sa certifikatom Međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje IBCLC treba uključiti obavezno u zdravstveni sustav jer predstavljaju Zlatni standard u pružanju podrške u dojenju. Hvala vam puno! Primljeno na znanje U dosegu NP nije rješavanje pitanja priznavanja pojedine profesije i zapošljavanja zdravstvenih radnika.
24 Dinka Barić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava U novom Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023.do 2026.god. u Cilju 7. Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenog sustava u potpunosti se izostavio segment djelovanja i rada patronažnih sestara kroz osnivanje i rad Grupa za podršku dojenju, koje su nažalost tijekom perioda pandemije izostavile svoju inače aktivnu ulogu u pružanju podrške u dojenju majkama nakon izlaska iz rodilišta, sve do navršene prve godine života djeteta. Također, došlo je do zapošljavanja novih patronažnih sestara koje nisu upoznate sa ovom važnom ulogom i mogućnosti rada i djelovanja u zajednici pa bi se svakako trebalo i to uzeti u obzir ukoliko se želi zadržati model dobre prakse i jedinstveni model rada u Hrvatskoj grupa za podršku dojenju koje su bitno utjecale na stopu dojenja u RH od 1993. godine. Obzirom na sve navedeno u Novi nacionalni program trebalo bi uključiti i dodatno potrebne mjere kojima bi se utjecalo na ponovni zamah rada Grupa za podršku dojenju. Započelo se i sa jačanjem i stvaranjem Koordinacijskih županijskih odbora za dojenje, što je utjecalo da Županije izdvoje dio sredstava za Programe namijenjene promicanju dojenja u zajednici, što je mnogim Domovima zdravlja osiguralo financijska sredstva koja su pokrila aktivnosti u promicanju dojenja (Rad Savjetovališta za dojenje) tako da program poticanja zadržavanja rada Koordinacijskih timova za dojenje u Županijama i osnivanje istih tamo gdje ih do sada i nismo otvorili važan je korak u osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za potrebne aktivnosti u promicanju dojenja na županijskoj razini. Nadam se da nisam nešto krivo shvatila ali ovo su moja zapažanja u odnosu na potrebe osnaživanja i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenog sustava. Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
25 Dijana Golub NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, patronažne sestre imaju značajnu ulogu u promicanju i potpori dojenja, osobito u prvih nekoliko tjedana nakon poroda, odnosno u onom kritičnom periodu od majčina izlaska iz rodilišta do prvog pregleda djeteta kod pedijatra. One imaju uvid u stanje majke i djeteta, u uspješnost uspostavljanja laktacije, te savjetuju majke kako prevladati poteškoće i ohrabruju je za nastavak dojenja. Isto tako, uključuju trudnice i njihove partnere u razne aktivnosti vezane uz promicanje dojenja kao što su tečajevi za trudnice, grupe za potporu dojenju, gdje su i same voditeljice tih grupa. S toga smatram kako bi se patronažna služba trebala spomenuti u programu! Lijep pozdrav! Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
26 DANIELA JURIĆ NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, Uz podršku Nacrta Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026.godine, ne mogu se ne pitati kako je u cilju 7 preskočen jedini zdravstveni djelatnik koji obuhvaća i antenatalnu i postnatalnu skrb djeteta, a to je patronažna sestra. Svakako treba uključiti i ginekološke, pedijatrijske i ordinacije obiteljske medicine jer su i djeci i majkama potrebni prijatelji dojenja, ali ne smiju se izostaviti najveći zagovaratelji i promotori dojenja. S poštovanjem Daniela Jurić Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
27 Dalia Meštrović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, uloga patronažne sestre u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja trebala bi biti neupitna! Patronažna skrb dostupna je svakom stanovniku i odolijeva svim geografskim i drugim izazovima. Želim istaknuti ruralne dijelove županija i otoke gdje je rad patronažnih sestra od iznimne važnosti jer majka i dijete kratko borave u rodilištu nakon poroda. U svom svakodnevnom radu patronažne sestre aktivno rade na promociji dojenja kroz trudničke tečajeve,grupe za potporu dojenju, savjetovališta za dojenje i svakodnevno u kućnim posjetama babinjačama po otpustu iz rodilišta. Napominjem da patronažna sestra skrbi o djetetu tijekom svih faza njegovog rasta i razvoja i ima veliku ulogu u motivaciji i uspostavi uspješnog i što dugotrajnijeg dojenja. Srdačno, Dalia Meštrović Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
28 Božiković Andrea NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Kao mlada patronažna sestra podržavam Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja. Osvrnula bih se na cilj 7, gdje je uz navedene pedijatrijske ordinacije i ordinacije obiteljske medicine potrebno navesti i patronažnu zdravstvenu zaštitu koja ima veliku ulogu u promicanju dojenja i savjetovanju rodilja po otpustu iz rodilišta, a dio je primarne zdravstvene zaštite. Također podržavam cilj 8. , pod cilj 2. mjera 1.: "Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici Mjera 1: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola Smatram da je potrebno uvesti puno više sadržaja u toku srednjoškolskog obrazovanja, samim time buduće medicinske sestre i tehničari neće se ustručavati prihvatiti određene poslove, zbog straha od neznanja. Lijep pozdrav, Andrea Božiković, magistra sestrinstva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 ANJA KAUČIĆ NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Poštovani, smatram kako patronažne sestre u svom radu imaju izuzetno bitnu ulogu u promicanju dojenja. Važno je naglasiti kako patronažne sestre već u trudnoći ( kućnim posjetama, trudničkim tečajevima), nakon otpusta iz rodilišta ( prve koje posjećuju rodilje i novoročenčad u domovima) te kroz grupe za potporu dojenja, aktivno pružaju podršku, savjetuju, ohrabruju za uspješan početak odnosno nastavak dojenja. Obzirom na sve navedene važne segmete u radu patronažne sestre s ciljem promicanja i potpore dojenja smatram kako bi se patronažna služba trebala uvrstiti u Vaš program. Lijep pozdrav, Anja Kaučić Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
30 Anita Kovačić NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, kako je navedeno u uvodnom dijelu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja, zaštita, promicanje i potpora dojenju je javnozdravstveni prioritet. Javnozdravstvenom radu patronažna zdravstvena zaštita prisutna od 1980 godine polivalentna djelatnost ,spominje se rad patronažne službe od 1930 godine .U Republici Hrvatskoj patronažna skrb za majke i novorođenčad organizirana je djelatnost koja je dostupna svakoj majci i novorođenčetu u njegovom domu, neovisno o statusu majke. Pruža kvalitetnu skrb ,dostupna, prihvaća potrebe pojedinca i zajednice ,prati učinkovitost pruženih usluga. Patronažne sestre imaju završen diplomski i preddiplomski studij sestrinstva. Stekle su znanja i vještine u samostalnom radu, skrbi za pojedinca, zajednicu, uključuje i skrb za majku i novorođenče. Sudjelujemo u javnozdravstvenim akcijama. Među prvima smo u organiziranju grupa za potporu dojenju, sudjelujemo na kongresima i simpozijima o dojenju. Najvažnija uloga patronažne sestre odlazak u kućnu posjetu, prva osoba u lancu primarne zdravstvene zaštite koja dolazi u posjetu majci i novorođenčetu po izlasku iz rodilišta. Majci pomažemo u uspostavi dojenju, motiviramo odlazak na grupe za potporu dojenju i uključivanje druge javnozdravstvene akcije. Smatram da patronažne sestre trebaju biti uključene u Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023.do 2026.godine. Lijep pozdrav Anita Kovačić,mag.med techn Primljeno na znanje U Nacrtu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja (Nacrt NP) patronažne sestre izrijekom se navode u opisu Cilj 8., Podcilj 1., Mjera 1. U Nacrtu NP u točki (poglavlju) „4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine“ (str. 6-13) govori se o provedbi programa „Rodilište - prijatelj djece“, „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“, „Rodilište – prijatelj majki i djece“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna - prijatelj dojenja“ i „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“ u što su uključene i patronažne sestre te se smatraju navedenima u Nacrtu NP u provedbi tih programa.
31 Amneris Milano Bekavac NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE, 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine Patronažna zdravstvena zaštita je neizostavan dio pružanja stručne pomoći i podrške dojenju u Hrvatskoj. Aktivnosti patronažne sestre u izgradnji pozitivnih stavova o dojenju započinju već u trudnoći kroz trudničke tečajeve, nastavljaju se zbrinjavanjem rodilje i novorođenčeta nakon otpusta iz rodilišta u vidu kućnih posjeta, te kroz savjetovališta i grupe za potporu dojenja. S obzirom da patronažna skrb utječe na stvaranje pozitivnih stavova o dojenju, na dužinu trajanja dojenja te pomaže u rješavanju potencijalnih i postojećih problema u svezi s dojenjem, njezina uloga u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja treba biti naglašena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Ahnetka Stjepanović NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE Poštovani, Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja je važan dokument kao i njegovo donošenje. Smatram da također mora biti u skladu i sa ostalim dokumentima kao što je Plan i program mjera zdravstvene zaštite. Naime, patronažna zdravstvena zaštita u sklopu plana i programa mjera zdravstvene zaštite, mjera primarne prevencije kao i mjere promocije zdravlja je usmjerena na promicanje i očuvanje zdravlja trudnice, novorođenčeta, dojenčeta kao i na edukaciju samih trudnica kroz organizirane trudničke tečajeve i Grupe za potporu dojenja te organizirana Savjetovališta koja su upravo prepoznata od strane i same lokalne zajednice, Županija. Iz navedenih razloga ne može i ne smije patronažna djelatnost i njen rad, biti izostavljen u ovom programu. Smatram kako upravo patronažna djelatnost mora biti jedan od najbitnijih segmenata u ovom Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja te poveznica svih ostalih dionika. Kako bi i Savjetovališta za majku i djecu bila dobro organizirana, te se mogla kao određeni segment zdravstvene zaštite i ugovoriti, potrebno je omogućiti dodatne plaćene edukacije od strane Ministarstva zdravstva, magistrama sestrinstva, patronažnim sestrama i tehničarima koji bi vodili ovakva savjetovališta koja ne bi ovisila samo o financijskim sredstvima županije i predstavljali bi obavezni segment zdravstvene zaštite. Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn. DOM ZDRAVLJA VUKOVAR Primljeno na znanje U Nacrtu NP zasebno se ne navode aktivnosti pojedinih zdravstvenih djelatnosti, službi i profila zdravstvenih radnika koji su utvrđeni Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. (NN 142/2020.), već se te aktivnosti provode sukladno definiranom u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. Rješavanje pitanja priznavanja pojedine profesije, zapošljavanja zdravstvenih radnika i financiranja izobrazbe za zdravstvene radnike za stjecanje profesionalnog statusa nisu u dosegu NP.