Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o postupku ranog upozoravanja stanovništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, PRILOG 2 U obrascu priloga 2 piše „potpis donositelja odluke“. Ako se radi o različitom statusu (pa zbog toga i moraju postojati dva obrasca), u obrascu priloga 2 trebalo bi pisati „potpis podnositelja zahtjeva“. Prihvaćen Prihvaća se.
2 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, PRILOG 1 Prilozi (tipfeler) piše donošena Prihvaćen Prihvaća se.
3 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, PRILOG 1 Bilo bi praktičnije imati jedan, a ne dva obrasca sa skoro identičnim sadržajem. Prijedlog je na isti obrazac staviti dvije opcije odabira „donositelj odluke“ i „podnositelj zahtjeva“, a u pravilnik ubaciti jedan članak u kojem bi bilo jasno definirano tko ima koji status. Npr. „pod donositeljima odluka podrazumijevaju se znanstvene institucije, ZOS GS ORH i MUP, a pod podnositeljima zahtjeva pravne osobe koje imaju vlastiti sustav uzbunjivanja i načelnici Stožera CZ“. Onda bi na tom obrascu u rubrici potpis moglo pisati „odgovorna osoba“, pa se ne bi moglo dogoditi da se u brzini greškom ispuni krivi obrazac. Nije prihvaćen Radi jasnog razlikovanja odluke i zahtjeva i omogućavanja operativnijeg rada službenika u Operativnom centru u kratkom vremenu bolje je da su kreirana dva obrasca
4 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 13. U članku 13. stavku 3. poziva se na krivi članak. Najbolje je prilagoditi članak 12. stavak 3. ili dodati novi stavak u članku 13. Prihvaćen Ispravljeno
5 Igor Barlek PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 13. Stavak 3. članka 13. referira se na stavak 3. članka 11. koji samo djelomično utvrđuje postupke ranog upozoravanja, vjerojatno se radi o pogrešci u pisanju, molim provjeriti referenciranje Prihvaćen Radi se o članku 12, a ne 11. te je ispravljeno
6 ZORAN ĐEKIĆ PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 12. Članak 12, stavak 3 - tko donosi odluku o preciznom području na kojem je potrebno provesti upozoravanje? Potencijalni podnositelji zahtjeva navedeni u dokumentu mogu biti razne osobe i institucije, da li oni unutar zahjeva definiraju i područje, znaju li potencijalnu lokacijsku preciznost SRUUK obavijesti? Primljeno na znanje Osoba koja donosi odluku o provođenju ranog upozoravanja određuje i područje na koje se poruka šalje. Za sada je najmanje područje slanja područje općine ili grada, a u velikim gradovima gradska četvrt.
7 ZORAN SAMBOL PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 12. Članak 12. Stavak (4). Što se događa ako ne postoji pokrivenost mobilne mreže? Kako će se poslati SMS poruka? Primljeno na znanje Svi naseljeni prostori republike Hrvatske su pokriveni signalom mobilnih mreža.
8 Igor Barlek PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 12. Ključ ranog upozoranja leži u pravovremenosti ali i dostavi ključnih i životno važnih informacija. Stoga ograničavanje poruke na 160 znakova, kako je predviđeno stakom 4. članka 12. može imati za posljedicu izostanak ključnih informacija. Treba razmotriti dvije opcije: pošiljanje dodatnih SMS poruka ili pošiljanje linkova na web stranice nadležnih tijela s dodatnim informacijama, kako bi primatelji dobili sve ključne informacije Primljeno na znanje Na kraju SMS poruke je link koji vodi na stranicu Javnog portal na kojem će se nalaziti dodatne informacije. Tijekom jeseni biti će omogućeno i slanje Cell Broadcast poruka koje imaju mogućnost slanja 1395 znakova u jednoj poruci.
9 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 11. Članak 11. stavak 5. fali „o“ u tekstu Prihvaćen Prihvaća se.
10 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 11. Uz broj telefona u pravilniku je potrebno navesti i e-mail adresu na koju se dostavljaju obrasci iz predmetnog pravilnika, kako bi sve bitne informacije u slučaju potrebe ranog upozoravanja stanovništva bile dostupne na jednom mjestu. Nije prihvaćen Svi donositelji odluka i ovlašteni podnositelji zahtjeva bit će upoznati sa kontakt podacima
11 Josip Granić PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 10. Predlažem izmjenu st. 2. članaka 10 i 11. Smatram da je nepotrebno imati u ovakvom dokumentu telefonski broj. Predlažem izmijeniti u: "O dostavljenoj odluci donositelj je obvezan obavijestiti Operativni centar i telefonskim pozivom na telefonski broj koji je RCZ dužno dostaviti svim donositeljima oduka iz čl. 5., odnosno svim stožerima CZ u RH za čl. 11. st. 2." Prihvaćen Izmijenjen st.2. članaka 10. i 11. na način da nije vidljiv broj telefona, već da se Ravnateljstvo obvezuje isti dostaviti svim potencijalnim donositeljima odluka i podnositeljima zahtjeva
12 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 10. Uz broj telefona u pravilniku je potrebno navesti i e-mail adresu na koju se dostavljaju obrasci iz predmetnog pravilnika, kako bi sve bitne informacije u slučaju potrebe ranog upozoravanja stanovništva bile dostupne na jednom mjestu. Nije prihvaćen Svi donositelji odluka i ovlašteni podnositelji zahtjeva bit će upoznati sa kontakt podacima
13 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 9. U članku 9. stavku 2. nepotrebno je pozivati se na članak 12. kada on definira način postupanja isključivo u slučaju zaprimanja odluke (Obrazac 1), a načelnici stožera dostavljaju zahtjev (Obrazac 2). Prihvaćen Izmijenjen st. 2. čl. 9. u skladu s prijedlogom
14 PAVAO TOMIĆ PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 9. Stavak 1. članka 9. definira da u slučaju izvanrednog događaja na području županije, grada ili općine, može podnijeti načelnik stožera CZ županije, odnosno grada ili općine. Načelnici stožera CZ nisu i neće uvijek biti na raspolaganju, međutim na raspolaganju su zapovjednici žurnih službi (npr. kod požara je to zapovjednik vatrogasne intervencije na terenu), stoga predlažem da se odredi kako pored Načelnika stožera CZ zahtjev može podnijeti i zapovjednik/voditelj intervencije na terenu, radi koje intervencije se i upozorava stanovništvo o izvanrednom događaju. Djelomično prihvaćen Broj osoba koje imaju ovlast za donošenje odluke ili podnošenja zahtjeva za provođenje ranog upozoravanja je vrlo sužen zbog velikog utjecaja koji takve poruke mogu imati na stanovništvo, ali je prihvaćen prijedlog i dopunjen članak na način da načelnik stožera može ovlastiti osobu koja ima pravo podnijeti zahtjev za rano upozoravanje
15 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 8. Članak 8. stavak 2. „e dostavlja“ fali t Prihvaćen Prihvaća se.
16 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 8. Članak 8. stavak 1. (tipfeler) akumulaciiskih Prihvaćen Prihvaća se.
17 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 8. U članku 8. stavku 2. nepotrebno je pozivati se na članak 12. kada on definira način postupanja isključivo u slučaju zaprimanja odluke (Obrazac 1), a pravne osobe dostavljaju zahtjev (Obrazac 2). Prihvaćen Izmijenjen st.2. čl. 8.
18 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 6. Članak 6. stavak 2. propisuje da „po primitku informacije Operativni centar bez odgode uporabom SRUUK-a upozorava stanovništvo i o tome odmah obavještava ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite i ZOS GS OSRH te dalje postupa u skladu s člancima 12. do 14. ovoga Pravilnika“. Članci 12. i 13. propisuju način postupanja Operativnog centra i ŽC 112 u slučaju zaprimanja odluke ili zahtjeva na pripadajućim obrascima, ali nije definirano tko određuje sadržaj poruke u slučaju da se ona dostavi od strane EADRCC-a. Ako je to Operativni centar, onda se to treba naglasiti u članku. U tom slučaju je nepotrebno pozivati se na članke 12. i 13. već eventualno na članak 14. Prihvaćen Izmijenjen st.2. čl. 6. u skladu s prijedlogom
19 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 5. U članku 5. predlažemo dodati novi stavak koji glasi: „kod ugroza od nastanka klizišta u slučaju postojanja sustava ranog upozoravanja na klizišta, odluku donosi znanstvena institucija koja upravlja sustavom“. Za najveće klizište u RH Kostanjek uspostavljen je sustav ranog upozoravanja, pa bi bilo dobro navedenu činjenicu i „legalizirati“ u pravilniku, ali i ostaviti mogućnost dojava u slučaju uspostavljanja novih sličnih sustava ranog upozoravanja i za ostala klizišta. https://sruk.netlify.app/ Nije prihvaćen Ukoliko se pojavi potreba za provođenjem ranog upozoravanja vezano uz klizišta, načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju je on ovlastio može, sukladno čl. 9. Pravilnika, podnijeti zahtjev za rano upozoravanje.
20 Karol Jurišić PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 5. Poštovani Nadopunite u članku 5 pod 6 - upozorenje od vrućina od strane Državnog hidrometerološkog zavoda i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u SMS poruci S poštovanjem Član stranke Hrvatskih Suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje I vrućina spade u vremenske nepogode
21 Sonja Juričić Cvitan PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 3. U čl. 3. predlaže se dodati st. 3. koji glasi: "(3) Ravnateljstvo mora omogućiti osobama s invaliditetom pristup sustavu ranog upozoravanja i uzbunjivanja stanovništva putem komunikacijskih kanala na način koji je jednak pristupu drugih osoba, i to uporabom sinkroniziranog glasa i teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu), ili, ako je dostupan videopoziv, uporabom glasa, teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu) i videokomunikacije koja je sinkronizirana kao cjelovit razgovor." Sukladno Direktivi (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7. 6. 2019.) i čl. 155. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 76/22, operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju omogućiti krajnjim korisnicima s invaliditetom pristup hitnim službama putem njihovih komunikacijskih kanala na način koji je jednak pristupu drugih krajnjih korisnika, pri čemu osobito moraju osigurati komunikaciju prema hitnim službama uporabom sinkroniziranog glasa i teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu), ili, ako je dostupan videopoziv, uporabom glasa, teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu) i videokomunikacije koja je sinkronizirana kao cjelovit razgovor, pri čemu se komunikacija prenosi najprimjerenijem PSAP-u Analogno tome, sustav ranog upozoravanju i uzbunjivanja stanovništva mora isto tako biti pristupačan osobama s invaliditetom i u slučaju ranog upozoravanja i uzbunjivanja stanovništva, gdje možda prijeti veća ugroza i veća potreba da se osigura ta pristupačnost. Stoga se predlaže dodati navedena obveza u ovaj Pravilnik. Primljeno na znanje Navedena direktiva nalaže zemljama članicama da navedeno ispoštuju do 2025. godine u smislu prava pristupa hitnim službama osobama s invaliditetom: Sukladno tome ovih dana se očekuje donošenje “Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih službi” kojim će se urediti to područje.
22 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA, Članak 2. Pravilnikom treba predvidjeti obeze da se da prikupljene informacije ranog upozoravanja budu javno dostupne u smislu članka 10. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Primljeno na znanje Sastavni dio Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama je i javni portal, na kojem će se objavljivati informacije ranog upozoravanja, uključujući i one informacije za koje se neće provoditi rano upozoravanje slanjem poruka na mobilne uređaje.
23 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA U samom opisu projekta „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/Ilustracije/SROK_PDF_2.pdf) navodi se kako su „modernizirani sustavi ranog upozoravanja usmjereni na ljude, na osnaživanje pojedinaca i zajednica kojima prijete opasnosti te obuhvaćaju i ranjive skupine.“ Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije i nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava, pučka pravobraniteljica kontinuirano upozorava da je važno voditi računa da sve mjere budu krojene imajući u vidu različite skupine građana, kao i da krize teže pogađaju neke skupine. Stoga je dobro da se u opisu projekta navodi „Osobe s invaliditetom, žene, djeca, stariji, siromašni, govornici drugih jezika i stanovnici u udaljenim područjima u vrijeme katastrofa pate više od ostalih i ovim će sustavom također biti obuhvaćeni.“ Pučka pravobraniteljica osim toga kontinuirano ističe važnost informiranja građana, uključujući vezano za različite krizne situacije, na način da do svih skupina građana dopru potrebne poruke, na njima dostupan i primjeren način. Važno je stoga osigurati ne samo pravodobno informiranje građana, uključujući putem moderniziranog sustava ranog upozoravanja nego i da same poruke koje se šalju budu izrađene na način da se poruka prenese i dopre do što većeg broja građana, posebno osiguravajući da dopre do onih koji su u većem riziku da ne budu informirani zbog svoje socijalne isključenosti, invaliditeta, nerazumijevanja hrvatskog jezika i slično. Budući da navedena Odluka, kao i Zahtjev, uključuju upisivanje teksta CB-SMS poruke koja će se slati u svrhu upozoravanja, predlažemo da se Prijedlogom Pravilnika definiraju i smjernice za izradu ovog teksta, a kako bi se osiguralo da ga što više osoba razumije tj. da što veći broj osoba bude obuhvaćen upozorenjem. U tom kontekstu predlažemo definirati da poruka mora biti napisana jednostavnim jezikom te da uz hrvatski, mora biti napisana i na engleskom jeziku, a vodeći računa o tome da na području RH žive i osobe koje ne govore hrvatski jezik, kao i da u RH periodički boravi velik broj turista. Nadalje, obzirom na kontinuiran dolazak državljana trećih zemalja radi zasnivanja radnog odnosa u Republici Hrvatskoj te očekivano povećanje njihovog broja kroz naredne godine, kao i planirani dolazak njihovih obitelji, predlažemo da se Pravilnikom također definira mogućnost da po potrebi navedena poruka bude napisana i na drugim jezicima koje razumije znatan broj osoba koje borave, odnosno žive u Republici Hrvatskoj. Naposljetku, skrećemo pažnju kako sukladno članku 67. stavak 2. Zakona o civilnoj zaštiti (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), informiranje javnosti o mogućem nastanku i razvoju katastrofe mora biti pravodobno i svima dostupno te stoga i sustav ranog upozoravanja mora biti takav da su informacije koje se putem njega komuniciraju, dostupne svima. Budući da Prijedlog Pravilnika propisuje postupak ranog upozoravanja samo putem jednog kanala (SRUUK), predlažemo da to bude vidljivo iz njegovog naziva, primjerice da se zove „Pravilnik o postupku ranog upozoravanja stanovništva putem SRUUK-a“. Ako je pak intencija Prijedloga Pravilnika šira od toga, odnosno ako se njime namjeravaju propisati i svi drugi postupci ranog upozoravanja, onda Pravilnik treba obuhvatiti i druge postupke osim SRUUK-a, a kako bi informacije bile dostupne svima, neovisno o tome imaju li mobilni uređaj putem kojeg mogu primiti poruku, odnosno nalaze li se ili ne na području gdje postoji pokrivenost mobilnim mrežama. Djelomično prihvaćen Jedno od osnovnih načela djelovanja civilne zaštite je načelo zabrane diskriminacije. Sukladno zadaća je civilne zaštite pružati informacije ranog upozoravanja svima, koristeći sva raspoloživa sredstva i kanale komunikacije. Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama je samo jedan od alata ranog upozoravanja, zajedno sa web stranicama, društvenim mrežama, elektroničkim i pisanim medijima. Niti jedan od tih kanala nema pristup do 100% stanovništva, i baš zato kontinuirano se radi na uvođenju novih sustava u skladu sa tehnološkim napretkom i navikama korištenja pojedinih tehnologija. Jasno je da poslana poruka mora biti razumljiva što većem broju primatelja, kako sadržajno, tako i jezično. Zbog toga je sustav podešen tako da korisnicima hrvatskih mobilnih mreža šalje poruku na hrvatskom jeziku, korisnicima njemačkih i austrijskih mobilnih mreža šalje poruku na njemačkom jeziku, a korisnicima ostalih mobilnih mreža na engleskom jeziku. iako se u Hrvatskoj nalazi veliki broj stranih radnika te osobe odmah nabavljaju kartice hrvatskih mobilnih operatora radi uštede na roamingu, i samim tim ih sustav, odnosno mobilni operatori, ne prepoznaje kao korisnike stranih mobilnih mreža. Prihvaćen je prijedlog da se Pravilnikom obuhvate i drugi načini ranog upozoravanja stanovništva te je dopunjen na taj način.
24 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA Načelno podržavam predloženi Pravilnik. Prilikom izrade istog treba se voditi i demografskom strukturom i ekonomskim mogućnostima stanovništva odnosno disperziranošću infrastrukturnih objekata. Tokom COVID 19 godina, te obavljanja nastave „online“, pokzalo se da delove Republike Hrvatske nemaju ravnomernu rasprostranjenost mobilne mreže a time i interneta. Isto tako po poslednjem popisu stanovništva udeo stanovništva od 65 godine je 22,45%. Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (Ravnateljstvo civilne zaštite) stoji da je SRUUK - sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama je jedinstveni alat, kojim će se po prvi puta u Hrvatskoj, porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještavati građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta. Imajući u vidu prethodno navedeno trebalo bi iznaći rešenja da postoji i dodatni, prilagođeniji, način uzbunjivanja stanovništva jer svi građani nemaju mobilne uređaje, nemaju stalni dotok signala mobilnih operatera i nemaju dovoljno znanja za pravilnim korišćenjem mobilnih uređaja. Primljeno na znanje Ravnateljstvo civilne zaštite je već započelo aktivnosti na projektu modernizacije postojećeg sustava uzbunjivanja stanovništva temeljenog na sirenama
25 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA Molimo da se kod formulacija obavijesti one pišu u jasnom i jednostavnom jeziku, kako bi bile razumljive osobama s oštećenjem vida kao i za one koji koriste screen readere ili Braileove uređaje. Takav vid formulacije obavijesti je potreban i za osobe s intelektualnim teškoćama. Bilo bi izvrsno kada bi obavijesti se mogle slati i u piktogramskom formatu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Antonio PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA Poštovani, Potrebno titlova uživo upozorenja preko TV da lakše vidjeti gluhi osoba .Isto vrijedi upozorenja preko mobitela ali potrebno aplikacija za upozorenja i informacija itd… Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 ZORAN SAMBOL PRAVILNIK O POSTUPKU RANOG UPOZORAVANJA STANOVNIŠTVA Postupak ranog upozoravanja stanovništva temelji se na tehnologiji koja nema 100% jamstvo upzorenja. Stoga predlažem neka alternativa ovoga "upozorenja" (kao dodatak ovom Pravilniku) bude i dalje provjereni način uzbunjivanja "sirenama". Jer a) nemaju svi ljudi mobitele, b) nemaju mobitele stalno sa sobom, c) mobilne mreže ne jamče pokrivenost signalom na cjelokupnom teritoriju (i kopnenom i morskom) Reupublike Hrvatske, d) sustav ne jamči 100% dostupnost, što znači za 99,99% dostupnosti sustav je nedostupan najmanje 52.60 minute godišnje u normalnim uvjetima rada te e) u sustavu s povećanjem broja korisnika (pr. panika, pozivi rodbini), mobilne mreže postaju nedostupne. Primljeno na znanje Ravnateljstvo civilne zaštite je već započelo aktivnosti na projektu modernizacije postojećeg sustava uzbunjivanja stanovništva temeljenog na sirenama