Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana-Marija Salopek PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem da navedete u koju su užu specijalnost svrstani predmeti od rezbarenog drva s polimentnom pozlatom ili posrebrenjem, primjerice okviri slika ili svijećnjaci. Iako je svakome iz konzervatorsko-restauratorske struke jasno da se ta vrsta predmeta zbog tehnologije izrade klasificira u polikromiranu drvenu skulpturu, obrađuje se u radionicama za polikromiranu drvenu skulpturu, a polimentna pozlata i posrebrenje su na studijima konzervacije i restauracije dio kolegijā koji se bave polikromiranom drvenom skulpturom, tumačenja konzervatora i povjerenstva za stručne ispite po tom se pitanju razlikuju. Nije u redu da konzervatori-restauratori bivaju spriječeni u pristupanju stručnim ispitima zbog kontradiktornih tumačenja povjerenstva za stručne ispite. Nije prihvaćen Izmjene Pravilnika imaju za cilj upravo izbjeći u komentaru navedene situacije te su „polikromiranoj drvenoj skulpturi“ dodani i „drugi polikromirani drveni predmeti“. Već stečeno zvanje prevesti će se rješenjem i proširiti sukladno Izmjenama pravilnika na način da osoba koja je stekla zvanje konzervatora restauratora za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura, prevede se u zvanje konzervatora restauratora za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura i drugi polikromirani drveni predmeti.“
2 Branko Salopek PRAVILNIK, Članak 2. Molim vas da uz zvanje konzervatora-restauratora za užu specijalnost kamena i arhitektonska plastika definirate točne vrste materijala kako je dogovoreno na sastanku održanom 7. ožujka 2023. godine na kojem sam prisustvovao s predstavnicima Uprave za zaštitu kulturne baštine i njihovim ravnateljem Tomislavom Petrincem. Zbog ovog je problema sastanak i iniciran jer sam uložio prigovor na neusklađeno tumačenje konzervatorskih odjela u RH o tome smije li ili ne smije konz.rest. kamene plastike raditi na pročeljima sa žbukom. Na navedenom je sastanku Tomislav Petrinec predložio, a prisutni se usuglasili, da će uz naziv kamena i arhitektonska plastika biti u zagradi navedeni materijali: kamen, umjetni kamen, žbuka i terakota kako ne bi došlo do ponovnog iskorištavanja konzervatorske autonomije i tumačenja konzervatora na štetu konzervatora-restauratora. Kao prijašnji stručni suradnik na kolegijima „Konzerviranje i restauriranje kamene i arhitektonske plastike 1 i 2“ koje sam ranije i sam pohađao, četiri sam godine vodio studentske prakse na svim vrstama pročelja u Zagrebu, te vodio i izvodio sve postupke od sondiranja do rekonstrukcije. Dopunjavanje uže specijalnosti kamena plastika arhitektonskom plastikom i njihovim vrstama materijala u skladu je s nazivljem i praksom na kolegijima konzerviranja i restauriranja, te tehnološkom povezanošću i istovjetnošću postupaka na tim vrstama materijala. Kako je na sastanku potvrdio i Tomislav Petrinec, pravilna će se dopuna pokazati korisnom i prilikom obnove od potresa u Zagrebu i Banovini, kad se nakon konstrukcijske obnove u većoj mjeri pristupi obnovi pročelja. Prihvaćen Prihvaćeno