Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt uputa za prijavitelje Nacrt poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava sustava provjere medijskih činjenica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ČEDOMIR TATALOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Radi se o povredi članka 36 Ustava RH (sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja) te članka 38 (sloboda mišljenja i izražavanja misli) , članka 9 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i točke 10 i 11 Temeljnih ljudskih prava. Moje je pravo da slobodno napišem što mislim, premda ni sam nisam siguran radi li se o istinitom podatku. Imam pravo ravnopravno argumentirano sudjelovati u raspravi gdje na kraju puk prosuđuje o jačoj uvjerljivosti rečenog. Prijedlogom se ne navodi ali je i vrapcima jasno , tko će biti ciljana skupina, a koja neće, čiju se točnost navedenih informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i društvenim mrežama provjerava, a čiju ne. Nema sumnje da se opet neće dovoditi u pitanje stavovi i izjave osoba imenovanih od strane vlasti kao neprikosnovene i jedine relevantne, ali će se preispitivati, sprječavati i skrivati skeptična mišljenja pojedinaca koji se usude posumnjati u dogmatične, već provjerene i diktirane od strane vlasti proglase o globalnim i lokalnim problemima i događanjima. Ravnopravna polemika nije poželjna. .Ako spominjemo „zakonodavni i strateški okvir“ vezano uz odgovore na Covid, te izjave vladajućih koje su nam ljeta gospodnjeg 2020. - pa do danas bile predočivane kao relevantne, dosta toga sam rekao na e - savjetovanju povodom mjera protiv Covida : https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23844 Oko epidemije je bilo raznih stavova. Onih službenih, koje su prezentirali ljudi imenovani od strane Vlade RH (stožer) i koji su davali redovne izjave medijima o stanju u državi povodom tzv. epidemije Covid 19. Stavovi ljudi koji se nisu slagali s rečenim od strane Stožera, bili su proglašavani u najmanju ruku kao nevažni, nebitni, pogrešni , da bi se kasnije dokazalo i priznalo drukčije. Tadašnji Faktograf, preteča ovoga što se sada ovim savjetovanjem želi stvoriti, je sve skeptičke objave grubo blokirao, iako se kasnije (vidljivo gornjim linkom) pokazalo da nije bilo osnova. Ukoliko bi netko javno objavio sumnju u istinitost nekih podataka koje je Stožer obznanio, tada bi Faktograf imao ovlasti riješiti objavu brisanjem, difamacijskom objavom ili blokadom, iako je kasnije bilo vidljivo da ljudi koji stoje iza te ovlasti nisu dorasli toj funkciji, niti po obrazovanju ni iskustvu. Svevideći i sveznajući mesija ne postoji, ali se ovim se prijedlogom nastoji opet baš takav naći ali ovaj puta tako kao da se otvara obrt, uz standardne zapreke prekršajne i kaznene odgovornosti, financijske stabilnosti i kadrovske ekipiranosti. Kao zapreka, reda radi, u ovom prijedlogu nabrajaju se stvari koje su posve nebitne za osobe, bilo pravne ili fizičke, koje su u mogućnosti provjeriti svojim stručnim znanjem istinitost podataka, samo zato da se može reći da je detaljna provjera za registraciju izvršena. Pa bi tako npr. neka ugledna institucija sa zaposlenih desetke doktora nauka, bila izuzeta ako ima kazni financijske ili diskriminatorske naravi s podugačkog popisa, a prošla bi, laički gledano, tvrtka s dva zaposlena bez kaznene i prekršajne odgovornosti, ali voljna slušati naputke vlasti. Nema sumnje da se ovim projektom želi utjecati na slobodnu misao puka, al to je, nakon tzv. epidemije postalo toliko vidljivo da bi bilo kakav nastavak iste stvari bio uvod u totalnu diktaturu. Što državu briga ako netko iznosi stavove kontra vladajućih proglasa, naročito ako baš i "ne drže vodu"? Vidjeli smo da npr. cijepljeni i necijepljeni jednako šire zarazu i jednako oboljevaju, da testeri baš ne provjeravaju 100% jel tko zaražen ili ne, te da umirući baš i ne umiru od kovida, već je smrti pridonjelo neko drugo oboljenje. Ali, ako si to tada rekao, Faktograf bi te grubo prekinuo. Također, vidljivo je i da razni geopolitički stratezi izvučeni iz penzije koji zadnjih godinu dana za dobar honorar gostuju na medijima često daju procjene događanja na istočnoj fronti zasnivane na pretpostavkama i željama, ne stvarnog stanja, ali u skladu sa stavovima i uputama vladajuće strukture, kako u EU tako i u Hrvatskoj. Nema sumnje da će uskoro i grubo biti obrisan i sakriven svaki stav i mišljenje pojedinaca koji će dovesti u pitanje utjecaj čovjeka na globalno zatopljenje. Na udaru će biti mali portali i nezavisni novinari jer nemaju oni što istraživati, sumnjati i propitkivati. Iako se ovim aktom ne odlučuje o tome treba li uopće provjeravati stavove pojedinaca (to je netko već naredio) , već o tome tko će to činiti, zbog svega navedenog smatram da ovakav prijedlog u demokraciji nikad ne bi smio uopće biti razmatran. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Komentar nije vezan za konkretnu odredbu.
2 Krešimir Grgić UPUTE ZA PRIJAVITELJE Ovim se uvodi cenzura koja je zabranjena čl. 127 st 1 Kaznenog zakona koji kaže : "tko uskrati ili ograniči slobodu govora kaznit će se kaznom zakona do jedne godine". Osim toga, u posljednje dvije godine pokazalo se da najviše lažu i dezinformiraju baš oni koje je netko zadužio za provjeru činjenica i ti glavni mediji pa nema nikakvog smisla da im se daje bilo kakva potpora. A budući da se sve ovo radi po nalogu izvana, postoje i elementi izdaje. Još su grčki filozofi koristili metodu "pro et contra", a kasniji filozofi metodu dijalektike: teza, antiteza i sinteza, a da je po vama - vi bi od toga ostavili samo "pro" i "tezu"; ali mislim da vam ipak to neće poći za rukom. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Komentar nije vezan za konkretnu odredbu.
3 HRVOJE ŠIMIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Ukazuje se naslovu da preloženi nacrt poziv za dodjelu bespovratnih sredstava uspostava provjere medijskih činjenica nije valjan jer je članak 7. stavak 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u suprotnosti sa člankom 83. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske kojim je određeno da zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika, niti je nacionalnim zakonodavstvom razrađen sustav korištenja potpora koji se financiraju iz bespovratnim sredstvima iz Fondova EU o čemu sličnom je izneseno pravno shvaćanje u Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4183/2019 od 10. prosinca 2020. godine , Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-2021/2021 od 17. veljače 2022. godine i slične odluke Drugim riječima treba obustaviti sva plaćanja i sve natječaje za dodjelu potpora koji se financiraju iz bespovratnim sredstvima iz Fondova EU dok se nacionalnim zakonodavstvom u skladu sa Ustavom RH ne urede pravne pravznine. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Komentar nije vezan za konkretnu odredbu.
4 DARIO JURIČAN UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.Obrasci i prilozi U obrascima je mjestimice zbunjujuće tko ih potpisuje (prijavitelj ili partner), a naročito je zbunjujuće to što je AEM stavio jedan univerzalni obrazac za partnera i prijavitelja, što je super glede ekonomije, ali je mjestimice nejasno tko se potpisuje na te obrasce. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Obrasci koji su sastavni dio Poziva još jednom će biti revidirani, s time da Obrazac 9 (Opis projekta) koji je bio na javnom savjetovanju nije potrebno dodatno mijenjati / usklađivati.