Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Dar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Obzirom da je potrebno usklađenje sa OECD pravnim stečevinama, jedna od stečevina koju je u Republici Hrvatskoj potrebno uskladiti je provjera vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći. Sada je stanje u RH da sudske i druge institucije ne provjeravaju vjerodostojnost potpisa na odvjetničkoj punomoći i time dovode pravne subjekte i građane u stanje pravne nesigurnosti. Potrebno je uvesti u RH provjeru vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći i time podići razinu pravne sigurnosti, sukladno OECD normama. Primljeno na znanje Pitanje provjere vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći nije predmet koji uređuje Kazneni zakon. Kazneni zakon u članku 278. propisuje kazneno djelo krivotvorenja isprave, a u članku 279. kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
2 Franjo Golubić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, Članak 4. Smatram da će vrlo teško biti dokazati da je netko zastupniku obećao ili dao mito da u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu glasa na određeni način jer zastupnici glasaju za pripremljene prijedloge koje podnose ovlašteni predlagatelji, a to je uobičajeno izvršna vlast a pripremu akata rade stručne službe. Isto tako Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi propisano je da vijećnici ne mogu biti pozvani na materijalnu ili kaznenuo odgovornost zbog načina glasanja na vijeću. Predlažem da se propiše kaznena odgovornost za trgovanje utjecajem i nezakonito pogodovanje za sve one odgovorne i službene osobe koje svojim utjecajem utječu na sadržaj propisa kojima se omočućava interesnim skupinama ili pojedincima stjecanje nezakonite imovinske koristi, obično na štetu javnog interesa, a na koji sadržaj propisa nemaju nikakav utjecaj zastupnici ili vijećnici već predlagači tih propisa pod utjecajem i na nagovor zainteresiranih pojedinaca ili skupina. Primljeno na znanje Kazneno djelo trgovanja utjecajem propisano je člankom 295. Kaznenog zakona. Navedeno kazneno djelo već sankcionira onoga tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti. Kazneno djelo nezakonitog pogodovanja propisano je člankom 292. Kaznenog zakona. Navedenim kaznenim djelom sankcionira se službena ili odgovorna osoba koja na temelju sporazuma pogoduje jednom od gospodarskih subjekata prilagođavanjem uvjeta javne nabave ili sklopi ugovor s ponuditeljem čija je ponuda u suprotnosti s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te službena ili odgovorna osoba koja iskoristi položaj ili ovlast pogodovanjem u davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova za svoju djelatnost ili djelatnost osoba s kojima je interesno povezana.