Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Dar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, Članak 2. Jedna od EU pravnih stečevina koju je u Republici Hrvatskoj potrebno uskladiti je provjera vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći u upravnim tijelima. Sada je stanje u RH da upravne i druge institucije ne provjeravaju vjerodostojnost potpisa na odvjetničkoj punomoći i time dovode pravne subjekte i građane u stanje pravne nesigurnosti. Potrebno je uvesti u RH provjeru vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći u upravna tijela i time podići razinu pravne sigurnosti, sukladno EU pravnim normama. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća s obzirom na to da se sadržaj istog ne odnosi na pitanja koja se uređuju Zakonom o upravnoj inspekciji.