Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o kategorizaciji sportaša

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Hohnjec PRAVILNIK Poštovani, nacrt pravilnika je odlican i pokazuje da ste uzeli u obzir pad broja kategotriziranih sportaša 1. I 2. kategorije. Trebali bi uvesti jednake kriterije za sve jer sad nacionalni savezi upucuju prijedloge na vijeće HOO koji to prihvača bez razmatranja. Tako dolazimo do toga da 1. Kategorija sportaša u recimo neolimpiskoj disciplini u veslanju ili u sportskom ribolovu obuhvača 1. Do 6. Mjesto na svjetskom prvenstvu dok recimo u raftigu,Sup-u i Kajak polu je to samo 1.i 2.mjesto. Smatram da bi kriteriji trebali bit jednaki za sve Olimpijske i neolimpijske discipline te neolimpijske sportove i isti bi morali biti propisani pravilnicima ministarstva turizma i sporta, jer kako se vidi iz sadašnjeg pravilnika HOOa medalja u svim sportovima ne vrijedi jednako. Srdačno, Tomislav Hohnjec Nije prihvaćen Člankom 14. stavkom 14. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22) propisano je da način razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju iz stavka 2. toga članka, sukladno kriteriju iz stavka 4. toga članka, pravilnikom propisuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Stavkom 4. istoga članka propisano je da je kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša sportski rezultat, poredak odnosno plasman, rang-lista ili norma ostvarena na nacionalnom i međunarodnom natjecanju te sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na međunarodnom natjecanju, a koje za pojedini sport donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama. Slijedom navedenoga predloženi kriteriji ne definiraju se ovim Pravilnikom već kriterijima koje donosi Hrvatski olimpijski odbor.
2 Antonio PRAVILNIK Poštovani, Potrebno mi je uvesti registar bivši kategorizaciju sportaša koji su vec sudjelovali u ekipnom i pojedinačno sport od više 10-20 godina. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet ovoga Pravilnika.
3 HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR III. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U SUSTAVU HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA, Članak 13. Dodati novi stavak 2. koji glasi: Kriterij iz stavka 1. mora biti ostvaren na jednom od kriterijskih natjecanja: paraolimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima, europskim igrama, službenim međunarodnim natjecanjima "A" kategorije ili postignut poredak na konačnoj godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone. Prihvaćen Dodat će se novi stavak 2. kako je predloženo.
4 HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR III. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U SUSTAVU HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA, Članak 13. Stavkom 5. i 6. ovog članka, predviđeno je da se kriterij kategorizacije može ostvariti na natjecanjima A kategorije uz uvjet da je nastup sportaša ostvaren u konkurenciji 5 zemalja i uvjet poretka u prvoj polovini. Smatramo da bi Paraolimpijske igre, svjetska i europska prvenstva trebalo izdvojiti od navedene odredbe budući da za nastup na istima sportaši moraju proći sustav kvalifikacija u kojem već sudjeluje veliki broj sportaša i zemalja. Npr. na Paraolimpijskim igrama (PI) ili svjetskim prvenstvima (SP) u paraatletici u bacačkim disciplinama na natjecanjima sudjeluje 8 - 12 sportaša iz 10-12 zemalja, dok ih na svjetskoj rankig listi u istoj disciplini ima preko 40 iz preko 30 zemalja. Budući da su navedenim odredbama Paraolimpijske igre, Svjetska prvenstva i Europska prvenstva svrstana u istu razinu kao i ostala međunarodna natjecanja (Svjetski kupovi, Svjetske serije, World turniri i sl.) za koje ne postoje sustavi kvalifikacija, smatramo da je natjecanja najviše razine potrebno izdvojiti u zaseban stavak. (novi stavak 2.) Prihvaćen Sukladno prijedlogu navedeno će biti propisano u posebnom stavku.
5 AK SLAVONIJA-ŽITO VI. UVJETI ZA PRIZNAVANJE KRITERIJA NA NACIONALNIM PRVENSTVIMA, NACIONALNIM LIGAMA ILI NACIONALNIM KUPOVIMA U SUSTAVU HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA, Članak16. Obavezno uvrstiti kao kriterij III. kategorije, seniorskog nacionalnog/državnog prvaka. Dosad je državni prvak spadao u IV. kategoriju što je ponižavajuće i neprikladno a samim tim i demotivirajuće posebno u PARASPORTU. Parasportaši, kojih je znatno manje nego normalnih sportaša, uistinu zaslužuju u svom sportskom odricanju, trudu i radu, biti izjednačeni sa normalnim sportašima i zaslužuju kao seniorski državni prvaci pripadati III. kategoriji sportaša RH. A pogotovo ako se radi o Olimpijskom/Paraolimpijskom sportu/disciplini. Nije prihvaćen Člankom 14. stavkom 14. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22) propisano je da način razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju iz stavka 2. toga članka, sukladno kriteriju iz stavka 4. toga članka, pravilnikom propisuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Stavkom 4. istoga članka propisano je da je kriterij za utvrđivanje kategorije sportaša sportski rezultat, poredak odnosno plasman, rang-lista ili norma ostvarena na nacionalnom i međunarodnom natjecanju te sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na međunarodnom natjecanju, a koje za pojedini sport donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama. Slijedom navedenoga predloženi kriteriji ne definiraju se ovim Pravilnikom već kriterijima koje donosi Hrvatski paraolimpijski odbor.