Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ Ukazuje se naslovu da preloženi nacrt poziv za dodjelu bespovratnih sredstava uspostava provjere medijskih činjenica nije valjan jer je članak 7. stavak 3. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u suprotnosti sa člankom 83. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske kojim je određeno da zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika, niti je nacionalnim zakonodavstvom razrađen sustav korištenja potpora koji se financiraju iz bespovratnim sredstvima iz Fondova EU o čemu sličnom je izneseno pravno shvaćanje u Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4183/2019 od 10. prosinca 2020. godine , Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-2021/2021 od 17. veljače 2022. godine i slične odluke Drugim riječima treba obustaviti sva plaćanja i sve natječaje za dodjelu potpora koji se financiraju iz bespovratnim sredstvima iz Fondova EU dok se nacionalnim zakonodavstvom u skladu sa Ustavom RH ne urede pravne praznine. Primljeno na znanje Ne radi se o primjedbi i prijedlogu na tekst Pravilnika