Izvješće o provedenom savjetovanju - Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BELJE PLUS d.o.o. Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 7. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA KOMENTARI AGRI KOMPANIJA FNG na: TOČKA 7. Planirani iznos od 5.000.000,00 EUR, a pogotovo s obzirom na vrijeme trajanja Programa određeno u točki 8, apsolutno je premali i nedostatan za provedbu programa odnosno ostvarivanja cilja istog a to je kompenzacija gubitka prihoda i nadoknada tržišne vrijednosti. Ilustracije radi, samo dva veća proizvođača koji imaju svinjogojske farme u zoni nadziranja, do kraja ove godine će imati štete veće od ukupnog budžeta predviđenog za cijeli Program. Naši prijedlozi su da se ukupni budžet Programa digne na najmanje 30 mil. EUR, te da se potpora digne na 1 eur/kg odnosno na iznos razlike do pune tržišne vrijednosti. Djelomično prihvaćen Po pitanju ukupnog iznosa omotnice, Ministarstvo poljoprivrede prijaviti će Europskoj komisiji ukupnu planiranu vrijednost potpore od 10.000.000,00 eura. Po iskorištenju omotnice od 5.000.000,00 eura po potrebi će u Državnom proračunu RH osigurana dodatna sredstva za provedbu Programa. Po pitanju povećanja maksimuma jediničnog iznosa potpore, dodatnim analizama u cijelom lancu proizvodnje, utvrđeno je da će odšteta od 0,80 eur nadomjestiti gubitke nastale zbog posebnih uvjeta prerade svinja s objekata u zonama ograničenja. U skladu s navedenim, maksimalni iznos potpore podiže se na 0,80 eur.
2 BELJE PLUS d.o.o. Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 4. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA KOMENTARI AGRI KOMPANIJA FNG na: TOČKA 4. Naš je prijedlog da Ministarstvo donese mjeru kojom će se nadoknaditi proizvođačima svinja razlika u iznosu od onoga koliko je klaonica platila za svinje T1 i T2 klase koje dolaze iz zone nadziranja, do 100% iznosa tržišne cijene VAEX burze koja je vrijedila na taj tjedan. Nije prihvaćen Navođenje odredbe kako se pri izračunu potpore koristi prosječna cijena u tjednu isporuke omaška je pri izradi Nacrta Programa. Sukladno pravilima za dodjelu državnih potpora ovakve prirode kako bi potpora bila spojiva s unutarnjim tržištem, odnosno odobrena od strane Europske komisije Ministarstvo poljoprivrede dužno je tržišnu vrijednost utvrditi temeljem vrijednosti neposredno prije nego što se pojavila ili je potvrđena sumnja na bolest. U protivnom nije moguće dodijeliti potporu. Slijedom navedenog, izričaj se mijenja te glasi: „…i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio potvrdi pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj umanji za...“
3 BELJE PLUS d.o.o. Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 2. CILJ PROGRAMA KOMENTARI AGRI KOMPANIJA FNG na: TOČKA 2. U potpunosti se slažemo s komentarom g. Kuterovca odnosno i mi čvrsto zahtijevamo preispitivanje načina određivanja zone nadziranja jer je više nego evidentno da dosadašnji način određivanja nije u skladu s EU direktivom Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na odredbe ovoga Programa i ne zahtijeva odgovor.
4 Krešimir Kuterovac Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 9. PRAVILA O DODJELI POTPORE Ukoliko se doslovno primjeni kao pravilo za dodjelu potpore pod četvrtim stavkom veliki dio proizvođača ostati će bez potpore (Kategorija biosigurnosnih procjena 1 i 2 iz 2019 g) a to je 90 % proizvođača. Misli li MPS da će proizvođači kojima prijeti ili eutanazija svinja ili slanje na klaonicu a nemaju pravo na odštetu mirno sjediti i gledati kako im njihova "poštenim radom stečena imovina" u svinjama pretvara se u osobnu propast. Ja prije mislim da će na bilo koji način pokušati zaštititi svoju imovinu ( klanjem na gospodarstvu , prodajom ili smrzavanjem mesa) što potencijal širenja bolesti uvelike širi i koji je višestruko opasniji za naše svinjogojstvo od ovoga da ga država pravično obešteti. Ako tjeramo mak na konac pa da vidimo tko je više kriv MPS ili sami proizvođači za stanje i širenje ASK u Hrvatskoj iznjet ću samo argumente koji ne idu na ruku MPS (jer su proizvođači već okrivljeni) 1. Od 17 000 uzoraka divljih svinja od 2019 do danas jedan je iz Vukovarsko srijemske županije bio do utvrđenja bolesti Tko je zakazao 2. Od kada je izvršena kategorizacija 2019 znali smo kakav je problem a poduzeli u edukaciji svinjogojaca te podizanju i rekategorizaciji biosigurnosnih mjera na malim gospodarstvima nije napravljeno puno (gotovo ništa). Nije se dala svinjogojcima šansa da shvate problem i stručno ih se uputi kako da se prilagode da imaju više šanse da se bave proizvodnjom svinja i ako dođe d ASK. Da se ovo kontinuirano radilo od 2019 siguran sam da bi se ozbiljni svinjogojci u velikom dijelu i prilagodili. 3. Popisom od 2019 utvrdili smo 3000 gospodarstava koja nelegalno drže svinje ništa nismo napravili sa njima a to je vidljivo iz Naredbe MPS kojoj prva točka kaže da se i danas prvo mora napraviti popis svinja na selima. Gdje je nestao Registar svinja na gospodarstvu, nadzor Veterinara i inspektora na terenu kad i danas očito moramo prvo popisivati svinje da vidimo tko ih ima. Ovo bi bili neki argumenti barem za podjeljenu odgovornost a time i priliku da se šteta namiri i onima iz kategorije 1 i 2. Primljeno na znanje Sukladno pravilima o dodjeli državnih potpora ovakve prirode Ministarstvo poljoprivrede ne smije dodijeliti potporu korisnicima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama. Navedena odredba nužna je kako bi Europska komisija odobrila potporu kao spojivu s unutarnjim tržištem. Slijedom navedenog, skrećemo pozornost na Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge koji je upućen u proceduru donošenja, a kojim se uređuje potpora male vrijednosti koja ne podliježe ranije navedenom ograničenju.
5 Krešimir Kuterovac Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 7. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Predlažemo da se planirana financijska šteta odredi narazini 20 000 000 eura. Ovaj je iznos prema našim izračunima potreban ukoliko se ASK ne bude širio . Rađen je pod pretpostavkom malog interesa klaonica za ovo mesu i ugrožene proizvodnje a poštivajući cilj programa a to je kompenzacija za stvarni gubitak prihoda svinjogojcima koji su morali zbog naredbe poslati svinje na klanje u klaonice koje je odredila MPS. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede prijaviti će Europskoj komisiji ukupnu planiranu vrijednost potpore od 10.000.000,00 eura. Po iskorištenju omotnice od 5.000.000,00 eura po potrebi u Državnom proračunu RH biti će osigurana dodatna sredstva za provedbu Programa.
6 Krešimir Kuterovac Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 2. CILJ PROGRAMA Pozivam ponovno MPS da razmotri Rješenje o određivanje zona zaštite u Vukovarsko srijemskoj i Sisačkomoslavačkoj županiji. U obje su je zona nadziranja određena na principu kruga od 20 km od centra zaraze a ako dotiče JLS cijela se JLS stavlja pod zonu nadzora. EU direktiva je propisala 10 km najmanju zonu i pravilo da se nadzor određuje nad farmama koje se nalaze unutar kruga 10 km od centra pojave ASK. Novim rješenjem pomoglo bi se velikom dijelu proizvođača koji su se danas našli neopravdano pod udarom naredbe a time bi se smanjile i štete svinjogojcima te potrebna naknada države za štetu. Prema argumentaciji Uprave za veterinarstvo zona je određena na 20 km iz preventivnih razloga koji bi se u današnjem svjetlu stanja oko ASK i posljedica Naredbe mogli preispitati. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na odredbe ovoga Programa i ne zahtijeva odgovor.
7 Krešimir Kuterovac Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, 4. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Cijena svinja tople plovice na burzi u Njemačkoj je 2,5 Eura kg za 57% mesnatosti. preračunato na živu vagu to je ovisno o mesnatosti od 2- 2,15 Eura po kg. Ako država koja je naredila mjeru slanja svinja u klaonicu plaća 0,6 Eura klaonice bi trebale platiti min 1,4 Eura po kg. Kako znamo da je prema naredbi ovo meso mora ići na posebnu obradu kou većina naših industrija ne radi klaonicama će ovo meso i zbog organizacije rada i vrednovanja u proizvodima predstavljati problem pa je pitanje koliko će moći platiti za ovakvo meso.Ako je MPS dogovorilo cijenu sa klaonicama dobro bi bilo da piše u programu a ako ne to će kontrolirati kako se ispunjava Cilj programa a to je kompenzacija gubitka prihoda proizvođačima koji su svinje po naredbi poslale na klanje. Predlažemo da u članku 4 izričaj glasi ."Iznos potpore ne može premašiti100% prihvatljivog troška . Prihvatljivi trošak dobije se kada se od tržišne cijene VEZG burze odbije prihod dobiven prodajom svinja klaonicama u tjednu isporuke . Ovo je jedina pravična naknada za uzgajivače svinja koji moraju po naredbi MPS poslati svinje na klanje.. Nije prihvaćen Ministarstvu poljoprivrede nije dopušteno određivati cijene koje će klaonica platiti za zaklana grla. Iz navedenog razloga iznos potpore utvrđuje se kao razlika cijene prema DG AGRI i prihoda od prodaje koji je ostvario korisnik sukladno pravilima za dodjelu državnih potpora. Navođenje odredbe kako se pri izračunu potpore koristi prosječna cijena u tjednu isporuke omaška je pri izradi Nacrta Programa. Sukladno pravilima za dodjelu državnih potpora ovakve prirode kako bi potpora bila spojiva s unutarnjim tržištem, odnosno odobrena od strane Europske komisije Ministarstvo poljoprivrede dužno je tržišnu vrijednost utvrditi temeljem vrijednosti neposredno prije nego što se pojavila ili je potvrđena sumnja na bolest. U protivnom nije moguće dodijeliti potporu. Slijedom navedenog, izričaj se mijenja te glasi: „…i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio potvrdi pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj umanji za...“