Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o očevidniku muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg  , Članak 1. Misljenja sam da bi trebalo definirati javnost ocevidnika tj koji dijelovi su javno dostupni a koji nisu te podsjecam na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) cl.10 gdje je navedeno da tijelo zaduzeno za prikupljanje podataka u ovakve ocevidnike duzno na svojim web stranicama objavljivati ovakve skupove podataka u strojno citljivom obliku. Stoga drzim da bi ovaj pravilnik trebao voditi racuna i o tome - navesti oblik u kojem se cuvaju podaci te azurnost odnosno periodicnost objave za siru javnost (npr. azurirano kvartalno, ili u realnom vremenu). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o očevidniku muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost.