Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupanju prema državljanima trećih zemalja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA, Obrazac 8 Smatramo kako bi s ciljem zaštite prava ranjivih skupina i u obrazac Rješenja o protjerivanju trebalo uključiti pozivanje osobe da se izjasni ukoliko se radi o maloljetnoj osobi, žrtvi trgovanja ljudima, seksualnog zlostavljanja, sakaćenja organa, trudnici ili osobi koja pripada nekoj od drugih ranjivih skupina. Nije prihvaćen Utvrđivanje da je li stranac ranjiva osoba provodi se u fazama upravnog postupka koje prethode donošenju rješenja, a isto se konstatira u zapisnicima, službenim zabilješkama, izvješćima odnosno različitim pisanim izjavama.
2 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA, Obrazac 11 Smatramo kako bi s ciljem zaštite prava ranjivih skupina i u obrazac Rješenja o povratku trebalo uključiti pozivanje osobe da se izjasni ukoliko se radi o maloljetnoj osobi, žrtvi trgovanja ljudima, seksualnog zlostavljanja, sakaćenja organa, trudnici ili osobi koja pripada nekoj od drugih ranjivih skupina. Nije prihvaćen Utvrđivanje da je li stranac ranjiva osoba provodi se u fazama upravnog postupka koje prethode donošenju rješenja, a isto se konstatira u zapisnicima, službenim zabilješkama, izvješćima odnosno različitim pisanim izjavama.
3 PGP Sisak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA, Članak 4. PGP Sisak predlaže izmjene čl. 48 a, te isti glasi: Prilikom provođenja individualne procjene u vezi donošenja rješenja o smještaju maloljetnika u prihvatni centar za strance uzet će se u obzir sljedeće okolnosti: dob maloljetnika, duljina smještaja, materijalni uvjeti u prihvatnom centru za strance i njihova prikladnost za smještaj maloljetnika , jezične barijere i prehrambene te kulturološke razlike, vjerske potrebe, a osobito ranjivost maloljetnika koja je uzrokovana prethodnim stresnim događajima i učinak smještaja na psihološko stanje maloljetnika i osigurati da maloljetnik dobije odgovarajuću zaštitu i humanitarnu pomoć u skladu s odgovarajućim pravima utvrđenima Konvencijom o pravima djeteta. Nije prihvaćen Članak 4. je stajalište Europskog suda za ljudska prava, utemeljeno na praksi Suda, te ne bi bilo svrsishodno se isto u ovom Pravilniku sužava odnosno proširuje.
4 PGP Sisak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA, Članak 3. PGP Sisak je za izmjenu narečene formulacije predmetnog st.4, te ona glasi: „(4) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti i za organizacije civilnog društva i za međunarodne organizacije koje imaju najmanje dvije godine radnog iskustva i ostvaruju značajan doprinos u području zaštite ljudskih prava. Nije prihvaćen Cilj čl. 3 je da se proširi krug potencijalnih kandidata za monitoring organizaciju, osobito imajući u vidu da se monitoring prisilnih udaljenja mora stalno provoditi, a da se na prošli javni poziv nije prijavio niti jedan kandidat.
5 Antonio PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA Poštovani Potrebno uvesti komunikacijski posrednik za gluhih iz trećih zemlja … Nije prihvaćen Način sporazumijevanja s gluhim osobama propisan je Zakonom o općem upravnom postupku.
6 Luka Marinovic PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA, Članak 4. Poštovani, zanimljivo mi je i to što se niti jednom riječju ovdje ne spominju „europske vrijednosti“ i kooperativnost izbjeglice iz trećih zemalja na prihvaćanje europskih vrijednosti. Dok u isto vrijeme je prisutan porast broja zločina u nekim predjelima Grada Zagreba, posebno oko pothodnika ispod Glavnog kolodvora u Zagrebu – činjenica o kojoj bi Ministar trebao biti upoznat od strane Ravnateljstva, prije nego li se potpiše ovakav jedan dokument. Vjerujem kako trebamo omogućiti priljev izbjeglica i ekonomskih migranata u našu divnu zemlju, ali samo onima koji će prihvatiti naše temeljne vrijednosti društva i naše europske vrijednosti kojima pripadamo naslijeđem dijela Habsburške monarhije i Austro-ugarskog carstva. Pozdrav, Luka Marinović Nije prihvaćen Članak 4. je stajalište Europskog suda za ljudska prava, utemeljeno na praksi Suda, te ne bi bilo svrsishodno se isto u ovom Pravilniku sužava odnosno proširuje.