Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alta Pavin Banović PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Pohvalno je što Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonskom statusa su jasno definirani svi uvjeti za sve studente u redovnom statusu bez obzira koje visoko učilište studiju u RH. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Valentina Mamić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Mislim da bi se trebala bodovati udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta boravišta, studenti koji imaju priliku češće odlaziti doma troše manje novca i mogu se više fokusirati na fakultet, također vraćanje u mjesto prebivališta je skuplje što je veća kilometarna udaljenost. Studenti koji troše manje novca mogu se više koncentrirati na fakultet. Mislim da bi se trebala smanjiti važnost izvrsnosti na fakultetu. Jer studenti koji studiraju u rodnom gradu troše manje novca jer ne plaćaju stanarinu i jer još uvijek žive pod roditeljskim krovom. Studenti koji ne mogu preživjeti od 200€ mjesečno su prisiljeni raditi i zarađivati za osnovne potrebe i nemaju mogućnosti posvetiti se na fakultet kao što ima netko tko još uvijek živi pod roditeljskim krovom. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) student koji studira u redovitom statusu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Nadalje, student u redovitom statusu koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Slijedom navedenog, studenti uz izravne potpore, odnosno stipendije ostvaruju pravo na nekoliko neizravnih potpora s ciljem podizanja kvalitete studentskog standarda.
3 Dijana Barušić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Slažem se sa predhodna 3 komentara i za izvrsnost koja je RH jedino potrebna bez nje nema hrabrih inovacija,da se isključivo redovnim diplomiranim studentima, odnosno 5 godina studija, što podrazumijeva razine HKO-a 7.1. sv. te 7.1. st. te razine 8.1. i 8.2. i sa sveučilišnih i stručnih studija s Magna Cum Laude pohvalom treba priznati radni staž u struci ili zvanju,jer jedino oni su svima Lokomotiva ,cijelom Hrvatskom društvu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) student koji studira u redovitom statusu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Nadalje, student u redovitom statusu koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Slijedom navedenog, studenti uz izravne potpore, odnosno stipendije ostvaruju pravo na nekoliko neizravnih potpora s ciljem podizanja kvalitete studentskog standarda.
4 Sanja Simić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Slažem se s prethodna dva komentara da bi pravo na stipendiju trebali ostvariti svi redoviti studenti koji uredno ispunjavaju svoje obveze, uz uvjet zasnivanja radnog odnosa u RH u trajanju primanja stipendije. Također mislim da bi posebno trebalo nagraditi izvrsnost. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) student koji studira u redovitom statusu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Nadalje, student u redovitom statusu koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Slijedom navedenog, studenti uz izravne potpore, odnosno stipendije ostvaruju pravo na nekoliko neizravnih potpora s ciljem podizanja kvalitete studentskog standarda.
5 Đurđica Lucek PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Poštovani, osvrčući se na trenutnu ekonomsku situaciju s posebnim naglaskom na sve obitelji koje imaju studente u drugim gradovima, bez obzira na primanja staratelja studenti bi tebali dobiti financijsku pomoć. Posebno naglašavam redovne studente koji u roku izvršavaju svoje obaveze i koje bi trebalo stimulirati i nagraditi za uspjeh. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) student koji studira u redovitom statusu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Nadalje, student u redovitom statusu koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Slijedom navedenog, studenti uz izravne potpore, odnosno stipendije ostvaruju pravo na nekoliko neizravnih potpora s ciljem podizanja kvalitete studentskog standarda.
6 DAMIR DURDOV PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA Poštovani/a, Potrebno je svim redovnim studentima, državljanima s prebivalištem u RH dodijeliti stipendiju u visini prosječne plaće u RH dok ostvaruju svoje redovne obaveze s tim da potpišu Ugovor da će pristati od strane Hrvatskog zavoda za nezaposlene na rad u RH u struci ili zvanju u kojem su kvalifikaciju stekli po završetku Ugovora o dodjeli stipendije barem onoliko koliko su primali stipendiju. A oni studenti koji su prekinuli redovni studij moraju ostati u RH raditi onoliko koliko su dobivali stipendiju, osim zbog bolesti koja je bitno utjecala na ishod studiranja, oni ne moraju ostati raditi u RH onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 HOK OPĆE ODREDBE, Članak 4. Predlažemo dodati kategoriju "djeca obrtnika". Naime, obrtnici svojim obrtima doprinose smanjenju broja nezaposlenih osoba, svojim financijama uzdržavaju obitelj. Na ovaj način potaknulo bi se zadržavanje mladih u Republici Hrvatskoj, kao i razvoj obrta i obrtništva, kao i gospodarstva u cjelini. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Radna mjesta, odnosno zanimanja roditelja studenata nisu predviđena kao kategorija bodovanja za ostvarivanje prava na državnu stipendiju, već prihodi po članu kućanstva.
8 HOK UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNE STIPENDIJE, Članak 5. Predlažemo dodati kategoriju "djeca obrtnika". Naime, obrtnici svojim obrtima doprinose smanjenju broja nezaposlenih osoba, svojim financijama uzdržavaju obitelj. Na ovaj način potaknulo bi se zadržavanje mladih u Republici Hrvatskoj, kao i razvoj obrta i obrtništva, kao i gospodarstva u cjelini. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Radna mjesta, odnosno zanimanja roditelja studenata nisu predviđena kao kategorija bodovanja za ostvarivanje prava na državnu stipendiju, već prihodi po članu kućanstva.
9 LOVRO MAKOVEC POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA RANG-LISTE STUDENATA, Članak 8. U stavku 1. točki 11. iza riječi: »obrazovanja« dodati zarez i riječi: »a najkasnije do navršene 26. godine života,«. Obrazloženje: Dodavanjem ovih sedam riječi ne mijenja se ništa u odnosu na trenutačno stanje, samo se točnije i preciznije definira taj uvjet. To što se u članku 10. spominje definicija zajedničkog kućanstva i da se time smatra i dijete do navršene 26. godine života apsolutno ništa ne govori o ovoj odredbi gdje je jedini uvjet da su brat/sestra u sustavu redovitog obrazovanja i da žive u kućanstvu. Nema nikakve riječi da se ne dobivaju bodovi ako su brat/sestra stariji od 26. godine te bi navedene riječi trebalo dodati. Ovo ograničenje navodno proizlazi iz članka 290. stavka 1. Obiteljskog zakona u kojem se propisuje obveza uzdržavanja djeteta do 26. godine života pa se valjda po toj odredbi ne dodjeljuju bodovi za djecu stariju od 26. godine života. Čak i da to jest slučaj, potrebno je jasno i nedvosmisleno navedeno propisati jer se iz teksta Pravilnika to uopće ne može saznati (to što je granica godina navedena u članku 10. nije opravdanje jer te odredbe nisu jedna s drugom povezane). Naime, ako su brat/sestra studenti, stariji od 26 godina i članovi kućanstva (npr. studiraju u mjestu prebivališta s roditeljima), iščitavajući članak 8. stavak 1. točku 11. trebali bi se dobiti bodovi za navedeno jer su jedini uvjeti da su u sustavu visokog obrazovanja i da žive u kućanstvu. No u praksi to nije slučaj jer se prešutno podrazumijeva odredba Obiteljskog zakona. Dakle, zbog jasnoće i preciznosti trebalo bi dodati ove riječi. Konačno, kako bi se izbjegla pravna nesigurnost, bilo bi potrebno mijenjati i pravilnik o subvencioniranom stanovanju jer ako se sada prihvati ovaj prijedlog, postavit će se pitanje zašto onda u pravilniku o subv. stanovanju to nije navedeno i ispast će da vrijedi drugačije bodovanje. Naravno, idealno bi bilo da se riječi dodaju i da se paralelno donese pravilnik o dopunama pravilnika o subv. stanovanju gdje se iste riječi dodaju (u članak 15. stavak 3. tog pravilnika). Pozivam Vas da razmislite o ovoj primjedbi jer je zaista nužna i doprinijet će jasnoći i razumljivosti te odredbe. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Riječi "a najkasnije do navršene 26. godine života" biti će dodane u stavku 1. podstavku 11.
10 Gordana Egartner Tkalec POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA RANG-LISTE STUDENATA, Članak 8. Poštovani, bilo bi korisno uvrstiti među kriterije i deficitarnost studija na koji je potencijalni korisnik stipendije upisan npr. studiji STEM područja ili čak specifično studiji za nastavnička zanimanja iz područja STEMa. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa podstavkom 17. student koji studira na studiju kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja, a navedena su u natječaju, priznaje se 300 bodova. STEM područja znanosti te uvjeti za ostvarivanje prava na državnu stipendiju propisana su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.
11 LOVRO MAKOVEC PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA, Članak 14. Stavak 6. brisati. Obrazloženje: Ako se dokumentacija dostavlja elektroničkim putem, koja je svrha ove odredbe? Ne postoji ni način da bi se dokumentacija mogla vraćati jer ona nikad nije ni nestala (tj. postavljanjem dokumentacije na sustav ona još uvijek ostaje na računalu studenta, ne briše se). Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stavak 6. bit će obrisan.
12 LOVRO MAKOVEC PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA, Članak 14. U stavku 4. iza riječi: »dana« dodati riječi: »od dana raspisivanja natječaja«. Obrazloženje: Preciznije propisati rok. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Rok je jasno propisan.
13 LOVRO MAKOVEC PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA, Članak 14. U stavku 2. riječi: »E i D-1« zamijeniti riječima: »E, D-1 i P« i stavak 3. brisati. Obrazloženje: Zašto su E i D-1 kategorije zajedno napisane, a kategorija P u zasebnom stavku? Rečenice su sadržajno identične pa ne vidim razlog zašto se ne bi u stavak 2. navela i kategorija P. Analogno, zašto onda svaka kategorija nije u zasebnom stavku, kao što je slučaj za kategoriju P, ali da kategorija E bude odvojena od kategorije D-1? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Obrazac za prijavu za E i D-1 kategoriju je jedinstven dok se za prijavu za P kategoriju ispunjava poseban obrazac.
14 LOVRO MAKOVEC PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA, Članak 16. U stavku 4. broj: »30« zamijeniti brojem: »10«. Obrazloženje: U članku 14. stavku 5. navedeno je da se dopuna dokumentacije neće razmatrati, dakle protiv čega bi studenti uopće mogli podnijeti prigovor ako ne mogu naknadno dostaviti dokumentaciju? Uvid u bodove mogu u svakom trenutku vidjeti, a budući da ne mogu (ili ipak mogu?) naknadno dostaviti dokumentaciju (npr. zaboravili su poslati neki dokument ili su poslali potvrdu krivog tijela), Povjerenstvo nema previše prostora za manevar i eventualno bi odlučivalo u situacijama kad je prilikom obrade dokumentacije neki papir greškom previđen. Studentima je u interesu da prigovor bude riješen u što kraćem roku i zaista smatram da je 30 dana predugačak rok za nešto trivijalno (dakle Povjerenstvo ne raspolaže novim dokumentima sukladno članku 14. stavku 5., nego razmatra isključivo već dostavljene). Ako će se ipak priznavati naknadno dostavljena dokumentacija, potrebno je i to jasno propisati te navesti u kojim situacijama. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Povjerenstvo razmatra prigovore na jednoj sjednici, a nakon evidentiranja i obrade svih pristiglih prigovora. U skladu s navedenim nije moguće izmijeniti rok.
15 LOVRO MAKOVEC ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE, Članak 17. U stavku 1. riječi: »Sastavni dio Odluke su rang-lista iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.« zamijeniti riječima: »ovoga Pravilnika, koje su sastavni dio Odluke.« Obrazloženje: Smatram da bi bilo jasnije kad bi se dvije rečenice spoje u jednu. Ako ipak ne uvažite ovu primjedbu, mišljenja sam da je u drugoj rečenici riječ »rang-lista« krivo deklinirana (trebalo bi biti »rang-liste«). Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Riječ "rang-lista" bit će zamijenjena s "rang-liste".
16 HOK ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE, Članak 18. Uz članak 18. stavak 1. ističemo da je iznos državne stipendije prema odredbama čl. 12. manji je od zakonom dopuštenog iznosa neoporezivog iznosa stipendije, te nije u redu ovim podzakonskim rješenjem oduzimati studentima pravo na dodatni iznos stipendije iz drugog izvora. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Stipendije studentima u redovitom statusu za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske neoporezive su u cjelokupnom iznosu. Dodatno, za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Dakle, može primati stipedniju iz privatnih izvora.
17 LOVRO MAKOVEC ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE, Članak 18. U stavku 5. točki 7. riječi: »ostali razlozi« zamijeniti riječima: »ostale razloge«. Obrazloženje: Ispravnija deklinacija. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 LOVRO MAKOVEC PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA, Članak 21. U stavku 3. riječi: »stavka 1. članka 18« zamijeniti riječima: »članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika«. Obrazloženje: Ispravniji redoslijed članka i stavka te dodavanje riječi. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Zamijenit će se riječi "stavka 1. članka 18." sa "članka 18. stavka 1."