Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARIJA MIJIĆ Postupak dodjele i isplate potpore, Članak 6. -ČLANAK 5. dopuna -su imali štetu od prirodne nepogode u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na dugogodišnjem nasadu. S obzirom da su nastale 100% štete na stablima (počupana stabla) prinosa na istim neće biti najmanje pet godina. Dakle umanjen nam je višegodišnji prinos najmanje pet godina (dok stablo ponovo ne dođe u rod) od tih stabala, dok je drugima umanjen prirod samo ove godine jer su im stabla ostala čitava. Dakle u neravnopravnom položaju su svi oni kojima su stabla iščupana jer su ostali bez prinosa najmanje pet godina. Iako se iz druge mjere mogu povući sredstva za nove sadnice to je nadokada samo sadnica a ne i višegodišnjeg prinosa koji smo izgubili. Stoga predlažemo da uvrstite i ovu vrstu prijavljene štete. Primljeno na znanje Predmet Programa i ovoga Pravilnika je nadoknada štete od prirodnih nepogoda u 2023. godini na prinosima poljoprivrednih kultura. Štete na :trajnim nasadima koje se odnose na gubitak proizvodng potencijala mogu se nadoknaditi u okviru Programa ruralnog razvoja mjere M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, Podmjera 5.2 Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.