Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DENIS GAŠČIĆ NACRT PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, Članak 1. Službena valuta u Republici Hrvatskoj do 31. prosinca 2022. godine bila je hrvatska kuna, koja je 1. siječnja 2023. zamijenjena eurom. Iz navedenog proizlazi da su se sva plaćanja u 2022. godini odvijala u hrvatskim kunama. Prema Pravilniku, "podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanim tokovima, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu", što će reći da će se u godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godinu trebati navesti i podaci za 2022., koja joj je prethodila. Budući da su ti podaci nastali u kunama, mislim kako bi trebalo definirati da se u prijelaznom razdoblju (predaja izvještaja za 2023.) treba naglasiti kako su podaci za prethodnu godinu (dakle, 2022.) preračunati iz kuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije ili je potrebno iste navesti u obje valute (u kunama, kako je bilo u originalu, i, preračunato, u eurima). Prihvaćen Poštovani gospodine Gaščić, zahvaljujemo na ostavljenom komentaru. S obzrom da prihvaćamo Vaš komentar u svezi iskazivanja podataka za 2023. u službenoj valuti Republike Hrvatske koja je od 1. sijećnja 2023. euro te potrebi preračunavanja podataka iz 2022. iz kune u euro, izmijenili smo završnu odredbu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, na način da navedena izmjena stupa na snagu 1. sijećnja 2024. Stoga će se svi podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanim tokovima, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se iskazuju za tekuću i prethodnu godinu za 2024. i nadalje, iskazivati u valuti euro.
2 MLADEN SKYPALA NACRT PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, Članak 1. Bilo bi bolje koristiti termin "u službenoj valuti (moneti) koja se koristi u izvještajnoj godini" ili nešto tome slično kako se kod sljedeće promjene naziva valute tekst ne bi trebalo mijenjati Prihvaćen Poštovani gospodine Skypala, zahvaljujemo na ostavljenom komentaru. S obzirom da prihvaćamo Vaš komentar u svezi termina službene valute umjesto euro, izmijenjena je odredba Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.