Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Nacrt Pravilnika o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU, Članak 5. Članak 5. KOMENTAR: Kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja predlaže se usklađivanje s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197 od 17. siječnja 2022. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označavanje plinskih ulja i kerozina: 1. ACCUTRACE™ PLUS (registarski broj CAS (Chemical Abstracts Service) 1126-79-0) u količini od najmanje 12,5 miligrama i najviše 18,75 miligrama po litri energenta. To odgovara razini označivanja od najmanje 9,5 miligama butoksibenzena po litri i najviše 14,25 butoksibenzena po litri energenta. Prihvaćen Definicija količine i prisutnosti indikatora ACCUTRACE™ PLUS usklađena je s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197.
2 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU, Članak 1. Članak 1. stavak (2) KOMENTAR: Predlaže se izmjena jer se navedena harmonizirana referentna metoda Europske unije koristi za dokazivanje Solvent Yellowa i nije primjenjiva za određivanje ACCUTRACE™ PLUS: Količina i prisutnost indikatora Solvent Yellow 124 određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokaziavnje Euromarkera dok se za određivanje ACCUTRACE™ PLUS koristi relevantna metoda. Prihvaćen Propisuje se da se količina i prisutnost indikatora ACCUTRACE™ PLUS određuje prema odgovarajućoj metodi i u akreditiranom laboratoriju.
3 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU, Članak 1. Članak 1. stavak (1) točka 1. KOMENTAR: Kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja predlaže se usklađivanje s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197 od 17. siječnja 2022. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označavanje plinskih ulja i kerozina: 1. ACCUTRACE™ PLUS (registarski broj CAS (Chemical Abstracts Service) 1126-79-0) u količini od najmanje 12,5 miligrama i najviše 18,75 miligrama po litri energenta. To odgovara razini označivanja od najmanje 9,5 miligama butoksibenzena po litri i najviše 14,25 butoksibenzena po litri energenta. Prihvaćen Definicija količine i prisutnosti indikatora ACCUTRACE™ PLUS usklađena je s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2022/197.
4 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU, Članak 1. Članak 1. stavak (1) točka 2. KOMENTAR: S obzirom na okruženje država koje nisu članice Europske unije i nemaju namjeru uvoditi koristiti ACCUTRACE™ PLUS predlaže se izmjena granične vrijednosti kako bi se omogućio neometan izvoz u navedene zemlje: C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]- 4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 3,0 mg/l, a ne većoj od 9,0 mg/l. Djelomično prihvaćen Propisuje se prisutstvo C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]- 4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l i ne većoj od 9,0 mg/l u dizelskim gorivima.
5 Petrol d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU, Članak 1. Slažemo se da bi se uvođenjem novog markera – Accutrace Plus i dalje upotrebljavao marker starog tipa »Solvent Yellow 124«, ali se ne slažemo s predloženom količinom doziranja tog markera. Predloženim granicama sadržaja markera od 3-5mg/lit bi naime dobili nov zahtjev markiranja – različit od sadašnjih aktualnih zahtjeva, koji su u većini zemalja (tržišta) postavljena na razini 6-9 mg/lit. Za slobodan protok robe između zemalja EU i onih izvan EU bi tako postojali različiti zahtjev, što bi značilo potrebu za odvojenim markiranjem, a s time i potrebu za izgradnju novih sustava markiranja na svim lokacijama odnosno skladištima iz kojih se loživo ulje i drugi markirani proizvodi otpremaju za EU i »NE EU tržišta«. Doziranje markera Solvent Yelow 124 u predloženoj količini (3-5mg/lit) bi po našem mišljenju predstavljalo dodatan problem nadzora nenamjenske upotrebe markiranih goriva kod mješavina s markiranim gorivima, kada bi udio tih bio nizak (ispod 20%). U pogledu daljnje upotrebe starog markera – zajedno s novim, iz navedenih razloga prihvatljivo i racionalno je jedino doziranje starog markera (Solvent Yelow 124) u količini koja važi danas, a to je 6-9mg/lit goriva. Na taj način markiranje bi se i dalje moglo obavljati postojećim jedinstvenim markirnim napravama na skladištima, neovisno da li se to radi za EU tržišta ili za tržišta izvan EU. Jedina promjena bi se odnosila na sredstvo za markiranje, koje bi po novom sustavu moralo sadržavati: • Markirni indikator Accutrace Plus (doziranje sredstva, kojem bi se osiguravalo sadržaj tog indikatora u količini 9,5 do 14,25mg/lit), • Markirni indikator Solvent Yelow 124 (doziranje sredstva, kojem bi se osiguravalo sadržaj tog indikatora u količini 6 do 9mg/lit, Ujedno skrećemo pozornost na povezanu problematika „brzog“ provjeravanja sadržaja na lokacijama. Naime, prilikom mijenjanja procedure markiranja goriva potrebno bi bilo propisati i metode za t.z. „brze testove“ i za slučaj novog AccutracePlus markera. Mogućnost koja je u RH dosada postojala za kontrolu i „brzo“ provjeravanje i mjerenje sadržaja indikatora na skladišnim lokacijama morala bi se propisati i za novi marker. Složeniji i vremenski duži postupak laboratorijskog mjerenje novog markera znatno će vremenski produžiti postupak izdavanja goriva na skladištima. Djelomično prihvaćen Propisuje se prisutstvo C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]- 4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6,0 mg/l i ne većoj od 9,0 mg/l u dizelskim gorivima. Način provedbe provjere (testiranja) indikatora ACCUTRACE™ PLUS u pogonskom gorivu nije predmet uređivanja propisa o trošarinama.