Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINOV PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE O RIBOLOVU TRAMATOM Poštovani, Kao ribar profesionalac podnosim dva prijedloga za koje smatram da postoje opravdani razlozi da ih se uvrsti u predstojeći pravilnik: 1. Uvođenje najmanje 500 posuda (esp. „cadufos“) po povlastici za lov hobotnica (Octopus vulgaris) onim ribarima koji su u određenom XY periodu prijavljivali određenu XY količinu ulovljenih hobotnica. Obrazloženje 1.: profesionalni ribolov posudama je dozvoljen u zemljama EU kao što su to Španjolska i Portugal. Obzirom da je EU zajedničko tržište, hrvatski ribari količinom, a time i cijenom ne mogu konkurirati ribarima iz EU te se u tom pogledu nalaze u podređenom položaju. Ne samo da se jadranska hobotnica čija je biomasa trenutno u porastu ne može u dovoljnim količinama plasirati na EU tržište, već dolazi do toga da se na našem, hrvatskom tržištu mogu pronaći hobotnice (Octopus vulgaris) iz navedenih konkurentskih zemalja po izrazito niskim cijenama, a što je pogotovo izraženo tijekom turističke sezone čime se ruši likvidnost, time i opstojnost hrvatskog ribara, a posljedično i punjenje državnog proračuna kroz razna davanja i poreze. Obrazloženje 2.: Osim navedenog, ribolov hobotnica posudama ima i jednu veliku prednost, nema neželjenog ulova, niti „ghost fishinga“ u slučaju gubitka alata na morskom dnu. Ako usporedimo posude s nekim drugim alatima koji love hobotnicu, npr. vršama, za razliku od vrše iz posude hobotnica u svakom trenutku može nesmetano izaći na slobodu. 2. Uvođenje najmanje 500 kom posuda za ribolov volaka (Hexaplex trunculus i Bolinus brandaris) po povlastici, a po uzoru na engleske „whelk pots“. Obrazloženje 1.: Na službenim internetskim stranicama EU https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_hr?sn=18362 https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species_hr?sn=9978 volci se nalaze među komercijalnim vrstama. Na hrvatskom tržištu postoji interes za redovitim otkupom volaka, te smatram potrebnim da se zakonski uredi izlov volaka navedenim alatom. Prilozi: https://www.lapescapro.com/product/alcatruces-o-cadufos-para-pulpo/ https://www.youtube.com/watch?v=qc1Fwr1TBxA https://www.coastalnets.co.uk/whelk-pot-lrg/ https://www.youtube.com/watch?v=IJdqOGqFYgU Srdačan pozdrav Dario Marinov Ribarski obrt „Marinov“ Put Trstenika 39 21000 Split Oib: 50801447768 Tel: 098 432 342 Primljeno na znanje Poštovani Postojeći Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (Narodne novine br. 116/2017, 29/2018, 75/2018, 38/2019) zabranjuje u važeće povlastice upisivanje novih ribolovnih alata ili nove ribolovne zone, osim u slučaju prijenosa prava upisa pojedinačnog ribolovnog alata sa pripadajućim zonama iz jedne važeće povlastice u drugu važeću povlasticu, sukladno uvjetima propisanim navedenim Pravilnikom. Također, od 2008. godine na snazi je zabrana izdavanja novih povlastica. Ipak, iznesene ideje smatramo interesantnima za dodatno razmatranje te ćemo ih uzeti u obzir prilikom buduće revizije temeljnih propisa.
2 JOSIP NESANOVIĆ PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE O RIBOLOVU TRAMATOM Kao ribar profesionalac, u članku 7 stavak 4 predlažem izmjenu u vidu razdoblja i ribolovne zone. Predložio bih da se dozvoli ribolov navedenim mrežama za lov trlje blatarice i trlje kamenjarke u zoni G u razdoblju 01.rujna . do 31.svibnja. Nije prihvaćen Poštovani Svaka odluka o promjeni regulacije ribolova treba se temeljiti na znanstvenim argumentima. U planu je provedba potrebnih istraživanja i prikupljanje dodatnih znanstvenih spoznaja slijedom čega će se provesti sveobuhvatna analiza kojom će se sagledati utjecaj ribolova pasivnim alatima na morske ekosustave na čitavom području i koja će poslužiti kao podloga za reviziju postojeće prostorno-vremenske regulacije. Iz navedenog razloga, u ovom trenutku nismo u mogućnosti prijedlog prihvatiti.
3 HOK Zajedničke odredbe, Članak 29. U članku 29. brisati stavak 3. Obrazloženje: Vrša za ribu je jedan od rijetkih alata koji do sada nije imao namjenu. Svi ostali alati imaju dozvoljen postotak nenamjenskog ulova pa čak i oni s ogromnim ulovnim mogućnostima ( npr. Plivarica srdelara na 10 tona srdele smije uloviti 2 tone druge ribe – najčešće komarče). Nema potrebe za ovako strogim definiranjem namjene na vrši za ribu, a kako smo već naveli krupni rakovi se love i drugim ribolovnim alatima. Nije prihvaćen Prema važećem propisu, obzirom da su vrše za lov ribe do sad imale propisanu samo minimalnu veličinu oka bez drugih ograničenja, bilo je moguće ribolov vršama za lov ribe usmjeriti na druge vrste, uključujući i krupne rakove. Predloženom izmjenom pojasnit će se namjena pojedinih tipova vrša, a u skladu s inicijalnom idejom da se ribolov krupnih rakova izdvoji kao specijalizirani i selektivan oblik ribolova.
4 HOK Ribolov mrežama stajaćicama, Članak 8. Vezano za mreže listarice u zoni A1, predlaže se da se ne udaljavaju od obale, već da ostane kako je definirano važećim Pravilnikom. Obrazloženje: Daljim udaljavanjem od obale smanjio bi se akvatorij u kojem je dozvoljen ribolov listaricama, te posljedično povećao ribolovni napor po jedinici površine. Ribolovni akvatorij na zapadnoj obali Istre već je ograničem plovnim putem. List nije ugrožen, već ribari ne izlaze u ribolov zbog šteta od dupina. Prihvaćen Prihvaća se.
5 HOK Ribolov klopkastim ribolovnim alatima, Članak 14. Članak 14. St. 1. Omogućiti korištenje vrša za škampe u zoni A bez ograničenja dubine. Obrazloženje: U zoni A vrša za škampe koristila bi se ciljano za ulov kanoće. Zonu A karakteriziraju manje dubine uglavnom ispod 30 metara, a kanoća se lovi i uz samu obalu na nekoliko metara dubine. U većim količinama obitava u podzoni A1, međutim nalazi ju se i u ostalom dijelu zone A. Osim toga hobotnice u zoni A ima vrlo malo pa smatramo da ne bi došlo do zlouporabe. Nije prihvaćen Poštovani Obzirom da ne raspolažemo sa statistički značajnom količinom podataka o rasprostranjenosti kanoće i gustoći populacije u ribolovnom moru RH, te samim time nemamo dovoljno argumenata za uvođenje predloženog izuzeća.
6 HOK Ribolov klopkastim ribolovnim alatima, Članak 12. Članak 12. stavak 4. – vratiti odredbu na postojeće: „Vrše za lov ribe namijenjene su za lov ribe i drugih morskih organizama.“ Obrazloženje: Vrša za lov ribe sigurno više od 20 godina ima namjenu za lov ribe i drugih morskih organizama Čak je i u periodu kada smo imali namjenu na gotovo svim ribolovnim alatima jedino vrša za lov ribe bila namijenjena za ulov ribe i drugih morskih organizama (NN 83/00). Da li je to propust koji se slučajno desio - ne znamo, ali je sigurno da se taj alat u ribarskoj praksi koristi već jako dugo gdje su i krupni rakovi sastavni dio ulova. Većina ribara iz sjevernog i dijela srednjeg Jadrana koja ima upisane u povlasticu vrše za lov ribe i vrše za lov krupnih rakova koristi samo vrše za ribu. Cilj svakog ribara je da uz što manje napora i troškova ostvari zadovoljavajući ulov, a vrša za ribu to omogućuje ali samo kao univerzalni alat. Osim ribe, sipe i hobotnice, vrša za ribu koristi se i za ulov hlapa i ugora. Razlog tome nije da bi se ulovio manji hlap već zato jer zbog manjeg oka mamac u vrši duže traje jer ga manja riba ne može pojesti, love se manji ugori(2-3 kg) koji isto imaju komercijalnu vrijednost. Hobotnica osim zbog mamca dolazi u vršu i zbog hlapa pa je čest slučaj da se nađe samo oklop hlapa i pored hobotnicu. S vršom većeg oka tu hobotnicu nije moguće uloviti. Treba naglasiti da sve vrše spadaju u kategoriju izuzetno selektivnih alata jer je sve nedorasle vrste moguće žive vratiti u more. Vrše za ribu ograničene su na 50 komada u odnosu na vrše za krupne rakove kojih smijemo imati 150 komada. Ulaskom u EU minimalna veličina hlapa je s 24 cm povećana na 30 cm, imamo lovostaj na hlapa od 01. 09. do 05. 05. svake godine čime smatramo da je postignuta kvalitetna zaštita hlapa. Osim toga hlapa se lovi i drugim ribolovnim alatima. Iz navedenih razloga molimo vas da se ne uvodi posebna namjena na vrši za ulov ribe već da vrša za ribu ostane namijenjena za ulov ribe i drugih morskih organizama. Nije prihvaćen Poštovani Izmjenama predloženima u Prijedlogu pravilnika dodatno će se precizirati mjere regulacije ribolova krupnih rakova na način da će se omogućiti njihov ribolov isključivo upotrebom selektivnijeg tipa vrša, što je i bila inicijalna intencija uvođenja ovog alata. Dodatno, na ovaj način osigurat će se da se ribolovni pritisak na ove stokove ograniči samo na onaj broj vršara koji smiju ciljati krupne rakove, odnosno koji imaju u povlasticu upisane namjenske vrše. Predloženom izmjenom pojasnit će se namjena pojedinih tipova vrša, a u skladu s inicijalnom idejom da se ribolov krupnih rakova izdvoji kao specijalizirani i selektivan oblik ribolova.
7 HOK Ribolov mrežama stajaćicama, Članak 8. U članku 8. st 2. alineja 6 na samom kraju iza slova E doda „i F“ Obrazloženje: Traži se da se u zoni F po uzoru na zonu A i E odobri korištenje trostruke mreže sipare veličine oka 32 mm ( 64mm) ukupne duljine 1500 metara u periodu od 1. 2. do 15. 6. Uvjereni smo da se i u zoni F može dokazati ciljani ulov sipe s ovim alatom. Trenutno su ribari iz zone F zakinuti u odnosu na ribare iz sjevernog Jadrana jer mogu loviti sipu samo s trostrukom mrežom veličine oka 40 mm (80mm) i to mjesec dana kraće odnosno do 15.05. Osim što su zakinuti za ulov sipe, uskraćen im je i broj ribolovnih dana iako love istu vrstu. Nije prihvaćen Poštovani Svaka odluka o promjeni regulacije ribolova treba se temeljiti na znanstvenim argumentima. U planu je provedba potrebnih istraživanja i prikupljanje dodatnih znanstvenih spoznaja slijedom čega će se provesti sveobuhvatna analiza kojom će se sagledati utjecaj ribolova pasivnim alatima na morske ekosustave na čitavom području i koja će poslužiti kao podloga za reviziju postojeće prostorno-vremenske regulacije. Iz navedenog razloga, u ovom trenutku nismo u mogućnosti prijedlog prihvatiti.
8 HOK Ribolov mrežama stajaćicama, Članak 7. U Članku 7. st.(4) riječi „ u razdoblju od 1. rujna do 1. ožujka“ zamijeniti riječima „ u razdoblju od 1. kolovoza do 1. veljače“ Obrazloženje: Navedeno vremensko ograničenje odnosi se na korištenje jednostruke mreže stajačice kojoj je ciljana vrsta trlja kamenjarka i to u zoni F. Budući zona A i E nemaju vremenskog ograničenja, vjerujemo da je moguće napraviti ustupak i ograničenje iz zone F pomaknuti za jedan mjesec u nazad odnosno od 1. 8. do 1. 2. U kolovozu je zbog turističke sezone znatno povoljnija mogućnost plasmana na tržište što bi se pozitivno odrazilo i na ribare koji love trlju kamenjarku. Nije prihvaćen Poštovani Svaka odluka o promjeni regulacije ribolova treba se temeljiti na znanstvenim argumentima. U planu je provedba potrebnih istraživanja i prikupljanje dodatnih znanstvenih spoznaja slijedom čega će se provesti sveobuhvatna analiza kojom će se sagledati utjecaj ribolova pasivnim alatima na morske ekosustave na čitavom području i koja će poslužiti kao podloga za reviziju postojeće prostorno-vremenske regulacije. Iz navedenog razloga, u ovom trenutku nismo u mogućnosti prijedlog prihvatiti.