Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK  , Članak 2. U članku 2. – pored definicije pasivnih ribolovnih alata i povlačnih ribolovnih alata, potrebno je propisati definiciju „ostalih ribolovnih alata“. Obrazloženje: U Prilogu IV. propisana su pravila za popunjavanje elektronskih izvješća/očevidnika. Pod podatke o ribolovnom naporu upis se razlikuje ovisno o tome da li se radi o naporu mrežama plivaricama, pasivnim ribolovnim alatima ili naporu za „ostale ribolovne alate“. Kako je odredba nedorečena, potrebno je u čl.2. definirati koji su to točno alati. Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će se definirati ostali ribolovni alati.
2 HOK  , Pravila za popunjavanje određenih podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru ovisno o vrsti podatka i dokumentu na kojem se dostavljaju U Prilogu IV. (redak 14 i 15) – podaci o ribolovnom naporu za pasivne ribolovne alate i o ribolovnom naporu za ostale alate, u stupcu za m-Izvješće, pogrešan je izričaj o podacima upisa jer su prvi i drugi dio odredbe u koliziji. Dio teksta „ početak se upisuje u trenutku kada započinje polaganje alata u more“ zamijeniti riječima: „ u početak se upisuje vrijeme kada je započelo polaganje alata u more“ Dio teksta : „početak se upisuje u trenutku završetka polaganja alata u more, a kraj se upisuje u trenutku završetka podizanja alata iz mora“ zamijeniti riječima: „u početak se upisuje vrijeme završetka polaganja alata u more a za kraj se upisuje vrijeme kada je završeno podizanje alata iz mora“ Obrazloženje: na kraju teksta u navedenoj rubrici piše da je ovo podatak kojeg se unosi u m-Izvješće neposredno nakon iskrcaja. Radi jasnijeg tumačenja treba izmijeniti izričaj teksta jer se sada može tumačiti da se taj podatak mora unositi u realnom vremenu kao što je slučaj kod koća i plivarica. Prihvaćen Komentar se prihvaća i navedeni izričaj će biti izmijenjen.