Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg POPIS DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA, II. Misljenja sam da bi se ovaj popis sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) cl.10, te pokazati na primjeru proaktivnosti treba objaviti "popis droga, psihoaktivnih tvari i biljaka iz kojih se moze dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga" u strojno citljivom obliku na Portalu otvorenih podataka data.gov.hr. Primljeno na znanje Ministarstvo zdravlja objavilo je Nacrt prijedloga Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići sukladno člancima 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).
2 Zlatko Nađ 1. POPIS DROGA I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA, DIO I. prvo izbacite "konoplja ( Cannabis sativa ) (marihuana), smola konoplje (hašiš), te ekstrakti i tinkture konoplje " jer to se smatra lijekom i mnoge zemlje su to legalizirali , budimo liberalni i pomozimo oboljelima...jer zakon iz 1961 je zastario . Sada pod drogama se može staviti razni mirisi , ljepila , lakovi za nokte , koji su dozvoljeni u slobodnoj prodaji a mladež i oni koji se žele drogirati koriste takve proizvode. Zato vas molim da konoplju (marihuana) legalizirate i izbacite iz zakona pod drogama...pomozimo oboljelima... Nije prihvaćen Republika Hrvatska je potpisnica međunarodnih konvencija UN-a , tako i Jedinstvene konvencije UN-a o drogama iz 1961. godine, koja navodi konoplju kao kontroliranu tvar. Svrha ovog Popisa je i u činjenici da se globalno ujednači promet drogama (narkotici, psihotropi i prekursori). Naglašavamo da je u Odjeljku 2. Psihotropne tvari sukladno Popisu 2. Konvencije UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971. dodana stavka “Pripravci kanabinoida za medicinsku primjenu“, baš iz razloga legalne primjene konoplje u medicinske svrhe.