Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi Poštovani, Potrebno dopuniti da pojaviti nekoga iz parasporti ili gluhi sport želi raditi posao.. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet Odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi.
2 DAMIR FORO Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, III. Ispod točke 2. Staviti točku 2a koja glasi: Vojnim poligonima iz točke 2 ovog članka smatraju se: (navesti sve vojne poligone u RH). Na taj način onemogućuje se zapovjednicima da samovoljno određuju kome će se naknada isplatiti. Do sada je bio slučaj da se obuke ili izobrazbe na vježbalištima a ne poligonima smatralo dovoljnim razlogom za isplatu naknade. Treba odvojiti vježbališta od poligona. Primljeno na znanje Navedeno će se urediti smjernicama i uputama za postupanje u provedbi Odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi.
3 Dijana Barušić Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi Poštovani/a Hrvi-dr MJESEČNA naknada za 30%invalidnosti iznosi 20,31€. Za 30% invalidnosti HRVI-DR mora imati mjesečno 30% od plaće generala zbora(admirala) 3596,82€ .30% iznosi 1.079,07€ . Primljeno na znanje Navedeno nije predmet Odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi.
4 Mladen Viljevac Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, II. Poštovani, U članku 2 Pravilnika, nakon dežurstva dodati pasus PORT ( poseban oblik rada u turnusu ). Naime DVO koji rade u PORT-u nemaju plaćeni noćni rad, rad subotom, nedjeljom i blagdanom.Rad u PORT-u nije definiran kao dežurstvo, iako se radi o jednoj vrsti dežurstva. Uvrštavanjem PORT u posebne oblike rada, takav oblik rada bio bi adekvatno valoriziran kao što je i dežurstvo. Nije prihvaćen Odlukom o naknadi za posebne oblike rada u službi razrađuju se vrste posebnih oblika rada utvrđene Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Poseban oblik rada u turnusu uređen je Odlukom o rasporedu radnog vremena.
5 Željko Knežević Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, VI. Pravo na naknadu za poseban oblik rada u vidu pasivnog dežurstva ostvaruju državni službenici i namještenici na temelju članka 38. stavka 7. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", br. 56/22): "Za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu (pripravnost za rad), utvrđeno temeljem službene evidencije o satima provedenim na pasivnom dežurstvu, službeniku i namješteniku isplatit će se 10 % od iznosa sata rada osnovne plaće u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva." Sve odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", br. 127/22.) i Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", br. 58/23.) primjenjuju se na djelatne vojne osobe, osim odredbe o plaćanju za vrijeme provedene na pasivnom dežurstvu (pripravnosti za rad). Ministarstvo obrane Republike Hrvatske bi trebalo pojasniti razloge zbog čega se djelatne vojne osobe ne plaćaju za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu (pripravnosti za rad). Nije prihvaćen Pripravnost za rad uređena je Odlukom o rasporedu radnog vremena.
6 Saša Hrkač Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, III. Zbog posla koji obavljamo zna nam se desiti da povratak s terena bude recimo u neradni dan oko 13:00 , cijela posada odlazi doma a dva djelatnik ostaju na brodu radi obavljanja službe dežurstva do sutradan ujutro. Što znaci da su na poslu duže od svih za jedan dan a dobiju istu naknadu kao i ostali ( jedan slobodan dan jer su svi radili neradni dan + novčana nadoknada ) mislim da bi trebalo ponuditi rješenje za takvu situaciju. Druga situacija je da se posada broda vrati s terena i zadovoljava uvjete od 10 sati za dobivanje terenskog dodatka, po odlasku doma istu tu posadu u večernjim satima pozovu na SAR ( search and rescue ) te ne mogu po sadašnjem pravilniku ostvariti nadoknadu za teren i SAR jer jedna isključuje drugu iako su zadovoljili uvjete za obadvije nadoknade iako su to situacije koje pokrivaju dva različita pravilnika / odluke. ( odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima ministarstva obrane i oružanih snaga republike hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu i odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi ) nemaju pravo za obadvije nadoknade Ili da poslije službenog puta isti dan idu na teren ili SAR Nije prihvaćen Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi ne odnosi se na naknade za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i pomoći institucijama civilne vlasti, organizacijama i službama namijenjenima zaštiti i spašavanju te stanovništvu u slučaju katastrofa i velikih nesreća, potrage i spašavanja, prijevozu unesrećenih ili oboljelih, koje se propisuju posebnom odlukom ministra obrane – Odlukom o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane I Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu, kojom je uređen odnos između prava na isplatu naknade po toj Odluci i prava na naknadu za posebne oblike rada u službi.
7 DAMIR FORO Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, V. U točku jedan uvrstiti angažiranost subotom, nedjeljom, blagdanom i danu koji prethodi blagdanu kako to propisuje važeća Odluka. Onaj tko dežurstvo predaju primjerice na Božić izjednačen je kao netko tko predaje službu radnim danom. Nije prihvaćen Naknada za dežurstvo za vrijeme angažiranja danom koji prethodi blagdanu povišena je na 20,00 eura neto po danu.
8 zoran jarni Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi Naknada za dežurstvo subotom, nedjeljom, blagdanom ili drugim neradnim danom od 25 eura je premala. Naime otkad je vraćena ta naknada za dežurstvo ti dani su plaćeni manje nego radni dan što nije normalno. Ako uzmemo u obzir da za radni dan naknada iznosi 20 eura plus ono što na plaći dobijemo za taj dan dođemo do nekakve cifre. Neradni dan nije plaćen kao radni dan, već se dobije samo 25 eura. Smiješno i mislim da ni u jednoj drugoj državnoj ili javnoj službi nitko ne radi te dane za tako malu svotu novaca. Mišljenja sam da ta naknada mora biti puno veća. Nije prihvaćen Naknada za dežurstvo za vrijeme angažiranja subotom, nedjeljom, blagdanom ili drugim neradnim danom utvrđenim zakonom povišena je sa 130,00 kuna (17,25 eura) na 25,00 eura neto po danu.
9 Josip Brlić Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi, VI. Poštovani, htio bih vam ukazati na jedan problem koji se pojavljuje u ovom prijedlogu. Naime u članku VI. stavak 2. krivo se pretpostavlja da uz posebne oblike rada iz ove Odluke postoji i plaćeni oblik rada noću, u smjenama, turnusima, subotom, nedjeljom, blagdanom i sl. Naime ovakvi navedeni oblici rada postoje u OSRH, ali nisu plaćeni. Predlažem da se u ovoj Odluci ili nekoj drugoj definira plaćanje i ovih navedenih oblika rada. Pogotovo rad u turnusu. Predlažem da se svi ti oblici koji imaju trajanje radnog vremena duže od 12h plate pod istim uvjetima. Odnosno da se bez obzira na radno mjesto ( straža, osiguranje, dežurstvo i sl. ) nediskriminatorno svim DVO istog ili sličnog opisa posla plati rad vikendom, blagdanom odnosno rad dulji od 12h. Trenutno postoji određeni broj DVO kojima rad u turnusu koji uključuje gotovo svaki blagdan u godini i gotovo svaki vikend u mjesecu nije pošteno valoriziran. Ovom Odlukom produbljuje se jaz i nejednakost između DVO koji u osnovi rade isti posao, no zbog drugačijeg definiranja njihovog oblika rada ostaju uskraćeni za pravednu, odgovarajuću i zasluženu naknadu. Molim svakako da se skrene pozornost na ove DVO koji obavljaju najčešće veoma odgovorne zadaće u OSRH, a rade u turnusu. Nije prihvaćen Odlukom o naknadi za posebne oblike rada u službi razrađuju se vrste posebnih oblika rada utvrđene Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Rad u turnusu uređen je Odlukom o rasporedu radnog vremena.