Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR DURDOV Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje Postovani/a, Vlada RH MORA u svakoj vojarni izgraditi stanove za svoje pripadnike/ce za njegovu ženu i djecu ,muža i djecu.Ja znam da je vama ova izjava teška i šok .Ali ako moramo imati vojsku moramo je držati na okupu a unutar vojarne može se i dopustiti dolazak svega što je nužno potrebno za svakodnevni život čovjeka/ce. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet Odluke o visini naknade za stanovanje kojom se određuje visina naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe.
2 DRAŽEN PAVLIĆ Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje Naknada za stanovanje je jedna od većih nepravdi sustava jer pogoduje samo pojedincima od kojih mnogi zlorabe istu na nači da žive u vlastitom stanu koji se ne vodi na njih nego člana obitelji. Ista omogućava i da primatelj bude korisnik stambenog kredita za nekretninu u mjestu službe, a da nekretnina bude na nekome iz šire obitelji. Na taj način država nekima plaća kupnju stana, a diskreditira one koji su kupili stan prije naknada i nemaju prava primati nikakvu naknadu. Pojedinci su uz to što im je država dala službeni stan u otkup po povoljnijim uvjetima, nakon premještaja dobili i naknadu za stanovanje u novom mjestu službe. Po tome neki dobiju i stan po povoljnijim uvjetima i naknadu što je velika diskriminacija naspram ostalih pripadnika OSRH.... Najpoštenije bi bilo da iznos novca koji država ima za ovu namjenu, raspodijeli svima jednako pa tko želi neka plaća dio rate kredita, a tko ne želi kupiti stan, neka mu se pomogne u plaćanju stanarine. Na taj način bi svi pripadnici OSRH bili jednako tretirani, a ne kažnjeni ako su odlučili kupiti vlastiti stan. Nije prihvaćen Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za stanovanje propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Pravilnikom o stanovanju. Odlukom o visini naknade za stanovanje određuje se visina naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe.
3 Ivan Rajić Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje, II. Poštovani, Vašim prijedlogom za grad Bjelovar naknada za stanovanje bi narasla za čak 114,37 eura što je relativno uredu, no ipak molim Vas da uzmete u obzir ovaj prijedlog da se grad Bjelovar uvrsti u 1. skupinu ovoga članka - 480,00 eura ili se uvrsti u neku drugu novu skupinu- 400-440 eura jer je potražnja za stanovima u gradu Bjelovaru, a to možete provjeriti preko raznih portala, godinama sužena te i ovo malo stanova što ostaje ima cijenu najma od 400,00 eura pa na dalje. Smatram da mjesto službe u gradu Bjelovaru ne zaostaje toliko od nekih gradova u 1. skupini - 480,00 eura jer ipak je prevelika razlika između 480,00 i 340,00 eura. S poštovanjem. Nije prihvaćen Naknada za stanovanje prema mjestu službe Bjelovar povišena je s 1.700,00 kuna (225,63 eura) na 340,00 eura neto.
4 Ivana Novak Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje Prijedlog:grad Gospić kao mjesto službe uvrstiti u mjesta službe sa naknadom za stanovanje u iznosu 340 eura. Uspoređujući važeću Odluku o visini naknade za stanovanje i Prijedlog Odluke vidljivo je da je dio gradova - mjesta službe iz kategorije najniže naknade prebačeno u kategoriju najviše naknade za stanovanje. dio gradova - mjesta službe je prebačeno u kategoriju srednje visine naknade za stanovanje dok grad Gospić ostaje u kategoriji "ostala mjesta službe" sa najnižom naknadom za stanovanje. Tako grad Gospić ostaje jedino mjesto službe koje je ujedno i središte jedne županije u kategoriji najniže naknade za stanovanje sa puno manjim mjestima poput Udbine, Slunja i Perušića gdje su stanarine daleko niže od one u Gospiću. Nije prihvaćen Naknada za stanovanje prema mjestu službe Gospić povišena je s 1.300,00 kuna (172,54 eura) na 260,00 eura neto
5 IVICA BUŠIĆ-ŠONTIĆ Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje Štovani Vezano za prijedlog Odluke o visini naknade za stanovanje,mišljenja sam da predložena visina naknade za mjesto Drniš nije ni približno u skladu sa visinama najma koje su trnutno na snazi u ovom gradu. Drniš je grad s jako malim stambenim fondom a potrebe su kudikamo veće što znatno podiže cijenu najma. Te potrebe u ljetnim mjesecima zbog blizine mora i turista su i veće što otežava pronalazak bilo kakvog uvjetnog smještaja. Djelatnik sam u vojarni koja se nalazi u mjestu Trbounje gdje nema mogućnosti za najam pa sam prisiljen smještaj tražiti u Drnišu.Pošto se grad Drniš izrjekom ne navodi u ovom Prijedlogu odluke već je razvrstan u skupinu ostalih mjesta službe u Republici Hrvatskoj s visinom naknade od 260.00 eura neto,moj prijedlog zbog svega gore navedenog je da se grad Drniš kao mjesto stanovanja uvrsti u skupinu sa gradovima:Benkovac,Knin,Sinj.....gdje je visina naknade 340.00 eura neto. Srdačno se nadam da će moj prijedlog biti usvojen te ću tom naknadom moći podmiriti svoju najamninu.Lp.. Nije prihvaćen Naknada za stanovanje prema mjestu službe Trbounje povišena je s 1.300,00 kuna (172,54 eura) na 260,00 eura neto. Također, djelatne vojne osobe koje su raspoređene ili imenovane u mjesto službe u kojem nema mogućnosti najma stana ili kuće, ostvaruju pravo na naknadu za stanovanje prema mjestu službe i pravo na korištenje organiziranog ili ugovorenog prijevoza od mjesta službe do najbližeg mjesta gdje postoji mogućnost najma stana ili kuće, ili naknadu troškova prijevoza najjeftinijeg prijevoznika na toj relaciji ako organizirani ili ugovoreni prijevoz ne postoji.
6 Valnea Cigler Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje, III. Prijedlog: U mjesta službe u kojima nema mogućnosti najma stana ili kuće uvrstiti grad Delnice. Obrazloženje: Kao i u komentaru točke II. – u gradu Delnicama ne postoji mogućnost najma stana ili kuće. Pripadnicima ZSS-a koji ostvaruju pravo na naknadu za stanovanje potrebno je priznati i pravo na korištenje organiziranog ili ugovorenog javnog prijevoza od mjesta službe do najbližeg mjesta gdje postoji mogućnost najma stana ili kuće (grad Rijeka) s obzirom da isti na toj relaciji već postoji. Nije prihvaćen Obrazloženje kao pod rednim brojem 7.
7 Valnea Cigler Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje, II. Prijedlog: Premjestiti grad Delnice iz kategorije mjesta službe za koje će visina naknade za stanovanje iznositi 340,00 eura u kategoriju mjesta službe za koje će visina naknade za stanovanje iznositi 480,00 eura. Obrazloženje: Prema čl. 133. Zakona o službi („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19) naknada za stanovanje ostvaruje se kao nadoknada povećanih troškova života zbog najma stambenog prostora djelatnim vojnim osobama imenovanima ili raspoređenima u mjesto službe koje je udaljeno najmanje 50 km od mjesta njihova prebivališta i ostvaruje se na temelju prijavljenog boravišta u mjestu službe ili mjestu koje je udaljeno do 50 km od mjesta službe. Grad Delnice u sastavu je Primorsko-goranske županije i mjesto je službe pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga (dalje: ZSS). S obzirom na geografski položaj, nadležnost upravnih tijela u Primorskoj-goranskoj županiji te prometnu povezanost, grad Delnice gravitira gradu Rijeci što potvrđuje i udaljenost do sjedišta županije (unutar 50 km), a čime grad Rijeka u odnosu na grad Delnice ispunjava prethodno navedeni kriterij za ostvarivanje prava na naknadu za stanovanje. Pripadnici ZSS-a koji ostvaruju pravo na naknadu za stanovanje prema mjestu službe Delnice najčešće su imali prijavljeno boravište u gradu Rijeci s obzirom da u gradu Delnicama stvarno ne postoji mogućnost najma stana (vidljivo na mrežnim stranicama tražilica o dostupnom najmu nekretnina - primjerice „njuškalo.hr“ ). Dakle, u njihovu slučaju naknada za stanovanje ostvaruje se u iznosu koji ne odgovara stvarnoj životnoj situaciji (u ovom prijedlogu 340,00 eura), odnosno ne prati troškove života u gradu Rijeci već se ostvaruje u iznosu koji bi možda bio dostatan za smještaj u gradu Delnicama kada bi on postojao. Navedeno znači da se pripadnici ZSS-a stavljaju u neravnopravan položaj spram djelatnih vojnih osoba drugih postrojbi, a koji bi ovim prijedlogom trebali ostvarivati naknadu za stanovanje u iznosu od 480,00 eura što nije u skladu s načelom jednakih prilika i mogućnosti kako to Zakon o službi propisuje. Osim pripadnika ZSS-a koji imaju prijavljeno boravište unutar 50km od mjesta službe važno je naglasiti da velik broj dočasnika i časnika ima prijavljeni boravak u vojarni „Stožerni brigadir Ante Šaškor“ u Delnicama čime ostvaruju pravo na pola najniže naknade za stanovanje (ovim prijedlogom 130,00 eura). Osim činjenice da je takav smještaj neadekvatan i da ne odgovara životnim potrebama svakog pojedinca te da ne predstavlja dugoročno rješenje stambenog pitanja svakog pripadnika ZSS-a, važno je ukazati na višedimenzionalne učinke neadekvatne normizacije ovog pitanja. Oni su vidljivi prvenstveno u (ne)poštivanju dostojanstva pojedinca i obiteljskog života, a odražavaju se i popunjenost postrojbe u Delnicama u odnosu na druge lokacije. Ovdje se ne radi o bilo kojoj postrojbi već o postrojbi specijalnih snaga koja na razini Oružanih snaga RH uživa odgovarajući status koji, između ostalog, proizlazi iz propisanih teških i zahtjevnih kriterija za pristupanje te činjenicu da je jedna od postrojbi s posebnim uvjetima popune. Sustav personalnog upravljanja bez adekvatnog sustava materijalne potpore kojeg je dio i naknada za stanovanje dugoročno nije održiv. Iz tog je razloga ovu problematiku potrebno sagledati u širem kontekstu i to upravo kao stimulativnu mjeru koja bi u budućnosti potaknula interes pripadnika Oružanih snaga za pristup u ZSS. Zbog misije postrojbe te važnosti i specifičnosti njenih zadaća smještaj i struktura njenih pripadnika nisu vođeni kriterijem vraćanja pripadnika njihovom mjestu stanovanja što često imamo prilike čuti u medijima i čemu se često teži, a što je možda primjenjivo u drugim postrojbama Oružanih snaga. Vidljivo je to iz činjenice da djelatnici ZSS-a dolaze iz Slavonije, Dalmacije i svih krajeva Republike Hrvatske, a koji su prisiljeni birati između boravka u Rijeci (na način da sami snose veći dio troškova stanovanja) i boravka u vojarni na što se nažalost u konačnici i odlučuju iz razloga što potonje predstavlja manji financijski teret za njih i njihove obitelji, a što nikako ne omogućava kvalitetne ljudske i obiteljske odnose te kvalitetu života. Kao što je prethodno spomenuto, grad Delnice trenutno ne raspolaže dovoljnim smještajnim kapacitetima niti nudi mogućnosti zaposlenja za članove obitelji pripadnika ZSS-a kada bi se na to i odlučili i to je itekako važno naglasiti. Temeljem svega prethodno navedenog grad odnosno mjesto službe Delnice treba uvrstiti u kategoriju gradova i mjesta za koje će visina naknade za stanovanje iznositi 480,00 eura. Problematika je ista kao i u slučaju Velike Bune, Rakitja i Podvornice (480,00 eura) u odnosu na grad Zagreb stoga analogno rješenje treba primijeniti i na odnos grada Delnica spram grada Rijeke. Nije prihvaćen Naknada za stanovanje prema mjestu službe Delnice povišena je s 1.300,00 kuna (172,54 eura) na 340,00 eura neto.
8 Željko Knežević Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje, II. Prijedlog točke II: "II. Visina naknade za stanovanje određuje se prema mjestu službe, a iznosi: Brijuni, Buševec, Delnice, Divulje, Dubrovnik, Dugi Otok, Dugo Selo, Kozjak, Kravarsko, Kupari, Lastovo, Lučko, Mali Lošinj, Mljet, Molunat, Orebić, Osijek, Pelješac – Rota, Pelješac – Sveti Ilija, Ploče, Podvornica, Pula, Rakitje, Rijeka, Savudrija, Split, Sveta Nedelja, Šibenik, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Gorica – Pleso, Vis, Zadar, Zagreb, Zagreb – Sljeme, Zemunik Donji, Žirje, Žrnovnica – 600,00 eura neto Benkovac, Bjelovar, Daruvar, Doljani, Đakovo, Gašinci, Karlovac, Knin, Križevci, Našice, Požega, Požega – Papuk, Sinj, Učka – Brgud, Varaždin, Varaždin Breg, Vinkovci, Vinkovci – Borinci, Vukovar – 480,00 eura neto ostala mjesta službe u Republici Hrvatskoj – 340,00 eura neto." Komentar: Visina cijene najma je drastično porasla na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspolaže nedostatnim stambenim fondom za zadovoljavanje stambenih potreba svojih zaposlenika. Vezano za raspolaganje službenim stanovima, u Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/13., 75/15. i 50/16.), nepostupanje po zahtjevu za iseljenje iz službenog stana Ministarstva obrane bilo je u članku 175. stavku 3. točci 38. navedeno kao stegovni prijestup. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 30/18.) briše ovu točku i ona više ne predstavlja stegovni prijestup. Nepropisno raspolaganje službenim stanovima Ministarstva obrane Republike Hrvatske je problem koji nije riješen na odgovarajući način. Određeni službeni stanovi u ulici Antuna Šoljana u Zagrebu su korišteni nenamjenski. Postoje i primjeri da su djelatne vojne osobe nastavile koristiti službene stanove nakon umirovljenja ili godinama nakon što su upućene na rad u inozemstvo. Predloženi iznosi od 600,00, 480,00 i 340,00 eura su objektivni. Troškovi najma, u koje nisu uključeni komunalni troškovi i troškovi energenata, ne prate rast plaća u drugim javnim i državnim službama. Djelatne vojne osobe nemaju sindikalne predstavnike koji će ih zastupati i potrebno im je osigurati optimalne, a ne minimalne, uvjete za kvalitetan život u mjestu službe. Najobjektivniji način isplate naknade bi bila kada bi se ona isplaćivala prema broju članova uže obitelji koji žive s djelatnom vojnom osobom u mjestu službe. Predlagatelj je propustio to učiniti i riješiti mnoge nedoumice. Zbog potrebe popune ZSS-a, predlaže se visina naknade za Delnice u najvišem mogućem iznosu. Nije prihvaćen Naknada za stanovanje prema mjestu službe Delnice povišena je s 1.300,00 kuna (172,54 eura) na 340,00 eura neto. Preostali dio komentara nije predmet Odluke o visini naknade za stanovanje.
9 Željko Knežević Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini naknade za stanovanje Potpuno je opravdana primjedba gospodina Dražena Pavlića u vezi otkupa stanova po povoljnim uvjetima. Takve osobe ne bi trebale biti izjednačene, osim u slučajevima kada je riječ o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, s osobama koje su po potrebi službe raspoređene u drugo mjesto službe koje je najmanje 50 km udaljeno od mjesta stalnog stanovanja, a koje nisu otkupile stan po povoljnim uvjetima od Republike Hrvatske. Za one koji su pod povoljnim uvjetima otkupili stanove u vlasništvu Republike Hrvatske visina naknade bi morala biti umanjena u određenom postotku u odnosu na ostale djelatne vojne osobe. Niži časnici, dočasnici i vojnici/mornari uglavnom nisu imali mogućnost takvog povoljnog otkupa. Određeni broj djelatnih vojnih osoba sklopilo je ugovore o najmu s vlastitim roditeljima na adresama na kojima su prijavljeni desetljećima, u najvećem dijelu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Središnjica za upravljanje osobljem im je, na temelju takvih ugovora, priznavala pravo na naknadu za stanovanje u mjestima prebivališta koja nisu bila različita od mjesta službe. Pod takvim uvjetima su sve djelatne vojne osobe koje nemaju u vlasništvu nijednu nekretninu u mjestu prebivališta (koje je ujedno i mjesto službe) mogle ostvariti pravo na naknadu za stanovanje. Ostaje pitanje zašto Središnjica za upravljanje osobljem nije dostavila okružnicu s jasnim uputama o postupanju svim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Takve devijacije nanose materijalnu i nematerijalnu (prije svega u vidu nezadovoljstva djelatnika) štetu Oružanim snagama Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet Odluke o visini naknade za stanovanje kojom se određuje visina naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe. Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za stanovanje propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Pravilnikom o stanovanju.