Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg PRAVILNIK O REGISTRU POSTUPAKA STEČAJA POTROŠAČA, Članak 2. Misljenja sam da bi stavak "(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku i objavljuje na e-Oglasna ploča sudova" trebao stajati kao "(4) Registar se vodi u elektroničkom i strojno citljivom obliku i objavljuje na e-Oglasna ploča sudova". Razlog toga je jer elektronicki oblik i strojno citljivi oblik nije jednako, a podsjecam da je Zakonom o pravu na pristup informaicjama cl.10 definirano da TJV moraju skupove podataka u svojoj nadleznosti objavljivati u strojno citljivom obliku na svojim web stranicama. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je obaveza objave podataka u strojno citljivom obliku propisana Zakonom o pravu na pristup informaicjama te je nije potrebno propisivat podzakonskim propisima.