Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Naputka o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM I O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČIVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA, Članak 7. Potrebno je preciznije navesti način navođenja u rješenju o pečaćenju počinjenog kaznenog djela koje se prijavljuje po službenoj dužnosti nadležnim tijelima kao i prijavu kaznenog djela te navođenje koje su kaznene posljedice ukoliko se ukloniti pečat ili oznaka ili nastave radove bez dozvole. Naime, ukoliko se to ne učini nastaviti će se dosadašnja praksa, koju svakodnevno viđamo, ignoriranja zabrana te posljedica koje su se dotakvim ignoriranjima dogodile (smrtne posljedice, ozljeđivanje itd.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.