Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika savjetovališta i posrednika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA SAVJETOVALIŠTA I POSREDNIKA, Članak 2. Misljenja sam da bi stavak "(4) Očevidnici se vode u elektroničkom obliku i objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva." trebalo redefinirati tako da stoji "(4) Očevidnici se vode u elektroničkom i strojno citljivom obliku i objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva.". Razlog tome je jer elektroniski oblik i strojsno citljivi oblik nisu isto, te podsjecam da je Zakonom o pravu na pristup informacijama i to cl.10 propisano da tijela javne vlasti koja u svojoj nadleznosti imaju skupove podataka moraju ih objavljivati u strojno citljivom obliku. Stoga molim za ovu izmjenu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je obaveza objave podataka u strojno čitljivom obliku propisana odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te je nije potrebno propisivat podzakonskim propisima.