Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINOV PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU Poštovani, prijedlog da se za vrše postavljene u nizu po dvije ili više uvede označavanje kako se predlaže, motkom i zastavicom je logičan i svrha mu je obaviještavanje o smjeru protezanja ribolovnih alata ostalih ribarima kako ne bi došlo do preklapanja i oštećenja alata. Za vrše postavljene pojedinačno, po jedna, predlažem da ostane obilježavanje kao i do sada, jednom kuglastom oznakom: (5) Položaj u moru pojedinačno postavljene vrše označava jed­na plutača, oblika kugle, promjera od najmanje 15 centimetara, a skupine vrša dvije takve plutače postavljene na početak i kraj skupine Obrazloženje: Označavanje pojedinačno postavljene vreše motkom sa zastavicom je besmisleno jer se neće moći razlikovati od vrša postavljenih u nizu, pogotovo ako su dvije pojedinačne vrše postavljene u neposrednoj blizini jedna do druge, te će ostale ribare dovesti u zabludu oko polaganja drugih alata. Osim toga, velika količina motki i zastava predstavlja problem kod pohrane pogotovo na manjim plovilima. Kod npr. 150kom vrša za lov rakova koje se postavljaju pojedinačno i svakodnevno se premještaju dodatnim označavanja s motkama i zastavicom došlo bi do nepotrebnog gubitka vremena i energije, odnosno usporavanja ribolovnog procesa. Napominjem da je u radu s vršama za rakove čije su dimenzije (valjak) 120cm x 75cm, potrebno za svaku vršu osigurati još uteg težine 12-15kg, arganele (konope) duljine 80-120m po vrši, a na čijoj je sredini uzgonska kugla promjera 15cm, te kuglastu plutaču promjera 25-30cm za označavanje svake vrše na površini. Srdačan pozdrav Dario Marinov Ribarski obrt "Marinov" Put Trstenika 39 21000 Split OIB: 50801447768 tel: 098 432 342 Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu napravljene su isključivo izmjene tehničkog karaktera, odnosno usklađivanje izričaja Pravilnika o malom obalnom ribolovu s odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom. Predložene izmjene ne utječu na obavljanje gospodarskog ribolova jer je u gospodarskom ribolovu označavanje vrša propisano upravo onako kako ste predložili.
2 KONRAD KOSTANIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU, Članak 1. Poštovani, Članak 1, stavak 5 i 6, promjena veličine oka za mreže za ulov gira i mreže za ulov trlja nisu realne. Ovaj dio je sličan kao promjena u članku 4, stavku 1. točka 1 postojećeg Pravilnika, liči na potpuno ukidanje pojedinog alata. Obrazloženje: Gira ne može narasti na veličinu da bi se izlovljavala mrežom oka 30, a trlja ne može narasti na veličinu da bi se izlovljavala mrežom veličine oka 44 Isto ovo važi i za mrežu gavunaru, osim ako je ovo trajno ukidanje pojedinih alata Konrad Kostanić Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu napravljene su isključivo izmjene tehničkog karaktera, odnosno usklađivanje izričaja kod određivanja veličine oka na mrežnom tegu s načinom mjerenja koji je propisan europskom legislativom. Naime, radi se o istim veličinama oka kao i u postojećem propisu, ali mjerenima na drugačijinačin. Veličina oka od 15 mm mjerena na dosadašnji način (udaljenost između dva susjedna uzla) je ista kao i veličina oka od 30 mm mjerena dijagonalno između dva nasuprotna uzla kod rastegnutog oka. Isto vrijedi i za veličinu oka od 22 mm koja se mijenja na 44 mm.
3 KONRAD KOSTANIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU, Članak 1. Poštovani, Vezano za promjenu Članak 4. stavak 1. točka 1. broj "8" zamjenjuje se brojem "16" , a broj "32" brojem "64" Da li se promjenom u ovom članku, odnosno povećanjem veličine oka mreža stajačica prešutno i trajno ukidaju tradicionalne mreže za ulov gavuna ? Ako nije namjera ukinuti spomenutu vrste alata, prijedlog teksta bi bio: U Pravilniku o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 17/18.) u članku 4. stavku 1. točka 1. broj: „8“ zamjenjuje se brojem: „10“, a broj: „32“ zamjenjuje se brojem: „60“. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu napravljene su isključivo izmjene tehničkog karaktera, odnosno usklađivanje izričaja kod određivanja veličine oka na mrežnom tegu s načinom mjerenja koji je propisan europskom legislativom. Kao i u prethodnom odgovoru, radi se o istim konstrukcijsko – tehničkim karakteristikama mrežnog tega (veličini oka), no mjerenima na različit način. Veličina oka 8 mm mjerena na dosadašnji način (duljina stranice oka mjerena između dva susjedna uzla) ista je kao i veličina oka od 16 mm mjerena između dva nasuprotna uzla kod rastegnutog oka. Isto vrijedi i za veličinu oka od 32 mm koja se mijenja na 64 mm zbog različitog načina mjerenja veličine oka.