Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o postupku za ostvarenje prava za naknadu štete nastale provedbom mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir Grgić PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE PROVEDBOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I KONTROLU BOLESTI ŽIVOTINJA Poslao sam 21.07.2023.g. dva pitanja pitanje službi za informiranje Ministarstva i molim da odgovorite na njih jer mi dosada nije odgovoreno: 1. Kojim testom su svinje testirane na navodnu afričku svinjsku kugu? 2. Na koji način su uništena i jesu li uopće uništena trupla ubijenih svinja? Pretpostavljam da se radi o PCR testu na temelju kojeg je u ožujku 2020.g. kreirana nepostojeća "epidemija kovida" i za kojega je njegov izumitelj Kerry Mullis rekao da se ne može koristiti za dijagnostiku. Virus kovida nikada nije izoliran što je vidljivo iz studije iz veljače 2020.g. u kojoj navode da su izolirali virus iz uzorka ljudske sluzi i odredili njegov genetski kod mada nisu fizički odvojili "virus" od te sluzi u kojoj ima svega i svačega. Stvar je zdrave pameti zaključiti da nije moguće odrediti genetski kod "virusa" ako se on prethodno ne odvoji fizički od okoline. Primljeno na znanje 1. Savjetovanje je dvosmjerni proces tijekom kojeg državna tijela traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Zainteresirana javnost ima ulogu svojim sudjelovanjem utjecati na unaprjeđenje kvalitete programa, zakona, drugih propisa i akata, te općenito na kvalitetu usluga javne uprave. Informacije o bolesti Afrička svinjska kuga možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr).
2 Krešimir Grgić PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE PROVEDBOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I KONTROLU BOLESTI ŽIVOTINJA Nelogično je da u članku 2 piše da je „životinja svaka svinja...“ Po tome se vidi da namjeravate na temelju izmišljenih bolesti ubijati i druge zdrave životinje. Kakva je to logika da se zbog jednog pozitivnog testa ubijaju tisuće zdravih i netestiranih životinja? Vjerojatno je cilj u tome da se unište mali domaći proizvođači kvalitetne hrane kako bi se omogućio uvoz i kako bi se meso postupno izbacilo iz prehrane, a uveli insekti u skladu sa planom Svjetskog ekonomskog foruma. Jedini razlog zbog kojega navodna „svinjska kuga“ ima visoku smrtnost je u tome što ste ustvari vi usmrtili te životinje. Čime ćete platiti odštetu onima kojima ste poubijali zdrave primjerke crne slavonske svinje (autohtona pasmina) koju su uzgajali po 20.godina i koji više ne mogu tako lako doći do podmlatka? Koji bi to iznos trebao biti i čijim novcem bi se to trebalo isplatiti? Primljeno na znanje Predmetni komentar nema veze s procesom ovoga javnoga savjetovanja. Informacije o bolesti osim na stranicama ovoga tijela možete pronaći i na African swine fever - WOAH - World Organisation for Animal Health, African swine fever | EFSA (europa.eu), USDA APHIS | African Swine Fever (ASF). Člankom 103. stavkom 3. Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22) propisano je da za životinju koja je usmrćena ili zaklana, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera iz istoga Zakona i propisa donesenih na temelju istoga Zakona subjekt ima pravo na naknadu štete. Sredstva za provedbu mjere osiguravaju se u državnom proračunu.
3 Krešimir Grgić PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE PROVEDBOM MJERA ZA SPRJEČAVANJE I KONTROLU BOLESTI ŽIVOTINJA, Članak 2. Nelogično je da u čl. 2 piše da je "životinja svaka svinja ..."- Po tome se vidi da namjeravate na temelju izmišljenih bolesti ubijati i druge zdrave životinje. Kakva je to logika da se zbog jednog pozitivnog testa na izmišljeni virus ubijaju tisuće zdravih i netestiranih životinja? Vjerojatno je cilj u tome da se unište mali domaći proizvođači kvalitetne hrane kako bi se omogućio uvoz i kako bi se postupno meso izbacilo iz prehrane, a uveli insekti u skladu sa planom Svjetskog ekonomskog foruma. Jedini razlog zbog kojega navodna "svinjska kuga" ima visoku smrtnost je u tome što ste ustvari vi usmrtili te životinje. Čime ćete platiti odštetu onima kojima ste poubijali zdrave primjerke crne slavnosnke svinje (autohtona pasmina) koju su uzgajali po 20. godina i koji više ne mogu tako lako doći do podmlatka? Primljeno na znanje Informacije o bolesti Afrička svinjska kuga možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr). Člankom 103. stavkom 3. Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22) propisano je da za životinju koja je usmrćena ili zaklana, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera iz istoga Zakona i propisa donesenih na temelju istoga Zakona subjekt ima pravo na naknadu štete. Sredstva za provedbu mjere osiguravaju se u državnom proračunu. Informacije o bolesti osim na stranicama ovoga tijela možete pronaći i na African swine fever - WOAH - World Organisation for Animal Health, African swine fever | EFSA (europa.eu), USDA APHIS | African Swine Fever (ASF).