Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JAVNO JE DOBRO PRILOG 1. Tko je u radnoj skupini za izradu prijedloga zakona? Primljeno na znanje Primljeno na znanje Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga ovoga Zakona osnovana je Odlukom ministra nadležnog za državnu imovinu. Odluka je dostavljena Inicijativi Javno je dobro, po njihovom zahtjevu za pristup informacijama
2 Planinarsko društvo Pazinka Pazin PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavamo i suglasni smo sa prijedlozima Hrvatskog planinarskog saveza navedenog u komentarima ovog prijedloga Zakona, koji su navedeni u dokumentima https://www.hps.hr/vijesti/24596/reagiranje-hps-a-na-nacrt-prijedloga-zakona-o-upravljanju-nekretninama-i-pokretninama-u-vlasnistvu-republike-hrvatske/ te https://www.hps.hr/files/images/articles/24596/reagiranje-hps-a.pdf ; Pd Pazinka nema u svom vlasništvu niti upravljanju planinarski dom ni kuću ali shvaćamo važnost i interes upravljanja planinarskim objektima od strane planinara. Isto tako podupiremo i podržavamo stav iznesen od Istarskog planinarskog saveza čija smo i mi članica. Predsjednik: Goran Kliman Primljeno na znanje Primljeno na znanje Imajući u vidu komentare HPS-a i planinarskih društava na odredbe članka 16. Nacrta prijedloga Zakona, stručni predlagatelj će isti doraditi.
3 Marica Berić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Planinarske domove, kuće i skloništa sagradile su ili obnovile, a i održavaju Planinarske udruge, pa ih i treba dati na upravljanje tim Udrugama. Sve druge opcije su neprihvaljive i nepoštene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Imajući u vidu komentare HPS-a i planinarskih društava na odredbe članka 16. Nacrta prijedloga Zakona, stručni predlagatelj će isti doraditi.
4 JAVNO JE DOBRO PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Da li se prije donošenja Zakona o upravljanju planira napraviti REGISTAR imovine RH? Nije prihvaćen Ne prihvaća se Središnji registar državne imovine uspostavljen je i vodi se sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine (“Narodne novine”, br. 112/18.) koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. te kojim je vođenje Središnjeg registra povjereno Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.