Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Državnog programa sređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branko Kleković PREGLED I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA, Tablica 2. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Primorsko-goranske županije Stalna služba u Krku pripada Općinskom sudu u Crikvenici Prihvaćen Poštovani, u tekst će biti unijeta promjena sukladno Vašoj primjedbi.