Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023. do 2027.godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alen Đurasek PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE Ova inicijativa je svakako hvale vrijeda, ali svakako treba poraditi na visini potpora. Proizvodnja šećerne repe defiitivno je kompliciranija i zahtjevnija od proizvodnje drugih ratarskih kultura. Površine na kojima se može uzgajati su daleko "manje" od onih na kojima se uzimaju poticaji. Obzirom da je šećer strateški proizvod, a RH se ne smije odreći vlastitih resursa i ovisiti samo o uvozu i ucjenama drugih proizvođača, potrebno je dobro stimulirati proizvođače i vratiti im povjerenje prilikom sklapanja kooperativnih ugovora. Tradiciju imamo, tvornice imamo, dobar poticaj po hektaru i pošten odnos prilikom otkupa vratit će i kooperante. Primljeno na znanje Poštovani, ovim Programom osigurava se potpora proizvođačima šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za razdoblje trajanja Programa 2023. - 2027. godina. Time se, uz potporu proizvodnji šećerne repe osigurava i kontinuitet te potpore i sigurnost proizvođačima za nastavak ili povećanje proizvodnje šećerne repe na svojim površinama. Uvjet Programa je da se proizvedena šećerna repa isporučuje u preradbeni lanac s namjenom proizvodnje šećera čime se osigurava i dodatna sigurnost opskrbe u prehrambeno prerađivačkom lancu.
2 OPG Manojlović Nebojša PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE, 2. PRAVNA OSNOVA Poštovani, kako se radi o de minimis potporama, a kako su mnogi poljoprivrednici već iskoristili trogodišnji maksimum od 20.000,00 eura, ovu potporu nećemo moći ostvariti, ili ćemo je iskoristi da vratimo potporu koju smo dobili jer niste bili u stanju da izračunate potpore za prošlo razdoblje. Ono što je svakako potrebno jeste povećati maksimalni iznos de minimis potpora koji je definiran još 2013. godine, u odnosu na tada cijena repromaterijala danas je 5 puta veća, cijena mehanizacije je 2 i pol puta veća, samo je potpora ostala nominalno ista, odnosno realno je upola manja. S poštovanjem Primljeno na znanje Poštovani, potpora iz Programa je potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima u skladu s odredbama Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru. Uz potporu u okviru ovoga Programa, poljoprivredni proizvođači koji na svojim površinama uzgajaju šećernu repu imaju pravo i na proizvodno vezanu potporu dohotku. Nadalje, poljoprivredni proizvođači u okviru investicijskih mjera ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Strateškog plana ZPPa za razdoblje 2023. - 2027. godine imaju pristup značajnim sredstvima za financiranje prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.