Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg IV. SADRŽAJ REGISTRA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, Članak 5. Misljenja sam da samo naziv institucije ponekada nije dovoljan da se identificira specificna institucija. Predlazem da se osim naziva institucije nakon tocke (a) navede kao obavezan podatak u registru jedinstveni broj prema kojem bi se institucija mogla identificirati - OIB broj. Takoder OIB broj ce u buducnosti olaksati uredno vodjenje registra (duplikati itd), te ce omoguciti povezane podatke ako i kada je to potrebno. Tocka (i) navodi bitne datume vezane uz pocetak i zavrsetak obavljanja poslova unutarnje revizije. Misljenja sam da samo ovi datumi nisu dovolji za uredno vodjenje registra vec predlazem Ministarstvu financija da nakon tocke (i) pod novom tockom navede obavezan podatak registra - datum unosa u registar i datum posljednje izmjene. Na taj nacin u svakom trenu moci ce se kada i gdje je potrebno azurirati samo novododani unosi u Registar. Ovo ce takodjer smanjiti vrijeme potrebno da se Registar odrzava azurnim a to znaci da ce i trosak odrzavanja Registra biti manji (vrijeme ulozeno u izmjene na Registru). Molim uvazavanje ovih komentara kako bi Registar cinio ispravno strukturiranu bazu podataka. Prihvaćen Komentar se prihvaća te će se isto uvažiti kod izrade konačnog teksta predmetnog Pravilnika.
2 Miroslav Schlossberg V. SADRŽAJ REGISTRA OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR, Članak 7. Misljenja sam da nedostaju datumi za uredno vodjenje registra te predlazem Ministarstvu financija da nakon tocke (g) pod novom tockom navede obavezan podatak registra - datum unosa u registar i datum posljednje izmjene. Na taj nacin u svakom trenu moci ce se kada i gdje je potrebno azurirati samo novododani unosi u Registar. Ovo ce takodjer smanjiti vrijeme potrebno da se Registar odrzava azurnim a to znaci da ce i trosak odrzavanja Registra biti manji (vrijeme ulozeno u izmjene na Registru). Molim uvazavanje ovih komentara kako bi Registar cinio ispravno strukturiranu bazu podataka. Prihvaćen Komentar se prihvaća te će se isto uvažiti kod izrade konačnog teksta predmetnog Pravilnika.