Izvješće o provedenom savjetovanju - OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada Predlažem da se kod izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada razmotri incijativa da se umirovljenicima omogući obavljanje privremeno povremenih poslova, kako je isto zakonski regulirano u Republici Sloveniji, uz zadržavanje mirovine i plaćanje određenih poreznih obveza jer nemaju svi umirovljenici priliku, znanje niti zdrastvenu sposobnost za zaposlenje u polovici radnog vremena. U Sloveniji postoji jedinstveni javni registar u kojem se svi zainteresirani za takav oblik rada registriraju, a država propisuje godišnje minimalnu satnicu za takav oblik rada koja je sada nešto viša od satnice za rad studenata jer umirovljenici iz te saatnice plaćaju određeni porez na dohodak. Maksimalna godišnja zarada za obavljanje privremeno povremenih poslovaje ograničena i sada iznosi cca 10.000 eura. Na predloženi način postigli bise sljedeći ciljevi: poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika koji nemaju mogućnost rada u polovici radnog vremena iz bilo kojeg razloga, osigurala bi se bolja dostupnost osobnih usluga što bliže mjestu stanovanja starijih osoba, a time i ukupne niže troškove te bi se kroz obavljanje privremeno povremenih poslova poboljšalo uključivanje umirovljenika u zajednicu i društvo. Situacija u društvu je takva da nema radne snage koje umirovljenicima mogu pružiti potrebne usluge za manje povremene poslove po prihvatljivoj cijeni, posebno u ruralnim područjima te smatram da bi se na predloženi način, po uzoru na članicu Europske unije, ti ptoblemi mogli ublažiti bez bilo kakvih dodatnih materijalnih troškova za državu. Smatram i predlažem da registar umirovljenika koji žele obavljati privremeno povremene poslove vodi HZZ-e. Nije prihvaćen Rad umirovljenika nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona, već je predmet propisa o mirovinskom osiguranju.