Izvješće o provedenom savjetovanju - OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za promicanje inkluzije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, b.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA POTREBNE PROMIJENE ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI U ODNOSU NA OSTVARENJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je prvenstveno osobama s invaliditetom koje nemaju mogućnost života u zajednici unutar vlastite obitelji. Ova usluga za cilj ima omogućiti korisnicima da žive u zajednici uz podršku u stanovanju. Sukladno Članku 51. Zakona osobe s invaliditetom koje koriste uslugu organiziranog stanovanja ne ostvaruju pravo na osobnu invalidninu. Pojam osobe invalidnine Članak 50. Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Po svojoj definiciji, osobna invalidnina je namijenjena zadovoljavanju životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Usluga organiziranog stanovanja nije usluga smještaja nego usluga podrške u stanovanju u zajednici. Korisnici ove usluge, jednako kao i korisnici koji primaju uslugu boravka u zajednici, oni koji imaju njegovatelja ili ostvaruju pravo na uslugu osobnog asistenta, žive u zajednici te također imaju životne potrebe za uključivanjem u zajednicu (npr. pohađanje tečajeva, odlasci na izlete, članarina u teretani...) za koje nisu kroz samu uslugu organiziranog stanovanja osigurani potrebni resursi. Stoga se predlaže brisanje riječi „ili organiziranog stanovanja“ iz članka 51. stavak 1. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. S obzirom na to da se odnosi na konkretnu odredbu Zakona o socijalnoj skrbi uzet će se u razmatranje prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi.